Appian, The Civil Wars, book 5, chapter 11 2:

(아피아노스, The Civil Wars, book 5, chapter 11 2:)

Οὕτω μὲν ἑκάτεροι παρασκευῆσ εἶχον, γενομένησ δὲ τῆσ νουμηνίασ ἀνήγοντο πάντεσ ἅμα ἠοῖ, Λέπιδοσ μὲν ἐκ Λιβύησ χιλίαισ ὁλκάσι καὶ μακραῖσ ἑβδομήκοντα καὶ τέλεσι στρατοῦ δυώδεκα καὶ ἱππεῦσι Νομάσι πεντακισχιλίοισ καὶ ἑτέρᾳ παρασκευῇ πολλῇ, Ταῦροσ δ’ ἐκ Τάραντοσ ταῖσ Ἀντωνίου ναυσὶν ἐξ ἑκατὸν καὶ τριάκοντα δύο μόναισ καὶ ἑκατόν, ἐπεὶ τῶν λοιπῶν οἱ ἐρέται χειμῶνοσ ἐτεθνήκεσαν, ὁ δὲ Καῖσαρ ἐκ Δικαιαρχείασ, θύων ἅμα καὶ σπένδων ἀπὸ τῆσ ναυαρχίδοσ νεὼσ ἐσ τὸ πέλαγοσ ἀνέμοισ εὐδίοισ καὶ Ἀσφαλείῳ Ποσειδῶνι καὶ ἀκύμονι θαλάσσῃ, συλλήπτορασ αὑτῷ κατὰ ἐχθρῶν πατρῴων γενέσθαι. πρόπλοι δ’ αὐτῷ τινεσ τοὺσ μυχοὺσ τῆσ θαλάσσησ διηρεύνων, καὶ Ἄππιοσ μετὰ πλήθουσ νεῶν ὀπισθοφυλακῶν εἵπετο. τρίτῃ δὲ τῆσ ἀναγωγῆσ ἡμέρᾳ νότοσ ἐμπεσὼν Λεπίδου μὲν ὁλκάδασ ἀνέτρεψε πολλάσ, ὡρμίσθη δὲ ὅμωσ ἐσ Σικελίαν καί, Πλένιον ἐν Λιλυβαίῳ πολιορκῶν, τινὰσ τῶν πόλεων ὑπήγετο καὶ ἑτέρασ ἐβιάζετο· Ταῦροσ δὲ ἀρχομένου τοῦ πνεύματοσ ἐσ Τάραντα ἐπαλινδρόμει. Ἀππίου δ’ ἄρτι τὸ Ἀθηναῖον ἄκρον περιπλέοντοσ αἱ μὲν συνετρίβοντο τῶν νεῶν ἀμφὶ ταῖσ πέτραισ, αἱ δ’ ἐσ τέλματα ἐξώκελλον ὑπὸ ῥύμησ, αἱ δὲ καὶ διερρίφησαν οὐκ ἀσινεῖσ. ὁ δὲ Καῖσαρ ἀρχομένου μὲν τοῦ χειμῶνοσ ἐσ τὸν Ἐλεάτην κόλπον ἐρυμνὸν ὄντα συμπεφεύγει, χωρὶσ ἑξήρουσ μιᾶσ, ἣ περὶ τῇ ἄκρᾳ διελύθη· λιβὸσ δὲ τὸν νότον μεταλαβόντοσ ὁ κόλποσ ἐκυκᾶτο, ἐσ τὴν ἑσπέραν ἀνεῳγμένοσ, καὶ οὔτε ἐκπλεῦσαι δυνατὸν ἦν ἔτι πρὸσ ἐναντίον τοῦ κόλπου τὸ πνεῦμα, οὔτε κῶπαι κατεῖχον οὔτε ἄγκυραι, ἀλλ’ ἐσ ἀλλήλασ ἢ ἐσ τὰσ πέτρασ ἐνηράσσοντο αἱ νῆεσ. καὶ νυκτὸσ ἦν ἔτι τὸ δεινὸν ἀτοπώτερον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION