Plutarch, De tuenda sanitate praecepta, chapter, section 17

(플루타르코스, De tuenda sanitate praecepta, chapter, section 17)

λουτρῷ δὲ χρῆσθαι γυμνασαμένουσ ψυχρῷ μὲν ἐπιδεικτικὸν καὶ νεανικὸν μᾶλλον ἢ ὑγιεινόν ἐστιν. ἣν γὰρ δοκεῖ ποιεῖν δυσπάθειαν πρὸσ σ τὰ ἔξω καὶ σκληρότητα τοῦ σώματοσ, αὕτη μεῖζον ἀπεργάζεται περὶ τὰ ἐντὸσ κακόν, ἐνισταμένη τοῖσ πόροισ καὶ τὰ ὑγρὰ συνάγουσα καὶ πηγνύουσα τὰσ ἀναθυμιάσεισ ἀεὶ χαλᾶσθαι καὶ διαφορεῖσθαι βουλομένασ. αὖθισ μεταβαίνειν ἣν φεύγομεν ἀκριβῆ καὶ τεταγμένην ἀποτόμωσ δίαιταν, ἀεὶ προσέχοντασ αὑτοῖσ μὴ παραβαίνωσι ταύτην , ὡσ εὐθὺσ ἐξελεγχομένου πικρῶσ παντὸσ ἁμαρτήματοσ.

ἡ δὲ θερμολουσία δίδωσι πολλὴν συγγνώμην.

μετέωρα μείνῃ, διαχύσεισ ἀλύπουσ παρασκευάζουσα καὶ κόπουσ ἐκλεαίνουσα λανθάνοντασ.

οὐ μὴν ἀλλ’ ὅταν ἡ φύσισ παρέχῃ μετρίωσ διακειμένου καὶ ἱκανῶσ τοῦ σώματοσ αἴσθησιν, ἐατέον τὸ βαλανεῖον.

ἄλειμμα δὲ τὸ πρὸσ πυρὶ βέλτιον, ἂν ἀλέασ δέηται τὸ σῶμα, ταμιεύεται γὰρ αὑτῷ τῆσ θερμότητοσ. ὁ δ’ ἥλιοσ οὔτε μᾶλλον οὔθ’ ἧττον ἀλλ’ ὡσ κέκραται πρὸσ τὸν ἀέρα κεχρῆσθαι δίδωσι.

ταῦτα μὲν οὖν ἱκανὰ περὶ γυμνασίων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION