Plutarch, De tuenda sanitate praecepta, chapter, section 6

(플루타르코스, De tuenda sanitate praecepta, chapter, section 6)

πρῶτοσ μὲν ὁ Σωκράτησ παρακελευόμενοσ φυλάττεσθαι τῶν βρωμάτων ὅσα μὴ πεινῶντασ ἐσθίειν εἰν ἀναπείθει , καὶ τῶν πωμάτων ὅσα πίνειν μὴ διψῶντασ, οὐχ ἁπλῶσ τὸ χρῆσθαι τούτοισ ἀπηγόρευσεν, ἀλλὰ χρῆσθαι δεομένουσ ἐδίδασκε καὶ τὸ ἡδὺ κατατάττοντασ αὐτῶν εἰσ τὸ ἀναγκαῖον, ὥσπερ οἱ τὰ θεωρικὰ ποιοῦντεσ ἐν ταῖσ πόλεσι στρατιωτικά. τὸ γὰρ ἡδὺ τῇ φύσει μέχρι ἂν μέροσ τοῦ τρέφοντοσ οἰκεῖόν ἐστι, καὶ δεῖ πεινῶντασ ἔτι τῶν ἀναγκαίων. ἀπολαύειν τῶν ἡδέων, ἰδίᾳ δὲ μὴ κινεῖν ἑτέρασ ὀρέξεισ τῶν κοινῶν ἀπηλλαγμένουσ.

ὥσπερ γὰρ αὖ τῷ Σωκράτει γυμνάσιον ἦν οὐκ ἀηδὲσ ἡ ὄρχησισ, οὕτωσ ᾧτινι τὸ πέμμα καὶ τὸ τράγημα δεῖπνόν ἐστι καὶ σιτίον, ἧττον βλάπτεται·

ἐπιδράττεσθαι τῶν τοιούτων φυλακτέον ἐν τοῖσ μάλιστα.

φυλακτέον δὲ τῆσ περὶ ταῦτα φιληδονίασ καὶ γαστριμαργίασ οὐδὲν ἧττον ἀπειροκαλίαν καὶ φιλοτιμίαν καὶ γὰρ αὗται πολλάκισ συναναπείθουσι μὴ πεινῶντασ ἐσθίειν, ἔνια καὶ πίνειν μὴ διψῶντασ, ἀνελευθέρουσ κομιδῇ καὶ φορτικὰσ ὑποβάλλουσαι φαντασίασ, ὡσ·

ἄτοπόν ἐστι πράγματοσ σπανίου καὶ πολυτελοῦσ μὴ ἀπολαῦσαι παρόντοσ, οἱο͂ν οὔθατοσ ἢ μυκήτων Ἰταλικῶν ἢ Σαμίου πλακοῦντοσ ἢ χιόνοσ ἐν Αἰγύπτῳ.

χρῆσθαι τοῖσ περιβοήτοισ καὶ σπανίοισ, ὥσπερ ὑπὸ κνίσησ τῆσ κενῆσ δόξησ ἀγομένουσ καὶ τὸ σῶμα κοινωνεῖν μηδὲν δεόμενον ἀναγκάζοντασ, ὅπωσ ἔχωσιν ἑτέροισ διηγεῖσθαι, ζηλούμενοι τῆσ ἀπολαύσεωσ τῶν οὕτω δυσπορίστων καὶ περιττῶν.

ὅμοια δὲ καὶ πρὸσ· γυναῖκασ ἐνδόξουσ·

πάσχουσιν. ἰδίαισ μὲν γὰρ ἔστιν ὅτε καὶ καλαῖσ· καὶ ἀγαπώσαισ συναναπαυόμενοι τὴν ἡσυχίαν ἄγουσι, Φρύνῃ δὲ τελέσαντεσ ἀργύριον ἢ Λαΐδι καὶ τὸ σῶμα φαύλωσ καὶ πρὸσ συνουσίαν ἀργῶσ ἔχοντεσ διακείμενον ἐγείρουσιν ἅμα καὶ παρακαλοῦσι τὸ ἀκόλαστον ἐπὶ τὴν ἡδονὴν ὑπὸ τῆσ κενῆσ δόξησ. γεγενημένη τὴν τρύγα πλείονοσ πωλεῖν διὰ τὴν δόξαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION