Septuagint, Liber Nehemiae 4:

(70인역 성경, 느헤미야기 4:)

ΚΑΙ ἐγένετο ὡσ ἤκουσε Σαναβαλλὰτ καὶ Τωβία καὶ οἱ Ἄραβεσ καὶ οἱ Ἀμμανῖται ὅτι ἀνέβη ἡ φυὴ τοῖσ τείχεσιν Ἱερουσαλήμ, ὅτι ἤρξαντο αἱ διασφαγαὶ ἀναφράσσεσθαι, καὶ πονηρὸν αὐτοῖσ ἐφάνη σφόδρα. καὶ συνήχθησαν πάντεσ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐλθεῖν παρατάξασθαι ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ποιῆσαι αὐτὴν ἀφανῆ. καὶ προσηυξάμεθα πρὸσ τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ ἐστήσαμεν προφύλακασ ἐπ’ αὐτοὺσ ἡμέρασ καὶ νυκτὸσ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. καὶ εἶπεν Ἰούδασ. συνετρίβη ἡ ἰσχὺσ τῶν ἐχθρῶν, καὶ ὁ χοῦσ πολύσ, καὶ ἡμεῖσ οὐ δυνησόμεθα οἰκοδομεῖν ἐν τῷ τείχει. καὶ εἶπαν οἱ θλίβοντεσ ἡμᾶσ. οὐ γνώσονται καὶ οὐκ ὄψονται ἕωσ ὅτου ἔλθωμεν εἰσ μέσον αὐτῶν καὶ φονεύσωμεν αὐτοὺσ καὶ καταπαύσωμεν τὸ ἔργον. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤλθοσαν οἱ Ἰουδαῖοι οἱ οἰκοῦντεσ ἐχόμενα αὐτῶν καὶ εἴποσαν ἡμῖν. ἀναβαίνουσιν ἐκ πάντων τῶν τόπων ἐφ’ ἡμᾶσ. καὶ ἔστησα εἰσ τὰ κατώτατα τοῦ τόπου κατόπισθεν τοῦ τείχουσ ἐν τοῖσ σκεπεινοῖσ καὶ ἔστησα τὸν λαὸν κατὰ δήμουσ μετὰ ρομφαιῶν αὐτῶν, λόγχασ αὐτῶν καὶ τόξα αὐτῶν. καὶ εἶδον καὶ ἀνέστην καὶ εἶπα πρὸσ τοὺσ ἐντίμουσ καὶ πρὸσ τοὺσ στρατηγοὺσ καὶ πρὸσ τοὺσ καταλοίπουσ τοῦ λαοῦ. μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. μνήσθητε τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τοῦ μεγάλου καὶ φοβεροῦ καὶ παρατάξασθε περὶ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, υἱῶν ὑμῶν, θυγατέρων ὑμῶν, γυναικῶν ὑμῶν καὶ οἴκων ὑμῶν. καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἥκουσαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ὅτι ἐγνώσθη ἡμῖν καὶ διεσκέδασεν ὁ Θεὸσ τὴν βουλὴν αὐτῶν, καὶ ἐπεστρέψαμεν πάντεσ ἡμεῖσ εἰσ τὸ τεῖχοσ, ἀνὴρ εἰσ τὸ ἔργον αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ ἐκείνησ ἥμισυ τῶν ἐκτετιναγμένων ἐποίουν τὸ ἔργον καὶ ἥμισυ αὐτῶν ἀντείχοντο, καὶ λόγχαι καὶ θυρεοὶ καὶ τόξα καὶ θώρακεσ καὶ οἱ ἄρχοντεσ ὀπίσω παντὸσ οἴκου Ἰούδα τῶν οἰκοδομούντων ἐν τῷ τείχει, καὶ οἱ αἴροντεσ ἐν τοῖσ ἀρτῆρσιν ἐν ὅπλοισ. ἐν μιᾷ χειρὶ ἐποίει αὐτοῦ τὸ ἔργον καὶ ἐν μιᾷ ἐκράτει τὴν βολίδα. καὶ οἱ οἰκοδόμοι ἀνὴρ ρομφαίαν αὐτοῦ ἐζωσμένοσ ἐπὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ᾠκοδομοῦσαν καὶ ὁ σαλπίζων ἐν τῇ κερατίνῃ ἐχόμενα αὐτοῦ. καὶ εἶπα πρὸσ τοὺσ ἐντίμουσ καὶ πρὸσ τοὺσ ἄρχοντασ καὶ πρὸσ τοὺσ καταλοίπουσ τοῦ λαοῦ. τὸ ἔργον πλατὺ καὶ πολύ, καὶ ἡμεῖσ σκορπιζόμεθα ἐπὶ τοῦ τείχουσ μακρὰν ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. ἐν τόπῳ, οὗ ἐὰν ἀκούσητε τὴν φωνὴν τῆσ κερατίνησ, ἐκεῖ συναχθήσεσθε πρὸσ ἡμᾶσ, καὶ ὁ Θεὸσ ἡμῶν πολεμήσει περὶ ἡμῶν. καὶ ἡμεῖσ ποιοῦντεσ τὸ ἔργον, καὶ ἥμισυ αὐτῶν κρατοῦντεσ τὰσ λόγχασ ἀπὸ ἀναβάσεωσ τοῦ ὄρθρου ἕωσ ἐξόδου τῶν ἄστρων. καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ εἶπα τῷ λαῷ. ἕκαστοσ μετὰ τοῦ νεανίσκου αὐτοῦ αὐλίσθητε ἐν μέσῳ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔστω ὑμῖν ἡ νὺξ προφυλακὴ καὶ ἡ ἡμέρα ἔργον. καὶ ἤμην ἐγὼ καὶ οἱ ἄνδρεσ τῆσ προφυλακῆσ ὀπίσω μου, καὶ οὐκ ἦν ἐξ ἡμῶν ἐκδιδυσκόμενοσ ἀνὴρ τά ἱμάτια αὐτοῦ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION