Ancient Greek-English Dictionary Language

ῥυθμίζω

Non-contract Verb; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ῥυθμίζω

Structure: ῥυθμίζ (Stem) + ω (Ending)

Etym.: r(uqmo/s

Sense

  1. to bring into measure or proportion, to order, to educate, train, to define, to arrange one's, am I brought to order

Conjugation

Present tense

Active
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular ῥυθμίζω ῥυθμίζεις ῥυθμίζει
Dual ῥυθμίζετον ῥυθμίζετον
Plural ῥυθμίζομεν ῥυθμίζετε ῥυθμίζουσιν*
SubjunctiveSingular ῥυθμίζω ῥυθμίζῃς ῥυθμίζῃ
Dual ῥυθμίζητον ῥυθμίζητον
Plural ῥυθμίζωμεν ῥυθμίζητε ῥυθμίζωσιν*
OptativeSingular ῥυθμίζοιμι ῥυθμίζοις ῥυθμίζοι
Dual ῥυθμίζοιτον ῥυθμιζοίτην
Plural ῥυθμίζοιμεν ῥυθμίζοιτε ῥυθμίζοιεν
ImperativeSingular ῥύθμιζε ῥυθμιζέτω
Dual ῥυθμίζετον ῥυθμιζέτων
Plural ῥυθμίζετε ῥυθμιζόντων, ῥυθμιζέτωσαν
Infinitive ῥυθμίζειν
Participle MasculineFeminineNeuter
ῥυθμιζων ῥυθμιζοντος ῥυθμιζουσα ῥυθμιζουσης ῥυθμιζον ῥυθμιζοντος
Middle/Passive
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular ῥυθμίζομαι ῥυθμίζει, ῥυθμίζῃ ῥυθμίζεται
Dual ῥυθμίζεσθον ῥυθμίζεσθον
Plural ῥυθμιζόμεθα ῥυθμίζεσθε ῥυθμίζονται
SubjunctiveSingular ῥυθμίζωμαι ῥυθμίζῃ ῥυθμίζηται
Dual ῥυθμίζησθον ῥυθμίζησθον
Plural ῥυθμιζώμεθα ῥυθμίζησθε ῥυθμίζωνται
OptativeSingular ῥυθμιζοίμην ῥυθμίζοιο ῥυθμίζοιτο
Dual ῥυθμίζοισθον ῥυθμιζοίσθην
Plural ῥυθμιζοίμεθα ῥυθμίζοισθε ῥυθμίζοιντο
ImperativeSingular ῥυθμίζου ῥυθμιζέσθω
Dual ῥυθμίζεσθον ῥυθμιζέσθων
Plural ῥυθμίζεσθε ῥυθμιζέσθων, ῥυθμιζέσθωσαν
Infinitive ῥυθμίζεσθαι
Participle MasculineFeminineNeuter
ῥυθμιζομενος ῥυθμιζομενου ῥυθμιζομενη ῥυθμιζομενης ῥυθμιζομενον ῥυθμιζομενου

Imperfect tense

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • ἔγωγ̓ οὖν, εἰ σκέψαιο, δόξαιμ̓ ἄν σοι οὐ τὸ σμικρότατον τῆσ Αἰγυπτίασ ταύτησ ἀρχῆσ ἐγκεχειρίσθαι, τὰσ δίκασ εἰσάγειν καὶ τάξιν αὐταῖσ τὴν προσήκουσαν ἐπιτιθέναι καὶ τῶν πραττομένων καὶ λεγομένων ἁπαξαπάντων ὑπομνήματα γράφεσθαι καὶ τάσ τε ῥητορείασ τῶν δικαιολογούντων ῥυθμίζειν καὶ τὰσ τοῦ ἄρχοντοσ γνώσεισ πρὸσ τὸ σαφέστατον ἅμα καὶ ἀκριβέστατον σὺν πίστει τῇ μεγίστῃ διαφυλάττειν καὶ παραδιδόναι δημοσίᾳ πρὸσ τὸν ἀεὶ χρόνον ἀποκεισομένασ, καὶ ὁ μισθὸσ οὐκ ἰδιωτικόσ, ἀλλὰ παρὰ τοῦ βασιλέωσ, οὐ σμικρὸσ οὐδὲ οὗτοσ, ἀλλὰ πολυτάλαντοσ· (Lucian, Apologia 29:2)
  • περὶ δὲ Δημώνακτοσ ἤδη δίκαιον λέγειν ἀμφοῖν ἕνεκα, ὡσ ἐκεῖνοσ τε διὰ μνήμησ εἰή τοῖσ ἀρίστοισ τό γε κατ’ ἐμὲ καὶ οἱ γενναιότατοι τῶν νέων καὶ πρὸσ φιλοσοφίαν ὁρμῶντεσ ἔχοιεν μὴ πρὸσ τὰ ἀρχαῖα μόνα τῶν παραδειγμάτων σφᾶσ αὐτοὺσ ῥυθμίζειν, ἀλλὰ κἀκ τοῦ ἡμετέρου βίου κανόνα προτίθεσαι καὶ ζηλοῦν ἐκεῖνον ἄριστον ὧν οἶδα ἐγὼ φιλοσόφων γενόμενον. (Lucian, (no name) 2:1)
  • ῥυθμίζομεν οὖν τὰσ γνώμασ αὐτῶν νόμουσ τε τοὺσ κοινοὺσ ἐκδιδάσκοντεσ, οἳ δημοσίᾳ πᾶσι πρόκεινται ἀναγιγνώσκειν μεγάλοισ γράμμασιν ἀναγεγραμμένοι, κελεύοντεσ ἅ τε χρὴ ποιεῖν καὶ ὧν ἀπέχεσθαι, καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν συνουσίαισ, παρ’ ὧν λέγειν τὰ δέοντα ἐκμανθάνουσι καὶ πράττειν τὰ δίκαια καὶ ἐκ τοῦ ἴσου ἀλλήλοισ συμπολιτεύεσθαι καὶ μὴ ἐφίεσθαι τῶν αἰσχρῶν καὶ ὀρέγεσθαι τῶν καλῶν, βίαιον δὲ μηδὲν ποιεῖν. (Lucian, Anacharsis, (no name) 22:1)
  • βούλει οὖν ἀφέμενοσ, ὦ ἑταῖρε, τῶν βλασφημιῶν τούτων ἀκοῦσαὶ μού τι περὶ ὀρχήσεωσ λέγοντοσ καὶ τῶν ἐν αὐτῇ καλῶν, καὶ ὡσ οὐ τερπνὴ μόνον ἀλλὰ καὶ ὠφέλιμόσ ἐστιν τοῖσ θεωμένοισ, καὶ ὅσα παιδεύει καὶ ὅσα διδάσκει, καὶ ὡσ ῥυθμίζει τῶν ὁρώντων τὰσ ψυχάσ, καλλίστοισ θεάμασιν ἐγγυμνάζουσα καὶ ἀρίστοισ ἀκούσμασιν ἐνδιατρίβουσα καὶ κοινόν τι ψυχῆσ καὶ σώματοσ κάλλοσ ἐπιδεικνυμένη ; (Lucian, De saltatione, (no name) 6:1)
  • τούτων οὐ τοῦ γελοίου ἕνεκα ἐπεμνήσθην,^ ἀλλ’ ὡσ ἴδῃσ ὅτι καὶ δῆμοι ὅλοι μεγάλην σπουδὴν ἐποιήσαντο ἐπὶ τῇ ὀρχηστικῇ, ὡσ ῥυθμίζειν τὰ καλὰ καὶ τὰ αἰσχρὰ αὐτῆσ δύνασθαι. (Lucian, De saltatione, (no name) 76:6)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION