Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 53

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 53)

περὶ δὲ τῆσ Ἀλεξάνδρου τοῦ πάνυ τρυφῆσ Ἔφιπποσ μὲν ὁ Ὀλύνθιοσ ἐν τῷ περὶ τῆσ Ἡφαιστίωνοσ καὶ Ἀλεξάνδρου Τελευτῆσ φησιν ὅτι ἐν τῷ παραδείσω ἔκειτο αὐτῷ χρυσοῦσ θρόνοσ καὶ κλῖναι ἀργυρόποδεσ, ἐφ’· ὧν καθεζόμενοσ ἐχρημάτιζε μετὰ τῶν ἑταίρων. Νικοβούλη δέ φησιν ὅτι παρὰ τὸ δεῖπνον πάντεσ οἱ ἀγωνισταὶ ἐσπούδαζον τέρπειν τὸν βασιλέα καὶ ὅτι ἐν τῷ τελευταίῳ δείπνῳ αὐτὸσ ὁ Ἀλέξανδροσ ἐπεισόδιόν τι μνημονεύσασ ἐκ τῆσ Εὐριπίδου Ἀνδρομέδασ ἠγωνίσατο καὶ τὸν ἄκρατον προθύμωσ προπίνων καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἠνάγκαζεν. ἔφιπποσ δέ φησιν ὡσ Ἀλέξανδροσ καὶ τὰσ ἱερὰσ ἐσθῆτασ ἐφόρει ἐν τοῖσ δείπνοισ, ὁτὲ μὲν τὴν τοῦ Ἄμμωνοσ πορφυρίδα καὶ περισχιδεῖσ καὶ κέρατα καθάπερ ὁ θεόσ, ὁτὲ δὲ τὴν τῆσ Ἀρτέμιδοσ, ἣν καὶ ἐπὶ τοῦ ἁρ́ματοσ ἐφόρει πολλάκισ, ἔχων τὴν Περσικὴν στολήν, ὑποφαίνων ἄνωθεν τῶν ὤμων τό τε τόξον καὶ τὴν σιβύνην, ἐνίοτε δὲ καὶ τὴν τοῦ Ἑρμοῦ·

τὰ μὲν ἄλλα σχεδὸν καὶ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν χλαμύδα τε πορφυρᾶν καὶ χιτῶνα μεσόλευκον καὶ τὴν καυσίαν ἔχουσαν τὸ διάδημα τὸ βασιλικόν, ἐν δὲ τῇ συνουσίᾳ τά τε πέδιλα καὶ τὸν πέτασον ἐπὶ τῇ κεφαλῇ καὶ τὸ κηρύκειον ἐν τῇ χειρί, πολλάκισ δὲ καὶ λεοντῆν καὶ ῥόπαλον ὥσπερ ὁ Ἡρακλῆσ. τί οὖν θαυμαστὸν εἰ καὶ καθ’ ἡμᾶσ Κόμμοδοσ ὁ αὐτοκράτωρ ἐπὶ τῶν ὀχημάτων παρακείμενον εἶχεν τὸ Ἡράκλειον ῥόπαλον ὑπεστρωμένησ αὐτῷ λεοντῆσ καὶ Ἡρακλῆσ καλεῖσθαι ἤθελεν, Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀριστοτελικοῦ τοσούτοισ αὑτὸν ἀφομοιοῦντοσ θεοῖσ, ἀτὰρ καὶ τῇ Ἀρτέμιδι; ἔρρανε δὲ ὁ Ἀλέξανδροσ καὶ μύρῳ σπουδαίῳ καὶ οἴνῳ εὐώδει τὸ δάπεδον.

ἐθυμιᾶτο δὲ αὐτῷ σμύρνα καὶ τὰ ἄλλα θυμιάματα·

εὐφημία τε καὶ σιγὴ κατεῖχε πάντασ ὑπὸ δέουσ τοὺσ παρόντασ. ἀφόρητοσ γὰρ ἦν καὶ φονικόσ. ἐδόκει γὰρ εἶναι μελαγχολικόσ. ἐν Ἐκβατάνοισ δὲ ποιήσασ τῷ Διονύσῳ θυσίαν καὶ πάντων δαψιλῶσ ἐν τῇ θοίνῃ παρασκευασθέντων, καὶ Σατραβάτησ ὁ σατράπησ τοὺσ στρατιώτασ εἱστίασε πάντασ. ἀθροισθέντων δὲ πολλῶν ἐπὶ τὴν θέαν, φησὶν ὁ Ἔφιπποσ, κηρύγματα ἐγίνετο ’ ὑπερήφανα καὶ τῆσ Περσικῆσ ὑπεροψίασ αὐθαδέστερα. "Γόργοσ ὁ ὁπλοφύλαξ Ἀλέξανδρον Ἄμμωνοσ υἱὸν στεφανοῖ χρυσοῖσ τρισχιλίοισ, καὶ ὅταν Ἀθήνασ πολιορκῇ, μυρίαισ πανοπλίαισ καὶ τοῖσ ἴσοισ καταπέλταισ καὶ πᾶσι τοῖσ ἄλλοισ βέλεσιν εἰσ τὸν πόλεμον ἱκανοῖσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION