Septuagint, Prophetia Zachariae 1:

(70인역 성경, 즈카르야서 1:)

ΕΝ τῷ ὀγδόῳ μηνί, ἔτουσ δευτέρου ἐπὶ Δαρείου, ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ Ζαχαρίαν τὸν τοῦ Βαραχίου, υἱὸν Ἀδδὼ τὸν προφήτην λέγων. ὠργίσθη Κύριοσ ἐπὶ τοὺσ πατέρασ ὑμῶν ὀργὴν μεγάλην, καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτούσ. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἐπιστρέψατε πρόσ με, λέγει Κύριοσ τῶν δυνάμεων, καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸσ ὑμᾶσ, λέγει Κύριοσ τῶν δυνάμεων. καὶ μὴ γίνεσθε καθὼσ οἱ πατέρεσ ὑμῶν, οἷσ ἐνεκάλεσαν αὐτοῖσ οἱ προφῆται ἔμπροσθεν λέγοντεσ. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἀποστρέψατε ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν καὶ ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν τῶν πονηρῶν, καὶ οὐκ εἰσήκουσαν, καὶ οὐ προσέσχον τοῦ εἰσακοῦσαί μου, λέγει Κύριοσ. οἱ πατέρεσ ὑμῶν ποῦ εἰσι καὶ οἱ προφῆται̣ μὴ τὸν αἰῶνα ζήσονται̣ πλὴν τοὺσ λόγουσ μου καὶ τὰ νόμιμά μου δέχεσθε, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ἐν πνεύματί μου τοῖσ δούλοισ μου τοῖσ προφήταισ, οἳ κατελάβοσαν τοὺσ πατέρασ ὑμῶν. καὶ ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν. καθὼσ παρατέτακται Κύριοσ παντοκράτωρ τοῦ ποιῆσαι ἡμῖν κατὰ τὰσ ὁδοὺσ ἡμῶν καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ἡμῶν, οὕτωσ ἐποίησεν ἡμῖν. Τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι, τῷ ἑνδεκάτῳ μηνί [οὗτόσ ἐστιν ὁ μὴν Σαβάτ] ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου, ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ Ζαχαρίαν τὸν τοῦ Βαραχίου υἱὸν Ἀδδὼ τὸν προφήτην λέγων. ἑώρακα τὴν νύκτα καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐπιβεβηκὼσ ἐπὶ ἵππον πυρρόν, καὶ οὗτοσ εἱστήκει ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων τῶν κατασκίων, καὶ ὀπίσω αὐτοῦ ἵπποι πυρροὶ καὶ ψαροὶ καὶ ποικίλοι καὶ λευκοί. καὶ εἶπα. τί οὗτοι, Κύριε̣ καὶ εἶπε πρόσ με ὁ ἄγγελοσ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοί. ἐγὼ δείξω σοι τί ἐστι ταῦτα. καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἀνὴρ ὁ ἐφεστηκὼσ ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων, καὶ εἶπε πρόσ με. οὗτοί εἰσιν οὓσ ἐξαπέστειλε Κύριοσ περιοδεῦσαι τὴν γῆν. καὶ ἀπεκρίθησαν τῷ ἀγγέλῳ Κυρίου τῷ ἐφεστῶτι ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων καὶ εἶπον. περιωδεύσαμεν πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ γῆ κατοικεῖται καὶ ἠσυχάζει. καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελοσ Κυρίου καὶ εἶπε. Κύριε παντοκράτωρ, ἕωσ τίνοσ οὐ μὴ ἐλεήσῃσ τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰσ πόλεισ Ἰούδα, ἃσ ὑπερεῖδεσ τοῦτο ἑβδομηκοστὸν ἔτοσ̣ καὶ ἀπεκρίθη Κύριοσ παντοκράτωρ τῷ ἀγγέλῳ τῷ λαλοῦντι ἐν ἐμοὶ ρήματα καλὰ καὶ λόγουσ παρακλητικούσ. καὶ εἶπε πρόσ με ὁ ἄγγελοσ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοί. ἀνάκραγε λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἐζήλωκα τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν Σιὼν ζῆλον μέγαν καὶ ὀργὴν μεγάλην ἐγὼ ὀργίζομαι ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ συνεπιτιθέμενα, ἀνθ̓ ὧν μὲν ἐγὼ ὠργίσθην ὀλίγα, αὐτοὶ δὲ συνεπέθεντο εἰσ κακά. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριοσ. ἐπιστρέψω ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ ἐν οἰκτιρμῷ, καὶ ὁ οἶκόσ μου ἀνοικοδομηθήσεται ἐν αὐτῇ, λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ, καὶ μέτρον ἐκταθήσεται ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ ἔτι. καὶ εἶπε πρόσ με ὁ ἄγγελοσ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοί. ἔτι ἀνάκραγε λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ παντοκράτωρ. ἔτι διαχυθήσονται πόλεισ ἐν ἀγαθοῖσ, καὶ ἐλεήσει Κύριοσ ἔτι τὴν Σιὼν καὶ αἱρετιεῖ τὴν Ἱερουσαλήμ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION