Homer, Odyssey, Book 2

(호메로스, 오디세이아, Book 2)

ἦμοσ δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλοσ Ηὤσ, ὤρνυτ’ ἄρ’ ἐξ εὐνῆφιν Ὀδυσσῆοσ φίλοσ υἱὸσ εἵματα ἑσσάμενοσ, περὶ δὲ ξίφοσ ὀξὺ θέτ’ ὤμῳ, ποσσὶ δ’ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, βῆ δ’ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο θεῷ ἐναλίγκιοσ ἄντην. αἶψα δὲ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε κηρύσσειν ἀγορήνδε κάρη κομόωντασ Ἀχαιούσ. οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα. αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἤγερθεν ὁμηγερέεσ τ’ ἐγένοντο, βῆ ῥ’ ἴμεν εἰσ ἀγορήν, παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχοσ, οὐκ οἰο͂σ, ἅμα τῷ γε δύω κύνεσ ἀργοὶ ἕποντο. θεσπεσίην δ’ ἄρα τῷ γε χάριν κατέχευεν Ἀθήνη. τὸν δ’ ἄρα πάντεσ λαοὶ ἐπερχόμενον θηεῦντο· ἕζετο δ’ ἐν πατρὸσ θώκῳ, εἶξαν δὲ γέροντεσ. τοῖσι δ’ ἔπειθ’ ἡρ́ωσ Αἰγύπτιοσ ἦρχ’ ἀγορεύειν, ὃσ δὴ γήραϊ κυφὸσ ἐήν καὶ μυρία ᾔδη. καὶ γὰρ τοῦ φίλοσ υἱὸσ ἅμ’ ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι Ἴλιον εἰσ ἐύπωλον ἔβη κοίλῃσ ἐνὶ νηυσίν, Ἄντιφοσ αἰχμητήσ· τὸν δ’ ἄγριοσ ἔκτανε Κύκλωψ ἐν σπῆι γλαφυρῷ, πύματον δ’ ὡπλίσσατο δόρπον. τρεῖσ δέ οἱ ἄλλοι ἔσαν, καὶ ὁ μὲν μνηστῆρσιν ὁμίλει, Εὐρύνομοσ, δύο δ’ αἰὲν ἔχον πατρώια ἔργα. ἀλλ’ οὐδ’ ὣσ τοῦ λήθετ’ ὀδυρόμενοσ καὶ ἀχεύων. τοῦ ὅ γε δάκρυ χέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε· "κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·

οὔτε ποθ’ ἡμετέρη ἀγορὴ γένετ’ οὔτε θόωκοσ ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺσ δῖοσ ἔβη κοίλῃσ ἐνὶ νηυσί. νῦν δὲ τίσ ὧδ’ ἤγειρε; τίνα χρειὼ τόσον ἵκει ἠὲ νέων ἀνδρῶν ἢ οἳ προγενέστεροί εἰσιν; ἠέ τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυεν ἐρχομένοιο, ἥν χ’ ἡμῖν σάφα εἴποι, ὅτε πρότερόσ γε πύθοιτο; ἠε͂́ τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκεται ἠδ’ ἀγορεύει; ἐσθλόσ μοι δοκεῖ εἶναι, ὀνήμενοσ. εἴθε οἱ αὐτῷ Ζεὺσ ἀγαθὸν τελέσειεν, ὅτι φρεσὶν ᾗσι μενοινᾷ. ὣσ φάτο, χαῖρε δὲ φήμῃ Ὀδυσσῆοσ φίλοσ υἱόσ, οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν ἧστο, μενοίνησεν δ’ ἀγορεύειν, στῆ δὲ μέσῃ ἀγορῇ·

σκῆπτρον δέ οἱ ἔμβαλε χειρὶ κῆρυξ Πεισήνωρ πεπνυμένα μήδεα εἰδώσ. πρῶτον ἔπειτα γέροντα καθαπτόμενοσ προσέειπεν·

"ὦ γέρον, οὐχ ἑκὰσ οὗτοσ ἀνήρ, τάχα δ’ εἴσεαι αὐτόσ, ὃσ λαὸν ἤγειρα·

μάλιστα δέ μ’ ἄλγοσ ἱκάνει. οὔτε τιν’ ἀγγελίην στρατοῦ ἔκλυον ἐρχομένοιο, ἥν χ’ ὑμῖν σάφα εἴπω, ὅτε πρότερόσ γε πυθοίμην, οὔτε τι δήμιον ἄλλο πιφαύσκομαι οὐδ’ ἀγορεύω, ἀλλ’ ἐμὸν αὐτοῦ χρεῖοσ, ὅ μοι κακὰ ἔμπεσεν οἴκῳ δοιά· τὸ μὲν πατέρ’ ἐσθλὸν ἀπώλεσα, ὅσ ποτ’ ἐν ὑμῖν τοίσδεσσιν βασίλευε, πατὴρ δ’ ὣσ ἤπιοσ ἠε͂ν· νῦν δ’ αὖ καὶ πολὺ μεῖζον, ὃ δὴ τάχα οἶκον ἅπαντα πάγχυ διαρραίσει, βίοτον δ’ ἀπὸ πάμπαν ὀλέσσει. μητέρι μοι μνηστῆρεσ ἐπέχραον οὐκ ἐθελούσῃ, τῶν ἀνδρῶν φίλοι υἱε͂σ, οἳ ἐνθάδε γ’ εἰσὶν ἄριστοι, οἳ πατρὸσ μὲν ἐσ οἶκον ἀπερρίγασι νέεσθαι Ἰκαρίου, ὥσ κ’ αὐτὸσ ἐεδνώσαιτο θύγατρα, δοίη δ’ ᾧ κ’ ἐθέλοι καί οἱ κεχαρισμένοσ ἔλθοι· οἱ δ’ εἰσ ἡμέτερον πωλεύμενοι ἤματα πάντα, βοῦσ ἱερεύοντεσ καὶ ὀίσ καὶ πίονασ αἶγασ εἰλαπινάζουσιν πίνουσί τε αἴθοπα οἶνον μαψιδίωσ· τὰ δὲ πολλὰ κατάνεται. οὐ γὰρ ἔπ’ ἀνήρ, οἱο͂σ Ὀδυσσεὺσ ἔσκεν, ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι. ἡμεῖσ δ’ οὔ νύ τι τοῖοι ἀμυνέμεν· ἦ καὶ ἔπειτα λευγαλέοι τ’ ἐσόμεσθα καὶ οὐ δεδαηκότεσ ἀλκήν. ἦ τ’ ἂν ἀμυναίμην, εἴ μοι δύναμίσ γε παρείη. οὐ γὰρ ἔτ’ ἀνσχετὰ ἔργα τετεύχαται, οὐδ’ ἔτι καλῶσ οἶκοσ ἐμὸσ διόλωλε. νεμεσσήθητε καὶ αὐτοί, ἄλλουσ τ’ αἰδέσθητε περικτίονασ ἀνθρώπουσ, οἳ περιναιετάουσι· θεῶν δ’ ὑποδείσατε μῆνιν, μή τι μεταστρέψωσιν ἀγασσάμενοι κακὰ ἔργα. λίσσομαι ἠμὲν Ζηνὸσ Ὀλυμπίου ἠδὲ Θέμιστοσ, ἥ τ’ ἀνδρῶν ἀγορὰσ ἠμὲν λύει ἠδὲ καθίζει· σχέσθε, φίλοι, καί μ’ οἰο͂ν ἐάσατε πένθεϊ λυγρῷ τείρεσθ’, εἰ μή πού τι πατὴρ ἐμὸσ ἐσθλὸσ Ὀδυσσεὺσ δυσμενέων κάκ’ ἔρεξεν ἐυκνήμιδασ Ἀχαιούσ, τῶν μ’ ἀποτινύμενοι κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντεσ, τούτουσ ὀτρύνοντεσ. ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἰή ὑμέασ ἐσθέμεναι κειμήλιά τε πρόβασίν τε. εἴ χ’ ὑμεῖσ γε φάγοιτε, τάχ’ ἄν ποτε καὶ τίσισ εἰή· τόφρα γὰρ ἂν κατὰ ἄστυ ποτιπτυσσοίμεθα μύθῳ χρήματ’ ἀπαιτίζοντεσ, ἑώσ κ’ ἀπὸ πάντα δοθείη· νῦν δέ μοι ἀπρήκτουσ ὀδύνασ ἐμβάλλετε θυμῷ. ὣσ φάτο χωόμενοσ, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ δάκρυ’ ἀναπρήσασ·

οἶκτοσ δ’ ἕλε λαὸν ἅπαντα. ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντεσ ἀκὴν ἔσαν, οὐδέ τισ ἔτλη Τηλέμαχον μύθοισιν ἀμείψασθαι χαλεποῖσιν· Ἀντίνοοσ δέ μιν οἰο͂σ ἀμειβόμενοσ προσέειπε·

"Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένοσ ἄσχετε, ποῖον ἐείπεσ ἡμέασ αἰσχύνων·

ἐθέλοισ δέ κε μῶμον ἀνάψαι. σοὶ δ’ οὔ τι μνηστῆρεσ Ἀχαιῶν αἴτιοί εἰσιν, ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ τοι πέρι κέρδεα οἶδεν. ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτοσ, τάχα δ’ εἶσι τέταρτον, ἐξ οὗ ἀτέμβει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν Ἀχαιῶν. πάντασ μέν ῥ’ ἔλπει καὶ ὑπίσχεται ἀνδρὶ ἑκάστῳ ἀγγελίασ προϊεῖσα, νόοσ δέ οἱ ἄλλα μενοινᾷ. ἡ δὲ δόλον τόνδ’ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε· στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε, λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ’ ἡμῖν μετέειπε· "κοῦροι ἐμοὶ μνηστῆρεσ, ἐπεὶ θάνε δῖοσ Ὀδυσσεύσ, μίμνετ’ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰσ ὅ κε φᾶροσ ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ’ ὄληται, Λαέρτῃ ἡρ́ωι ταφήιον, εἰσ ὅτε κέν μιν μοῖρ’ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέοσ θανάτοιο, μή τίσ μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ.

αἴ κεν ἄτερ σπείρου κεῖται πολλὰ κτεατίσσασ. "ὣσ ἔφαθ’, ἡμῖν δ’ αὖτ’ ἐπεπείθετο θυμὸσ ἀγήνωρ.

ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν, νύκτασ δ’ ἀλλύεσκεν, ἐπεὶ δαί̈δασ παραθεῖτο. ὣσ τρίετεσ μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούσ· ἀλλ’ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτοσ καὶ ἐπήλυθον ὡρ͂αι, καὶ τότε δή τισ ἐείπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη, καὶ τήν γ’ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν. ὣσ τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ’ ὑπ’ ἀνάγκησ· σοὶ δ’ ὧδε μνηστῆρεσ ὑποκρίνονται, ἵν’ εἰδῇσ αὐτὸσ σῷ θυμῷ, εἰδῶσι δὲ πάντεσ Ἀχαιοί· μητέρα σὴν ἀπόπεμψον, ἄνωχθι δέ μιν γαμέεσθαι τῷ ὅτεῴ τε πατὴρ κέλεται καὶ ἁνδάνει αὐτῇ. εἰ δ’ ἔτ’ ἀνιήσει γε πολὺν χρόνον υἱᾶσ Ἀχαιῶν, τὰ φρονέουσ’ ἀνὰ θυμόν, ὅ οἱ πέρι δῶκεν Ἀθήνη ἔργα τ’ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένασ ἐσθλὰσ κέρδεά θ’, οἷ’ οὔ πώ τιν’ ἀκούομεν οὐδὲ παλαιῶν, τάων αἳ πάροσ ἦσαν ἐυπλοκαμῖδεσ Ἀχαιαί, Τυρώ τ’ Ἀλκμήνη τε ἐυστέφανόσ τε Μυκήνη· τάων οὔ τισ ὁμοῖα νοήματα Πηνελοπείῃ ᾔδη· ἀτὰρ μὲν τοῦτό γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε. τόφρα γὰρ οὖν βίοτόν τε τεὸν καὶ κτήματ’ ἔδονται, ὄφρα κε κείνη τοῦτον ἔχῃ νόον, ὅν τινά οἱ νῦν ἐν στήθεσσι τιθεῖσι θεοί. μέγα μὲν κλέοσ αὐτῇ ποιεῖτ’, αὐτὰρ σοί γε ποθὴν πολέοσ βιότοιο. ἡμεῖσ δ’ οὔτ’ ἐπὶ ἔργα πάροσ γ’ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ, πρίν γ’ αὐτὴν γήμασθαι Ἀχαιῶν ᾧ κ’ ἐθέλῃσι. τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχοσ πεπνυμένοσ ἀντίον ηὔδα·

"Ἀντίνο’, οὔ πωσ ἔστι δόμων ἀέκουσαν ἀπῶσαι ἥ μ’ ἔτεχ’, ἥ μ’ ἔθρεψε· πατὴρ δ’ ἐμὸσ ἄλλοθι γαίησ, ζώει ὅ γ’ ἦ τέθνηκε· κακὸν δέ με πόλλ’ ἀποτίνειν Ἰκαρίῳ, αἴ κ’ αὐτὸσ ἑκὼν ἀπὸ μητέρα πέμψω. ἐκ γὰρ τοῦ πατρὸσ κακὰ πείσομαι, ἄλλα δὲ δαίμων δώσει, ἐπεὶ μήτηρ στυγερὰσ ἀρήσετ’ ἐρινῦσ οἴκου ἀπερχομένη· νέμεσισ δέ μοι ἐξ ἀνθρώπων ἔσσεται· ὣσ οὐ τοῦτον ἐγώ ποτε μῦθον ἐνίψω. ὑμέτεροσ δ’ εἰ μὲν θυμὸσ νεμεσίζεται αὐτῶν, ἔξιτέ μοι μεγάρων, ἄλλασ δ’ ἀλεγύνετε δαῖτασ ὑμὰ κτήματ’ ἔδοντεσ ἀμειβόμενοι κατὰ οἴκουσ. εἰ δ’ ὑμῖν δοκέει τόδε λωίτερον καὶ ἄμεινον ἔμμεναι, ἀνδρὸσ ἑνὸσ βίοτον νήποινον ὀλέσθαι, κείρετ’· ἐγὼ δὲ θεοὺσ ἐπιβώσομαι αἰὲν ἐόντασ, αἴ κέ ποθι Ζεὺσ δῷσι παλίντιτα ἔργα γενέσθαι. νήποινοί κεν ἔπειτα δόμων ἔντοσθεν ὄλοισθε. "ὣσ φάτο Τηλέμαχοσ, τῷ δ’ αἰετὼ εὐρύοπα Ζεὺσ ὑψόθεν ἐκ κορυφῆσ ὄρεοσ προέηκε πέτεσθαι.

τὼ δ’ ἑώσ μέν ῥ’ ἐπέτοντο μετὰ πνοιῇσ ἀνέμοιο πλησίω ἀλλήλοισι τιταινομένω πτερύγεσσιν· ἀλλ’ ὅτε δὴ μέσσην ἀγορὴν πολύφημον ἱκέσθην, ἔνθ’ ἐπιδινηθέντε τιναξάσθην πτερὰ πυκνά, ἐσ δ’ ἰδέτην πάντων κεφαλάσ, ὄσσοντο δ’ ὄλεθρον· δρυψαμένω δ’ ὀνύχεσσι παρειὰσ ἀμφί τε δειρὰσ δεξιὼ ἠίξαν διά τ’ οἰκία καὶ πόλιν αὐτῶν. θάμβησαν δ’ ὄρνιθασ, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν· ὡρ́μηναν δ’ ἀνὰ θυμὸν ἅ περ τελέεσθαι ἔμελλον. τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε γέρων ἡρ́ωσ Ἁλιθέρσησ Μαστορίδησ· ὁ γὰρ οἰο͂σ ὁμηλικίην ἐκέκαστο ὄρνιθασ γνῶναι καὶ ἐναίσιμα μυθήσασθαι· ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπε· "κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·

μνηστῆρσιν δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενοσ τάδε εἴρω· τοῖσιν γὰρ μέγα πῆμα κυλίνδεται· οὐ γὰρ Ὀδυσσεὺσ δὴν ἀπάνευθε φίλων ὧν ἔσσεται, ἀλλά που ἤδη ἐγγὺσ ἐὼν τοῖσδεσσι φόνον καὶ κῆρα φυτεύει πάντεσσιν· πολέσιν δὲ καὶ ἄλλοισιν κακὸν ἔσται, οἳ νεμόμεσθ’ Ἰθάκην ἐυδείελον. ἀλλὰ πολὺ πρὶν φραζώμεσθ’, ὥσ κεν καταπαύσομεν· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ παυέσθων· καὶ γάρ σφιν ἄφαρ τόδε λώιόν ἐστιν. οὐ γὰρ ἀπείρητοσ μαντεύομαι, ἀλλ’ ἐὺ εἰδώσ· καὶ γὰρ κείνῳ φημὶ τελευτηθῆναι ἅπαντα, ὥσ οἱ ἐμυθεόμην, ὅτε Ἴλιον εἰσανέβαινον Ἀργεῖοι, μετὰ δέ σφιν ἔβη πολύμητισ Ὀδυσσεύσ. φῆν κακὰ πολλὰ παθόντ’, ὀλέσαντ’ ἄπο πάντασ ἑταίρουσ, ἄγνωστον πάντεσσιν ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· τὰ δὲ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. τὸν δ’ αὖτ’ Εὐρύμαχοσ Πολύβου πάϊσ ἀντίον ηὔδα·

"ὦ γέρον, εἰ δ’ ἄγε νῦν μαντεύεο σοῖσι τέκεσσιν οἴκαδ’ ἰών, μή πού τι κακὸν πάσχωσιν ὀπίσσω· ταῦτα δ’ ἐγὼ σέο πολλὸν ἀμείνων μαντεύεσθαι. ὄρνιθεσ δέ τε πολλοὶ ὑπ’ αὐγὰσ ἠελίοιο φοιτῶσ’, οὐδέ τε πάντεσ ἐναίσιμοι· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺσ ὤλετο τῆλ’, ὡσ καὶ σὺ καταφθίσθαι σὺν ἐκείνῳ ὤφελεσ. οὐκ ἂν τόσσα θεοπροπέων ἀγόρευεσ, οὐδέ κε Τηλέμαχον κεχολωμένον ὧδ’ ἀνιείησ, σῷ οἴκῳ δῶρον ποτιδέγμενοσ, αἴ κε πόρῃσιν. ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται· αἴ κε νεώτερον ἄνδρα παλαιά τε πολλά τε εἰδὼσ παρφάμενοσ ἐπέεσσιν ἐποτρύνῃσ χαλεπαίνειν, αὐτῷ μέν οἱ πρῶτον ἀνιηρέστερον ἔσται, πρῆξαι δ’ ἔμπησ οὔ τι δυνήσεται εἵνεκα τῶνδε· σοὶ δέ, γέρον, θωὴν ἐπιθήσομεν, ἥν κ’ ἐνὶ θυμῷ τίνων ἀσχάλλῃσ· χαλεπὸν δέ τοι ἔσσεται ἄλγοσ. Τηλεμάχῳ δ’ ἐν πᾶσιν ἐγὼν ὑποθήσομαι αὐτόσ· μητέρα ἣν ἐσ πατρὸσ ἀνωγέτω ἀπονέεσθαι· οἱ δὲ γάμον τεύξουσι καὶ ἀρτυνέουσιν ἐέδνα πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἐοίκε φίλησ ἐπὶ παιδὸσ ἕπεσθαι. οὐ γὰρ πρὶν παύσεσθαι ὀίομαι υἱᾶσ Ἀχαιῶν μνηστύοσ ἀργαλέησ, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπησ, οὔτ’ οὖν Τηλέμαχον μάλα περ πολύμυθον ἐόντα, οὔτε θεοπροπίησ ἐμπαζόμεθ’, ἣν σύ, γεραιέ, μυθέαι ἀκράαντον, ἀπεχθάνεαι δ’ ἔτι μᾶλλον. χρήματα δ’ αὖτε κακῶσ βεβρώσεται, οὐδέ ποτ’ ἶσα ἔσσεται, ὄφρα κεν ἥ γε διατρίβῃσιν Ἀχαιοὺσ ὃν γάμον· ἡμεῖσ δ’ αὖ ποτιδέγμενοι ἤματα πάντα εἵνεκα τῆσ ἀρετῆσ ἐριδαίνομεν, οὐδὲ μετ’ ἄλλασ ἐρχόμεθ’, ἃσ ἐπιεικὲσ ὀπυιέμεν ἐστὶν ἑκάστῳ. τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχοσ πεπνυμένοσ ἀντίον ηὔδα·

"Εὐρύμαχ’ ἠδὲ καὶ ἄλλοι, ὅσοι μνηστῆρεσ ἀγαυοί, ταῦτα μὲν οὐχ ὑμέασ ἔτι λίσσομαι οὐδ’ ἀγορεύω· ἤδη γὰρ τὰ ἴσασι θεοὶ καὶ πάντεσ Ἀχαιοί. ἀλλ’ ἄγε μοι δότε νῆα θοὴν καὶ εἴκοσ’ ἑταίρουσ, οἵ κέ μοι ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρήσσωσι κέλευθον. εἶμι γὰρ ἐσ Σπάρτην τε καὶ ἐσ Πύλον ἠμαθόεντα νόστον πευσόμενοσ πατρὸσ δὴν οἰχομένοιο, ἤν τίσ μοι εἴπῃσι βροτῶν ἢ ὄσσαν ἀκούσω ἐκ Διόσ, ἥ τε μάλιστα φέρει κλέοσ ἀνθρώποισιν· εἰ μέν κεν πατρὸσ βίοτον καὶ νόστον ἀκούσω, ἦ τ’ ἄν, τρυχόμενόσ περ, ἔτι τλαίην ἐνιαυτόν· εἰ δέ κε τεθνηῶτοσ ἀκούσω μηδ’ ἔτ’ ἐόντοσ, νοστήσασ δὴ ἔπειτα φίλην ἐσ πατρίδα γαῖαν σῆμά τέ οἱ χεύω καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεί̈ξω πολλὰ μάλ’, ὅσσα ἐοίκε, καὶ ἀνέρι μητέρα δώσω. ἦ τοι ὅ γ’ ὣσ εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο, τοῖσι δ’ ἀνέστη Μέντωρ, ὅσ ῥ’ Ὀδυσῆοσ ἀμύμονοσ ἠε͂ν ἑταῖροσ, καὶ οἱ ἰὼν ἐν νηυσὶν ἐπέτρεπεν οἶκον ἅπαντα, πείθεσθαί τε γέροντι καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσειν·

ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· "κέκλυτε δὴ νῦν μευ, Ἰθακήσιοι, ὅττι κεν εἴπω·

μή τισ ἔτι πρόφρων ἀγανὸσ καὶ ἤπιοσ ἔστω σκηπτοῦχοσ βασιλεύσ, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώσ, ἀλλ’ αἰεὶ χαλεπόσ τ’ εἰή καὶ αἴσυλα ῥέζοι· ὡσ οὔ τισ μέμνηται Ὀδυσσῆοσ θείοιο λαῶν οἷσιν ἄνασσε, πατὴρ δ’ ὣσ ἤπιοσ ἠε͂ν. ἀλλ’ ἦ τοι μνηστῆρασ ἀγήνορασ οὔ τι μεγαίρω ἔρδειν ἔργα βίαια κακορραφίῃσι νόοιο· σφὰσ γὰρ παρθέμενοι κεφαλὰσ κατέδουσι βιαίωσ οἶκον Ὀδυσσῆοσ, τὸν δ’ οὐκέτι φασὶ νέεσθαι. νῦν δ’ ἄλλῳ δήμῳ νεμεσίζομαι, οἱο͂ν ἅπαντεσ ἧσθ’ ἄνεῳ, ἀτὰρ οὔ τι καθαπτόμενοι ἐπέεσσι παύρουσ μνηστῆρασ καταπαύετε πολλοὶ ἐόντεσ. τὸν δ’ Εὐηνορίδησ Λειώκριτοσ ἀντίον ηὔδα·

"Μέντορ ἀταρτηρέ, φρένασ ἠλεέ, ποῖον ἐείπεσ ἡμέασ ὀτρύνων καταπαυέμεν. ἀργαλέον δὲ ἀνδράσι καὶ πλεόνεσσι μαχήσασθαι περὶ δαιτί. εἴ περ γάρ κ’ Ὀδυσεὺσ Ἰθακήσιοσ αὐτὸσ ἐπελθὼν δαινυμένουσ κατὰ δῶμα ἑὸν μνηστῆρασ ἀγαυοὺσ ἐξελάσαι μεγάροιο μενοινήσει’ ἐνὶ θυμῷ, οὔ κέν οἱ κεχάροιτο γυνή, μάλα περ χατέουσα, ἐλθόντ’, ἀλλά κεν αὐτοῦ ἀεικέα πότμον ἐπίσποι, εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο· σὺ δ’ οὐ κατὰ μοῖραν ἐείπεσ. ἀλλ’ ἄγε, λαοὶ μὲν σκίδνασθ’ ἐπὶ ἔργα ἕκαστοσ, τούτῳ δ’ ὀτρυνέει Μέντωρ ὁδὸν ἠδ’ Ἁλιθέρσησ, οἵ τέ οἱ ἐξ ἀρχῆσ πατρώιοί εἰσιν ἑταῖροι. ἀλλ’ ὀίω, καὶ δηθὰ καθήμενοσ ἀγγελιάων πεύσεται εἰν Ἰθάκῃ, τελέει δ’ ὁδὸν οὔ ποτε ταύτην. ὣσ ἄρ’ ἐφώνησεν, λῦσεν δ’ ἀγορὴν αἰψηρήν.

οἱ μὲν ἄρ’ ἐσκίδναντο ἑὰ πρὸσ δώμαθ’ ἕκαστοσ, μνηστῆρεσ δ’ ἐσ δώματ’ ἴσαν θείου Ὀδυσῆοσ. Τηλέμαχοσ δ’ ἀπάνευθε κιὼν ἐπὶ θῖνα θαλάσσησ, χεῖρασ νιψάμενοσ πολιῆσ ἁλὸσ εὔχετ’ Ἀθήνῃ·

"κλῦθί μευ, ὃ χθιζὸσ θεὸσ ἤλυθεσ ἡμέτερον δῶ καὶ μ’ ἐν νηὶ κέλευσασ ἐπ’ ἠεροειδέα πόντον νόστον πευσόμενον πατρὸσ δὴν οἰχομένοιο ἔρχεσθαι· τὰ δὲ πάντα διατρίβουσιν Ἀχαιοί, μνηστῆρεσ δὲ μάλιστα κακῶσ ὑπερηνορέοντεσ. ὣσ ἔφατ’ εὐχόμενοσ, σχεδόθεν δέ οἱ ἦλθεν Ἀθήνη, Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμασ ἠδὲ καὶ αὐδήν, καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

"Τηλέμαχ’, οὐδ’ ὄπιθεν κακὸσ ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων, εἰ δή τοι σοῦ πατρὸσ ἐνέστακται μένοσ ἠύ, οἱο͂σ κεῖνοσ ἐήν τελέσαι ἔργον τε ἔποσ τε·

οὔ τοι ἔπειθ’ ἁλίη ὁδὸσ ἔσσεται οὐδ’ ἀτέλεστοσ. εἰ δ’ οὐ κείνου γ’ ἐσσὶ γόνοσ καὶ Πηνελοπείησ, οὐ σέ γ’ ἔπειτα ἐόλπα τελευτήσειν, ἃ μενοινᾷσ. παῦροι γάρ τοι παῖδεσ ὁμοῖοι πατρὶ πέλονται, οἱ πλέονεσ κακίουσ, παῦροι δέ τε πατρὸσ ἀρείουσ. ἀλλ’ ἐπεὶ οὐδ’ ὄπιθεν κακὸσ ἔσσεαι οὐδ’ ἀνοήμων, οὐδέ σε πάγχυ γε μῆτισ Ὀδυσσῆοσ προλέλοιπεν, ἐλπωρή τοι ἔπειτα τελευτῆσαι τάδε ἔργα. τῶ νῦν μνηστήρων μὲν ἐά βουλήν τε νόον τε ἀφραδέων, ἐπεὶ οὔ τι νοήμονεσ οὐδὲ δίκαιοι· οὐδέ τι ἴσασιν θάνατον καὶ κῆρα μέλαιναν, ὃσ δή σφι σχεδόν ἐστιν, ἐπ’ ἤματι πάντασ ὀλέσθαι. σοὶ δ’ ὁδὸσ οὐκέτι δηρὸν ἀπέσσεται ἣν σὺ μενοινᾷσ· τοῖοσ γάρ τοι ἑταῖροσ ἐγὼ πατρώιόσ εἰμι, ὅσ τοι νῆα θοὴν στελέω καὶ ἅμ’ ἕψομαι αὐτόσ. ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸσ δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει, ὅπλισσόν τ’ ἠιά καὶ ἄγγεσιν ἄρσον ἅπαντα, οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσι, καὶ ἄλφιτα, μυελὸν ἀνδρῶν, δέρμασιν ἐν πυκινοῖσιν· ἐγὼ δ’ ἀνὰ δῆμον ἑταίρουσ αἶψ’ ἐθελοντῆρασ συλλέξομαι. εἰσὶ δὲ νῆεσ πολλαὶ ἐν ἀμφιάλῳ Ἰθάκῃ, νέαι ἠδὲ παλαιαί· τάων μέν τοι ἐγὼν ἐπιόψομαι ἥ τισ ἀρίστη, ὦκα δ’ ἐφοπλίσσαντεσ ἐνήσομεν εὐρέι πόντῳ. ὣσ φάτ’ Ἀθηναίη κούρη Διόσ·

οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν Τηλέμαχοσ παρέμιμνεν, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν. βῆ δ’ ἰέναι πρὸσ δῶμα, φίλον τετιημένοσ ἦτορ, εὑρ͂ε δ’ ἄρα μνηστῆρασ ἀγήνορασ ἐν μεγάροισιν, αἶγασ ἀνιεμένουσ σιάλουσ θ’ εὑόντασ ἐν αὐλῇ. Ἀντίνοοσ δ’ ἰθὺσ γελάσασ κίε Τηλεμάχοιο, ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρί, ἔποσ τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε· "Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένοσ ἄσχετε, μή τί τοι ἄλλο ἐν στήθεσσι κακὸν μελέτω ἔργον τε ἔποσ τε, ἀλλά μοι ἐσθιέμεν καὶ πινέμεν, ὡσ τὸ πάροσ περ.

ταῦτα δέ τοι μάλα πάντα τελευτήσουσιν Ἀχαιοί, νῆα καὶ ἐξαίτουσ ἐρέτασ, ἵνα θᾶσσον ἵκηαι ἐσ Πύλον ἠγαθέην μετ’ ἀγαυοῦ πατρὸσ ἀκουήν. τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχοσ πεπνυμένοσ ἀντίον ηὔδα·

"Ἀντίνο’, οὔ πωσ ἔστιν ὑπερφιάλοισι μεθ’ ὑμῖν δαίνυσθαί τ’ ἀκέοντα καὶ εὐφραίνεσθαι ἕκηλον. ἦ οὐχ ἅλισ ὡσ τὸ πάροιθεν ἐκείρετε πολλὰ καὶ ἐσθλὰ κτήματ’ ἐμά, μνηστῆρεσ, ἐγὼ δ’ ἔτι νήπιοσ ἠᾶ; νῦν δ’ ὅτε δὴ μέγασ εἰμὶ καὶ ἄλλων μῦθον ἀκούων πυνθάνομαι, καὶ δή μοι ἀέξεται ἔνδοθι θυμόσ, πειρήσω, ὥσ κ’ ὔμμι κακὰσ ἐπὶ κῆρασ ἰήλω, ἠὲ Πύλονδ’ ἐλθών, ἢ αὐτοῦ τῷδ’ ἐνὶ δήμῳ. εἶμι μέν, οὐδ’ ἁλίη ὁδὸσ ἔσσεται ἣν ἀγορεύω, ἔμποροσ· οὐ γὰρ νηὸσ ἐπήβολοσ οὐδ’ ἐρετάων γίγνομαι· ὥσ νύ που ὔμμιν ἐείσατο κέρδιον εἶναι. ἦ ῥα, καὶ ἐκ χειρὸσ χεῖρα σπάσατ’ Ἀντινόοιο ῥεῖα·

μνηστῆρεσ δὲ δόμον κάτα δαῖτα πένοντο. οἱ δ’ ἐπελώβευον καὶ ἐκερτόμεον ἐπέεσσιν. ὧδε δέ τισ εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων· "ἦ μάλα Τηλέμαχοσ φόνον ἡμῖν μερμηρίζει.

ἤ τινασ ἐκ Πύλου ἄξει ἀμύντορασ ἠμαθόεντοσ ἢ ὅ γε καὶ Σπάρτηθεν, ἐπεί νύ περ ἱέται αἰνῶσ· ἠὲ καὶ εἰσ Ἐφύρην ἐθέλει, πίειραν ἄρουραν, ἐλθεῖν, ὄφρ’ ἔνθεν θυμοφθόρα φάρμακ’ ἐνείκῃ, ἐν δὲ βάλῃ κρητῆρι καὶ ἡμέασ πάντασ ὀλέσσῃ. ἄλλοσ δ’ αὖτ’ εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων·

"τίσ δ’ οἶδ’, εἴ κε καὶ αὐτὸσ ἰὼν κοίλησ ἐπὶ νηὸσ τῆλε φίλων ἀπόληται ἀλώμενοσ ὥσ περ Ὀδυσσεύσ; οὕτω κεν καὶ μᾶλλον ὀφέλλειεν πόνον ἄμμιν· κτήματα γάρ κεν πάντα δασαίμεθα, οἰκία δ’ αὖτε τούτου μητέρι δοῖμεν ἔχειν ἠδ’ ὅσ τισ ὀπυίοι. ὣσ φάν, ὁ δ’ ὑψόροφον θάλαμον κατεβήσετο πατρὸσ εὐρύν, ὅθι νητὸσ χρυσὸσ καὶ χαλκὸσ ἔκειτο ἐσθήσ τ’ ἐν χηλοῖσιν ἅλισ τ’ ἐυῶδεσ ἔλαιον·

ἐν δὲ πίθοι οἴνοιο παλαιοῦ ἡδυπότοιο ἕστασαν, ἄκρητον θεῖον ποτὸν ἐντὸσ ἔχοντεσ, ἑξείησ ποτὶ τοῖχον ἀρηρότεσ, εἴ ποτ’ Ὀδυσσεὺσ οἴκαδε νοστήσειε καὶ ἄλγεα πολλὰ μογήσασ. κληισταὶ δ’ ἔπεσαν σανίδεσ πυκινῶσ ἀραρυῖαι, δικλίδεσ· ἐν δὲ γυνὴ ταμίη νύκτασ τε καὶ ἦμαρ ἔσχ’, ἣ πάντ’ ἐφύλασσε νόου πολυϊδρείῃσιν, Εὐρύκλει’, Ὦποσ θυγάτηρ Πεισηνορίδαο. τὴν τότε Τηλέμαχοσ προσέφη θαλαμόνδε καλέσσασ· "μαῖ’, ἄγε δή μοι οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσον ἡδύν, ὅτισ μετὰ τὸν λαρώτατοσ ὃν σὺ φυλάσσεισ κεῖνον ὀιομένη τὸν κάμμορον, εἴ ποθεν ἔλθοι διογενὴσ Ὀδυσεὺσ θάνατον καὶ κῆρασ ἀλύξασ.

δώδεκα δ’ ἔμπλησον καὶ πώμασιν ἄρσον ἅπαντασ. ἐν δέ μοι ἄλφιτα χεῦον ἐϋρραφέεσσι δοροῖσιν· εἴκοσι δ’ ἔστω μέτρα μυληφάτου ἀλφίτου ἀκτῆσ. αὐτὴ δ’ οἰή ἴσθι· τὰ δ’ ἁθρόα πάντα τετύχθω· ἑσπέριοσ γὰρ ἐγὼν αἱρήσομαι, ὁππότε κεν δὴ μήτηρ εἰσ ὑπερῷ’ ἀναβῇ κοίτου τε μέδηται. εἶμι γὰρ ἐσ Σπάρτην τε καὶ ἐσ Πύλον ἠμαθόεντα νόστον πευσόμενοσ πατρὸσ φίλου, ἤν που ἀκούσω. ὣσ φάτο, κώκυσεν δὲ φίλη τροφὸσ Εὐρύκλεια, καί ῥ’ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

"τίπτε δέ τοι, φίλε τέκνον, ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα ἔπλετο; πῇ δ’ ἐθέλεισ ἰέναι πολλὴν ἐπὶ γαῖαν μοῦνοσ ἐὼν ἀγαπητόσ; ὁ δ’ ὤλετο τηλόθι πάτρησ διογενὴσ Ὀδυσεὺσ ἀλλογνώτῳ ἐνὶ δήμῳ. οἱ δέ τοι αὐτίκ’ ἰόντι κακὰ φράσσονται ὀπίσσω, ὥσ κε δόλῳ φθίῃσ, τάδε δ’ αὐτοὶ πάντα δάσονται. ἀλλὰ μέν’ αὖθ’ ἐπὶ σοῖσι καθήμενοσ· οὐδέ τί σε χρὴ πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον κακὰ πάσχειν οὐδ’ ἀλάλησθαι. τὴν δ’ αὖ Τηλέμαχοσ πεπνυμένοσ ἀντίον ηὔδα·

"θάρσει, μαῖ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἄνευ θεοῦ ἥδε γε βουλή. ἀλλ’ ὄμοσον μὴ μητρὶ φίλῃ τάδε μυθήσασθαι, πρίν γ’ ὅτ’ ἂν ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται, ἢ αὐτὴν ποθέσαι καὶ ἀφορμηθέντοσ ἀκοῦσαι, ὡσ ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτῃ. ὣσ ἄρ’ ἔφη, γρῆυσ δὲ θεῶν μέγαν ὁρ́κον ἀπώμνυ.

αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὁρ́κον, αὐτίκ’ ἔπειτά οἱ οἶνον ἐν ἀμφιφορεῦσιν ἄφυσσεν, ἐν δέ οἱ ἄλφιτα χεῦεν ἐϋρραφέεσσι δοροῖσι. Τηλέμαχοσ δ’ ἐσ δώματ’ ἰὼν μνηστῆρσιν ὁμίλει. ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεά, γλαυκῶπισ Ἀθήνη.

Τηλεμάχῳ ἐικυῖα κατὰ πτόλιν ᾤχετο πάντῃ, καί ῥα ἑκάστῳ φωτὶ παρισταμένη φάτο μῦθον, ἑσπερίουσ δ’ ἐπὶ νῆα θοὴν ἀγέρεσθαι ἀνώγει. ἡ δ’ αὖτε Φρονίοιο Νοήμονα φαίδιμον υἱὸν ᾔτεε νῆα θοήν· ὁ δέ οἱ πρόφρων ὑπέδεκτο. δύσετό τ’ ἠέλιοσ σκιόωντό τε πᾶσαι ἀγυιαί, καὶ τότε νῆα θοὴν ἅλαδ’ εἴρυσε, πάντα δ’ ἐν αὐτῇ ὅπλ’ ἐτίθει, τά τε νῆεσ ἐύσσελμοι φορέουσι.

στῆσε δ’ ἐπ’ ἐσχατιῇ λιμένοσ, περὶ δ’ ἐσθλοὶ ἑταῖροι ἁθρόοι ἠγερέθοντο· θεὰ δ’ ὤτρυνεν ἕκαστον. ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεά, γλαυκῶπισ Ἀθήνη.

βῆ ῤ’ ἰέναι πρὸσ δώματ’ Ὀδυσσῆοσ θείοιο· ἔνθα μνηστήρεσσιν ἐπὶ γλυκὺν ὕπνον ἔχευε, πλάζε δὲ πίνοντασ, χειρῶν δ’ ἔκβαλλε κύπελλα. οἱ δ’ εὕδειν ὤρνυντο κατὰ πτόλιν, οὐδ’ ἄρ’ ἔτι δὴν ἡάτ’, ἐπεί σφισιν ὕπνοσ ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν. αὐτὰρ Τηλέμαχον προσέφη γλαυκῶπισ Ἀθήνη ἐκπροκαλεσσαμένη μεγάρων ἐὺ ναιεταόντων, Μέντορι εἰδομένη ἠμὲν δέμασ ἠδὲ καὶ αὐδήν· "Τηλέμαχ’, ἤδη μέν τοι ἐυκνήμιδεσ ἑταῖροι ἡάτ’ ἐπήρετμοι τὴν σὴν ποτιδέγμενοι ὁρμήν·

ἀλλ’ ἰόμεν, μὴ δηθὰ διατρίβωμεν ὁδοῖο. ὣσ ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰσ Ἀθήνη καρπαλίμωσ·

ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο. αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν, εὑρ͂ον ἔπειτ’ ἐπὶ θινὶ κάρη κομόωντασ ἑταίρουσ. τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ’ ἱερὴ ἲσ Τηλεμάχοιο· "δεῦτε, φίλοι, ἠιά φερώμεθα·

πάντα γὰρ ἤδη ἁθρό’ ἐνὶ μεγάρῳ. μήτηρ δ’ ἐμὴ οὔ τι πέπυσται, οὐδ’ ἄλλαι δμωαί, μία δ’ οἰή μῦθον ἄκουσεν. ὣσ ἄρα φωνήσασ ἡγήσατο, τοὶ δ’ ἅμ’ ἕποντο.

οἱ δ’ ἄρα πάντα φέροντεσ ἐυσσέλμῳ ἐπὶ νηὶ κάτθεσαν, ὡσ ἐκέλευσεν Ὀδυσσῆοσ φίλοσ υἱόσ. ἂν δ’ ἄρα Τηλέμαχοσ νηὸσ βαῖν’, ἦρχε δ’ Ἀθήνη, νηὶ δ’ ἐνὶ πρυμνῇ κατ’ ἄρ’ ἕζετο· ἄγχι δ’ ἄρ’ αὐτῆσ ἕζετο Τηλέμαχοσ. τοὶ δὲ πρυμνήσι’ ἔλυσαν, ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντεσ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον. τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἱεί γλαυκῶπισ Ἀθήνη, ἀκραῆ Ζέφυρον, κελάδοντ’ ἐπὶ οἴνοπα πόντον. Τηλέμαχοσ δ’ ἑτάροισιν ἐποτρύνασ ἐκέλευσεν ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ’ ὀτρύνοντοσ ἄκουσαν. ἱστὸν δ’ εἰλάτινον κοίλησ ἔντοσθε μεσόδμησ στῆσαν ἀείραντεσ, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν, ἕλκον δ’ ἱστία λευκὰ ἐυστρέπτοισι βοεῦσιν. ἔπρησεν δ’ ἄνεμοσ μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα στείρῃ πορφύρεον μεγάλ’ ἰάχε νηὸσ ἰούσησ· ἡ δ’ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον. δησάμενοι δ’ ἄρα ὅπλα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν στήσαντο κρητῆρασ ἐπιστεφέασ οἴνοιο, λεῖβον δ’ ἀθανάτοισι θεοῖσ αἰειγενέτῃσιν, ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Διὸσ γλαυκώπιδι κούρῃ. παννυχίη μέν ῥ’ ἥ γε καὶ ἠῶ πεῖρε κέλευθον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION