Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀγός

Second declension Noun; Masculine Transliteration:

Principal Part: ἀγός

Structure: ἀγ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: a)/gw

Sense

 1. a leader, chief

Declension

Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ‐ τίσ εἶσ’ ἐπὶ Πανθοί̈δαν, ἢ τὸν Εὐρώπασ, Λυκίων ἀγὸν ἀνδρῶν; (Euripides, Rhesus, choral, strophe 14)
 • ἐγὼ δὲ πρὸσ σὲ πότερον ὡσ ἔτην λέγω, ἢ ῥήτορ’ ἱεροράβδον, ἢ πόλεωσ ἀγόν; (Aeschylus, Suppliant Women, episode 3:8)
 • ἰὼ πόλεωσ ἀγοὶ πρόμοι, δάμναμαι. (Aeschylus, Suppliant Women, episode5)
 • τὸν καὶ ἀμειβόμενοσ Κρητῶν ἀγὸσ ἀντίον ηὔδα· (Anonymous, Homeric Hymns, , <[Ei)\s A)po/llwna Pu/qion]> 31:2)
 • τὸν καὶ ἀνειρόμενοσ Κρητῶν ἀγὸσ ἀντίον ηὔδα· (Anonymous, Homeric Hymns, , <[Ei)\s A)po/llwna Pu/qion]> 35:2)
 • ὁ δὲ Ἰσαγόρασ ἐπιλειπόμενοσ τῇ δυνάμει, πάλιν ἐπικαλεσάμενοσ τὸν Κλεομένην ὄντα ἑαυτῷ ξένον, συνέπεισεν ἐλαύνειν τὸ ἅγοσ, διὰ τὸ τοὺσ Ἀλκμεωνίδασ δοκεῖν εἶναι τῶν ἐναγῶν. (Aristotle, Athenian Constitution, work Ath. Pol., chapter 20 2:1)
 • ἐν δὲ Ῥώμῃ τῆσ βουλῆσ συναχθείσησ ἄλλοι τε πολλοὶ τοῦ Φαβίου κατηγόρουν, καὶ τῶν ἱερέων οἱ καλούμενοι Φητιαλεῖσ ἐνῆγον ἐπιθειάζοντεσ καὶ κελεύοντεσ τὸ τῶν πεπραγμένων ἄγοσ τήν σύγκλητον εἰσ ἕνα τὸν αἴτιον τρέψασαν ὑπὲρ τῶν ἄλλων ἀφοσιώσασθαι. (Plutarch, Camillus, chapter 18 1:1)
 • καίτοι πρότερον ἀπαντήσασ οὐδὲ προσεῖπε τὸν Πομπήϊον, ἄγοσ ἡγούμενοσ μέγα πατρὸσ φονεῖ διαλέγεσθαι τότε δ’ ὡσ ἄρχοντι τῆσ πατρίδοσ ὑποτάξασ ἑαυτόν εἰσ Κιλικίαν ἔπλευσε πρεσβευτὴσ μετὰ Σηστίου τοῦ λαχόντοσ τὴν ἐπαρχίαν. (Plutarch, Brutus, chapter 4 2:1)
 • ὅτε γὰρ Σύλλασ ἑλὼν τὴν πόλιν ἐπώλει τὰσ οὐσίασ τῶν ἀνῃρημένων ὑπ’ αὐτοῦ, λάφυρα καὶ νομίζων καὶ ὀνομάζων, καὶ βουλόμενοσ ὅτι πλείστοισ καὶ κρατίστοισ προσομόρξασθαι τὸ ἄγοσ, οὔτε λαμβάνων οὔτ’ ὠνούμενοσ ἀπεῖπε. (Plutarch, chapter 2 3:2)
 • τοῦ δὲ Καίσαροσ ἐμβαλόντοσ εἰσ ἔθνη μάχιμα καὶ παραβόλωσ κρατήσαντοσ, Γερμανοῖσ δὲ καὶ σπονδῶν γενομένων δοκοῦντοσ ἐπιθέσθαι καὶ καταβαλεῖν τριάκοντα μυριάδασ, οἱ μὲν ἄλλοι τὸν δῆμον ἠξίουν εὐαγγέλια θύειν, ὁ δὲ Κάτων ἐκέλευεν ἐκδιδόναι τὸν Καίσαρα τοῖσ παρανομηθεῖσι καὶ μὴ τρέπειν εἰσ αὑτοὺσ μηδὲ ἀναδέχεσθαι τὸ ἄγοσ εἰσ τὴν πόλιν. (Plutarch, Cato the Younger, chapter 51 1:1)

Synonyms

 1. a leader

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION