Plutarch, Sulla, chapter 3

(플루타르코스, Sulla, chapter 3)

ἀποδειχθεὶσ δὲ ταμίασ ὑπατεύοντι Μαρίῳ τὴν πρώτην ὑπατείαν, συνεξέπλευσεν εἰσ Λιβύην πολεμήσων Ιὀγόρθαν. γενόμενοσ δὲ ἐπὶ στρατοπέδου τά τε ἄλλα παρεῖχεν ἑαυτὸν εὐδόκιμον, καὶ καιρῷ παραπεσόντι χρησάμενοσ εὖ φίλον ἐποιήσατο τὸν τῶν Νομάδων βασιλέα Βόκχον. πρεσβευτὰσ γὰρ αὐτοῦ λῃστήριον Νομαδικὸν ἐκφυγόντασ ὑποδεξάμενοσ καὶ φιλοφρονηθείσ, δῶρα καὶ πομπὴν ἀσφαλῆ παρασχὼν ἀπέστειλεν. ὁ δὲ Βόκχοσ ἐτύγχανε μὲν ἔτι γε πάλαι γαμβρὸν ὄντα μισῶν καὶ φοβούμενοσ τὸν Ιὀγόρθαν, τότε δὲ ἡττημένῳ καὶ πεφευγότι πρὸσ αὐτὸν ἐπιβουλεύων ἐκάλει τὸν Σύλλαν, δι’ ἐκείνου μάλιστα βουλόμενοσ τὴν σύλληψιν καὶ παράδοσιν τοῦ Ιὀγόρθα γενέσθαι ἢ δι’ αὑτοῦ, κοινωσάμενοσ δὲ τῷ Μαρίῳ καὶ λαβὼν στρατιώτασ ὀλίγουσ ὁ Σύλλασ τὸν μέγιστον ὑπέδυ κίνδυνον, ὅτι βαρβάρῳ καὶ πρὸσ τοὺσ οἰκειοτάτουσ ἀπίστῳ πιστεύσασ, ὑπὲρ τοῦ παραλαβεῖν ἕτερον ἑαυτὸν ἐνεχείρισεν.

οὐ μὴν ἀλλὰ ὁ Βόκχοσ ἀμφοτέρων κύριοσ γενόμενοσ, καὶ καταστήσασ ἑαυτὸν εἰσ ἀνάγκην τοῦ παρασπονδῆσαι τὸν ἕτερον, καὶ πολλὰ διενεχθεὶσ τῇ γνώμῃ, τέλοσ ἐκύρωσε τὴν πρώτην προδοσίαν καὶ παρέδωκε τῷ Σύλλᾳ τὸν Ιὀγόρθαν.

ὁ μὲν οὖν θριαμβεύων ἐπὶ τούτῳ Μάριοσ ἦν, ̣ ; δὲ δόξα τοῦ κατορθώματοσ, ἣν ὁ Μαρίου φθόνοσ Σύλλᾳ προσετίθει, παρελύπει τὸν Μάριον ἡσυχῇ. καὶ γὰρ αὐτὸσ ὁ Σύλλασ φύσει τε μεγάλαυχοσ ὢν καὶ τότε πρῶτον ἐκ βίου ταπεινοῦ καὶ ἀγνῶτοσ ἔν τινι λόγῳ γεγονὼσ παρὰ τοῖσ πολίταισ, καὶ τοῦ τιμᾶσθαι γευόμενοσ, εἰσ τοῦτο φιλοτιμίασ προῆλθεν ὥστε γλυψάμενοσ ἐν δακτυλίῳ φορεῖν εἰκόνα τῆσ πράξεωσ, καὶ ταύτῃ γε χρώμενοσ ἀεὶ διετέλεσεν.

ἦν δὲ ἡ γραφὴ Βόκχοσ μὲν παραδιδούσ, Σύλλασ δὲ παραλαμβάνων τὸν Ιὀγόρθαν.

SEARCH

MENU NAVIGATION