Plutarch, Sertorius, chapter 5

(플루타르코스, Sertorius, chapter 5)

Μαρίου δὲ καταπλεύσαντοσ ἐκ Λιβύησ καὶ τῷ Κίννᾳ προστιθέντοσ ἑαυτὸν ὡσ ἰδιώτην ὑπάτῳ, τοῖσ μὲν ἄλλοισ ἐδόκει δέχεσθαι, Σερτώριοσ δὲ ἀπηγόρευεν, εἴτε τὸν Κίνναν ἧττον οἰόμενοσ ἑαυτῷ προσέξειν ἀνδρὸσ ἡγεμονικωτέρου παρόντοσ, εἴτε τὴν βαρύτητα τοῦ Μαρίου δεδοικώσ, μὴ πάντα τὰ πράγματα συγχέῃ θυμῷ μέτρον οὐκ ἔχοντι, πέρα δίκησ ἐν τῷ κρατεῖν προερχόμενοσ, ἔλεγεν οὖν μικρὸν εἶναι τὸ ὑπολειπόμενον ἔργον αὐτοῖσ ἤδη κρατοῦσι, δεξαμένων δὲ τὸν Μάριον τὸ σύμπαν οἴσεσθαι τῆσ δόξησ ἐκεῖνον καὶ τῆσ δυνάμεωσ, χαλεπὸν ὄντα πρὸσ κοινωνίαν ἀρχῆσ καὶ ἄπιστον. οὕτωσ μεταπέμπεται τὸν Μάριον Κίννασ·

καὶ τριχῇ τῆσ δυνάμεωσ διανεμηθείσησ ἦρχον οἱ τρεῖσ. διαπολεμηθέντοσ δὲ τοῦ πολέμου καὶ τῶν περὶ τὸν Κίνναν καὶ Μάριον ἐμφορουμένων ὕβρεώσ τε καὶ πικρίασ ἁπάσησ, ὥστε χρυσὸν ἀποδεῖξαι Ῥωμαίοισ τὰ τοῦ πολέμου κακά, Σερτώριοσ λέγεται μόνοσ οὔτε ἀποκτεῖναί τινα πρὸσ ὀργὴν οὔτε ἐνυβρίσαι κρατῶν, ἀλλὰ καὶ τῷ Μαρίῳ δυσχεραίνειν καὶ τὸν Κίνναν ἐντυγχάνων ἰδίᾳ καὶ δεόμενοσ μετριώτερον ποιεῖν.

τέλοσ δὲ τῶν δούλων, οὓσ Μάριοσ συμμάχουσ μὲν ἐν τῷ πολέμῳ δορυφόρουσ δὲ τῆσ τυραννίδοσ ἔχων ἰσχυροὺσ καὶ πλουσίουσ ἐποίησε, τὰ μὲν ἐκείνου διδόντοσ καὶ κελεύοντοσ, τὰ δὲ καὶ βίᾳ παρανομούντων εἰσ τοὺσ δεσπότασ, σφαττόντων μὲν αὐτούσ, ταῖσ δὲ δεσποίναισ πλησιαζόντων καὶ βιαζομένων τοὺσ παῖδασ, οὐκ ἀνασχετὰ ποιούμενοσ ὁ Σερτώριοσ ἅπαντασ ἐν ταὐτῷ στρατοπεδεύοντασ κατηκόντισεν, οὐκ ἐλάττουσ τετρακισχιλίων ὄντασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION