Arrian, Anabasis, book 6, chapter 6

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 6)

Αὐτὸσ δὲ ἀναλαβὼν τοὺσ ὑπασπιστάσ τε καὶ τοὺσ τοξότασ καὶ τοὺσ Ἀγριᾶνασ καὶ τῶν πεζεταίρων καλουμένων τὴν Πείθωνοσ τάξιν καὶ τοὺσ ἱπποτοξότασ τε πάντασ καὶ τῶν ἱππέων τῶν ἑταίρων τοὺσ ἡμίσεασ διὰ γῆσ ἀνύδρου ὡσ ἐπὶ Μαλλοὺσ ἦγεν, ἔθνοσ Ἰνδικὸν Ἰνδῶν τῶν αὐτονόμων. καὶ τῇ μὲν πρώτῃ κατεστρατοπέδευσε πρὸσ ὕδατι οὐ πολλῷ, ὃ δὴ ἀπεῖχε τοῦ Ἀκεσίνου ποταμοῦ σταδίουσ ἐσ ἑκατόν·

δειπνοποιησάμενοσ δὲ καὶ ἀναπαύσασ τὴν στρατιὰν οὐ πολὺν χρόνον παραγγέλλει ὅ τι τισ ἔχοι ἄγγοσ ἐμπλῆσαι ὕδατοσ. διελθὼν δὲ τῆσ τε ἡμέρασ τὸ ἔτι ὑπολειπόμενον καὶ τὴν νύκτα ὅλην ἐσ τετρακοσίουσ μάλιστα σταδίουσ ἅμα ἡμέρᾳ πρὸσ πόλιν ἀφίκετο, ἐσ ἣν ξυμπεφεύγεσαν πολλοὶ τῶν Μαλλῶν. οἱ δὲ οὔποτ̓ ἄν οἰηθέντεσ διὰ τῆσ ἀνύδρου ἐλθεῖν ἐπὶ σφᾶσ Ἀλέξανδρον ἔξω τε τῆσ πόλεωσ οἱ πολλοὶ καὶ ἄνοπλοι ἦσαν.

ἐφ̓ ὅτῳ καὶ δῆλοσ ἐγένετο ταύτην ἀγαγὼν Ἀλέξανδροσ, ἣν ὅτι αὐτῷ ἀγαγεῖν χαλεπὸν ἦν, ἐπὶ τῷδε οὐδὲ τοῖσ πολεμίοισ ὅτι ἄξει πιστὸν ἐφαίνετο. τούτοισ μὲν δὴ οὐ προσδοκήσασιν ἐπιπεσὼν τοὺσ μὲν πολλοὺσ ἀπέκτεινεν αὐτῶν οὐδὲ ἐσ ἀλκὴν οἱᾶ δὴ ἀνόπλουσ τραπέντασ· τῶν δὲ ἄλλων εἰσ τὴν πόλιν κατειληθέντων κύκλῳ περιστήσασ τῷ τείχει τοὺσ ἱππέασ, ὅτι μήπω ἡ φάλαγξ τῶν πεζῶν ἠκολουθήκει αὐτῷ, ἀντὶ χάρακοσ ἐχρήσατο τῇ ἵππῳ. ὡσ δὲ τάχιστα οἱ πεζοὶ ἀφίκοντο, Περδίκκαν μὲν τήν τε αὑτοῦ ἱππαρχίαν ἔχοντα καὶ τὴν Κλείτου καὶ τοὺσ Ἀγριᾶνασ πρὸσ ἄλλην πόλιν ἐκπέμπει τῶν Μαλλῶν, οἷ ξυμπεφευγότεσ ἦσαν πολλοὶ τῶν ταύτῃ Ἰνδῶν, φυλάσσειν τοὺσ ἐν τῇ πόλει κελεύσασ, ἔργου δὲ μὴ ἔχεσθαι ἔστ̓ ἂν ἀφίκηται αὐτόσ, ὡσ μηδὲ ἀπὸ ταύτησ τῆσ πόλεωσ διαφυγόντασ τινὰσ αὐτῶν ἀγγέλουσ γενέσθαι τοῖσ ἄλλοισ βαρβάροισ ὅτι προσάγει ἤδη Ἀλέξανδροσ·

αὐτὸσ δὲ προσέβαλλεν τῷ τείχει. οἱ δὲ βάρβαροι τὸ μὲν τεῖχοσ ἐκλείπουσιν, ὡσ οὐκ ἂν διαφυλάξαντεσ αὐτὸ ἔτι, πολλῶν ἐν τῇ καταλήψει τεθνηκότων, τῶν δὲ καὶ ἀπὸ τραυμάτων ἀπομάχων γεγενημένων·

ἐσ δὲ τὴν ἄκραν ξυμφυγόντεσ χρόνον μέν τινα ἠμύνοντο ἐξ ὑπερδεξίου τε χωρίου καὶ χαλεποῦ ἐσ προσβολήν, προσκειμένων δὲ πάντοθεν εὐρώστωσ τῶν Μακεδόνων καὶ αὐτοῦ Ἀλεξάνδρου ἄλλοτε ἄλλῃ ἐπιφαινομένου τῷ ἔργῳ ἥ τε ἂκρα κατὰ κράτοσ ἑάλω καὶ οἱ ξυμφυγόντεσ ἐσ αὐτὴν πάντεσ ἀπέθανον· ἦσαν δὲ ἐσ δισχιλίουσ. Περδίκκασ δὲ ἐσ τὴν πόλιν ἐφ̓ ἥντινα ἐστάλη ἀφικόμενοσ τὴν μὲν πόλιν ἐρήμην καταλαμβάνει, μαθὼν δὲ ὅτι οὐ πρὸ πολλοῦ πεφεύγεσαν ἐξ αὐτῆσ οἱ ἐνοικοῦντεσ δρόμῳ ἤλαυνε κατὰ στίβον τῶν φευγόντων·

οἱ δὲ ψιλοὶ ὡσ τάχουσ ποδῶν εἰχον αὐτῷ ἐφείποντο. καταλαβὼν δὲ τῶν φευγόντων κατέκοψεν ὅσοι γε μὴ ἔφθασαν ἐσ τὰ ἕλη ξυμφυγόντεσ. Ἀλέξανδροσ δὲ δειπνοποιησάμενόσ τε καὶ ἀναπαύσασ τοὺσ ἀμφ̓ αὑτὸν ἔστε ἐπὶ πρώτην φυλακὴν ᾔει τοῦ πρόσω·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION