Ancient Greek-English Dictionary Language

ἄβυσσος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: ἄβυσσος ἄβυσσος ἄβυσσον

Structure: ἀ (Prefix) + βυσς (Stem) + ος (Ending)

Etym.: For the Root, v. baqu/s.

Sense

 1. bottomless, boundless
 2. unfathomable

Examples

 • ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατοσ καὶ ἀκατασκεύαστοσ, καὶ σκότοσ ἐπάνω τῆσ ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατοσ. (Septuagint, Liber Genesis 1:2)
 • ἐν τῷ ἑξακοσιοστῷ ἔτει ἐν τῇ ζωῇ τοῦ Νῶε, τοῦ δευτέρου μηνόσ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνόσ, τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐρράγησαν πᾶσαι αἱ πηγαὶ τῆσ ἀβύσσου, καὶ οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ ἠνεῴχθησαν. (Septuagint, Liber Genesis 7:11)
 • καὶ ἐπεκαλύφθησαν αἱ πηγαὶ τῆσ ἀβύσσου καὶ οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ, καὶ συνεσχέθη ὁ ὑετὸσ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ. (Septuagint, Liber Genesis 8:2)
 • ὁ γὰρ Κύριοσ ὁ Θεόσ σου εἰσάξει σε εἰσ γῆν ἀγαθὴν καὶ πολλήν, οὗ χείμαρροι ὑδάτων καὶ πηγαὶ ἀβύσσων ἐκπορευόμεναι διὰ τῶν πεδίων καὶ διὰ τῶν ὀρέων. (Septuagint, Liber Deuteronomii 8:7)
 • καὶ τῷ Ἰωσὴφ εἶπεν. ἀπ̓ εὐλογίασ Κυρίου ἡ γῆ αὐτοῦ, ἀπὸ ὡρῶν οὐρανοῦ καὶ δρόσου καὶ ἀπὸ ἀβύσσων πηγῶν κάτωθεν (Septuagint, Liber Deuteronomii 33:13)
 • ἡ δικαιοσύνη σου ὡσ ὄρη Θεοῦ, τὰ κρίματά σου ὡσεὶ ἄβυσσοσ πολλή. ἀνθρώπουσ καὶ κτήνη σώσεισ, Κύριε. (Septuagint, Liber Psalmorum 35:7)
 • ἄβυσσοσ ἄβυσσον ἐπικαλεῖται εἰσ φωνὴν τῶν καταῤῥακτῶν σου, πάντεσ οἱ μετεωρισμοί σου καὶ τὰ κύματά σου ἐπ̓ ἐμὲ διῆλθον. (Septuagint, Liber Psalmorum 41:8)
 • ἄβυσσοσ ὡσ ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα. (Septuagint, Liber Psalmorum 103:6)
 • ἄβυσσοσ εἶπεν. οὐκ ἔνεστιν ἐν ἐμοί. καὶ ἡ θάλασσα εἶπεν. οὐκ ἔστι μετ̓ ἐμοῦ. (Septuagint, Liber Iob 28:14)
 • καὶ προσέτι ἠπάτησέ σε ἐκ στόματοσ ἐχθροῦ. ἄβυσσοσ, κατάχυσισ ὑποκάτω αὐτῆσ, καὶ κατέβη τράπεζά σου πλήρησ πιότητοσ. (Septuagint, Liber Iob 36:16)

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION