Plutarch, Sertorius, chapter 26

(플루타르코스, Sertorius, chapter 26)

ὁ δ’ οὖν Περπέννασ πλείονασ ἐνωμότουσ ἔχων πρὸσ τὴν ἐπίθεσιν προσάγεται καί Μάλλιον, ἕνα τῶν ἐφ’ ἡγεμονίασ, οὗτοσ ἐρῶν τινοσ τῶν ἐν ὡρ́ᾳ μειρακίου καί φιλοφρονούμενοσ πρὸσ αὐτό φράζει τὴν ἐπιβουλήν, κελεύων ἀμελήσαντα τῶν ἄλλων ἐραστῶν αὐτῷ μόνῳ προσέχειν ὡσ ἐντὸσ ἡμερῶν ὀλίγων μεγάλῳ γενησομένῳ. τὸ δὲ μειράκιον ἑτέρῳ τινὶ τῶν ἐραστῶν Αὐφιδίῳ μᾶλλον προσπεπονθὸσ ἐκφέρει τὸν λόγον. ἀκούσασ δὲ ὁ Αὐφίδιοσ ἐξεπλάγη·

καί γὰρ αὐτὸσ μετεῖχε τῆσ ἐπὶ Σερτώριον συνωμοσίασ, οὐ μέντοι τὸν Μάλλιον ἐγίνωσκε μετέχοντα, Περπένναν δὲ καί Γραικῖνον καί τινασ ἄλλουσ, ὧν αὐτὸσ ᾔδει συνωμοτῶν, ὀνομάζοντοσ τοῦ μειρακίου, διαταραχθεὶσ πρὸσ ἐκεῖνον μὲν ἐξεφλαύριζε τὸν λόγον, καὶ παρεκάλει τοῦ Μαλλίου καταφρονεῖν ὡσ κενοῦ καί ἀλαζόνοσ, αὐτὸσ δὲ πρὸσ τὸν Περπένναν πορευθεὶσ καί φράσασ τὴν ὀξύτητα τοῦ καιροῦ καί τὸν κίνδυνον ἐκέλευσεν ἐπιχειρεῖν. οἱ δὲ ἐπείθοντο, καί παρασκευάσαντεσ ἄνθρωπον γράμματα κομίζοντα τῷ Σερτωρίῳ προσήγαγον.

ἐδήλου δὲ τὰ γράμματα νίκην τινὸσ τῶν ὑπ’ αὐτῷ στρατηγῶν καί φόνον πολὺν τῶν πολεμίων, ἐφ’ οἷσ τοῦ Σερτωρίου περιχαροῦσ ὄντοσ καί θύοντοσ εὐαγγέλια, Περπέννασ ἑστίασιν αὐτῷ καί τοῖσ παροῦσι φίλοισ οὑ̔͂τοι δὲ ἦσαν ἐκ τῆσ συνωμοσίασ ἐπηγγέλλετο, καί πολλὰ λιπαρήσασ ἔπεισεν ἐλθεῖν. ἀεὶ μὲν οὖν τὰ μετὰ Σερτωρίου δεῖπνα πολλὴν εἶχεν αἰδῶ καί κόσμον, οὔτε ὁρᾶν τι τῶν αἰσχρῶν οὔτε ἀκούειν ὑπομένοντοσ, ἀλλὰ καί τοὺσ συνόντασ εὐτάκτοισ καί ἀνυβρίστοισ παιδιαῖσ χρῆσθαι καί φιλοφροσύναισ ἐθίζοντοσ·

τότε δέ, τοῦ πότου μεσοῦντοσ, ἀρχὴν ἁψιμαχίασ ζητοῦντεσ ἀναφανδὸν ἀκολάστοισ ἐχρῶντο ῥήμασι, καί πολλὰ προσποιούμενοι μεθύειν ἠσέλγαινον ὡσ παροξυνοῦντεσ ἐκεῖνον, ὁ δὲ εἴτε δυσχεραίνων τὴν ἀκοσμίαν, εἴτε τὴν διάνοιαν αὐτῶν τῇ θρασύτητι τῆσ λαλιᾶσ καί τῇ παρὰ τὸ εἰωθὸσ ὀλιγωρίᾳ συμφρονήσασ, μετέβαλε τὸ σχῆμα τῆσ κχισίασ, ὕπτιον ἀνεὶσ ἑαυτὸν, ὡσ οὔτε προσέχων οὔτε κατακούων. ἐπεὶ δὲ ὁ Περπέννασ φιάλην τινὰ λαβὼν ἀκράτου μεταξὺ πίνων ἀφῆκεν ἐκ τῶν χειρῶν καί ψόφον ἐποίησεν, ὅπερ ἦν αὐτοῖσ σύμβολον, Ἀντώνιοσ ὑπερκατακείμενοσ παίει τῷ ξίφει τὸν Σερτώριον.

ἀναστρέψαντοσ δὲ πρὸσ τὴν πληγὴν ἐκείνου καί συνεξανισταμένου, περιπεσὼν εἰσ τὸ στῆθοσ κατέλαβε τὰσ χεῖρασ ἀμφοτέρασ, ὥστε μηδὲ ἀμυνόμενον πολλῶν παιόντων ἀποθανεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION