Plutarch, Sertorius, chapter 12

(플루타르코스, Sertorius, chapter 12)

οὕτωσ δὲ χειροήθεισ ποιησάμενοσ αὐτούσ ἐχρῆτο πρὸσ ἅπαντα μετριωτέροισ, οὐχ ὑπ’ ἀνδρὸσ ἀλλοδαποῦ λογισμῶν, ἀλλ’ ὑπὸ θεοῦ στρατηγεῖσθαι πειθομένοισ, ἅμα καὶ τῶν πραγμάτων ἐπιμαρτυρούντων τῷ παρὰ λόγον τὴν δύναμιν αὐξάνεσθαι. ἄλλον ἡγεμόνα τῶν ὑπὸ Μετέλλου πεμφθέντων μετὰ δυνάμεωσ, ἀνεῖλεν, αὐτόν τε τὸν Μέτελλον, ἄνδρα Ῥωμαίων ἐν τοῖσ τότε μέγιστον καὶ δοκιμώτατον, οὐκ ὀλίγοισ σφάλμασι περιβαλὼν εἰσ τοσαύτην ἀπορίαν κατέστησεν ὥστε Λεύκιον μὲν Μάλλιον ἐκ τῆσ περὶ Ναρβῶνα Γαλατίασ ἐλθεῖν αὐτῷ βοηθόν, Πομπήϊον δὲ Μᾶγνον ἐκ Ῥώμησ κατὰ τάχοσ ἀποσταλῆναι μετὰ δυνάμεωσ.

οὐ γὰρ εἶχεν ὁ Μέτελλοσ ὅ τι χρήσαιτο προσπολεμῶν ἀνδρὶ τολμητῇ πάσησ ἐξαναδυομένῳ φανερᾶσ μάχησ, πᾶσαν δὲ μεταβαλλομένῳ μεταβολὴν εὐσταλείᾳ καὶ κουφότητι τῆσ Ἰβηρικῆσ στρατιᾶσ, αὐτὸσ ὁπλιτικῶν καὶ νομίμων ἀσκητὴσ γεγονὼσ ἀγώνων καὶ στρατηγὸσ ἐμβριθοῦσ καὶ μονίμου φάλαγγοσ, ὤσασθαι μὲν εἰσ χεῖρασ ἐλθόντασ πολεμίουσ καὶ καταβαλεῖν ἄριστα γεγυμνασμένησ, ὀρειβατεῖν δὲ καὶ συνηρτῆσθαι διώξεσι καὶ φυγαῖσ ἀπαύστοισ ἀνθρώπων ὑπηνεμίων καὶ λιμὸν ἀνέχεσθαι καὶ δίαιταν ἄπυρον καὶ ἄσκηνον, ὥσπερ ἐκεῖνοι, μὴ δυναμένησ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION