Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀκραιφνής

Third declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἀκραιφνής ἀκραιφνές

Structure: ἀκραιφνη (Stem) + ς (Ending)

Etym.: syncop. form of a)keraiofanh/s (a)ke/raios, fai/nomai)

Sense

  1. unmixed, pure, utter
  2. unharmed, entire
  3. untouched by

Examples

  • " καὶ ὁ Σύλλασ ἀπορίᾳ τε νεῶν, καὶ χρήματα οὐκ ἐπιπεμπόντων οὐδ’ ἄλλο οὐδὲν οἴκοθεν αὐτῷ τῶν ἐχθρῶν ὡσ πολεμίῳ, ἁψάμενοσ ἤδη τῶν ἐν Πυθοῖ καὶ Ὀλυμπίᾳ καὶ Ἐπιδαύρῳ χρημάτων, καὶ ἀντιδοὺσ πρὸσ λόγον τοῖσ ἱεροῖσ τὸ ἥμισυ τῆσ Θηβαίων γῆσ πολλάκισ ἀποστάντων, ἔσ τε τὴν στάσιν αὐτὴν τῶν ἐχθρῶν ἐπειγόμενοσ ἀκραιφνῆ καὶ ἀπαθῆ τὸν στρατὸν μεταγαγεῖν, ἐνεδίδου πρὸσ τὰσ διαλύσεισ, καὶ εἶπεν· (Appian, The Foreign Wars, chapter 8 3:4)
  • ὁ δ’ ἡμέτεροσ νομοθέτησ ἀκραιφνῆ τὴν ἀρετὴν ἔχοντα τὸν θεὸν ἀποφήνασ ᾠήθη δεῖν τοὺσ ἀνθρώπουσ ἐκείνησ πειρᾶσθαι μεταλαμβάνειν καὶ τοὺσ μὴ ταῦτα φρονοῦντασ μηδὲ μὴν πιστεύοντασ ἀπαραιτήτωσ ἐκόλασε. (Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 1 28:1)
  • κἄλλωσ θείου τοῦ προεστηκότοσ αὐτῶν τὴν δύναμιν ὡσ ἀκραιφνῆ ἀπέφαινεν καὶ μηδὲν ἐνδοίαστον ἐπὶ δυνάμει τῇ αὐτῆσ ἐπιδείκνυσθαι καταλείπουσαν. (Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 18 341:1)

Synonyms

  1. unmixed

  2. unharmed

  3. untouched by

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION