Septuagint, Prophetia Ezechielis 45:

(70인역 성경, 에제키엘서 45:)

ΚΑΙ ἐν τῷ καταμετρεῖσθαι ὑμᾶσ τὴν γῆν ἐν κληρονομίᾳ ἀφοριεῖτε ἀπαρχὴν τῷ Κυρίῳ ἅγιον ἀπὸ τῆσ γῆσ, πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδασ μῆκοσ καὶ εὖροσ εἴκοσι χιλιάδασ. ἅγιον ἔσται ἐν πᾶσι τοῖσ ὁρίοισ αὐτοῦ κυκλόθεν. καὶ ἔσται ἐκ τούτου εἰσ ἁγίασμα πεντακόσιοι ἐπὶ πεντακοσίουσ τετράγωνον κυκλόθεν, καὶ πεντήκοντα πήχεισ διάστημα αὐτῷ κυκλόθεν. καὶ ἐκ ταύτησ τῆσ διαμετρήσεωσ διαμετρήσεισ μῆκοσ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδασ καὶ εὖροσ εἴκοσι χιλιάδασ, καὶ ἐν αὐτῇ ἔσται τὸ ἁγίασμα ἅγια τῶν ἁγίων. ἀπὸ τῆσ γῆσ ἔσται τοῖσ ἱερεῦσι τοῖσ λειτουργοῦσιν ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ ἔσται τοῖσ ἐγγίζουσι λειτουργεῖν τῷ Κυρίῳ, καὶ ἔσται αὐτοῖσ τόποσ εἰσ οἴκουσ ἀφωρισμένουσ τῷ ἁγιασμῷ αὐτῶν. εἴκοσι καὶ πέντε χιλιάδασ μῆκοσ καὶ εὖροσ εἴκοσι χιλιάδεσ ἔσται τοῖσ Λευίταισ τοῖσ λειτουργοῦσι τῷ οἴκῳ, αὐτοῖσ εἰσ κατάσχεσιν, πόλεισ τοῦ κατοικεῖν. καὶ τὴν κατάσχεσιν τῆσ πόλεωσ δώσεισ πέντε χιλιάδασ εὖροσ καὶ μῆκοσ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδασ. ὃν τρόπον ἡ ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων παντὶ οἴκῳ Ἰσραὴλ ἔσονται. καὶ τῷ ἡγουμένῳ ἐκ τούτου καὶ ἀπὸ τούτου εἰσ τὰσ ἀπαρχὰσ τῶν ἁγίων εἰσ κατάσχεσιν τῆσ πόλεωσ, κατὰ πρόσωπον τῶν ἀπαρχῶν τῶν ἁγίων καὶ κατὰ πρόσωπον τῆσ κατασχέσεωσ τῆσ πόλεωσ τὰ πρὸσ θάλασσαν καὶ ἀπὸ τῶν πρὸσ θάλασσαν πρὸσ ἀνατολάσ, καὶ τὸ μῆκοσ ὡσ μία τῶν μερίδων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν πρὸσ θάλασσαν καὶ τό μῆκοσ ἐπὶ τὰ ὅρια τὰ πρὸσ ἀνατολὰσ τῆσ γῆσ. καὶ ἔσται αὐτῷ εἰσ κατάσχεσιν ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ οὐ καταδυναστεύσουσιν οὐκέτι οἱ ἀφηγούμενοι τοῦ Ἰσραὴλ τὸν λαόν μου, καὶ τὴν γῆν κατακληρονομήσουσιν οἶκοσ Ἰσραὴλ κατὰ φυλὰσ αὐτῶν. τάδε λέγει Κύριοσ Θεόσ. ἱκανούσθω ὑμῖν, οἱ ἀφηγούμενοι τοῦ Ἰσραήλ. ἀδικίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἀφέλεσθε καὶ κρίμα καὶ δικαιοσύνην ποιήσατε, ἐξάρατε καταδυναστείαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ μου, λέγει Κύριοσ Θεόσ. ζυγὸσ δίκαιοσ καὶ μέτρον δίκαιον καὶ χοῖνιξ δικαία ἔστω ὑμῖν. τὸ μέτρον καὶ ἡ χοῖνιξ ὁμοίωσ μία ἔσται τοῦ λαμβάνειν. τὸ δέκατον τοῦ γομὸρ ἡ χοῖνιξ, καὶ τὸ δέκατον τοῦ γομὸρ τὸ μέτρον, πρὸσ τὸ γομὸρ ἔσται ἴσον. καὶ τὰ στάθμια εἴκοσιν ὀβολοί. οἱ πέντε σίκλοι πέντε, καὶ οἱ δέκα σίκλοι δέκα, καὶ πεντήκοντα σίκλοι ἡ μνᾶ ἔσται ὑμῖν. ‐ Καὶ αὕτη ἡ ἀπαρχή, ἣν ἀφοριεῖτε, ἕκτον μέτρου ἀπὸ τοῦ γομὸρ τοῦ πυροῦ καὶ τὸ ἕκτον τοῦ οἰφὶ ἀπὸ τοῦ κόρου τῶν κριθῶν. καὶ τὸ πρόσταγμα τοῦ ἐλαίου. κοτύλην ἐλαίου ἀπὸ δέκα κοτυλῶν, ὅτι αἱ δέκα κοτύλαι εἰσὶ γομόρ. καὶ πρόβατον ἀπὸ τῶν δέκα προβάτων ἀφαίρεμα ἐκ πασῶν τῶν πατριῶν τοῦ Ἰσραὴλ εἰσ θυσίασ καὶ εἰσ ὁλοκαυτώματα καὶ εἰσ σωτηρίου τοῦ ἐξιλάσκεσθαι περὶ ὑμῶν λέγει Κύριοσ Θεόσ. καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ δώσει τὴν ἀπαρχὴν ταύτην τῷ ἀφηγουμένῳ τοῦ Ἰσραήλ. καὶ διὰ τοῦ ἀφηγουμένου ἔσται τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ αἱ θυσίαι καὶ αἱ σπονδαὶ ἔσονται ἐν ταῖσ ἑορταῖσ καὶ ἐν ταῖσ νουμηνίαισ καὶ ἐν τοῖσ σαββάτοισ καὶ ἐν πάσαισ ταῖσ ἑορταῖσ οἴκου Ἰσραήλ. αὐτὸσ ποιήσει τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίασ καὶ τὴν θυσίαν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου τοῦ ἐξιλάσκεσθαι ὑπὲρ τοῦ οἴκου Ἰσραήλ. Τάδε λέγει Κύριοσ Θεόσ. ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸσ λήψεσθε μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον τοῦ ἐξιλάσασθαι τὸ ἅγιον. καὶ λήψεται ὁ ἱερεὺσ ἀπὸ τοῦ αἵματοσ τοῦ ἐξιλασμοῦ καὶ δώσει ἐπὶ τὰσ φλιὰσ τοῦ οἴκου καὶ ἐπὶ τὰσ τέσσαρασ γωνίασ τοῦ ἱεροῦ καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐπὶ τὰσ φλιὰσ τῆσ πύλησ τῆσ αὐλῆσ τῆσ ἐσωτέρασ. καὶ οὕτωσ ποιήσεισ ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, μιᾷ τοῦ μηνόσ, λήψῃ παρ’ ἑκάστου ἀπόμοιραν καὶ ἐξιλάσεσθε τὸν οἶκον. καὶ ἐν τῷ πρώτῳ μηνί, τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνόσ, ἔσται ὑμῖν τὸ πάσχα ἑορτή. ἑπτὰ ἡμέρασ ἄζυμα ἔδεσθε. καὶ ποιήσει ὁ ἀφηγούμενοσ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκου καὶ ὑπὲρ παντὸσ τοῦ λαοῦ τῆσ γῆσ μόσχον ὑπὲρ ἁμαρτίασ. καὶ τὰσ ἑπτὰ ἡμέρασ τῆσ ἑορτῆσ ποιήσει ὁλοκαυτώματα τῷ Κυρίῳ, ἑπτὰ μόσχουσ καὶ ἑπτὰ κριοὺσ ἀμώμουσ καθ’ ἡμέραν, τὰσ ἑπτὰ ἡμέρασ καὶ ὑπὲρ ἁμαρτίασ ἔριφον αἰγῶν καθ’ ἡμέραν. καὶ θυσίαν πέμμα τῷ μόσχῳ καὶ πέμμα τῷ κριῷ ποιήσεισ καὶ ἐλαίου τὸ εἲν τῷ πέμματι. καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνί, πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ μηνόσ, ἐν τῇ ἑορτῇ, ποιήσεισ κατὰ τὰ αὐτὰ ἑπτὰ ἡμέρασ καθὼσ τὰ ὑπὲρ τῆσ ἁμαρτίασ καὶ καθὼσ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ καθὼσ τὸ μαναὰ καὶ καθὼσ τὸ ἔλαιον.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION