Arrian, Anabasis, book 6, chapter 3

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 3)

Ὡσ δὲ ξύμπαντα αὐτῷ παρεσκεύαστο, ὑπὸ τὴν ἑώ ὁ μὲν στρατὸσ ἐπέβαινε τῶν νεῶν, αὐτὸσ δὲ ἔθυε τοῖσ θεοῖσ ὡσ νόμοσ καὶ τῷ ποταμῷ τῷ Ὑδάσπῃ ὅπωσ οἱ μάντεισ ἐξηγοῦντο. καὶ ἐπιβὰσ τῆσ νεὼσ ἀπὸ τῆσ πρώρασ ἐκ χρυσῆσ φιάλησ ἔσπενδεν ἐσ τὸν ποταμόν, τόν τε Ἀκεσίνην ξυνεπικαλούμενοσ τῷ Ὑδάσπῃ, ὅντινα μέγιστον αὖ τῶν ἄλλων ποταμῶν ξυμβάλλειν τῷ Ὑδάσπῃ ἐπέπυστο καὶ οὐ πόρρω αὐτῶν εἶναι τὰσ ξυμβολάσ, καὶ τὸν Ἰνδόν, ἐσ ὅντινα ὁ Ἀκεσίνησ ξὺν τῷ Ὑδάσπῃ ἐμβάλλει. ἐπὶ δὲ Ἡρακλεῖ τε τῷ προπάτορι σπείσασ καὶ Ἄμμωνι καὶ τοῖσ ἄλλοισ θεοῖσ ὅσοισ αὐτῷ νόμοσ σημῆναι ἐσ ἀναγωγὴν κελεύει τῇ σάλπιγγι.

ἅμα τε δὴ ἐσημάνθη καὶ ἀνήγοντο ἐν κόσμῳ. παρήγγελτο γὰρ ἐφ̓ ὅσων τε τὰ σκευοφόρα πλοῖα ἐχρῆν τετάχθαι καὶ ἐφ̓ ὅσων τὰ ἱππαγωγά, ἐφ̓ ὅσων τε τὰσ μαχίμουσ τῶν νεῶν, ὡσ μὴ συμπίπτειν ἀλλήλαισ κατὰ τὸν πόρον εἰκῇ πλεούσασ· καὶ ταῖσ ταχυναυτούσαισ φθάνειν οὐκ ἐφίετο ἔξω τῆσ τάξεωσ. ἦν δὲ ὅ τε κτύποσ τῆσ εἰρεσίασ οὐδενὶ ἄλλῳ ἐοικώσ, ἅτε ἀπὸ πολλῶν νεῶν ἐν ταὐτῷ ἐρεσσομένων, καὶ βοὴ ἀπό τε τῶν κελευστῶν ἐνδιδόντων τὰσ ἀρχάσ τε καὶ ἀναπαύλασ τῇ εἰρεσίᾳ καὶ τῶν ἐρετῶν ὁπότε ἀθρόοι ἐμπίπτοντεσ τῷ ῥοθίῳ ἐπαλαλάξειαν·

αἵ τε ὄχθαι, ὑψηλότεραι τῶν νεῶν πολλαχῇ οὖσαι, ἐσ στενόν τε τὴν βοὴν ξυνάγουσαι καὶ τῇ ξυναγωγῇ αὐτῇ ἐπὶ μέγα ηὐξημένην ἐσ ἀλλήλασ ἀντέπεμπον, καί που καὶ νάπαι ἑκατέρωθεν τοῦ ποταμοῦ τῇ τε ἐρημίᾳ καὶ τῇ ἀντιπέμψει τοῦ κτύπου καὶ αὗται ξυνεπελάμβανον· ἐσ ὅσουσ δὲ τῶν ἤδη Ἀλεξάνδρῳ προσκεχωρηκότων Ἰνδῶν ἡ βοὴ τῶν ἐρετῶν ἢ ὁ κτύποσ τῆσ εἰρεσίασ ἐξίκετο, καὶ οὗτοι ἐπὶ τῇ ὄχθῃ κατέθεον καὶ ξυνείποντο ἐπᾴδοντεσ βαρβαρικῶσ.

φιλῳδοὶ γάρ, εἴπερ τινὲσ ἄλλοι, Ἰνδοὶ καὶ φιλορχήμονεσ ἀπὸ Διονύσου ἔτι καὶ τῶν ἅμα Διονύσῳ βακχευσάντων κατὰ τὴν Ἰνδῶν γῆν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION