Septuagint, Liber Ieremiae 10:

(70인역 성경, 예레미야서 10:)

ΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸν λόγον Κυρίου, ὃν ἐλάλησεν ἐφ’ ὑμᾶσ, οἶκοσ Ἰσραήλ. τάδε λέγει Κύριοσ. κατὰ τὰσ ὁδοὺσ τῶν ἐθνῶν μὴ μανθάνετε καὶ ἀπὸ τῶν σημείων τοῦ οὐρανοῦ μὴ φοβεῖσθε, ὅτι φοβοῦνται αὐτὰ τοῖσ προσώποισ αὐτῶν. ὅτι τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν μάταια. ξύλον ἐστὶν ἐκ τοῦ δρυμοῦ ἐκκεκομμένον, ἔργον τέκτονοσ καὶ χώνευμα. ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ κεκαλλωπισμένα ἐστίν. ἐν σφύραισ καὶ ἥλοισ ἐστερέωσαν αὐτά, θήσουσιν αὐτά, καὶ οὐ κινηθήσονται. ἀργύριον τορευτόν ἐστιν, οὐ πορεύσονται. ἀργύριον προσβλητὸν ἀπὸ Θαρσὶσ ἥξει, χρυσίον Μωφὰζ καὶ χεὶρ χρυσοχόων, ἔργα τεχνιτῶν πάντα. ὑάκινθον καὶ πορφύραν ἐνδύσουσιν αὐτά. αἰρόμενα ἀρθήσονται, ὅτι οὐκ ἐπιβήσονται. μὴ φοβηθῆτε αὐτά, ὅτι οὐ μὴ κακοποιήσωσι, καὶ ἀγαθὸν οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖσ. οὕτωσ ἐρεῖτε αὐτοῖσ. θεοί, οἳ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν οὐκ ἐποίησαν, ἀπολέσθωσαν ἐκ τῆσ γῆσ καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ τούτου. Κύριοσ ὁ ποιήσασ τὴν γῆν ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ὁ ἀνορθώσασ τὴν οἰκουμένην ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ φρονήσει αὐτοῦ ἐξέτεινε τὸν οὐρανόν, καὶ πλῆθοσ ὕδατοσ ἐν οὐρανῷ, καὶ ἀνήγαγε νεφέλασ ἐξ ἐσχάτου τῆσ γῆσ, ἀστραπὰσ εἰσ ὑετὸν ἐποίησε καὶ ἐξήγαγε φῶσ ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦ. ἐμωράνθη πᾶσ ἄνθρωποσ ἀπὸ γνώσεωσ, κατῃσχύνθη πᾶσ χρυσοχόοσ ἐπὶ τοῖσ γλυπτοῖσ αὐτοῦ, ὅτι ψευδῆ ἐχώνευσεν, οὐκ ἔστι πνεῦμα ἐν αὐτοῖσ. μάταιά ἐστιν, ἔργα ἐμπεπαιγμένα, ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆσ αὐτῶν ἀπολοῦνται. οὐκ ἔστι τοιαύτη μερὶσ τῷ Ἰακώβ, ὅτι ὁ πλάσασ τὰ πάντα αὐτὸσ κληρονομία αὐτοῦ, Κύριοσ ὄνομα αὐτῷ. Συνήγαγεν ἔξωθεν τὴν ὑπόστασίν σου, κατοικοῦσα ἐν ἐκλεκτοῖσ. ὅτι τάδε λέγει Κύριοσ. ἰδοὺ ἐγὼ σκελίζω τοὺσ κατοικοῦντασ τὴν γῆν ταύτην ἐν θλίψει, ὅπωσ εὑρεθῇ ἡ πληγή σου. οὐαὶ ἐπὶ συντρίμματί σου, ἀλγηρὰ ἡ πληγή σου, κἀγὼ εἶπα. ὄντωσ τοῦτο τὸ τραῦμά μου καὶ κατέλαβέ με. ἡ σκηνή μου ἐταλαιπώρησεν, ὤλετο, καὶ πᾶσαι αἱ δέρρεισ μου διεσπάσθησαν. οἱ υἱοί μου καὶ τὰ πρόβατά μου οὐκ εἰσίν, οὐκ ἔστιν ἔτι τόποσ τῆσ σκηνῆσ μου, τόποσ τῶν δέρρεών μου. ὅτι οἱ ποιμένεσ ἠφρονεύσαντο καὶ τὸν Κύριον οὐκ ἐξεζήτησαν. διὰ τοῦτο οὐκ ἐνόησε πᾶσα ἡ νομὴ καὶ διεσκοσπίσθησαν. φωνὴ ἀκοῆσ ἰδοὺ ἔρχεται καὶ σεισμὸσ μέγασ ἐκ γῆσ βορρᾶ τοῦ τάξαι τὰσ πόλεισ Ἰούδα εἰσ ἀφανισμὸν καὶ κοίτην στρουθῶν. οἶδα, Κύριε, ὅτι οὐχὶ τοῦ ἀνθρώπου ἡ ὁδὸσ αὐτοῦ, οὐδὲ ἀνὴρ πορεύσεται καὶ κατορθώσει πορείαν αὐτοῦ. παίδευσον ἡμᾶσ, Κύριε, πλὴν ἐν κρίσει καὶ μὴ ἐν θυμῷ, ἵνα μὴ ὀλίγουσ ἡμᾶσ ποιήσῃσ. ἔκχεον τὸν θυμόν σου ἐπὶ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα σε καὶ ἐπὶ γενεάσ, αἳ τὸ ὄνομά σου οὐκ ἐπεκαλέσαντο, ὅτι κατέφαγον τὸν Ἰακὼβ καὶ ἐξανήλωσαν αὐτὸν καὶ τὴν νομὴν αὐτοῦ ἠρήμωσαν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION