Plutarch, Sertorius, chapter 4

(플루타르코스, Sertorius, chapter 4)

ἐκ τούτου Σερτώριοσ ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ διεβοήθη· καὶ ὅτε πρῶτον ἐπανῆκεν εἰσ Ῥώμην, ταμίασ ἀποδείκνυται τῆσ περὶ Πάδον Γαλατίασ, ἐν δέοντι. τοῦ γὰρ Μαρσικοῦ πολέμου συνισταμένου, στρατιώτασ τε προσταχθὲν αὐτῷ καταλέγειν καὶ ὅπλα ποιεῖσθαι, σπουδὴν καὶ τάχοσ προσθεὶσ τῷ ἔργῳ παρὰ τὴν τῶν ἄλλων νέων βραδυτῆτα καὶ μαλακίαν ἀνδρὸσ ἐμπράκτωσ βιωσομένου δόξαν ἔσχεν. οὐ μὴν ὑφήκατο τῆσ στρατιωτικῆσ τόλμησ εἰσ ἀξίωμα προεληλυθὼσ ἡγεμόνοσ, ἀλλὰ καὶ χειρὸσ ἐπιδεικνύμενοσ ἔργα θαυμαστὰ καὶ τὸ σῶμα τοῖσ ἀγῶσιν ἀφειδῶσ ἐπιδιδούσ, τῶν ὄψεων ἀπέβαλε τὴν ἑτέραν ἐκκοπεῖσαν.

ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ καλλωπιζόμενοσ ἀεὶ διετέλει. τοὺσ μὲν γὰρ ἄλλουσ οὐκ ἀεὶ τὰ μαρτύρια τῶν ἀριστειῶν περιφέρειν, ἀλλὰ καὶ ἀποτίθεσθαι στρεπτὰ καὶ δόρατα καὶ στεφάνουσ, αὐτῷ δὲ τῆσ ἀνδραγαθίασ παραμένειν τὰ γνωρίσματα, τοὺσ αὐτοὺσ ἔχοντι τῆσ ἀρετῆσ ἅμα καὶ τῆσ συμφορᾶσ θεατάσ. ἀπέδωκε δὲ καὶ ὁ δῆμοσ αὐτῷ τιμὴν πρέπουσαν.

εἰσελθόντα γὰρ εἰσ θέατρον ἐδέξαντό τε κρότῳ καὶ κατευφήμησαν, ὧν οὐδὲ τοῖσ πάνυ προήκουσιν ἡλικίᾳ τε καὶ δόξῃ τυχεῖν ἦν ῥᾴδιον. δημαρχίαν μέντοι μετιών Σύλλα καταστασιάσαντοσ αὑτὸν ἐξέπεσε· διὸ καὶ δοκεῖ γενέσθαι μισοσύλλασ. ἐπεὶ δὲ Μάριοσ μὲν ὑπὸ Σύλλα κρατηθεὶσ ἔφευγε, Σύλλασ δὲ Μιθριδάτῃ πολεμήσων ἀπῆρε, τῶν δὲ ὑπάτων Ὀκτάβιοσ μὲν ἐπὶ τῆσ Σύλλα προαιρέσεωσ ἔμενε, Κίννασ δὲ νεωτερίζων ὑποφερομένην ἀνεκαλεῖτο τὴν Μαρίου στάσιν, τούτῳ προσένειμεν αὑτὸν ὁ Σερτώριοσ, ἄλλωσ τε καὶ τὸν Ὀκτάβιον ὁρῶν αὑτὸν μὲν ἀμβλύτερον ὄντα, τοῖσ δὲ Μαρίου φίλοισ ἀπιστοῦντα.

γενομένησ δὲ τοῖσ ὑπάτοισ ἐν ἀγορᾷ μάχησ μεγάλησ Ὀκτάβιοσ μὲν ἐκράτησε, Κίννασ δὲ καὶ Σερτώριοσ οὐ πολλῷ ἐλάττουσ τῶν μυρίων ἀποβαλόντεσ ἔφυγον καὶ τῶν περὶ τὴν Ἰταλίαν ἔτι διεσπαρμένων στρατοπέδων προσαγόμενοι τὰ πλεῖστα πειθοῖ ταχὺ κατέστησαν ἀξιόμαχοι τοῖσ περὶ τὸν Ὀκτάβιον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION