Arrian, Anabasis, book 6, chapter 25

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 25)

Τῶν δὲ δὴ ὑποζυγίων πολὺσ ὁ φθόροσ καὶ ἑκούσιοσ τῇ στρατιᾷ ἐγίγνετο· ξυνιόντεσ γάρ, ὁπότε ἐπιλίποι σφᾶσ τὰ σιτία, καὶ τῶν ἵππων τοὺσ πολλοὺσ ἀποσφάζοντεσ καὶ τῶν ἡμιόνων τὰ κρέα ἐσιτοῦντο καὶ ἔλεγον δίψει ἀποθανεῖν αὐτοὺσ ἢ ὑπὸ καμάτου ἐκλιπόντασ· καὶ ὁ τὴν ἀτρέκειαν τοῦ ἔργου ἐξελέγξων ὑπό τε τοῦ πόνου οὐδεὶσ ἦν καὶ ὅτι ξύμπαντεσ τὰ αὐτὰ ἡμάρτανον. καὶ Ἀλέξανδρον μὲν οὐκ ἐλελήθει τὰ γιγνόμενα, ἰάσιν δὲ τῶν παρόντων ἑώρα τὴν τῆσ ἀγνοίασ προσποίησιν μᾶλλόν τι ἢ τὴν ὡσ γιγνωσκομένων ἐπιχώρησιν.

οὔκουν οὐδὲ τοὺσ νόσῳ κάμνοντασ τῆσ στρατιᾶσ οὐδὲ τοὺσ διὰ κάματον ὑπολειπομένουσ ἐν ταῖσ ὁδοῖσ ἄγειν ἔτι ἦν εὐμαρῶσ ἀπορίᾳ τε τῶν ὑποζυγίων καὶ ὅτι τὰσ ἁμάξασ αὐτοὶ κατέκοπτον, ἀπόρουσ οὔσασ αὐτοῖσ ὑπὸ βάθουσ τῆσ ψάμμου ἄγεσθαι καὶ ὅτι ἐν τοῖσ πρώτοισ σταθμοῖσ διὰ ταῦτα ἐξηναγκάζοντο οὐ τὰσ βραχυτάτασ ἰέναι τῶν ὁδῶν, ἀλλὰ τὰσ εὐπορωτάτασ τοῖσ ζεύγεσι. καὶ οὕτωσ οἱ μὲν νόσῳ κατὰ τὰσ ὁδοὺσ ὑπελείποντο, οἱ δὲ ὑπὸ καμάτου ἢ καύματοσ ἢ τῷ δίψει οὐκ ἀντέχοντεσ, καὶ οὔτε οἱ ἄξοντεσ ἦσαν οὔτε οἱ μένοντεσ θεραπεύσοντεσ·

σπουδῇ γὰρ πολλῇ ἐγίγνετο ὁ στόλοσ, καὶ ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ παντὸσ προθύμῳ τὸ καθ̓ ἑκάστουσ ξὺν ἀνάγκῃ ἠμελεῖτο· οἱ δὲ καὶ ὕπνῳ κάτοχοι κατὰ τὰσ ὁδοὺσ γενόμενοι οἱᾶ δὴ νυκτὸσ τὸ πολὺ τὰσ πορείασ ποιούμενοι, ἔπειτα ἐξαναστάντεσ, οἷσ μὲν δύναμισ ἔτι ἦν κατὰ τὰ ἴχνη τῆσ στρατιᾶσ ἐφομαρτήσαντεσ ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν ἐσώθησαν, οἱ πολλοὶ δὲ ὥσπερ ἐν πελάγει ἐκπεσόντεσ ἐν τῇ ψάμμῳ ἀπώλλυντο. Ξυνηνέχθη δὲ τῇ στρατιᾷ καὶ ἄλλο πάθημα, ὃ δὴ οὐχ ἥκιστα ἐπίεσεν αὐτούσ τε καὶ τοὺσ ἵππουσ καὶ τὰ ὑποζύγια.

ὑέται γὰρ ἡ Γαδρωσίων γῆ ὑπ̓ ἀνέμων τῶν ἐτησίων, καθάπερ οὖν καὶ ἡ Ἰνδῶν γῆ, οὐ τὰ πεδία τῶν Γαδρωσίων, ἀλλὰ τὰ ὄρη, ἵναπερ προσφέρονταί τε αἱ νεφέλαι ἐκ τοῦ πνεύματοσ καὶ ἀναχέονται, οὐχ ὑπερβάλλουσαι τῶν ὀρῶν τὰσ κορυφάσ. ὡσ δὲ ηὐλίσθη ἡ στρατιὰ πρὸσ χειμάρρῳ ὀλίγου ὕδατοσ, αὐτοῦ δὴ ἕνεκα τοῦ ὕδατοσ, ἀμφὶ δευτέραν φυλακὴν τῆσ νυκτὸσ ἐμπλησθεὶσ ὑπὸ τῶν ὄμβρων ὁ χειμάρρουσ ὁ ταύτῃ ῥέων ἀφανῶν τῇ στρατιᾷ γεγενημένων τῶν ὄμβρων τοσούτῳ ἐπῆλθε τῷ ὕδατι, ὡσ γύναια καὶ παιδάρια τὰ πολλὰ τῶν ἑπομένων τῇ στρατιᾷ διαφθεῖραι καὶ τὴν κατασκευὴν τὴν βασιλικὴν ξύμπασαν ἀφανίσαι καὶ τῶν ὑποζυγίων ὅσα ἀπελείπετο, αὐτοὺσ δὲ μόλισ καὶ χαλεπῶσ ξὺν τοῖσ ὅπλοισ οὐδὲ τούτοισ πᾶσιν ἀποσωθῆναι.

οἱ πολλοὶ δὲ καὶ πίνοντεσ, ὁπότε ἐκ καύματόσ τε καὶ δίψουσ ὕδατι ἀθρόῳ ἐπιτύχοιεν, πρὸσ αὐτοῦ τοῦ ἀπαύστου ποτοῦ ἀπώλλυντο.

καὶ τούτων ἕνεκα Ἀλέξανδροσ τὰσ στρατοπεδείασ οὐ πρὸσ τοῖσ ὕδασιν αὐτοῖσ τὸ πολὺ ἐποιεῖτο, ἀλλὰ ἀπέχων ὅσον εἴκοσι σταδίουσ μάλιστα, ὡσ μὴ ἀθρόουσ ἐμπίπτοντασ τῷ ὕδατι αὐτούσ τε καὶ κτήνη ἀπόλλυσθαι καὶ ἅμα τοὺσ μάλιστα ἀκράτορασ σφῶν ἐπεμβαίνοντασ ἐσ τὰσ πηγὰσ ἢ τὰ ῥεύματα διαφθείρειν καὶ τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ τὸ ὕδωρ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION