Ancient Greek-English Dictionary Language

διαδοχή

First declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: διαδοχή

Structure: διαδοχ (Stem) + η (Ending)

Etym.: diade/xomai

Sense

 1. a taking from
 2. succession, successions or reliefs, in turns
 3. a relief, relay

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ἀμέλει καὶ πράττων ταῦτα διετέλει, οὐ μόνον προῖκα τοῖσ ἀξιοῦσι συνδιατρίβων, ἀλλὰ καὶ τοῖσ δεομένοισ ἐπαρκῶν καὶ πάσησ περιουσίασ καταφρονῶν, τοσούτου δέων ὀρέγεσθαι τῶν οὐδὲν προσηκόντων, ὥστε μηδὲ τῶν ἑαυτοῦ φθειρομένων ποιεῖσθαι πρόνοιαν, ὅσ γε καὶ ἀγρὸν οὐ πόρρω τῆσ πόλεωσ κεκτημένοσ οὐδὲ ἐπιβῆναι αὐτοῦ πολλῶν ἐτῶν ἠξίωσεν, ἀλλ’ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν αὑτοῦ εἶναι διωμολόγει, ταῦτ’ οἶμαι ὑπειληφώσ, ὅτι τούτων φύσει μὲν οὐδενόσ ἐσμεν κύριοι, νόμῳ δὲ καὶ διαδοχῇ τὴν χρῆσιν αὐτῶν εἰσ ἀόριστον παραλαμβάνοντεσ ὀλιγοχρόνιοι δεσπόται νομιζόμεθα, κἀπειδὰν ἡ προθεσμία παρέλθῃ, τηνικαῦτα παραλαβὼν ἄλλοσ ἀπολαύει τοῦ ὀνόματοσ. (Lucian, Nigrinus, Nigrinou Fiaosofia 26:1)
 • συμμεταβαίνει γάρ τι τοῦ πάθουσ ἅμα τῷ δήγματι καὶ πολυγονεῖται ἡ νόσοσ καὶ πολλὴ γίγνεται τῆσ μανίασ διαδοχή. (Lucian, Nigrinus, Nigrinou Fiaosofia 38:5)
 • ὅσαι δὲ τοκάδεσ ἦσαν, ἐκπαγλούμεναι τέκν’ ἐν χεροῖν ἔπαλλον, ὡσ πρόσω πατρὸσ γένοιντο, διαδοχαῖσ ἀμείβουσαι χερῶν· (Euripides, Hecuba, episode, lyric 3:6)
 • δύο τυράννουσ ἀποκτείνασ, ὦ ἄνδρεσ δικασταί, μιᾶσ ἡμέρασ, τὸν μὲν ἤδη παρηβηκότα, τὸν δὲ ἀκμάζοντα καὶ πρὸσ διαδοχὴν τῶν ἀδικημάτων ἑτοιμότερον, ἥκω μίαν ὅμωσ ἐπ’ ἀμφοτέροισ αἰτήσων δωρεὰν μόνοσ τῶν πώποτε τυραννοκτόνων πληγῇ μιᾷ δύο πονηροὺσ ἀποσκευασάμενοσ καὶ φονεύσασ τὸν μὲν παῖδα τῷ ξίφει, τὸν πατέρα δὲ τῇ πρὸσ τὸν υἱὸν φιλοστοργίᾳ. (Lucian, Tyrannicida, (no name) 1:1)
 • ἐκείνουσ μὲν γὰρ τοὺσ παλαιοὺσ πρὸ ἐμοῦ σὲ χρὴ εἰδέναι, τὸν Ἡρόδοτον καὶ Κτησίαν τὸν Κνίδιον καὶ πρὸ τούτων τοὺσ ποιητὰσ καὶ τὸν Ὅμηρον αὐτόν, ἀοιδίμουσ ἄνδρασ, ἐγγράφῳ τῷ ψεύσματι κεχρημένουσ, ὡσ μὴ μόνουσ ἐξαπατᾶν τοὺσ τότε ἀκούοντασ σφῶν, ἀλλὰ καί μέχρισ ἡμῶν διικνεῖσθαι τὸ ψεῦδοσ ἐκ διαδοχῆσ ἐν καλλίστοισ ἔπεσι καὶ μέτροισ φυλαττόμενον. (Lucian, Philopsuedes sive incredulus, (no name) 2:7)
 • Φούλβιοσ δ’ ὁ Καίσαροσ ἑταῖροσ τοῦ Σεβαστοῦ γέροντοσ ἤδη γεγονότοσ ἀκούσασ ὀδυρομένου τὴν περὶ τὸν οἶκον ἐρημίαν, καὶ ὅτι τῶν μὲν δυεῖν αὐτῷ θυγατριδῶν ἀπολωλότων Ποστουμίου δ’ ὃσ ἔτι λοιπόσ ἐστιν ἐκ διαβολῆσ τινοσ ἐν φυγῇ ὄντοσ ἀναγκάζεται τὸν τῆσ γυναικὸσ υἱὸν ἐπεισάγειν τῇ διαδοχῇ τῆσ ἡγεμονίασ, καίπερ οἰκτείρων καὶ βουλευόμενοσ ἐκ τῆσ ὑπερορίασ ἀνακαλεῖσθαι τὸν θυγατριδοῦν ταῦτα ὁ Φούλβιοσ ἀκούσασ ἐξήνεγκε πρὸσ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, πρὸσ δὲ Λιβίαν ἐκείνη, Λιβία δὲ καθήψατο πικρῶσ Καίσαροσ, εἰ πάλαι ταῦτα ἐγνωκὼσ οὐ μεταπέμπεται τὸν θυγατριδοῦν, ἀλλ’ εἰσ ἔχθραν καὶ πόλεμον αὐτὴν τῷ διαδόχῳ τῆσ ἀρχῆσ καθίστησιν. (Plutarch, De garrulitate, section 11 5:1)
 • ἐστιν ἐκ διαβολῆσ τινοσ ἐν φυγῇ ὄντοσ, ἀναγκάζεται τὸν τῆσ γυναικὸσ υἱὸν ἐπεισάγειν τῇ διαδοχῇ τῆσ ἡγεμονίασ, καίπερ οἰκτίρων καὶ βουλευόμενοσ ἐκ τῆσ ὑπερορίασ ἀνακαλεῖσθαι τὸν θυγατριδοῦν· (Plutarch, De garrulitate, section 11 14:1)
 • τοῦτον Αἰμίλιοσ ἐθριάμβευσε καὶ κατέστρεψεν ἐνταῦθα τῆσ Ἀντιγονικῆσ βασιλείασ ἡ διαδοχή, τὸ δὲ Ἀράτου γένοσ ἐν τῇ Σικυῶνι καὶ τῇ Πελλήνῃ διέμεινε καθ’ ἡμᾶσ. (Plutarch, Aratus, chapter 54 3:1)

Synonyms

 1. a taking from

 2. succession

 3. a relief

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION