Ancient Greek-English Dictionary Language

ὠτίον

Second declension Noun; Neuter Transliteration:

Principal Part: ὠτίον ὠτίου

Structure: ὠτι (Stem) + ον (Ending)

Etym.: ou)=s의 지소사, but often = ou)=s, Anth., NTest.

Sense

Declension

Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • καὶ λήψῃ τὸ ὀπήτιον, καὶ τρυπήσεισ τὸ ὠτίον αὐτοῦ πρὸσ τὴν θύραν, καὶ ἔσται σοι οἰκέτησ εἰσ τὸν αἰῶνα. καὶ τὴν παιδίσκην σου ὡσαύτωσ ποιήσεισ. (Septuagint, Liber Deuteronomii 15:17)
  • καὶ Κύριοσ ἀπεκάλυψε τὸ ὠτίον Σαμουὴλ ἡμέρᾳ μιᾷ ἔμπροσθεν τοῦ ἐλθεῖν πρὸσ αὐτὸν Σαοὺλ λέγων. (Septuagint, Liber I Samuelis 9:15)
  • καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωνάθαν. μηδαμῶσ σοι, οὐ μὴ ἀποθάνῃσ. ἰδοὺ οὐ μὴ ποιήσει ὁ πατήρ μου ρῆμα μέγα ἢ μικρὸν καὶ οὐκ ἀποκαλύψει τὸ ὠτίον μου. καὶ τί ὅτι κρύψει ὁ πατήρ μου ἀπ̓ ἐμοῦ τὸ ρῆμα τοῦτο̣ οὐκ ἔστι τοῦτο. (Septuagint, Liber I Samuelis 20:2)
  • τάδε ποιήσαι ὁ Θεὸσ τῷ Ἰωνάθαν καὶ τάδε προσθείη, ὅτι ἀνοίσω τὰ κακὰ ἐπὶ σὲ καὶ ἀποκαλύψω τὸ ὠτίον σου καὶ ἐξαποστελῶ σε καὶ ἀπελεύσῃ εἰσ εἰρήνην. καὶ ἔσται Κύριοσ μετὰ σοῦ, καθὼσ ἦν μετὰ τοῦ πατρόσ μου. (Septuagint, Liber I Samuelis 20:13)
  • ὅτι σύγκεισθε πάντεσ ὑμεῖσ ἐπ̓ ἐμέ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἀποκαλύπτων τὸ ὠτίον μου ἐν τῷ διαθέσθαι τὸν υἱόν μου διαθήκην μετὰ τοῦ υἱοῦ Ἰεσσαί, καὶ οὐκ ἔστι πονῶν περὶ ἐμοῦ ἐξ ὑμῶν καὶ ἀποκαλύπτων τὸ ὠτίον μου, ὅτι ἐπήγειρεν ὁ υἱόσ μου τὸν δοῦλόν μου ἐπ̓ ἐμὲ εἰσ ἐχθρόν, ὡσ ἡ ἡμέρα αὕτη. (Septuagint, Liber I Samuelis 22:8)

Related

Similar forms

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION