Septuagint, Liber Maccabees IV 10:

(70인역 성경, Liber Maccabees IV 10:)

Καὶ τούτου τὸν ἀοίδιμον θάνατον καρτερήσαντοσ, ὁ τρίτοσ ἤγετο παρακαλούμενοσ πολλὰ ὑπὸ πολλῶν, ὅπωσ ἀπογευσάμενοσ σῴζοιτο. ὁ δὲ ἀναβοήσασ ἔφη. ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὁ αὐτόσ με τοῖσ ἀποθανοῦσιν ἔσπειρε πατήρ, καὶ ἡ αὐτὴ μήτηρ ἐγέννησε, καὶ ἐπὶ τοῖσ αὐτοῖσ ἀνετράφημεν δόγμασιν̣ οὐκ ἐξόμνυμαι τὴν εὐγενῆ τῆσ ἀδελφότητόσ μου συγγένειαν. πρὸσ ταῦτα εἴ τι ἔχετε κολαστήριον προσαγάγετε τῷ σώματί μου. τῆσ γὰρ ψυχῆσ μου, οὐδ’ ἂν θέλητε ἅψασθαι, δύνασθε. οἱ δὲ πικρῶσ ἐνέγκαντεσ τὴν παρρησίαν τοῦ ἀνδρόσ, ἀρθρεμβόλοισ ὀργάνοισ τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ καὶ τοὺσ πόδασ ἐξήρθρουν καὶ ἐξ ἁρμῶν ἀναμοχλεύοντεσ ἐξεμέλιζον, καὶ τοὺσ δακτύλουσ καὶ τοὺσ βραχίονασ καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺσ ἀγκῶνασ περιέκλων. καὶ κατὰ μηδένα τρόπον ἰσχύοντεσ αὐτὸν ἄγξαι περισύραντεσ τό δέρμα σὺν ἄκραισ ταῖσ τῶν δακτύλων κορυφαῖσ ἀπεσκύθιζον. καὶ εὐθέωσ ἦγον ἐπὶ τὸν τροχόν, περὶ ὃν ἐκ σπονδύλων ἐκμελιζόμενοσ ἑώρα τὰσ ἑαυτοῦ σάρκασ περιλακιζομένασ καὶ κατὰ σπλάγχνων σταγόνασ αἵματοσ ἀπορρεούσασ. μέλλων δὲ ἀποθνήσκειν ἔφη. ἡμεῖσ μέν, ὦ μιαρώτατε τύραννε, διὰ παιδείαν καὶ ἀρετὴν Θεοῦ ταῦτα πάσχομεν. σὺ δὲ διὰ τὴν ἀσέβειαν καὶ μιαιφονίαν ἀκαταλύτουσ καρτερήσεισ βασάνουσ. ‐ Καὶ τούτου θανόντοσ ἀδελφοπρεπῶσ, τὸν τέταρτον ἐπεσπῶντο λέγοντεσ. μὴ συμμανῇσ καὶ σὺ τοῖσ ἀδελφοῖσ σου τὴν αὐτὴν μανίαν, ἀλλὰ πεισθεὶσ τῷ βασιλεῖ, σῷζε σεαυτόν. ὁ δὲ αὐτοῖσ ἔφη. οὐχ οὕτωσ καυστικώτερον ἔχετε κατ’ ἐμοῦ τὸ πῦρ ὥστε με δειλανδρῆσαι. μὰ τὸν μακάριον τῶν ἀδελφῶν μου θάνατον καὶ τὸν αἰώνιον τοῦ τυράννου ὄλεθρον καὶ τὸν ἀί̈διον τῶν εὐσεβῶν βίον οὐκ ἀρνήσομαι τὴν εὐγενῆ ἀδελφότητα. ἐπινόει, τύραννε, βασάνουσ, ἵνα καὶ διὰ τούτων μάθῃσ, ὅτι ἀδελφόσ εἰμι τῶν προβασανισθέντων. ταῦτα ἀκούσασ ὁ αἱμοβόροσ καὶ φονώδησ καὶ παμμιαρώτατοσ Ἀντίοχοσ, ἐκέλευσε τὴν γλῶτταν αὐτοῦ ἐκτεμεῖν. ὁ δὲ ἔφη. κἂν ἀφέλῃσ τὸ τῆσ φωνῆσ ὄργανον, καὶ σιωπώντων ἀκούει ὁ Θεόσ. ἰδοὺ προκεχάλασται ἡ γλῶσσα, τέμνε, οὐ γὰρ παρά τοῦτο τὸν λογισμὸν ἡμῶν γλωσσοτομήσεισ. ἡδέωσ ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ τὰ τοῦ σώματοσ μέλη ἀκρωτηριαζόμεθα. σὲ δὲ ταχέωσ μετελεύσεται ὁ Θεόσ, τὴν γὰρ τῶν θείων ὕμνων μελῳδὸν γλῶτταν ἐκτέμνεισ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION