Septuagint, Liber Sirach 19:

(70인역 성경, Liber Sirach 19:)

ΕΡΓΑΤΗΣ μέθυσοσ οὐ πλουτισθήσεται. ὁ ἐξουθενῶν τὰ ὀλίγα κατὰ μικρὸν πεσεῖται. οἶνοσ καὶ γυναῖκεσ ἀποστήσουσι συνετούσ, καὶ ὁ κολλώμενοσ πόρναισ τολμηρότεροσ ἔσται. σῆτεσ καὶ σκώληκεσ κληρονομήσουσιν αὐτόν, καὶ ψυχὴ τολμηρὰ ἐξαρθήσεται. Ὁ ταχὺ ἐμπιστεύων κοῦφοσ καρδίᾳ, καὶ ὁ ἁμαρτάνων εἰσ ψυχὴν αὐτοῦ πλημμελήσει. ὁ εὐφραινόμενοσ καρδίᾳ καταγνωσθήσεται, καὶ ὁ μισῶν λαλιὰν ἐλαττονοῦται κακίᾳ. μηδέποτε δευτερώσῃσ λόγον, καὶ οὐθέν σοι οὐ μὴ ἐλαττονωθῇ. ἐν φίλῳ καὶ ἐν ἐχθρῷ μὴ διηγοῦ, καὶ εἰ μή ἔστι σοι ἁμαρτία, μὴ ἀποκάλυπτε. ἀκήκοε γάρ σου καὶ ἐφυλάξατό σε, καὶ ἐν καιρῷ μισήσει σε. ἀκήκοασ λόγον, συναποθανέτω σοι. θάρσει, οὐ μή σε ρήξει. ἀπὸ προσώπου λόγου ὠδινήσει μωρὸσ ὡσ ἀπὸ προσώπου βρέφουσ ἡ τίκτουσα. βέλοσ πεπηγὸσ ἐν μηρῷ σαρκόσ, οὕτωσ λόγοσ ἐν κοιλίᾳ μωροῦ. Ἔλεγξον φίλον, μήποτε οὐκ ἐποίησε, καὶ εἴ τι ἐποίησε, μήποτε προσθῇ. ἔλεγξον τὸν πλησίον, μήποτε οὐκ εἶπε, καὶ εἰ εἴρηκεν, ἵνα μὴ δευτερώσῃ. ἔλεγξον φίλον, πολλάκισ γὰρ γίνεται διαβολή, καὶ μὴ παντὶ λόγῳ πίστευε. ἔστιν ὀλισθαίνων καὶ οὐκ ἀπὸ ψυχῆσ, καὶ τίσ οὐχ ἡμάρτησεν ἐν τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ̣ ἔλεγξον τὸν πλησίον σου πρὶν ἢ ἀπειλῆσαι, καὶ δὸσ τόπον νόμῳ Ὑψίστου. [γινόμενοσ ἄμηνισ. φόβοσ Κυρίου ἀρχὴ προσλήψεωσ, σοφία δὲ παρ’ αὐτοῦ ἀγάπησιν περιποιεῖ. γνῶσισ ἐντολῶν Κυρίου παιδεία ζωῆσ, οἱ δὲ ποιοῦντεσ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ἀθανασίασ δένδρον καρποῦνται]. Πᾶσα σοφία φόβοσ Κυρίου, καὶ ἐν πάσῃ σοφίᾳ ποίησισ νόμου. [καὶ γνῶσισ τῆσ παντοδυναμίασ αὐτοῦ. οἰκέτησ λέγων τῷ δεσπότῃ. ὡσ ἀρέσκει οὐ ποιήσω, ἐὰν μετὰ ταῦτα ποιήσῃ, παροργίζει τὸν τρέφοντα αὐτόν]. καὶ οὐκ ἔστι σοφία πονηρίασ ἐπιστήμη, καὶ οὐκ ἔστιν ὅπου βουλὴ ἁμαρτωλῶν φρόνησισ. ἔστι πονηρία καὶ αὕτη βδέλυγμα, καὶ ἔστιν ἄφρων ἐλαττούμενοσ σοφίᾳ. κρείττων ἡττώμενοσ ἐν συνέσει ἔμφοβοσ ἢ περισσεύων ἐν φρονήσει καὶ παραβαίνων νόμον. ἔστι πανουργία ἀκριβὴσ καὶ αὕτη ἄδικοσ, καὶ ἔστι διαστρέφων χάριν τοῦ ἐκφᾶναι κρίμα. ἔστι πονηρευόμενοσ συγκεκυφὼσ μελανίᾳ, καὶ τὰ ἐντὸσ αὐτοῦ πλήρησ δόλου. συγκύφων πρόσωπον καὶ ἑτεροκωφῶν, ὅπου οὐκ ἐπεγνώσθη, προφθάσει σε. καὶ ἐὰν ὑπὸ ἐλαττώματοσ ἰσχύοσ κωλυθῇ ἁμαρτεῖν, ἐὰν εὕρῃ καιρόν, κακοποιήσει. ἀπὸ ὁράσεωσ ἐπιγνωσθήσεται ἀνήρ, καὶ ἀπὸ ἀπαντήσεωσ προσώπου ἐπιγνωσθήσεται νοήμων. στολισμὸσ ἀνδρὸσ καὶ γέλωσ ὀδόντων καὶ βήματα ἀνθρώπου ἀναγγέλλει τὰ περὶ αὐτοῦ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION