Plutarch, De tuenda sanitate praecepta, chapter, section 15

(플루타르코스, De tuenda sanitate praecepta, chapter, section 15)

ἀσθενοῦντασ ἐκπυνθάνεσθαι τὰσ αἰτίασ, μὴ σοφιστικῶσ μηδὲ περιέργωσ ἐνστάσεισ καὶ παρεμπτώσεισ καὶ κοινότητασ λαλοῦντα καὶ παρεπιδεικνύμενον ἰατρικῶν ὀνομάτων καὶ γραμμάτων ἐμπειρίαν, ἀλλὰ ταυτὶ τὰ φαῦλα καὶ κοινὰ μὴ παρέργωσ ἀκούοντα, πλῆθοσ ἡλίωσιν κόπον ἀγρυπνίαν, μάλιστα δὲ δίαιταν ᾗ χρώμενοσ ἐπύρεξεν. "μή που ἄρ ἐγὼ τοιοῦτοσ;

οὕτω τὰ περὶ αὑτὸν ἐν τοῖσ πλησίον εὖ τίθεσθαι , καὶ φνλάττεσθαι καὶ· μνημονεύειν ὅπωσ . οὐ περιπεσεῖται τοῖσ αὐτοῖσ οὐδ’ αὐτὸσ εἰσ τὴν κλίνην καταπεσὼν ὑμνήσει ποθῶν τὴν πολυτίμητον ὑγίειαν, ἀλλ’ ἑτέρου πάσχοντοσ ἐνσημανεῖται πρὸσ ἑαυτὸν ὡσ ἄξιον πολλοῦ τὸ ὑγιαίνειν καὶ δεῖ τοῦτο διατηρεῖν αὑτῷ προσέχοντα καὶ φειδόμενον. οὐ χεῖρον δὲ καὶ τὴν ἑαυτῶν παρεπισκοπεῖν δίαιταν·

ὄντασ ἀναπαύσει καὶ ἡσυχίᾳ, μετὰ δ’ οἴνωσιν καὶ συμπεριφορὰν ὑδροποσίᾳ, μάλιστα δὲ τροφαῖσ κεχρημένουσ·

ἐμβριθέσι καὶ κρεώδεσιν ἢ ποικίλαισ ὀλιγοσιτεῖν καὶ μηδὲν ὑπολείπειν περιττώματοσ πλῆθοσ ἐν τῷ σώματι.

καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα δι’ αὑτὰ πολλῶν λῶν αἴτια νόσων ἐστί, καὶ προστίθησι ταῖσ ἄλλαισ αἰτίαισ ὕλην καὶ δύναμιν. "τροφῆσ·

"ἀκορίην καὶ πόνων ἀοκνίην καὶ σπέρματοσ. "; ἐκλύειν ὑφ’ ἧσ ἡ τροφὴ διαπονεῖται, πλέον περίττωμα ποιεῖ καὶ πλῆθοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION