Ancient Greek-English Dictionary Language

προβολή

First declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: προβολή

Structure: προβολ (Stem) + η (Ending)

Etym.: proba/llw

Sense

 1. a putting forward, to the rest, the guard, with spear in rest, a lunging out with the fist
 2. a projection, a jutting rock, foreland or tongue of land
 3. a thing held before one as a defence, a fence, screen, bulwark, a defence against
 4. in which the plaintiff appealed to the Ecclesia to support his suit before bringing it into court

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • προτετάχθων δὲ τούτων οἱ Ἀπλανοὶ οἱ διακόσιοι, καὶ Κυρηναῖοι οἱ ἑκατόν, ὡσ προβολὴν μὲν εἶναι πρὸ τῶν ἀκοντιστῶν τοὺσ ὁπλίτασ, τοὺσ δὲ ὑπερακοντίζειν ἐκ τοῦ ὑπερδεξιοῦ. (Arrian, Acies Contra Alanos 20:1)
 • καὶ τούτουσ οἱ μὲν πρωτοστάται ἐσ προβολὴν ἐχόντων, ὡσ εἰ πελάζοιεν αὐτοῖσ οἱ πολέμιοι, κατὰ τὰ στήθη μάλιστα τῶν ἵππων τίθεσθαι τῶν κοντῶν τὸν σίδηρον· (Arrian, Acies Contra Alanos 22:3)
 • Τὸ δὲ ἱππικὸν σύμπαν κατὰ ἴλασ καὶ λόχουσ ὀκτὼ συντεταγμένον ἐφεστάτω τοῖσ πεζοῖσ, τὸ μὲν τοῖσ κέρασιν ἑκατέροισ προβολὴν ἔχον τοὺσ ὁπλίτασ πρὸ σφῶν καὶ τοὺσ τοξότασ, λόχοι δύο· (Arrian, Acies Contra Alanos 27:1)
 • μένειν δὲ μηδὲ τὴν πεζικὴν τάξιν ἐν χώρᾳ ἔτι, ἀλλὰ προχωρεῖν θᾶττον ἢ βάδην, ὡσ εἴ τι καρτερώτερον ἀπαντῴη ἀπὸ τῶν πολεμίων, αὖθισ εἶναι προβολὴν πρὸ τῶν ἱππέων. (Arrian, Acies Contra Alanos 39:2)
 • οὕτω μὲν οἱ ἡμίσεεσ τῶν ἱππέων πεφραγμένοι ἵστανται ἐσ προβολήν· (Arrian, chapter 36 4:1)
 • ὡσ ὁμοῦ μὲν ἐξακοντίζειν δυνατόσ τε γίγνηται ἐσ τοὺσ ἐπελαύνοντασ, ὁμοῦ δὲ σκέπειν τὴν δεξιὰν πλευρὰν τῇ προβολῇ τοῦ ὅπλου. (Arrian, chapter 37 3:1)
 • ὁπότε δὲ ἐκ τῶν ἀριστερῶν ἐπελαύνοιεν, τότε δὴ πᾶσ ὁ ἀκροβολισμὸσ ἀρίδηλοσ γίγνεται, καὶ τῶν θυρεῶν ἡ προβολή, καὶ ἡ ἐκ τῆσ ἀριστερᾶσ χειρὸσ ἐσ τὴν δεξιὰν ὕφεσισ τῶν ἀκοντίων ὀξεῖα, καὶ ἡ δεξιὰ ὅπωσ αὐτὰ ὑπολαβοῦσα καὶ ὑπὲρ τῆσ κεφαλῆσ περιενεγκοῦσα ὥσπερ ἐν τροχοῦ περιδινήσει ὁμοῦ μὲν ἐξηκόντισεν, ὁμοῦ δὲ ὑπέλαβεν τὸ λειφθέν, καὶ τοῦτο αὖ ὑπερενεγκοῦσα ἐξηκόντισεν. (Arrian, chapter 38 5:1)
 • ἐπεὶ δὲ σημαίνειν ἔμελλον ἀμφότεροι τὴν ἔφοδον, Πομπήϊοσ μὲν ἐκέλευσε τοὺσ ὁπλίτασ ἑστῶτασ ἐν προβολῇ καὶ μένοντασ ἀραρότωσ δέχεσθαι τὴν ἐπιδρομὴν τῶν πολεμίων, μέχρι ἂν ὑσσοῦ βολῆσ ἐντὸσ γένωνται. (Plutarch, Caesar, chapter 44 4:1)
 • ὁ δὲ Πομπήϊοσ ἀφ’ ἵππου τὴν παράταξιν ἐπισκοπῶν, ὡσ ἑώρα τοὺσ μὲν ἀντιπάλουσ μεθ’ ἡσυχίασ τὸν καιρὸν ἐν τάξει προσμένοντασ, τῆσ δ’ ὑφ’ αὑτῷ στρατιᾶσ τὸ πλεῖστον οὐκ ἀτρεμοῦν, ἀλλὰ κυμαῖνον ἀπειρίᾳ καὶ θορυβούμενον, ἔδεισε μὴ διασπασθῇ παντάπασιν ἐν ἀρχῇ τῆσ μάχησ, καὶ παράγγελμα τοῖσ προτεταγμένοισ ἔδωκεν ἑστῶτασ ἐν προβολῇ καὶ μένοντασ ἀραρότωσ δέχεσθαι τοὺσ πολεμίουσ, ὁ δὲ Καῖσαρ αἰτιᾶται τὸ στρατήγημα τοῦτο· (Plutarch, Pompey, chapter 69 4:1)
 • δοιαὶ δὲ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆσ προβολῆσ ἐάσι ἐκτρήσιεσ· καὶ τάσδε διαμπερὲσ μέσφι τοῦ πνεύμονοσ ἐτέτρηνεν ἡ φύσισ, ὅκωσ αὐλὸν διφυέα· χρέεται δὲ τὸ ζῷον ἐσ ἀναπνοὴν, ὅκωσ Ῥινὶ τῇδε τῇ σύριγγι · ἀτὰρ καὶ χερσὶ τῇδε· καὶ κωθωνίην τε γὰρ λάζοιτο, ὁκότε θέλει, τῇ προβολῇ· ἀμφιλαμβάνει τε καὶ ἴσχει κραταιῶσ, καὶ οὐκ ἄν τισ ἀφέλοιτο αὐτέου βίῃ, ἢν μὴ κρέσσων ἄλλοσ ἐλέφασ· ἀτὰρ καὶ ποίην ἐσ νομὴν τῇδε μαστεύει, οὐδὲ τῷ στόματι καὶ τοῖσι σμικροῖσι ὀδοῦσι ἔσθων σάρκασ ζῇ· πόδεσ γὰρ εὐμήκεεσ ὕπερθεν τῆσ γῆσ πολλὸν τὸ ζῷον ἀνέχοντεσ· ἀτὰρ καὶ σμικρὸσ αὐχὴν ὅκωσ ἔλεξα. (Aretaeus, The Extant Works of Aretaeus, The Cappadocian., , 351)

Synonyms

 1. a projection

 2. a thing held before one as a defence

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION