Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 10

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 10)

"ἔτι τότε τῇ ἐκ Περσῶν παιδείᾳ καὶ τῇ Μήδων στολῇ καὶ ἁβρότητι. "νῦν δὲ τὴν μὲν ἐκ Περσῶν καρτερίαν περιορῶσιν ἀποσβεννυμένην, τὴν δὲ τῶν Μήδων μαλακίαν διασῴζονται, σαφηνίσαι δὲ βούλομαι καὶ τὴν θρύψιν αὐτῶν. ἐκείνοισ γὰρ πρῶτον μὲν οὐκέτι τὰσ εὐνὰσ μόνον ἀρκεῖ μαλακῶσ ὑποστόρνυσθαι, ἀλλ’ ἤδη καὶ τῶν κλινῶν τοὺσ πόδασ ἐπὶ ταπίδων τιθέασιν, ὅπωσ μὴ ἀντερείδῃ τὸ δάπεδον, ἀλλ’ ὑπείκωσιν αἱ τάπιδεσ. "καὶ μὴν τὰ πεττόμενα ἐπὶ τράπεζαν ὅσα τε πρότερον εὑρ́ητο οὐδὲν αὐτῶν ἀφῄρηται ἄλλα τε καινὰ αἰεὶ ἐπιμηχανῶνται, καὶ ὄψα γε ὡσαύτωσ· "καὶ γὰρ καινοποιητὰσ ἀμφοτέρων τούτων κέκτηνται. "ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ χειμῶνι οὐ μόνον κεφαλὴν καὶ σῶμα καὶ πόδασ αὐτοῖσ ἀρκεῖ ἐσκεπάσθαι, ἀλλὰ καὶ περὶ ἄκραισ ταῖσ χερσὶν χειρῖδασ δασείασ καὶ δακτυλήθρασ ἔχουσιν. "ἔν γε μὴν τῷ θέρει οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖσ οὔθ’ αἱ τῶν δένδρων οὔθ’ αἱ τῶν πετρῶν σκιαί, ἀλλ’ ἐν ταύταισ ἑτέρασ σκιάδασ ἄνθρωποι μηχανώμενοι αὐτοῖσ παρεστᾶσι. κἀν τοῖσ ἑξῆσ δέ φησι περὶ αὐτῶν οὑτωσί· "νῦν δὲ στρώματα πλείω ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ἵππων ἢ ἐπὶ τῶν εὐνῶν οὐ γὰρ τῆσ ἱππείασ οὕτωσ ὡσ τοῦ μαλακῶσ καθῆσθαι ἐπιμέλονται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION