Arrian, Anabasis, book 6, chapter 16

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 16)

Ἔνθεν δὲ ἀναλαβὼν τούσ τε τοξότασ καὶ τοὺσ Ἀγριᾶνασ καὶ τὴν ἵππον τὴν ἅμα οἷ πλέουσαν ἐξελαύνει ἐπὶ τὸν νομάρχην τῆσ ταύτῃ γῆσ, ὄνομα δὲ ἦν Ὀξικανόσ, ὅτι μήτε αὐτὸσ ἀφῖκτο μήτε πρέσβεισ παῤ αὐτοῦ ἧκον ἐνδιδόντεσ αὐτόν τε καὶ τὴν χώραν. δύο μὲν δὴ τὰσ μεγίστασ πόλεισ τῶν ὑπὸ τῷ Ὀξικανῷ ἐξ ἐφόδου κατὰ κράτοσ ἔλαβεν, ἐν δὲ τῇ ἑτέρᾳ τούτων καὶ αὐτὸσ Ὀξικανὸσ ἑάλω.

ὁ δὲ τὴν μὲν λείαν τῇ στρατιᾷ δίδωσι, τοὺσ ἐλέφαντασ δὲ ἅμα οἷ ἦγε· καὶ αἱ ἄλλαι δὲ πόλεισ αὐτῷ αἱ ἐν τῇ αὐτῇ χώρᾳ ἐνεδίδοντο ἐπιόντι οὐδέ τισ ἐτρέπετο ἐσ ἀλκήν· οὕτω καὶ Ἰνδοὶ πάντεσ ἐδεδούλωντο ἤδη τῇ γνώμῃ πρὸσ Ἀλεξάνδρου τε καὶ τῆσ Ἀλεξάνδρου τύχησ. Ὁ δὲ ἐπὶ Σάμβον αὖ ἦγε τῶν ὀρείων Ἰνδῶν σατράπην ὑπ̓ αὐτοῦ κατασταθέντα, ὃσ πεφευγέναι αὐτῷ ἐξηγγέλλετο ὅτι Μουσικανὸν ἀφειμένον πρὸσ Ἀλεξάνδρου ἐπύθετο καὶ τῆσ χώρασ τῆσ ἑαυτοῦ ἄρχοντα·

τὰ γὰρ πρὸσ Μουσικανὸν αὐτῷ πολέμια ἦν. ὡσ δὲ ἐπέλαζεν ἤδη τῇ πόλει Ἀλέξανδροσ, ἥντινα μητρόπολιν εἶχεν ἡ τοῦ Σάμβου χώρα, ὄνομα δὲ ἦν τῇ πόλει Σινδίμανα, αἵ τε πύλαι αὐτῷ ἀνοίγονται προσάγοντι καὶ οἱ οἰκεῖοι οἱ τοῦ Σάμβου τά τε χρήματα ἀπηρίθμησαν καὶ τοὺσ ἐλέφαντασ μετὰ σφῶν ἄγοντεσ ἀπήντων·

οὐ γὰρ δὴ Ἀλεξάνδρῳ γε πολεμίωσ ἔχοντα Σάμβον φυγεῖν, ἀλλὰ Μουσικανοῦ τὴν ἄφεσιν δείσαντα. ὁ δὲ καὶ ἄλλην πόλιν ἐν τούτῳ ἀποστᾶσαν εἷλεν καὶ τῶν Βραχμάνων, οἳ δὴ σοφισταὶ τοῖσ Ἰνδοῖσ εἰσιν, ὅσοι αἴτιοι τῆσ ἀποστάσεωσ ἐγένοντο ἀπέκτεινεν.

ὑπὲρ ὧν ἐγὼ τῆσ σοφίασ, εἰ δή τίσ ἐστιν, ἐν τῇ Ἰνδικῇ ξυγγραφῇ δηλώσω.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION