Plutarch, De tuenda sanitate praecepta, chapter, section 25

(플루타르코스, De tuenda sanitate praecepta, chapter, section 25)

ἀμέτρωσ καὶ λειβόμενον, εἶτα πάλιν ἐξ ἀφροδισίων καὶ οἴνου διάλυτον καὶ μαλακὸν εἰσ ἀγορὰν ἢ αὐλὴν ἤ τινα πραγματείαν διαπύρου καὶ συντόνου δεομένην σπουδῆσ ἐλαυνόμενον. ποιῆσαι τὸν ἰατρόν·

οἱ δὲ πολλοὶ τοῦ παντὸσ ἁμαρτάνουσιν, ὅταν ἐν κόποισ καὶ πόνοισ καὶ ἐνδείαισ γένωνται, μάλιστα ταῖσ ἡδοναῖσ ἐξυγραίνειν καὶ ἀνατήκειν τὰ σώματα παραδιδόντεσ, αὖθισ δὲ μετὰ τὰσ ἡδονὰσ οἱο͂ν ἐπιστρὲφοντεσ καὶ κατατείνοντεσ. ἡ γὰρ φύσισ οὐ ζητεῖ τοιαύτην ἀνταπόδοσιν τοῦ σώματοσ.

καὶ ἀνελεύθερον ἐκ τῶν ἐπιπόνων ὥσπερ οἱ ναῦται πρὸσ ἡδονὰσ καὶ ἀπολαύσεισ ὕβρει φερόμενον καὶ μετὰ τὰσ ἡδονὰσ πάλιν ἐπ’ ἐργασίασ καὶ πορισμοὺσ ὠθούμενον οὐκ ἐᾷ λαβεῖν τὴν φύσιν ἧσ μάλιστα δεῖται καταστάσεωσ καὶ γαλήνησ, ἀλλ’ ἐξίστησι καὶ ταράττει διὰ τὴν ἀνωμαλίαν.

οἱ δὲ νοῦν ἔχοντεσ ἣκιστα μὲν ἡδονὰσ πονοῦντι τῷ σώματι προσφέρουσιν οὐ γὰρ δέονται τὸ παράπαν οὐδὲ μέμνηνται τῶν τοιούτων πρὸσ τῷ καλῷ τῆσ πράξεωσ τὴν διάνοιαν ἔχοντεσ, καὶ τῷ χαίροντι τῆσ·

ψυχῆσ ἢ σπουδάζοντι τὰσ ἄλλασ ἐξαμαυροῦντεσ ἐπιθυμίασ.

"τίσ δὲ σχολὴ τῷ ἀνδρὶ τούτῳ νῦν ἀπεπτεῖν ἢ μεθύειν ἢ λαγνεύειν;

πόνων τοὺσ ἀχρήστουσ καὶ μᾶλλον ἔτι τῶν ἡδονῶν τὰσ οὐκ ἀναγκαίασ ὡσ τῇ φύσει πολεμίασ φυλαττόμενοι καὶ φεύγοντεσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION