Aristotle, Rhetoric, Book 1, chapter 2 21:

(아리스토텔레스, 수사학, Book 1, chapter 2 21:)

λέγω γὰρ διαλεκτικούσ τε καὶ ῥητορικοὺσ συλλογισμοὺσ εἶναι περὶ ὧν τοὺσ τόπουσ λέγομεν· ἂν γὰρ ἐντύχῃ ἀρχαῖσ, οὐκέτι διαλεκτικὴ οὐδὲ ῥητορικὴ ἀλλ’ ἐκείνη ἔσται ἧσ ἔχει τὰσ ἀρχάσ. οὗτοι δ’ εἰσὶν οἱ κοινοὶ περὶ δικαίων καὶ φυσικῶν καὶ περὶ πολιτικῶν καὶ περὶ πολλῶν διαφερόντων εἴδει, οἱο͂ν ὁ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον τόποσ· οὐδὲν γὰρ μᾶλλον ἔσται ἐκ τούτου συλλογίσασθαι ἢ ἐνθύμημα εἰπεῖν περὶ δικαίων ἢ περὶ φυσικῶν ἢ περὶ ὁτουοῦν· καίτοι ταῦτα εἴδει διαφέρει. ἴδια δὲ ὅσα ἐκ τῶν περὶ ἕκαστον εἶδοσ καὶ γένοσ προτάσεών ἐστιν, οἱο͂ν περὶ φυσικῶν εἰσι προτάσεισ ἐξ ὧν οὔτε ἐνθύμημα οὔτε συλλογισμὸσ ἔστι περὶ τῶν ἠθικῶν, καὶ περὶ τούτων ἄλλαι ἐξ ὧν οὐκ ἔσται περὶ τῶν φυσικῶν· ὁμοίωσ δὲ τοῦτ’ ἔχει ἐπὶ πάντων. κἀκεῖνα μὲν οὐ ποιήσει περὶ οὐδὲν γένοσ ἔμφρονα· περὶ οὐδὲν γὰρ ὑποκείμενόν ἐστιν· ταῦτα δὲ ὅσῳ τισ ἂν βέλτιον ἐκλέγηται τὰσ προτάσεισ, λήσει ποιήσασ ἄλλην ἐπιστήμην τῆσ διαλεκτικῆσ καὶ ῥητορικῆσ·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION