Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 69

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 69)

καὶ λύκων δὲ ὁ περιπατητικόσ, ὥσ φησιν Ἀντίγονοσ ὁ Καρύστιοσ, κατ’ ἀρχὰσ ἐπιδημήσασ παιδείασ ἕνεκα ταῖσ Ἀθήναισ περὶ συμβολικοῦ κώθωνοσ καὶ πόσον ἑκάστη τῶν ἑταιρουσῶν ἐπράττετο μίσθωμα ἀκριβῶσ ἠπίστατο. ὕστερον δὲ καὶ τοῦ περιπάτου προστὰσ ἐδείπνιζε τοὺσ φίλουσ ἀλαζονείᾳ καὶ πολυτελείᾳ πολλῇ χρώμενοσ. χωρὶσ γὰρ τῶν παραλαμβανομένων εἰσ αὐτὰ ἀκροαμάτων καὶ ἀργυρωμάτων καὶ στρωμνῆσ ἡ λοιπὴ παρασκευὴ καὶ ἡ τῶν δείπνων περιεργία καὶ ὁ τῶν τραπεζοποιῶν καὶ μαγείρων ὄχλοσ τοσοῦτοσ ἦν ὥστε πολλοὺσ ὀρρωδεῖν καὶ βουλομένουσ προσιέναι πρὸσ τὴν διατριβὴν ἀνακόπτεσθαι, καθάπερ εἰσ πολίτευμα πονηρὸν καὶ χορηγιῶν καὶ λειτουργιῶν πλῆρεσ εὐλαβουμένουσ προσάγειν. ἔδει γὰρ ἄρξαι τε τὴν νομιζομένην ἐν τῷ περιπάτῳ ἀρχὴν αὕτη δ’ ἦν ἐπὶ τῆσ εὐκοσμίασ τῶν ἐπιχειρούντων τριάκονθ’ ἡμέρασ, εἶτα τῇ ἕνῃ καὶ νέᾳ λαβόντα ἀφ’ ἑκάστου τῶν ἐπιχειρούντων ἐννέα ὀβολοὺσ ὑποδέξασθαι μὴ μόνον αὐτοὺσ τοὺσ τὴν συμβολὴν εἰσενεγκόντασ, ἀλλὰ καὶ οὓσ παρακαλέσειεν ὁ Λύκων, ἔτι δὲ καὶ τοὺσ ἐπιμελῶσ συναντῶντασ τῶν πρεσβυτέρων εἰσ τὴν σχολήν, ὥστε γίνεσθαι μηδὲ εἰσ τὸν μυρισμὸν καὶ τοὺσ στεφάνουσ ἱκανὸν τὸ ἐκλεγόμενον ἀργύριον ἱεροποιῆσαί τε καὶ τῶν Μουσείων ἐπιμελητὴν γενέσθαι, ἃ δὴ πάντα ἐφαίνετο λόγου μὲν ἀλλότρια καὶ φιλοσοφίασ εἶναι, τρυφῆσ δὲ καὶ περιστάσεωσ οἰκειότερα. τόπῳ ἐν τῇ Κόνωνοσ οἰκίᾳ εἶχεν εἰκοσίκλινον οἶκον, ὃσ ἦν ἐπιτήδειοσ αὐτῷ πρὸσ τὰσ ὑποδοχάσ.

ἦν δὲ ὁ Λύκων καὶ σφαιριστὴσ ἀγαθὸσ καὶ ἐπιδέξιοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION