Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 14

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 14)

παρὰ δὲ Τυρρηνοῖσ ἐκτόπωσ τρυφήσασιν ἱστορεῖ Τίμαιοσ ἐν τῇ α’ ὅτι αἱ θεράπαιναι γυμναὶ τοῖσ ἀνδράσι διακονοῦνται. Θεόπομποσ δὲ ἐν τῇ τεσσαρακοστῇ τρίτῃ τῶν Ἱστοριῶν καὶ νόμον εἶναί φησιν παρὰ τοῖσ Τυρρηνοῖσ κοινὰσ ὑπάρχειν τὰσ γυναῖκασ· ταύτασ δὲ ἐπιμελεῖσθαι σφόδρα τῶν σωμάτων καὶ γυμνάζεσθαι πολλάκισ καὶ μετ’ ἀνδρῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ πρὸσ ἑαυτάσ· οὐ γὰρ αἰσχρὸν εἶναι αὐταῖσ φαίνεσθαι γυμναῖσ, δειπνεῖν δὲ αὐτὰσ οὐ παρὰ τοῖσ ἀνδράσι τοῖσ ἑαυτῶν, ἀλλὰ παρ’ οἷσ ἂν τύχωσι τῶν παρόντων, καὶ προπίνουσιν οἷσ ἂν βουληθῶσιν. εἶναι δὲ καὶ πιεῖν δεινὰσ καὶ τὰσ ὄψεισ πάνυ καλάσ.

τρέφειν δὲ τοὺσ Τυρρηνοὺσ πάντα τὰ γινόμενα παιδία, οὐκ εἰδότασ ὅτου πατρόσ ἐστιν ἕκαστον. ζῶσι δὲ καὶ οὗτοι τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖσ θρεψαμένοισ,1 πότουσ τὰ πολλὰ ποιούμενοι καὶ πλησιάζοντεσ ταῖσ γυναιξὶν ἁπάσαισ. οὐδὲν δ’ αἰσχρόν ἐστι Τυρρηνοῖσ οὐ μόνον αὐτοὺσ ἐν τῷ μέσῳ τι ποιοῦντασ, ἀλλ’ οὐδὲ πάσχοντασ φαίνεσθαι, ἐπιχώριον γὰρ καὶ τοῦτο παρ’ αὐτοῖσ ἐστι. καὶ τοσούτου δέουσιν αἰσχρὸν ὑπολαμβάνειν ὥστε καὶ λέγουσιν, ὅταν ὁ μὲν δεσπότησ τῆσ οἰκίασ ἀφροδισιάζηται, ζητῇ δέ τισ αὐτόν, ὅτι πάσχει τὸ καὶ τό, προσαγορεύσαντεσ αἰσχρῶσ τὸ πρᾶγμα. ἐπειδὰν δὲ συνουσιάζωσι καθ’ ἑταιρίασ ἢ κατὰ συγγενείασ, ποιοῦσιν οὕτωσ ·

πρῶτον μὲν ὅταν παύσωνται πίνοντεσ καὶ μέλλωσι καθεύδειν, εἰσάγουσι παρ’ αὐτοὺσ οἱ διάκονοι τῶν λύχνων ἔτι καιομένων ὁτὲ μὲν ἑταίρασ, ὁτὲ δὲ παῖδασ πάνυ καλούσ, ὁτὲ δὲ καὶ γυναῖκασ· ὅταν δὲ τούτων ἀπολαύσωσιν, αὖθισ νεανίσκουσ ἀκμάζοντασ, οἳ πλησιάζουσιν αὐτοὶ ἐκείνοισ. ἀφροδισιάζουσιν δὲ καὶ ποιοῦνται τὰσ συνουσίασ ὁτὲ μὲν ὁρῶντεσ ἀλλήλουσ, ὡσ δὲ τὰ πολλὰ καλύβασ περιβάλλοντεσ περὶ τὰσ κλίνασ, αἳ πεπλεγμέναι εἰσιν ἐκ ῥάβδων, ἐπιβέβληται δ’ ἄνωθεν ἱμάτια, καὶ πλησιάζουσι μὲν σφόδρα καὶ ταῖσ γυναιξί, πολὺ μέντοι γε μᾶλλον χαίρουσι συνόντεσ τοῖσ παισὶ καὶ τοῖσ μειρακίοισ. καὶ γὰρ γίνονται παρ’ αὐτοῖσ πάνυ καλοὶ τὰσ ὄψεισ, ἅτε τρυφερῶσ διαιτώμενοι καὶ λεαινόμενοι τὰ σώματα, πάντεσ δὲ οἱ πρὸσ ἑσπέραν οἰκοῦντεσ βάρβαροι πιττοῦνται καὶ ξυροῦνται τὰ σώματα·

καὶ παρά γε τοῖσ Τυρρηνοῖσ ἐργαστήρια κατεσκεύασται πολλὰ καὶ τεχνῖται τούτου τοῦ πράγματόσ εἰσιν, ὥσπερ παρ’ ἡμῖν οἱ κουρεῖσ. παρ’ οὓσ ὅταν εἰσέλθωσιν, παρέχουσιν ἑαυτοὺσ πάντα τρόπον, οὐθὲν αἰσχυνόμενοι τοὺσ ὁρῶντασ οὐδὲ τοὺσ παριόντασ.

χρῶνται δὲ τούτῳ τῷ νόμῳ πολλοὶ καὶ τῶν Ἑλλήνων τῶν τὴν Ἰταλίαν οἰκούντων, μαθόντεσ παρὰ Σαυνιτῶν καὶ Μεσσαπίων. ὑπὸ δὲ τῆσ τρυφῆσ οἱ Τυρρηνοί, ὡσ Ἄλκιμοσ ἱστορεῖ, πρὸσ αὐλὸν καὶ μάττουσιν καὶ πυκτεύουσι καὶ μαστιγοῦσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION