Plutarch, Sertorius, chapter 3

(플루타르코스, Sertorius, chapter 3)

πρῶτον μὲν οὖν Κίμβρων καὶ Τευτόνων ἐμβεβληκότων εἰσ Γαλατίαν στρατευόμενοσ ὑπὸ Καιπίωνι, κακῶσ ἀγωνισαμένων τῶν Ῥωμαίων καὶ τροπῆσ γενομένησ ἀποβεβληκὼσ τὸν ἵππον καὶ κατατετρωμένοσ τὸ σῶμα τὸν Ῥοδανὸν διεπέρασεν, αὐτῷ τε τῷ θώρακι καὶ θυρεῷ πρὸσ ἐναντίον ῥεῦμα πολὺ νηχόμενοσ· οὕτω τὸ σῶμα ῥωμαλέον ἦν αὐτῷ καὶ διάπονον τῇ ἀσκήσει. δεύτερον δὲ τῶν αὑτῶν ἐπερχομένων μυριάσι πολλαῖσ καὶ δειναῖσ ἀπειλαῖσ, ὥστε καὶ τὸ μένειν ἄνδρα Ῥωμαῖον ἐν τάξει τότε καὶ τ πείθεσθαι τῷ στρατηγῷ μέγα ἔργον εἶναι, Μάριοσ μὲν ἡγεῖτο, Σερτώριοσ δὲ κατασκοπὴν ὑπέστη τῶν πολεμίων, ἐσθῆτι δὲ Κελτικῇ σκευασάμενοσ καὶ τὰ κοινότατα τῆσ διαλέκτου πρὸσ ἔντευξιν ἐπὶ καιροῦ παραλαβών, ἀναμίγνυται τοῖσ βαρβάροισ·

καὶ τὰ μὲν ἰδών, τὰ δ’ ἀκοῇ πυθόμενοσ τῶν ἐπειγόντων ἐπανῆλθε πρὸσ Μάριον. τότε μὲν οὖν ἀριστείων ἔτυχεν·

ἐν δὲ τῇ λοιπῇ στρατείᾳ πολλὰ καὶ συνέσεωσ ἔργα καὶ τόλμησ ἀποδειξάμενοσ εἰσ ὄνομα καὶ πίστιν ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ προήχθη, Μετὰ δὲ τὸν Κίμβρων καὶ Τευτόνων πόλεμον ἐκπεμφθεὶσ ὑπὸ Δειδίῳ στρατηγῷ χιλίαρχοσ ἐπὶ Ἰβηρίασ ἐν τῇ πόλει Κάστλωνι παρεχείμαζε τῆσ Κελτιβήρων. ἐπεὶ δὲ τῶν στρατιωτῶν ἐν ἀφθόνοισ ὑβριζόντων καὶ τὰ πολλὰ μεθυόντων καταφρονήσαντεσ οἱ βάρβαροι μετεπέμψαντο νυκτὸσ ἐπικουρίαν παρὰ τῶν ἀστυγειτόνων Ὠριτανῶν καὶ κατ’ οἰκίασ ἐπιόντεσ ἔκτεινον αὐτούσ, ὑπεκδὺσ ὁ Σερτώριοσ μετ’ ὀλίγων καὶ τοὺσ ἐκπίπτοντασ συναγαγών κύκλῳ τὴν πόλιν περιῆλθε·

καὶ καθ’ ἃσ οἱ βάρβαροι πύλασ ἔλαθον παρεισπεσόντεσ ἀνεῳγμένασ εὑρών, οὐ ταὐτὸν ἐκείνοισ ἔπαθεν, ἀλλὰ φρουρὰσ ἐπιστήσασ καὶ καταλαβὼν πανταχόθεν τὴν πόλιν ἔκτεινε τοὺσ ἐν ἡλικίᾳ πάντασ. ὡσ δὲ ἀνῃρέθησαν, ἐκέλευσε τοὺσ στρατιώτασ πάντασ τὰ μὲν αὑτῶν ὅπλα καὶ τὴν ἐσθῆτα καταθέσθαι, τοῖσ δὲ τῶν βαρβάρων ἐνσκευασαμένουσ ἕπεσθαι πρὸσ τὴν πόλιν ἐκείνην ἐξ ἧσ ἀπεστάλησαν οἱ νύκτωρ ἐπιπεσόντεσ αὐτοῖσ.

ψευσάμενοσ δὲ τῇ τῶν ὅπλων ὄψει τοὺσ βαρβάρουσ τάσ τε πύλασ ἀνεῳγμένασ εὑρ͂ε καὶ πλῆθοσ ἀνθρώπων ἔλαβεν οἰομένων ἀπαντᾶν εὖ πεπραχόσι φίλοισ καὶ πολίταισ. διὸ πλεῖστοι μὲν ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων ἐσφάττοντο περὶ τὰσ πύλασ, οἱ δὲ λοιποὶ παραδόντεσ ἑαυτοὺσ ἐπράθησαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION