Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 60

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 60)

Δημήτριοσ δ’ ὁ Φαληρεύσ, ὥσ φησι Δοῦρισ ἐν τῇ ἑκκαιδεκάτῃ τῶν Ἱστοριῶν, χιλίων καὶ διακοσίων ταλάντων κατ’ ἐνιαυτὸν κύριοσ γενόμενοσ καὶ ἀπὸ τούτων βραχέα δαπανῶν εἰσ τοὺσ στρατιώτασ καὶ τὴν τῆσ πόλεωσ διοίκησιν τὰ λοιπὰ πάντα διὰ. τὴν ἔμφυτον ἀκρασίαν ἠφάνιζεν, θοίνασ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν λαμπρὰσ ἐπιτελῶν καὶ πλῆθόσ τι συνδείπνων ἔχων. καὶ ταῖσ μὲν δαπάναισ ταῖσ εἰσ τὰ δεῖπνα τοὺσ Μακεδόνασ ὑπερέβαλλε,1 τῇ δὲ καθαρειότητι Κυπρίουσ καὶ Φοίνικασ· ῥάσματά τε μύρων ἔπιπτεν ἐπὶ τὴν γῆν, ἀνθινά τε πολλὰ τῶν ἐδαφῶν ἐν τοῖσ ἀνδρῶσιν κατεσκευάζετο διαπεποικιλμένα ὑπὸ δημιουργῶν, ἦσαν δὲ καὶ πρὸσ γυναῖκασ ὁμιλίαι σιωπώμεναι καὶ νεανίσκων ἔρωτεσ νυκτερινοί, καὶ ὁ τοῖσ ἄλλοισ τιθέμενοσ θεσμοὺσ Δημήτριοσ καὶ τοὺσ βίουσ τάττων ἀνομοθέτητον ἑαυτῷ τὸν βίον κατεσκεύαζεν. ἐπεμελεῖτο δὲ καὶ τῆσ ὄψεωσ, τήν τε τρίχα τὴν ἐπὶ τῆσ κεφαλῆσ ξανθιζόμενοσ καὶ παιδέρωτι τὸ πρόσωπον ὑπαλειφόμενοσ καὶ τοῖσ ἄλλοισ ἀλείμμασιν ἐγχρίων ἑαυτόν ἠβούλετο γὰρ τὴν ὄψιν ἱλαρὸσ καὶ τοῖσ ἀπαντῶσιν ἡδὺσ φαίνεσθαι.

ἐν δὲ τῇ πομπῇ τῶν Διονυσίων ἣν ἔπεμψεν ἄρχων γενόμενοσ, ᾖδεν ὁ χορὸσ εἰσ αὐτὸν ποιήματα Καστορίωνοσ τοῦ Σολέωσ, ἐν οἷσ ἡλιόμορφοσ προσηγορεύετο ἐξόχωσ δ’ εὐγενέτασ ἡλιόμορφοσ ζαθέοισ ἄρχων σε τιμαῖσι γεραίρει.

"ὁ Φαληρεὺσ Ἱμεραίου τοῦ ἀδελφοῦ ἀναιρεθέντοσ ὑπ’ Ἀντιπάτρου αὐτὸσ μετὰ Νικάνοροσ διέτριβεν, αἰτίαν ἔχων ὡσ τὰ ἐπιφάνεια τοῦ ἀδελφοῦ θύων. "Κασάνδρῳ δὲ γενόμενοσ φίλοσ μέγα ’ἴσχυσεν. "καὶ κατ’ ἀρχὰσ μὲν ἦν αὐτοῦ τὸ ἄριστον ὀξύβαφα παντοδαπὰσ ἐλάασ ἔχοντα καὶ τυρὸν νησιωτικόν. ὡσ δ’ ἐπλούτησε, Μοσχίωνα τὸν ἄριστον τῶν τότε μαγείρων καὶ δειπνοποιῶν ἐωνήσατο, καὶ τοσαῦτα ἦν αὐτῷ τὰ ἐν δείπνοισ παρασκευαζόμενα καθ’ ἡμέραν ὥστε χαρισαμένου τῷ Μοσχίωνι τὰ λείψανα Μοσχίων ἐν ἔτεσι δύο τρεῖσ συνοικίασ ἐωνήσατο παῖδάσ τε ἐλευθέρουσ ὕβριζεν καὶ γυναῖκασ τὰσ τῶν ἐπιφανεστάτων. "ἐζηλοτύπουν δὲ πάντεσ οἱ παῖδεσ τὸν ἐρώμενον αὐτοῦ Δίογνιν, καὶ τοσοῦτον ἦν τῷ Δημητρίῳ προσελθεῖν ὥστε μετ’ ἄριστον αὐτοῦ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION