Septuagint, Liber II Regum

(70인역 성경, 열왕기 하권)

ΚΑΙ ἠθέτησε Μωὰβ ἐν Ἰσραὴλ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Ἀχαάβ. καὶ ἔπεσεν Ὀχοζίασ διὰ τοῦ δικτυωτοῦ τοῦ ἐν τῷ ὑπερῴῳ αὐτοῦ τῷ ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ἠρρώστησε. καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλουσ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. δεῦτε καὶ ἐπιζητήσατε ἐν τῷ Βάαλ μυῖαν θεὸν Ἀκκαρών, εἰ ζήσομαι ἐκ τῆσ ἀρρωστίασ μου ταύτησ. καὶ ἐπορεύθησαν ἐπερωτῆσαι δἰ αὐτοῦ. καὶ ἄγγελοσ Κυρίου ἐκάλεσεν Ἠλιοὺ τὸν Θεσβίτην λέγων. ἀναστὰσ δεῦρο εἰσ συνάντησιν τῶν ἀγγέλων Ὀχοζίου βασιλέωσ Σαμαρείασ καὶ λαλήσεισ πρὸσ αὐτούσ. εἰ παρὰ τὸ μὴ εἶναι Θεὸν ἐν Ἰσραὴλ ὑμεῖσ πορεύεσθε ἐπιζητῆσαι ἐν τῷ Βάαλ μυῖαν θεὸν Ἀκκαρών̣ καὶ οὐχ οὕτωσ. ὅτι τάδε λέγει Κύριοσ. ἡ κλίνη, ἐφ̓ ἧσ ἀνέβησ ἐκεῖ, οὐ καταβήσῃ ἀπ̓ αὐτῆσ, ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ. καὶ ἐπορεύθη Ἠλιοὺ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. καὶ ἐπεστράφησαν οἱ ἄγγελοι πρὸσ αὐτόν, καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. τί ὅτι ἐπεστρέψατε̣ καὶ εἶπαν πρὸσ αὐτόν. ἀνὴρ ἀνέβη εἰσ συνάντησιν ἡμῶν καὶ εἶπε πρὸσ ἡμᾶσ. δεῦτε ἐπιστράφητε πρὸσ τὸν βασιλέα τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶσ καὶ λαλήσατε πρὸσ αὐτόν. τάδε λέγει Κύριοσ. εἰ παρὰ τὸ μὴ εἶναι Θεὸν ἐν Ἰσραὴλ σὺ πορεύῃ ἐπιζητῆσαι ἐν τῷ Βάαλ μυῖαν θεὸν Ἀκκαρών̣ οὐχ οὕτωσ. ἡ κλίνη, ἐφ̓ ἧσ ἀνέβησ ἐκεῖ, οὐ καταβήσῃ ἀπ̓ αὐτῆσ, ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ. καὶ ἐλάλησε πρὸσ αὐτοὺσ λέγων. τίσ ἡ κρίσισ τοῦ ἀνδρὸσ τοῦ ἀναβάντοσ εἰσ συνάντησιν ὑμῖν καὶ λαλήσαντοσ πρὸσ ὑμᾶσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ̣ καὶ εἶπαν πρὸσ αὐτόν. ἀνὴρ δασὺσ καὶ ζώνην δερματίνην περιεζωσμένοσ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ. καὶ εἶπεν. Ἠλιοὺ ὁ Θεσβίτησ οὗτόσ ἐστι. καὶ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτὸν πεντηκόνταρχον καὶ τοὺσ πεντήκοντα αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη πρὸσ αὐτόν, καὶ ἰδοὺ Ἠλιοὺ ἐκάθητο ἐπὶ τῆσ κορυφῆσ τοῦ ὄρουσ. καὶ ἐλάλησεν ὁ πεντηκόνταρχοσ πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπεν. ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ὁ βασιλεὺσ ἐκάλεσέ σε, κατάβηθι. καὶ ἀπεκρίθη Ἠλιού, καὶ εἶπε πρὸσ τὸν πεντηκόνταρχον. καὶ εἰ ἄνθρωποσ Θεοῦ ἐγώ, καταβήσεται πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ καταφάγεταί σε καὶ τοὺσ πεντήκοντά σου. καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτὸν καὶ τοὺσ πεντήκοντα αὐτοῦ. καὶ προσέθετο ὁ βασιλεὺσ καὶ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτὸν ἄλλον πεντηκόνταρχον καὶ τοὺσ πεντήκοντα αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη καὶ ἐλάλησεν ὁ πεντηκόνταρχοσ πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπεν. ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, τάδε λέγει ὁ βασιλεύσ. ταχέωσ κατάβηθι. καὶ ἀπεκρίθη Ἠλιοὺ καὶ ἐλάλησε πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπεν. εἰ ἄνθρωποσ Θεοῦ ἐγώ, καταβήσεται πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ καταφάγεταί σε καὶ τοὺσ πεντήκοντά σου. καὶ κατέβη πῦρ ἐξ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγε αὐτὸν καὶ τοὺσ πεντήκοντα αὐτοῦ. καὶ προσέθετο ὁ βασιλεὺσ ἔτι ἀποστεῖλαι ἡγούμενον καὶ τοὺσ πεντήκοντα αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ὁ πεντηκόνταρχοσ ὁ τρίτοσ καὶ ἔκαμψεν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ κατέναντι Ἠλιοὺ καὶ ἐδεήθη αὐτοῦ καὶ ἐλάλησε πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπεν. ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ἐντιμωθήτω δὴ ἡ ψυχή μου καὶ ἡ ψυχὴ τῶν δούλων σου τούτων τῶν πεντήκοντα ἐν ὀφθαλμοῖσ σου. ἰδοὺ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγε τοὺσ δύο πεντηκοντάρχουσ τοὺσ πρώτουσ καὶ τοὺσ πεντήκοντα αὐτῶν, καὶ νῦν ἐντιμωθήτω δὴ ἡ ψυχή μου ἐν ὀφθαλμοῖσ σου. καὶ ἐλάλησεν ἄγγελοσ Κυρίου πρὸσ Ἠλιοὺ καὶ εἶπε. κατάβηθι μετ̓ αὐτοῦ, μὴ φοβηθῇσ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. καὶ ἀνέστη Ἠλιοὺ καὶ κατέβη μετ̓ αὐτοῦ πρὸσ τὸν βασιλέα. καὶ ἐλάλησε πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπεν Ἠλιού. τάδε λέγει Κύριοσ. τί ὅτι ἀπέστειλασ ἀγγέλουσ ἐκζητῆσαι ἐν τῷ Βάαλ μυῖαν θεὸν Ἀκκαρών̣ οὐχ οὕτωσ. ἡ κλίνη, ἐφ̓ ἧσ ἀνέβησ ἐκεῖ, οὐ καταβήσῃ ἀπ̓ αὐτῆσ, ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ. καὶ ἀπέθανε κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου, ὃ ἐλάλησεν Ἠλιού. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ὀχοζίου, ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰσραήλ̣ α Καὶ Ἰωρὰμ υἱὸσ Ἀχαὰβ βασιλεύει ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ ἔτη δεκαδύο, ἐν ἔτει ὀκτωκαιδεκάτῳ Ἰωσαφὰτ βασιλέωσ Ἰούδα. β καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, πλὴν οὐχ ὡσ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, οὐδὲ ὡσ ἡ μήτηρ αὐτοῦ. γ καὶ ἀπέστησε τὰσ στήλασ τοῦ Βάαλ, ἃσ ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ συνέτριψεν αὐτάσ. πλὴν ἐν ταῖσ ἁμαρτίαισ οἴκου Ἱεροβοάμ, ὃσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ, ἐκολλήθη, οὐκ ἀπέστη ἀπ̓ αὐτῶν. δ καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Κύριοσ εἰσ τὸν οἶκον Ἀχαάβ. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ ἀνάγειν Κύριον ἐν συσσεισμῷ τὸν Ἠλιοὺ ὡσ εἰσ τὸν οὐρανὸν καὶ ἐπορεύθη Ἠλιοὺ καὶ Ἑλισαιὲ ἐκ Γαλγάλων.

καὶ εἶπεν Ἠλιοὺ πρὸσ Ἑλισαιέ. κάθου δὴ ἐνταῦθα, ὅτι Κύριοσ ἀπέσταλκέ με ἕωσ Βαιθήλ. καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. ζῇ Κύριοσ καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε. καὶ ἦλθον εἰσ Βαιθήλ. καὶ ἦλθον οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Βαιθὴλ πρὸσ Ἑλισαιὲ καὶ εἶπον πρὸσ αὐτόν. εἰ ἔγνωσ, ὅτι Κύριοσ σήμερον λαμβάνει τὸν κύριόν σου ἐπάνωθεν τῆσ κεφαλῆσ σου̣ καὶ εἶπε. κἀγὼ ἔγνωκα, σιωπᾶτε. καὶ εἶπεν Ἠλιοὺ πρὸσ Ἑλισαιέ. κάθου δὴ ἐνταῦθα, ὅτι Κύριοσ ἀπέσταλκέ με εἰσ Ἱεριχώ. καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. ζῇ Κύριοσ καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε. καὶ ἦλθον εἰσ Ἱεριχώ. καὶ ἤγγισαν οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Ἱεριχὼ πρὸσ Ἑλισαιὲ καὶ εἶπαν πρὸσ αὐτόν. εἰ ἔγνωσ ὅτι σήμερον λαμβάνει Κύριοσ τὸν κύριόν σου ἐπάνωθεν τῆσ κεφαλῆσ σου̣ καὶ εἶπε. καί γε ἐγὼ ἔγνων, σιωπᾶτε. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἠλιού. κάθου δὴ ὧδε, ὅτι Κύριοσ ἀπέσταλκέ με ἕωσ εἰσ τὸν Ἰορδάνην. καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. ζῇ Κύριοσ καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε. καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι. καὶ πεντήκοντα ἄνδρεσ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ἔστησαν ἐξεναντίασ μακρόθεν. καὶ ἀμφότεροι ἔστησαν ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου. καὶ ἔλαβεν Ἠλιοὺ τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ καὶ εἵλησε καὶ ἐπάταξε τὸ ὕδωρ, καὶ διῃρέθη τὸ ὕδωρ ἔνθα καὶ ἔνθα, καὶ διέβησαν ἀμφότεροι ἐν ἐρήμῳ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαβῆναι αὐτοὺσ καὶ Ἠλιοὺ εἶπε πρὸσ Ἑλισαιέ. αἴτησαι τί ποιήσω σοι πρὶν ἢ ἀναληφθῆναί με ἀπὸ σοῦ. καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. γενηθήτω δὴ διπλᾶ ἐν πνεύματί σου ἐπ̓ ἐμέ. καὶ εἶπεν Ἠλιού. ἐσκλήρυνασ τοῦ αἰτήσασθαι. ἐὰν ἴδῃσ με ἀναλαμβανόμενον ἀπὸ σοῦ, καὶ ἔσται σοι οὕτωσ. καὶ ἐὰν μή, οὐ μὴ γένηται. καὶ ἐγένετο αὐτῶν πορευομένων, ἐπορεύοντο καὶ ἐλάλουν. καὶ ἰδοὺ ἅρμα πυρὸσ καὶ ἵπποι πυρὸσ καὶ διέστειλαν ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων, καὶ ἀνελήφθη Ἠλιοὺ ἐν συσσεισμῷ ὡσ εἰσ τὸν οὐρανόν. καὶ Ἑλισαιὲ ἑώρα καὶ ἐβόα. πάτερ, πάτερ, ἅρμα Ἰσραὴλ καὶ ἱππεὺσ αὐτοῦ. καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν ἔτι καὶ ἐπελάβετο τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ διέρρηξεν αὐτὰ εἰσ δύο ρήγματα. καὶ ὕψωσε τὴν μηλωτὴν Ἠλιού, ἣ ἔπεσεν ἐπάνωθεν Ἑλισαιέ, καὶ ἐπέστρεψεν Ἑλισαιὲ καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ χείλουσ τοῦ Ἰορδάνου. καὶ ἔλαβε τὴν μηλωτὴν Ἠλιού, ἣ ἔπεσεν ἐπάνωθεν αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξε τὸ ὕδωρ καὶ οὐ διέστη. καὶ εἶπε. ποῦ ὁ Θεὸσ Ἠλιοὺ ἀφφώ̣ καὶ ἐπάταξε τὰ ὕδατα, καὶ διερράγησαν ἔνθα καὶ ἔνθα, καὶ διέβη Ἑλισαιέ. καὶ εἶδον αὐτὸν οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Ἱεριχὼ ἐξεναντίασ καὶ εἶπον. ἐπαναπέπαυται τὸ πνεῦμα Ἠλιοὺ ἐπὶ Ἑλισαιέ. καὶ ἦλθον εἰσ συναντὴν αὐτοῦ καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ εἶπον πρὸσ αὐτόν. ἰδοὺ δὴ μετὰ τῶν παίδων σου πεντήκοντα ἄνδρεσ υἱοὶ δυνάμεωσ. πορευθέντεσ δὴ ζητησάτωσαν τὸν κύριόν σου, μή ποτε ᾖρεν αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου καὶ ἔρριψεν αὐτὸν ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ἢ ἐφ̓ ἓν τῶν ὀρέων ἢ ἐφ̓ ἕνα τῶν βουνῶν. καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. οὐκ ἀποστελεῖτε. καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν ἕωσ οὗ ᾐσχύνετο. καὶ εἶπεν. ἀποστείλατε. καὶ ἀπέστειλαν πεντήκοντα ἄνδρασ, καὶ ἐζήτησαν τρεῖσ ἡμέρασ καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν. καὶ ἀνέστρεψαν πρὸσ αὐτόν, καὶ αὐτὸσ ἐκάθητο ἐν Ἱεριχώ, καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. οὐκ εἶπον πρὸσ ὑμᾶσ, μὴ πορευθῆτε̣ καὶ εἶπον οἱ ἄνδρεσ τῆσ πόλεωσ πρὸσ Ἑλισαιέ. ἰδοὺ ἡ κατοίκησισ τῆσ πόλεωσ ἀγαθή, καθὼσ ὁ κύριοσ βλέπει, καὶ τὰ ὕδατα πονηρὰ καὶ ἡ γῆ ἀτεκνουμένη. καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. λάβετέ μοι ὑδρίσκην καινὴν καὶ θέτε ἐκεῖ ἅλα. καὶ ἔλαβον καὶ ἤνεγκαν πρὸσ αὐτόν. καὶ ἐξῆλθεν Ἑλισαιὲ εἰσ τὴν διέξοδον τῶν ὑδάτων καὶ ἔρριψεν ἐκεῖ ἅλα καὶ εἶπε. τάδε λέγει Κύριοσ. ἴαμαι τὰ ὕδατα, οὐκ ἔσται ἔτι ἐκεῖθεν θάνατοσ καὶ ἀτεκνουμένη. καὶ ἰάθησαν τὰ ὕδατα ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ κατὰ τὸ ρῆμα Ἑλισαιέ, ὃ ἐλάλησε. καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰσ Βαιθήλ. καὶ ἀναβαίνοντοσ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ παιδάρια μικρὰ ἐξῆλθον ἐκ τῆσ πόλεωσ καὶ κατέπαιζον αὐτοῦ καὶ εἶπον αὐτῷ. ἀνάβαινε, φαλακρέ, ἀνάβαινε. καὶ ἐξένευσεν ὀπίσω αὐτῶν καὶ εἶδεν αὐτά, καὶ κατηράσατο αὐτοῖσ ἐν ὀνόματι Κυρίου. καὶ ἰδοὺ ἐξῆλθον δύο ἄρκοι ἐκ τοῦ δρυμοῦ καὶ ἀνέρρηξαν ἀπ̓ αὐτῶν τεσσαράκοντα καὶ δύο παῖδασ. καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν εἰσ τὸ ὄροσ τὸ Καρμήλιον κἀκεῖθεν ἐπέστρεψεν εἰσ Σαμάρειαν. ΚΑΙ Ἰωρὰμ υἱὸσ Ἀχαὰβ ἐβασίλευσεν ἐν Ἰσραὴλ ἐν ἔτει ὀκτωκαιδεκάτῳ Ἰωσαφὰτ βασιλέωσ Ἰούδα καὶ ἐβασίλευσε δώδεκα ἔτη.

καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου, πλὴν οὐχ ὡσ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ οὐχ ὡσ ἡ μήτηρ αὐτοῦ. καὶ μετέστησε τὰσ στήλασ τοῦ Βάαλ, ἃσ ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ. πλὴν ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ, ὃσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ, ἐκολλήθη, οὐκ ἀπέστη ἀπ̓ αὐτῆσ. καὶ Μωσὰ βασιλεὺσ Μωὰβ ἦν νωκήδ, καὶ ἐπέστρεφε τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐπαναστάσει ἑκατὸν χιλιάδασ ἀρνῶν καὶ ἑκατὸν χιλιάδασ κριῶν ἐπὶ πόκων. καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Ἀχαὰβ καὶ ἠθέτησε βασιλεὺσ Μωὰβ ἐν βασιλεῖ Ἰσραήλ. καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺσ Ἰωρὰμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ Σαμαρείασ καὶ ἐπεσκέψατο τὸν Ἰσραήλ. καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐξαπέστειλε πρὸσ Ἰωσαφὰτ βασιλέα Ἰούδα λέγων. βασιλεὺσ Μωὰβ ἠθέτησεν ἐν ἐμοί. εἰ πορεύσῃ μετ̓ ἐμοῦ εἰσ Μωὰβ εἰσ πόλεμον̣ καὶ εἶπεν. ἀναβήσομαι. ὅμοιόσ μοι ὅμοιόσ σοι, ὡσ ὁ λαόσ μου ὁ λαόσ σου, ὡσ οἱ ἵπποι μου οἱ ἵπποι σου. καὶ εἶπε. ποία ὁδῷ ἀναβῶ̣ καὶ εἶπεν. ὁδὸν ἔρημον Ἐδώμ. καὶ ἐπορεύθη ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ καὶ ὁ βασιλεὺσ Ἰούδα καὶ ὁ βασιλεὺσ Ἐδὼμ καὶ ἐκύκλωσαν ὁδὸν ἑπτὰ ἡμερῶν, καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῇ παρεμβολῇ καὶ τοῖσ κτήνεσι τοῖσ ἐν τοῖσ ποσὶν αὐτῶν. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραήλ. ὦ, ὅτι κέκληκε Κύριοσ τοὺσ τρεῖσ βασιλεῖσ παρερχομένουσ δοῦναι αὐτοὺσ ἐν χειρὶ Μωὰβ καὶ εἶπεν Ἰωσαφάτ. οὐκ ἔστιν ὧδε προφήτησ τοῦ Κυρίου καὶ ἐπιζητήσωμεν τὸν Κύριον παῤ αὐτοῦ̣ καὶ ἀπεκρίθη εἷσ τῶν παίδων τοῦ βασιλέωσ Ἰσραὴλ καὶ εἶπεν. ὧδε Ἑλισαιὲ υἱὸσ Σαφάτ, ὃσ ἐπέχεεν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρασ Ἠλιού. καὶ εἶπεν Ἰωσαφάτ. ἔστιν αὐτῷ ρῆμα Κυρίου. καὶ κατέβη πρὸσ αὐτὸν βασιλεὺσ Ἰσραὴλ καὶ Ἰωσαφὰτ βασιλεὺσ Ἰούδα καὶ βασιλεὺσ Ἐδώμ. καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ πρὸσ βασιλέα Ἰσραήλ. τί ἐμοὶ καὶ σοί̣ δεῦρο πρὸσ τοὺσ προφήτασ τοῦ πατρόσ σου καὶ τοὺσ προφήτασ τῆσ μητρόσ σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺσ Ἰσραήλ. μὴ ὅτι κέκληκε Κύριοσ τοὺσ τρεῖσ βασιλεῖσ τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺσ εἰσ χεῖρασ Μωάβ̣ καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. ζῇ Κύριοσ τῶν δυνάμεων, ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅτι εἰ μὴ πρόσωπον Ἰωασαφὰτ βασιλέωσ Ἰούδα ἐγὼ λαμβάνω, εἰ ἐπέβλεψα πρόσ σε καὶ εἶδόν σε. καὶ νῦν λαβέ μοι ψάλλοντα. καὶ ἐγένετο ὡσ ἔψαλλεν ὁ ψάλλων, καὶ ἐγένετο ἐπ̓ αὐτὸν χεὶρ Κυρίου, καὶ εἶπε. τάδε λέγει Κύριοσ. ποιήσατε τὸν χειμάρρουν τοῦτον βοθύνουσ βοθύνουσ. ὅτι τάδε λέγει Κύριοσ. οὐκ ὄψεσθε πνεῦμα καὶ οὐκ ὄψεσθε ὑετόν, καὶ ὁ χειμάρρουσ οὗτοσ πλησθήσεται ὕδατοσ, καὶ πίεσθε ὑμεῖσ καὶ αἱ κτήσεισ ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν. καὶ κούφη αὐτὴ ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου, καὶ παραδώσω τὴν Μωὰβ ἐν χειρὶ ὑμῶν, καὶ πατάξετε πᾶσαν πόλιν ὀχυρὰν καὶ πᾶν ξύλον ἀγαθὸν καταβαλεῖτε καὶ πάσασ πηγὰσ ὕδατοσ ἐμφράξεσθε καὶ πᾶσαν μερίδα ἀγαθὴν ἀχρειώσετε ἐν λίθοισ. καὶ ἐγένετο πρωί̈ ἀναβαινούσησ τῆσ θυσίασ καὶ ἰδοὺ ὕδατα ἤρχοντο ἐξ ὁδοῦ Ἐδώμ, καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ ὕδατοσ. καὶ πᾶσα Μωὰβ ἤκουσαν ὅτι ἀνέβησαν οἱ τρεῖσ βασιλεῖσ πολεμεῖν αὐτούσ, καὶ ἀνεβόησαν ἐκ παντὸσ περιεζωσμένοι ζώνην καὶ εἶπαν. ὢ καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοῦ ὁρίου. καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωί̈, καὶ ὁ ἥλιοσ ἀνέτειλεν ἐπὶ τὰ ὕδατα. καὶ εἶδε Μωὰβ ἐξεναντίασ τὰ ὕδατα πυρὰ ὡσεὶ αἷμα καὶ εἶπαν. αἷμα τοῦτο τῆσ ρομφαίασ, καὶ ἐμαχέσαντο οἱ βασιλεῖσ καὶ ἐπάταξεν ἀνὴρ τὸν πλησίον αὐτοῦ, καὶ νῦν ἐπὶ τὰ σκῦλα Μωάβ. καὶ εἰσῆλθον εἰσ τὴν παρεμβολὴν Ἰσραήλ, καὶ Ἰσραὴλ ἀνέστησαν καὶ ἐπάταξαν τὴν Μωάβ, καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. καὶ εἰσῆλθον εἰσπορευόμενοι καί τύπτοντεσ τὴν Μωὰβ καὶ τὰσ πόλεισ καθεῖλον καὶ πᾶσαν μερίδα ἀγαθὴν ἔρριψαν ἀνὴρ τὸν λίθον καὶ ἐνέπλησαν αὐτὴν καὶ πᾶσαν πηγὴν ἐνέφραξαν καὶ πᾶν ξύλον ἀγαθὸν κατέβαλον ἕωσ τοῦ καταλιπεῖν τοὺσ λίθουσ τοῦ τοίχου καθῃρημένουσ, καὶ ἐκύκλωσαν οἱ σφενδονῆται καὶ ἐπάταξαν αὐτήν. καὶ εἶδεν ὁ βασιλεὺσ Μωὰβ ὅτι ἐκραταίωσεν ὑπὲρ αὐτὸν ὁ πόλεμοσ. καὶ ἔλαβε μεθ̓ ἑαυτοῦ ἑπτακοσίουσ ἄνδρασ ἐσπασμένουσ ρομφαίαν διακόψαι πρὸσ βασιλέα Ἐδώμ, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. καὶ ἔλαβε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν πρωτότοκον, ὃν ἐβασίλευσεν ἀντ̓ αὐτοῦ, καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν ὁλοκαύτωμα ἐπὶ τοῦ τείχουσ. καὶ ἐγένετο μετάμελοσ μέγασ ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ ἀπῇραν ἀπ̓ αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψαν εἰσ τὴν γῆν. ΚΑΙ γυνὴ μία ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν ἐβόα πρὸσ τὸν Ἑλισαιὲ λέγουσα. ὁ δοῦλόσ σου ἀνήρ μου ἀπέθανε, καὶ σὺ ἔγνωσ ὅτι δοῦλόσ σου ἦν φοβούμενοσ τὸν Κύριον. καὶ ὁ δανειστὴσ ἦλθε λαβεῖν τοὺσ δύο υἱούσ μου ἑαυτῷ εἰσ δούλουσ.

καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. τί ποιήσω σοι̣ ἀνάγγειλόν μοι τί ἔστι σοι ἐν τῷ οἴκῳ. ἡ δὲ εἶπεν. οὐκ ἔστι τῇ δούλῃ σου οὐδὲν ἐν τῷ οἴκῳ, ὅτι ἀλλ̓ ἢ ὃ ἀλείψομαι ἔλαιον. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτήν. δεῦρο αἴτησαι σεαυτῇ σκεύη ἔξωθεν παρὰ πάντων τῶν γειτόνων σκεύη κενά, μὴ ὀλιγώσῃσ. καὶ εἰσελεύσῃ καὶ ἀποκλείσεισ τὴν θύραν κατὰ σοῦ καὶ κατὰ τῶν υἱῶν σου καὶ ἀποχεεῖσ εἰσ τὰ σκεύη ταῦτα καὶ τὸ πληρωθὲν ἀρεῖσ. καὶ ἀπῆλθε παῤ αὐτοῦ, καὶ ἀπέκλεισε τὴν θύραν καθ̓ ἑαυτῆσ καὶ κατὰ τῶν υἱῶν αὐτῆσ. αὐτοὶ προσήγγιζον πρὸσ αὐτήν, καὶ αὐτὴ ἐπέχεεν ἕωσ ἐπλήσθησαν τὰ σκεύη. καὶ εἶπε πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ αὐτῆσ. ἐγγίσατε ἔτι πρόσ με τὸ σκεῦοσ. καὶ εἶπον αὐτῇ. οὐκ ἔστιν ἔτι σκεῦοσ. καὶ ἔστη τὸ ἔλαιον. καὶ ἦλθε καὶ ἀπήγγειλε τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. δεῦρο καὶ ἀπόδου τὸ ἔλαιον καὶ ἀποτίσεισ τοὺσ τόκουσ σου, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου ζήσεσθε ἐν τῷ ἐπιλοίπῳ ἐλαίῳ. καὶ ἐγένετο ἡμέρα καὶ διέβη Ἑλισαιὲ εἰσ Σωμάν, καὶ ἐκεῖ γυνὴ μεγάλη καὶ ἐκράτησεν αὐτὸν φαγεῖν ἄρτον. καὶ ἐγένετο ἀφ̓ ἱκανοῦ τοῦ εἰσπορεύεσθαι αὐτὸν ἐξέκλινε τοῦ ἐκεῖ φαγεῖν. καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸσ τὸν ἄνδρα αὐτῆσ. ἰδοὺ δὴ ἔγνων ὅτι ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ ἅγιοσ οὗτοσ διαπορεύεται ἐφ̓ ἡμᾶσ διὰ παντόσ. ποιήσωμεν δὴ αὐτῷ ὑπερῷον τόπον μικρὸν καὶ θῶμεν αὐτῷ ἐκεῖ κλίνην καὶ τράπεζαν καὶ δίφρον καὶ λυχνίαν. καὶ ἔσται ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι πρὸσ ἡμᾶσ καὶ ἐκκλινεῖ ἐκεῖ. καὶ ἐγένετο ἡμέρα καὶ εἰσῆλθεν ἐκεῖ καὶ ἐξέκλινεν εἰσ τὸ ὑπερῷον καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ. καὶ εἶπε πρὸσ Γιεζὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ. κάλεσόν μοι τὴν Σωμανῖτιν ταύτην. καὶ ἐκάλεσεν αὐτήν, καὶ ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ. εἰπὸν δὴ πρὸσ αὐτήν. ἰδοὺ ἐξέστησασ ἡμῖν πᾶσαν τὴν ἔκστασιν ταύτην. τί δεῖ ποιῆσαί σοι̣ εἰ ἔστι λόγοσ σοι πρὸσ τὸν βασιλέα ἢ πρὸσ τὸν ἄρχοντα τῆσ δυνάμεωσ̣ ἡ δὲ εἶπεν. ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ ἐγώ εἰμι οἰκῶ. καὶ εἶπε πρὸσ Γιεζί. τί δεῖ ποιῆσαι αὐτῇ̣ καὶ εἶπε Γιεζὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ. καὶ μάλα υἱὸσ οὐκ ἔστιν αὐτῇ, καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆσ πρεσβύτησ. καὶ ἐκάλεσεν αὐτήν, καὶ ἔστη παρὰ τὴν θύραν. καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ πρὸσ αὐτήν. εἰσ τὸν καιρὸν τοῦτον, ὡσ ἡ ὥρα, ζῶσα σὺ περιειληφυῖα υἱόν. ἡ δὲ εἶπε. μὴ Κύριε, μὴ διαψεύσῃ τὴν δούλην σου. καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἡ γυνὴ καὶ ἔτεκεν υἱὸν εἰσ τὸν καιρὸν τοῦτον, ὡσ ἡ ὥρα, ζῶσα, ὡσ ἐλάλησε πρὸσ αὐτὴν Ἑλισαιέ. καὶ ἡδρύνθη τὸ παιδάριον. καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐξῆλθε πρὸσ τὸν πατέρα αὐτοῦ πρὸσ τοὺσ θερίζοντασ, καὶ εἶπε πρὸσ τὸν πατέρα αὐτοῦ. τὴν κεφαλήν μου, τὴν κεφαλήν μου. καὶ εἶπε τῷ παιδαρίῳ. ἆρον αὐτὸν πρὸσ τὴν μητέρα αὐτοῦ. καὶ ᾖρεν αὐτὸν πρὸσ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἐκοιμήθη ἐπὶ τῶν γονάτων αὐτῆσ ἕωσ μεσημβρίασ καὶ ἀπέθανε. καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν κλίνην τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπέκλεισε κατ̓ αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθε. καὶ ἐκάλεσε τὸν ἄνδρα αὐτῆσ καὶ εἶπεν. ἀπόστειλον δή μοι ἓν τῶν παιδαρίων καὶ μίαν τῶν ὄνων, καὶ δραμοῦμαι ἕωσ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπιστρέψω. καὶ εἶπε. τί ὅτι σὺ πορεύῃ πρὸσ αὐτὸν σήμερον̣ οὐ νεομηνία οὐδὲ σάββατον. ἡ δὲ εἶπεν. εἰρήνη. καὶ ἐπέσαξε τὴν ὄνον καὶ εἶπε πρὸσ τὸ παιδάριον αὐτῆσ. ἄγε πορεύου, μὴ ἐπίσχῃσ μοι τοῦ ἐπιβῆναι, ὅτι ἐὰν εἴπω σοι. δεῦρο καὶ πορεύσῃ καὶ ἐλεύσῃ πρὸσ τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ εἰσ ὄροσ τὸ Καρμήλιον. καὶ ἐπορεύθη καὶ ἦλθεν ἕωσ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ εἰσ τὸ ὄροσ. καὶ ἐγένετο ὡσ εἶδεν Ἑλισαιὲ ἐρχομένην αὐτήν, καὶ εἶπε πρὸσ Γιεζὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ. ἰδοὺ δὴ ἡ Σωμανῖτισ ἐκείνη. νῦν δράμε εἰσ ἀπαντὴν αὐτῆσ καὶ ἐρεῖσ. εἰ εἰρήνη σοι̣ εἰ εἰρήνη τῷ ἀνδρί σου̣ εἰ εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ̣ ἡ δὲ εἶπεν. εἰρήνη. καὶ ἦλθε πρὸσ Ἑλισαιὲ εἰσ τὸ ὄροσ καὶ ἐπελάβετο τῶν ποδῶν αὐτοῦ. καὶ ἤγγισε Γιεζὶ ἀπώσασθαι αὐτήν, καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. ἄφεσ αὐτήν, ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτῆσ κατώδυνοσ αὐτῇ, καὶ Κύριοσ ἀπέκρυψεν ἀπ̓ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἀνήγγειλέ μοι. ἡ δὲ εἶπε. μὴ ᾐτησάμην υἱὸν παρὰ τοῦ Κυρίου μου̣ ὅτι οὐκ εἶπα. οὐ πλανήσεισ μετ̓ ἐμοῦ̣ καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ τῷ Γιεζί. ζῶσαι τὴν ὀσφύν σου καὶ λαβὲ τὴν βακτηρίαν μου ἐν τῇ χειρί σου καὶ δεῦρο. ὅτι ἐὰν εὕρῃσ ἄνδρα, οὐκ εὐλογήσεισ αὐτόν, καὶ ἐὰν εὐλογήσῃ σε ἀνήρ, οὐκ ἀποκριθήσῃ αὐτῷ. καὶ ἐπιθήσεισ τὴν βακτηρίαν μου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ παιδαρίου. καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ τοῦ παιδαρίου. ζῇ Κύριοσ καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε. καὶ ἀνέστη Ἑλισαιὲ καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω αὐτῆσ. καὶ Γιεζὶ διῆλθεν ἔμπροσθεν αὐτῆσ καὶ ἐπέθηκε τὴν βακτηρίαν ἐπὶ πρόσωπον τοῦ παιδαρίου, καὶ οὐκ ἦν φωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασισ. καὶ ἐπέστρεψεν εἰσ ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ λέγων. οὐκ ἠγέρθη τὸ παιδάριον. καὶ εἰσῆλθεν Ἑλισαιὲ εἰσ τὸν οἶκον καὶ ἰδοὺ τὸ παιδάριον τεθνηκὸσ κεκοιμισμένον ἐπὶ τὴν κλίνην αὐτοῦ. καὶ εἰσῆλθεν Ἑλισαιὲ εἰσ τὸν οἶκον καὶ ἀπέκλεισε τὴν θύραν κατὰ τῶν δύο ἑαυτῶν καὶ προσηύξατο πρὸσ Κύριον. καὶ ἀνέβη καὶ ἐκοιμήθη ἐπὶ τὸ παιδάριον καὶ ἔθηκε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ ἐπὶ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ καὶ τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ ἐπὶ τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ καὶ διέκαμψεν ἐπ̓ αὐτόν, καὶ διεθερμάνθη ἡ σάρξ τοῦ παιδαρίου. καὶ ἐπέστρεψε καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ οἰκίᾳ ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ ἀνέβη καὶ συνέκαμψεν ἐπὶ τὸ παιδάριον ἕωσ ἑπτάκισ, καὶ ἤνοιξε τὸ παιδάριον τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ. καὶ ἐξεβόησε Ἑλισαιὲ πρὸσ Γιεζὶ καὶ εἶπε. κάλεσον τὴν Σωμανῖτιν ταύτην. καὶ ἐκάλεσε, καὶ εἰσῆλθε πρὸσ αὐτόν. καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. λάβε τὸν υἱόν σου. καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τοὺσ πόδασ αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἔλαβε τὸν υἱὸν αὐτῆσ καὶ ἐξῆλθε. καὶ Ἑλισαιὲ ἐπέστρεψεν εἰσ Γάλγαλα, καὶ ὁ λιμὸσ ἐν τῇ γῇ, καὶ υἱοὶ τῶν προφητῶν ἐκάθηντο ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ. ἐπίστησεν τὸν λέβητα τὸν μέγαν καὶ ἕψε ἕψεμα τοῖσ υἱοῖσ τῶν προφητῶν. καὶ ἐξῆλθεν εἰσ τὸν ἀγρὸν συλλέξαι ἀριὼθ καὶ εὗρεν ἄμπελον ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ συνέλεξεν ἀπ̓ αὐτῆσ τολύπην ἀγρίαν πλῆρεσ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἐνέβαλεν εἰσ τὸν λέβητα τοῦ ἑψέματοσ, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν. καὶ ἐνέχει τοῖσ ἀνδράσι φαγεῖν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐσθίειν αὐτοὺσ ἐκ τοῦ ἑψέματοσ καὶ ἰδοὺ ἀνεβόησαν καὶ εἶπαν. θάνατοσ ἐν τῷ λέβητι, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ. καὶ οὐκ ἠδύναντο φαγεῖν. καὶ εἶπε. λάβετε ἄλευρον καὶ ἐμβάλετε εἰσ τὸν λέβητα. καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ πρὸσ Γιεζὶ τὸ παιδάριον. ἔγχει τῷ λαῷ καὶ ἐσθιέτωσαν. καὶ οὐκ ἐγενήθη ἐκεῖ ἔτι ρῆμα πονηρὸν ἐν τῷ λέβητι. καὶ ἀνὴρ διῆλθεν ἐκ Βαιθσαρισὰ καὶ ἤνεγκε πρὸσ τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ πρωτογεννημάτων εἴκοσιν ἄρτουσ κριθίνουσ καὶ παλάθασ, καὶ εἶπε. δότε τῷ λαῷ καὶ ἐσθιέτωσαν. καὶ εἶπεν ὁ λειτουργὸσ αὐτοῦ. τί δῶ τοῦτο ἐνώπιον ἑκατὸν ἀνδρῶν̣ καὶ εἶπε. δὸσ τῷ λαῷ καὶ ἐσθιέτωσαν, ὅτι τάδε λέγει Κύριοσ. φάγονται καὶ καταλείψουσι. καὶ ἔφαγον καὶ κατέλιπον κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου. ΚΑΙ Ναιμὰν ὁ ἄρχων τῆσ δυνάμεωσ Συρίασ ἦν ἀνὴρ μέγασ ἐνώπιον τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ τεθαυμασμένοσ προσώπῳ, ὅτι ἐν αὐτῷ ἔδωκε Κύριοσ σωτηρίαν Συρίᾳ. καὶ ὁ ἀνὴρ ἦν δυνατὸσ ἰσχύϊ, λελεπρωμένοσ.

καὶ Συρία ἐξῆλθον μονόζωνοι καὶ ᾐχμαλώτευσαν ἐκ γῆσ Ἰσραὴλ νεάνιδα μικράν, καὶ ἦν ἐνώπιον τῆσ γυναικὸσ Ναιμάν. ἡ δὲ εἶπε τῇ κυρίᾳ αὐτῆσ. ὄφελον ὁ κύριόσ μου ἐνώπιον τοῦ προφήτου τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐν Σαμαρείᾳ, τότε ἀποσυνάξει αὐτὸν ἀπὸ τῆσ λέπρασ αὐτοῦ. καὶ εἰσῆλθε καὶ ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ ἑαυτῆσ καὶ εἶπεν. οὕτωσ καὶ οὕτωσ ἐλάλησεν ἡ νεᾶνισ ἡ ἐκ γῆσ Ἰσραήλ. καὶ εἶπε βασιλεὺσ Συρίασ πρὸσ Ναιμάν. δεῦρο εἴσελθε, καὶ ἐξαποστελῶ βιβλίον πρὸσ βασιλέα Ἰσραήλ. καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔλαβεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δέκα τάλαντα ἀργυρίου καὶ ἑξακισχιλίουσ χρυσοῦσ καὶ δέκα ἀλλασσομένασ στολάσ. καὶ ἤνεγκε τὸ βιβλίον πρὸσ τὸν βασιλέα Ἰσραὴλ λέγων. καὶ νῦν ὡσ ἂν ἔλθῃ τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸσ σέ, ἰδοὺ ἀπέστειλα πρόσ σε Ναιμὰν τὸν δοῦλόν μου, καὶ ἀποσυνάξεισ αὐτὸν ἀπὸ τῆσ λέπρασ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἀνέγνω βασιλεὺσ Ἰσραὴλ τὸ βιβλίον, διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ εἶπεν. ὁ Θεὸσ ἐγὼ τοῦ θανατῶσαι καὶ ζωοποιῆσαι, ὅτι οὖτοσ ἀποστέλλει πρόσ με ἀποσυνάξαι ἄνδρα ἀπὸ τῆσ λέπρασ αὐτοῦ̣ ὅτι πλὴν γνῶτε δὴ καὶ ἴδετε ὅτι προφασίζεται οὗτόσ μοι. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν Ἑλισαιὲ ὅτι διέρρηξεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε πρὸσ τὸν βασιλέα Ἰσραὴλ λέγων. ἱνατὶ διέρρηξασ τὰ ἱμάτιά σου̣ ἐλθέτω δὴ πρόσ με Ναιμὰν καὶ γνώτω ὅτι ἐστὶ προφήτησ ἐν Ἰσραήλ. καὶ ἦλθε Ναιμὰν ἐν ἵππῳ καὶ ἅρματι καὶ ἔστη ἐπὶ θύρασ οἴκου Ἑλισαιέ. καὶ ἀπέστειλεν Ἑλισαιὲ ἄγγελον πρὸσ αὐτὸν λέγων. πορευθεὶσ λοῦσαι ἑπτάκισ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, καὶ ἐπιστρέψει ἡ σάρξ σού σοι, καὶ καθαρισθήσῃ. καὶ ἐθυμώθη Ναιμὰν καὶ ἀπῆλθε καὶ εἶπεν. ἰδοὺ εἶπον ὅτι πρόσ με πάντωσ ἐξελεύσεται καὶ στήσεται καὶ ἐπικαλέσεται ἐν ὀνόματι Θεοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τόπον καὶ ἀποσυνάξει τὸ λεπρόν. οὐχὶ ἀγαθὸσ Ἀβανὰ καὶ Φαρφὰρ ποταμοὶ Δαμασκοῦ ὑπὲρ πάντα τὰ ὕδατα Ἰσραήλ̣ οὐχὶ πορευθεὶσ λούσομαι ἐν αὐτοῖσ καὶ καθαρισθήσομαι̣ καὶ ἐξέκλινε καὶ ἀπῆλθεν ἐν θυμῷ. καὶ ἤγγισαν οἱ παῖδεσ αὐτοῦ καὶ ἐλάλησαν πρὸσ αὐτόν. μέγα λόγον ἐλάλησεν ὁ προφήτησ πρὸσ σέ. οὐχὶ ποιήσεισ̣ καὶ ὅτι εἶπε πρὸσ σέ, λοῦσαι καὶ καθαρίσθητι. καὶ κατέβη Ναιμὰν καὶ ἐβαπτίσατο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ἑπτάκισ κατὰ τὸ ρῆμα Ἑλισαιέ, καὶ ἐπέστρεψεν ἡ σάρξ αὐτοῦ ὡσ σάρξ παιδαρίου μικροῦ, καὶ ἐκαθαρίσθη. καὶ ἐπέστρεψε πρὸσ Ἑλισαιὲ αὐτὸσ καὶ πᾶσα ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ, καὶ ἦλθε καὶ ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ εἶπεν. ἰδοὺ δὴ ἔγνωκα ὅτι οὐκ ἔστι Θεὸσ ἐν πάσῃ τῇ γῇ, ὅτι ἀλλ̓ ἢ ἐν τῷ Ἰσραήλ. καὶ νῦν λαβὲ τὴν εὐλογίαν παρὰ τοῦ δούλου σου. καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. ζῇ Κύριοσ, ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, εἰ λήψομαι. καὶ παρεβιάσατο αὐτὸν λαβεῖν, καὶ ἠπείθησε. καὶ εἶπε Ναιμάν. καὶ εἰ μή, δοθήτω δὴ τῷ δούλῳ σου γόμοσ ζεῦγοσ ἡμιόνων, ὅτι οὐ ποιήσει ἔτι ὁ δοῦλόσ σου ὁλοκαύτωμα καὶ θυσίασμα θεοῖσ ἑτέροισ, ἀλλ̓ ἢ τῷ Κυρίῳ μόνῳ. καὶ ἱλάσεται Κύριοσ τῷ δούλῳ σου ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι τὸν κύριόν μου εἰσ οἶκον Ρεμμὰν προσκυνῆσαι ἐκεῖ καὶ αὐτὸσ ἐπαναπαύσεται ἐπὶ τῆσ χειρόσ μου καὶ προσκυνήσω ἐν οἴκῳ Ρεμμὰν ἐν τῷ προσκυνεῖν αὐτὸν ἐν οἴκῳ Ρεμμάν, καὶ ἱλάσεται δὴ Κύριοσ τῷ δούλῳ σου ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ. καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ πρὸσ Ναιμάν. δεῦρο εἰσ εἰρήνην. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ εἰσ δεβραθὰ τῆσ γῆσ. καὶ εἶπε Γιεζὶ τὸ παιδάριον Ἑλισαιέ. ἰδοὺ ἐφείσατο ὁ κύριόσ μου τοῦ Ναιμὰν τοῦ Σύρου τούτου τοῦ μὴ λαβεῖν ἐκ χειρὸσ αὐτοῦ ἃ ἐνήνοχε. ζῇ Κύριοσ ὅτι εἰ μὴ δραμοῦμαι ὀπίσω αὐτοῦ καὶ λήψομαι ἀπ̓ αὐτοῦ τι. καὶ ἐδίωξε Γιεζὶ ὀπίσω τοῦ Ναιμάν, καὶ εἶδεν αὐτὸν Ναιμὰν τρέχοντα ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ ἅρματοσ εἰσ ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ εἶπεν. εἰρήνη. ὁ κύριόσ μου ἀπέστειλέ με λέγων. ἰδοὺ νῦν ἦλθον πρόσ με δύο παιδάρια ἐξ ὄρουσ Ἐφραὶμ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν. δὸσ δὴ αὐτοῖσ τάλαντον ἀργυρίου καὶ δύο ἀλλασσομένασ στολάσ. καὶ εἶπε. λαβὲ διτάλαντον ἀργυρίου. καὶ ἔλαβε δύο τάλαντα ἀργυρίου ἐν δυσὶ θυλάκοισ καὶ δύο ἀλλασσομένασ στολὰσ καὶ ἔδωκεν ἐπὶ δύο παιδάρια αὐτοῦ. καὶ ᾖραν ἔμπροσθεν αὐτοῦ. καὶ ἦλθον εἰσ τὸ σκοτεινόν, καὶ ἔλαβεν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ παρέθετο ἐν οἴκῳ καὶ ἐξαπέστειλε τοὺσ ἄνδρασ. καὶ αὐτὸσ εἰσῆλθε καὶ παρεστήκει πρὸσ τὸν κύριον αὐτοῦ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Ἑλισαιέ. πόθεν, Γιεζί̣ καὶ εἶπε Γιεζί. οὐ πεπόρευται ὁ δοῦλόσ σου ἔνθα καὶ ἔνθα. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Ἑλισαιέ. οὐχὶ ἡ καρδία μου ἐπορεύθη μετὰ σοῦ, ὅτε ἐπέστεψεν ὁ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ἅρματοσ εἰσ συναντήν σοι̣ καὶ νῦν ἔλαβεσ τὸ ἀργύριον, καὶ νῦν ἔλαβεσ τὰ ἱμάτια καὶ ἐλαιῶνασ καὶ ἀμπελῶνασ καὶ πρόβατα καὶ βόασ καὶ παῖδασ καὶ παιδίσκασ. καὶ ἡ λέπρα Ναιμὰν κολληθήσεται ἐν σοὶ καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου εἰσ τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξῆλθεν ἐκ προσώπου αὐτοῦ λελεπρωμένοσ ὡσεὶ χιών. ΚΑΙ εἶπον υἱοὶ τῶν προφητῶν πρὸσ Ἑλισαιέ. ἰδοὺ δὴ ὁ τόποσ, ἐν ᾧ ἡμεῖσ οἰκοῦμεν ἐνώπιόν σου, στενὸσ ἀφ̓ ἡμῶν.

πορευθῶμεν δὴ ἕωσ τοῦ Ἰορδάνου καὶ λάβωμεν ἐκεῖθεν ἀνὴρ εἷσ δοκόν μίαν καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖσ ἐκεῖ τοῦ οἰκεῖν ἐκεῖ. καὶ εἶπε. δεῦτε. καὶ εἶπεν ὁ εἷσ ἐπιεικῶσ. δεῦρο μετὰ τῶν δούλων σου. καὶ εἶπεν. ἐγὼ πορεύσομαι. καὶ ἐπορεύθη μετ̓ αὐτῶν, καὶ ἦλθον εἰσ τὸν Ἰορδάνην καὶ ἔτεμνον τὰ ξύλα. καὶ ἰδοὺ ὁ εἷσ καταβάλλων τὴν δοκόν, καὶ τὸ σιδήριον ἐξέπεσεν εἰσ τὸ ὕδωρ. καὶ ἐβόησεν. ὧ Κύριε, καὶ αὐτὸ κεκρυμμένον. καὶ εἶπεν ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ. ποῦ ἔπεσε̣ καὶ ἔδειξεν αὐτῷ τὸν τόπον. καὶ ἀπέκνισε ξύλον καὶ ἔρριψεν ἐκεῖ, καὶ ἐπεπόλασε τὸ σιδήριον. καὶ εἴρηκεν. ὕψωσον σεαυτῷ. καὶ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα καὶ ἔλαβεν αὐτό. καὶ ὁ βασιλεὺσ Συρίασ ἦν πολεμῶν ἐν Ἰσραὴλ καὶ ἐβουλεύσατο πρὸσ τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ λέγων. εἰσ τὸν τόπον τόνδε τινὰ ἐλμωνὶ παρεμβαλῶ. καὶ ἀπέστειλεν Ἑλισαιὲ πρὸσ τὸν βασιλέα Ἰσραὴλ λέγων. φύλαξαι μὴ παρελθεῖν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ὅτι ἐκεῖ Συρία κέκρυπται. καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ εἰσ τὸν τόπον, ὃν εἶπεν αὐτῷ Ἑλισαιέ, καὶ ἐφυλάξατο ἐκεῖθεν οὐ μίαν οὐδὲ δύο. καὶ ἐξεκινήθη ἡ ψυχὴ βασιλέωσ Συρίασ περὶ τοῦ λόγου τούτου, καὶ ἐκάλεσε τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. οὐκ ἀναγγελεῖτέ μοι τίσ προδίδωσί με βασιλεῖ Ἰσραήλ̣ καὶ εἶπεν εἷσ τῶν παίδων αὐτοῦ. οὐχί κύριέ μου βασιλεῦ, ὅτι Ἑλισαιὲ ὁ προφήτησ ὁ ἐν Ἰσραὴλ ἀναγγέλλει τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ πάντασ τοὺσ λόγουσ, οὓσ ἐὰν λαλήσῃσ ἐν τῷ ταμιείῳ τοῦ κοιτῶνόσ σου. καὶ εἶπε. δεῦτε ἴδετε ποῦ οὗτοσ, καὶ ἀποστείλασ λήψομαι αὐτόν. καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ λέγοντεσ. ἰδοὺ ἐν Δωθαί̈μ. καὶ ἀπέστειλεν ἐκεῖ ἵππον καὶ ἅρμα καὶ δύναμιν βαρεῖαν, καὶ ἦλθον νυκτὸσ καὶ περιεκύκλωσαν τὴν πόλιν. καὶ ὤρθρισεν ὁ λειτουργὸσ Ἑλισαιὲ ἀναστῆναι καὶ ἐξῆλθε, καὶ ἰδοὺ δύναμισ κυκλοῦσα τὴν πόλιν καὶ ἵπποσ καὶ ἅρμα, καὶ εἶπε τὸ παιδάριον πρὸσ αὐτόν. ὦ κύριε, πῶσ ποιήσομεν̣ καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. μὴ φοβοῦ, ὅτι πλείουσ οἱ μεθ̓ ἡμῶν ὑπὲρ τοὺσ μετ̓ αὐτῶν. καὶ προσηύξατο Ἑλισαιὲ καὶ εἶπε. Κύριε, διάνοιξον δὴ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ τοῦ παιδαρίου καὶ ἰδέτω. καὶ διήνοιξε Κύριοσ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ καὶ εἶδε. καὶ ἰδοὺ τὸ ὄροσ πλῆρεσ ἵππων, καὶ ἅρμα πυρὸσ περικύκλῳ Ἑλισαιέ. καὶ κατέβησαν πρὸσ αὐτόν, καὶ προσηύξατο πρὸσ Κύριον καὶ εἶπε. πάταξον δὴ τὸ ἔθνοσ τοῦτο ἀορασίᾳ. καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺσ ἀορασίᾳ κατὰ τὸ ρῆμα Ἑλισαιέ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ Ἑλισαιέ. οὐχὶ αὕτη ἡ πόλισ καὶ αὕτη ἡ ὁδόσ. δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ἄξω ὑμᾶσ πρὸσ τὸν ἄνδρα, ὃν ζητεῖτε. καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺσ πρὸσ Σαμάρειαν. καὶ ἐγένετο ὡσ εἰσῆλθον εἰσ Σαμάρειαν, καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. ἄνοιξον δή, Κύριε, τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτῶν καὶ ἰδέτωσαν. καὶ διήνοιξε Κύριοσ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτῶν, καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἦσαν ἐν μέσῳ Σαμαρείασ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πρὸσ Ἑλισαιέ, ὡσ εἶδεν αὐτούσ. εἰ πατάξασ πατάξω, πάτερ̣ καὶ εἶπεν. οὐ πατάξεισ, εἰ μὴ οὓσ ᾐχμαλώτευσασ ἐν ρομφαίᾳ σου καὶ τόξῳ σου σὺ τύπτεισ. παράθεσ ἄρτουσ καὶ ὕδωρ ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ φαγέτωσαν καὶ πιέτωσαν καὶ ἀπελθέτωσαν πρὸσ τὸν κύριον αὐτῶν. καὶ παρέθηκεν αὐτοῖσ παράθεσιν μεγάλην, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον. καὶ ἀπέστειλεν αὐτούσ, καὶ ἀπῆλθον πρὸσ τὸν κύριον αὐτῶν. καὶ οὐ προσέθεντο ἔτι μονόζωνοι Συρίασ τοῦ ἐλθεῖν εἰσ γῆν Ἰσραήλ. Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἤθροισεν υἱὸσ Ἄδερ βασιλεὺσ Συρίασ πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ καὶ ἀνέβη καὶ περιεκάθισεν ἐπὶ Σαμάρειαν. καὶ ἐγένετο λιμὸσ μέγασ ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἰδοὺ περιεκάθηντο ἐπ̓ αὐτήν, ἕωσ οὗ ἐγενήθη κεφαλὴ ὄνου πεντήκοντα σίκλων ἀργυρίου καὶ τέταρτον τοῦ κάβου κόπρου περιστερῶν πέντε σίκλων ἀργυρίου. καὶ ἦν ὁ βασιλεὺσ διαπορευόμενοσ ἐπὶ τοῦ τείχουσ, καὶ γυνὴ ἐβόησε πρὸσ αὐτὸν λέγουσα. σῶσον, κύριε βασιλεῦ. καὶ εἶπεν αὐτῇ. μή σε σώσαι Κύριοσ, πόθεν σώσω σε̣ μὴ ἀπὸ ἅλωνοσ ἢ ἀπὸ ληνοῦ̣ καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ βασιλεύσ. τί ἔστι σοι̣ καὶ εἶπεν ἡ γυνή. αὕτη εἶπε πρόσ με. δὸσ τὸν υἱόν σου καὶ φαγόμεθα αὐτὸν σήμερον, καὶ τὸν υἱόν μου φαγόμεθα αὐτὸν αὔριον. καὶ ἡψήσαμεν τὸν υἱόν μου καὶ ἐφάγομεν αὐτόν, καὶ εἶπον πρὸσ αὐτὴν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ. δὸσ τὸν υἱόν σου καὶ φάγωμεν αὐτόν. καὶ ἔκρυψε τὸν υἱόν αὐτῆσ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ τοὺσ λόγουσ τῆσ γυναικόσ, διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ αὐτὸσ διεπορεύετο ἐπὶ τοῦ τείχουσ. καὶ εἶδεν ὁ λαὸσ τὸν σάκκον ἐπὶ τῆσ σαρκὸσ αὐτοῦ ἔσωθεν. καὶ εἶπε. τάδε ποιήσαι μοι ὁ Θεὸσ καὶ τάδε προσθείη, εἰ στήσεται ἡ κεφαλὴ Ἑλισαιὲ ἐπ̓ αὐτῷ σήμερον. καὶ Ἑλισαιὲ ἐκάθητο ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἐκάθηντο μετ̓ αὐτοῦ. καὶ ἀπέστειλεν ἄνδρα πρὸ προσώπου αὐτοῦ πρὶν ἐλθεῖν τὸν ἄγγελον πρὸσ αὐτὸν καὶ αὐτὸσ εἶπε πρὸσ τοὺσ πρεσβυτέρουσ. εἰ οἴδατε ὅτι ἀπέστειλεν ὁ υἱὸσ τοῦ φονευτοῦ οὗτοσ ἀφελεῖν τὴν κεφαλήν μου̣ ἴδετε ὡσ ἂν ἔλθῃ ὁ ἄγγελοσ, ἀποκλείσατε τὴν θύραν. καὶ παραθλίψατε αὐτὸν ἐν τῇ θύρᾳ. οὐχὶ φωνὴ τῶν ποδῶν τοῦ κυρίου αὐτοῦ κατόπισθεν αὐτοῦ̣ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντοσ μετ̓ αὐτῶν καὶ ἰδοὺ ἄγγελοσ κατέβη πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπεν. ἰδοὺ αὕτη ἡ κακία παρὰ Κυρίου. τί ὑπομείνω τῷ Κυρίῳ ἔτι̣ ΚΑΙ εἶπεν Ἑλισαιέ. ἄκουσον λόγον Κυρίου. τάδε λέγει Κύριοσ. ὡσ ἡ ὥρα αὕτη αὔριον μέτρον σεμιδάλεωσ σίκλου καὶ δίμετρον κριθῶν σίκλου ἐν ταῖσ πύλαισ Σαμαρείασ.

καὶ ἀπεκρίθη ὁ τριστάτησ, ἐφ̓ ὃν ὁ βασιλεὺσ ἐπανεπαύετο ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, τῷ Ἑλισαιὲ καὶ εἶπεν. ἰδοὺ ποιήσει Κύριοσ καταράκτασ ἐν οὐρανῷ, μὴ ἔσται τὸ ρῆμα τοῦτο̣ καὶ Ἑλισαιὲ εἶπεν. ἰδοὺ σὺ ὄψει τοῖσ ὀφθαλμοῖσ σου καὶ ἐκεῖθεν οὐ φάγῃ. καὶ τέσσαρεσ ἄνδρεσ ἦσαν λεπροὶ παρὰ τὴν θύραν τῆσ πόλεωσ, καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ. τί ἡμεῖσ καθήμεθα ὧδε, ἕωσ ἀποθάνωμεν̣ ἐὰν εἴπωμεν, εἰσέλθωμεν εἰσ τὴν πόλιν, καὶ ὁ λιμὸσ ἐν τῇ πόλει καὶ ἀποθανούμεθα ἐκεῖ. καὶ ἐὰν καθίσωμεν ὧδε, καὶ ἀποθανούμεθα. καὶ νῦν δεῦτε καὶ ἐμπέσωμεν εἰσ τὴν παρεμβολὴν Συρίασ. ἐὰν ζωογονήσωσιν ἡμᾶσ, καὶ ζησόμεθα. καὶ ἐὰν θανατώσωσιν ἡμᾶσ, καὶ ἀποθανούμεθα. καὶ ἀνέστησαν ἐν τῷ σκότει εἰσελθεῖν εἰσ τὴν παρεμβολὴν Συρίασ καὶ ἦλθον εἰσ μέροσ παρεμβολῆσ Συρίασ, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἀνὴρ ἐκεῖ. καὶ κύριοσ ἀκουστὴν ἐποίησε παρεμβολὴν τὴν Συρίασ φωνὴν ἅρματοσ καὶ φωνὴν ἵππου, φωνὴν δυνάμεωσ μεγάλησ, καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸσ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. νῦν ἐμισθώσατο ἐφ̓ ἡμᾶσ ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ τοὺσ βασιλέασ τῶν Χετταίων καὶ τοὺσ βασιλέασ Αἰγύπτου τοῦ ἐλθεῖν ἐφ̓ ἡμᾶσ. καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀπέδρασαν ἐν τῷ σκότει καὶ ἐγκατέλιπαν τὰσ σκηνὰσ αὐτῶν καὶ τοὺσ ἵππουσ αὐτῶν καὶ τοὺσ ὄνουσ αὐτῶν ἐν τῇ παρεμβολῇ ὥσ ἐστι καὶ ἔφυγον πρὸσ τὴν ψυχὴν ἑαυτῶν. καὶ εἰσῆλθον οἱ λεπροὶ οὗτοι ἕωσ μέρουσ τῆσ παρεμβολῆσ καὶ εἰσῆλθον εἰσ σκηνὴν μίαν καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ ᾖραν ἐκεῖθεν ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ἱματισμὸν καὶ ἐπορεύθησαν. καὶ ἐπέστρεψαν ἐκεῖθεν καὶ εἰσῆλθον εἰσ σκηνὴν ἄλλην καὶ ἔλαβον ἐκεῖθεν καὶ ἐπορεύθησαν καὶ κατέκρυψαν. καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ. οὐχ οὕτωσ ἡμεῖσ ποιοῦμεν. ἡ ἡμέρα αὕτη ἡμέρα εὐαγγελίασ ἐστί, καὶ ἡμεῖσ σιωπῶμεν καὶ μένομεν ἕωσ φωτὸσ τοῦ πρωί̈ καὶ εὑρήσομεν ἀνομίαν. καὶ νῦν δεῦρο καὶ εἰσέλθωμεν καὶ ἀναγγείλωμεν εἰσ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέωσ. καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐβόησαν πρὸσ τὴν πύλην τῆσ πόλεωσ καὶ ἀνήγγειλαν αὐτοῖσ, λέγοντεσ. εἰσήλθομεν εἰσ τὴν παρεμβολὴν Συρίασ, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ἐκεῖ ἀνὴρ καὶ φωνὴ ἀνθρώπου, ὅτι εἰ μὴ ἵπποσ δεδεμένοσ καὶ ὄνοσ καὶ αἱ σκηναὶ αὐτῶν ὡσ εἰσί. καὶ ἐβόησαν οἱ θυρωροὶ καὶ ἀνήγγειλαν εἰσ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέωσ ἔσω. καὶ ἀνέστη ὁ βασιλεὺσ νυκτὸσ καὶ εἶπε πρὸσ τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ. ἀναγγελῶ δὴ ὑμῖν ἃ ἐποίησεν ὑμῖν Συρία. ἔγνωσαν ὅτι πεινῶμεν ἡμεῖσ, καὶ ἐξῆλθαν ἐκ τῆσ παρεμβολῆσ καὶ ἐκρύβησαν ἐν τῷ ἀγρῷ λέγοντεσ. ὅτι ἐξελεύσονται ἐκ τῆσ πόλεωσ, καὶ συλληψόμεθα αὐτοὺσ ζῶντασ καὶ εἰσ τὴν πόλιν εἰσελευσόμεθα. καὶ ἀπεκρίθη εἷσ τῶν παίδων αὐτοῦ καὶ εἶπε. λαβέτωσαν δὴ πέντε τῶν ἵππων τῶν ὑπολελειμμένων, οἳ κατελείφθησαν ὧδε, ἰδού εἰσι πρὸσ πᾶν τὸ πλῆθοσ Ἰσραὴλ τὸ ἐκλεῖπον. καὶ ἀποστελοῦμεν ἐκεῖ καὶ ὀψόμεθα. καὶ ἔλαβον δύο ἐπιβάτασ ἵππων, καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ ὀπίσω τοῦ βασιλέωσ Συρίασ λέγων. δεῦτε καὶ ἴδετε. καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω αὐτῶν ἕωσ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ ὁδὸσ πλήρησ ἱματίων καὶ σκευῶν, ὧν ἔρριψε Συρία ἐν τῷ θαμβεῖσθαι αὐτούσ. καὶ ἐπέστρεψαν οἱ ἄγγελοι καὶ ἀνήγγειλαν τῷ βασιλεῖ. καὶ ἐξῆλθεν ὁ λαὸσ καὶ διήρπασαν τὴν παρεμβολὴν Συρίασ, καὶ ἐγένετο μέτρον σεμιδάλεωσ σίκλου, κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου, καὶ δίμετρον κριθῶν σίκλου. καὶ ὁ βασιλεὺσ κατέστησε τὸν τριστάτην, ἐφ̓ ὃν ὁ βασιλεὺσ ἐπανεπαύσατο τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ἐπὶ τῆσ πύλησ. καὶ συνεπάτησεν αὐτὸν ὁ λαὸσ ἐν τῇ πύλῃ, καὶ ἀπέθανε, καθὰ ἐλάλησεν ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ, ὃσ ἐλάλησεν ἐν τῷ καταβῆναι τὸν ἄγγελον πρὸσ αὐτόν. καὶ ἐγένετο καθὰ ἐλάλησεν Ἑλισαιὲ πρὸσ τὸν βασιλέα λέγων. δίμετρον κριθῆσ σίκλου καὶ μέτρον σεμιδάλεωσ σίκλου καὶ ἔσται ὡσ ἡ ὥρα αὔριον ἐν τῇ πύλῃ Σαμαρείασ. καὶ ἀπεκρίθη ὁ τριστάτησ τῷ Ἑλισαιὲ καὶ εἶπεν. ἰδοὺ Κύριοσ ποιεῖ καταράκτασ ἐν τῷ οὐρανῷ, μὴ ἔσται τὸ ρῆμα τοῦτο̣ καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. ἰδοὺ ὄψῃ τοῖσ ὀφθαλμοῖσ σου καὶ ἐκεῖθεν οὐ μὴ φάγῃ. καὶ ἐγένετο οὕτωσ, καὶ συνεπάτησεν αὐτὸν ὁ λαὸσ ἐν τῇ πύλῃ καὶ ἀπέθανε. ΚΑΙ Ἑλισαιὲ ἐλάλησε πρὸσ τὴν γυναῖκα, ἧσ ἐζωπύρησε τὸν υἱόν, λέγων. ἀνάστηθι καὶ δεῦρο σὺ καὶ ὁ οἶκόσ σου καὶ παροίκει, οὗ ἐὰν παροικήσῃσ, ὅτι κέκληκε Κύριοσ λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, καί γε ἦλθεν ἐπὶ τὴν γῆν ἑπτὰ ἔτη.

καὶ ἀνέστη ἡ γυνὴ καὶ ἐποίησε κατὰ τὸ ρῆμα Ἑλισαιὲ καὶ αὐτὴ καὶ ὁ οἶκοσ αὐτῆσ καὶ παρῴκει ἐν γῇ ἀλλοφύλων ἑπτὰ ἔτη. καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ τέλοσ τῶν ἑπτὰ ἐτῶν καὶ ἐπέστρεψεν ἡ γυνὴ ἐκ γῆσ ἀλλοφύλων εἰσ τὴν πόλιν καὶ ἦλθε βοῆσαι πρὸσ τὸν βασιλέα περὶ τοῦ οἴκου ἑαυτῆσ καὶ περὶ τῶν ἀγρῶν αὐτῆσ. καὶ ὁ βασιλεὺσ ἐλάλει πρὸσ Γιεζὶ τὸ παιδάριον Ἑλισαιὲ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θοεῦ λέγων. διήγησαι δὴ ἐμοὶ πάντα τὰ μεγάλα, ἃ ἐποίησεν Ἑλισαιέ. καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἐξηγουμένου τῷ βασιλεῖ, ὡσ ἐζωπύρησεν υἱὸν τεθνηκότα, καὶ ἰδοὺ ἡ γυνή, ἧσ ἐζωπύρησε τὸν υἱὸν αὐτῆσ Ἑλισαιέ, βοῶσα πρὸσ τὸν βασιλέα περὶ τοῦ οἴκου ἑαυτῆσ καὶ περὶ τῶν ἀγρῶν ἑαυτῆσ. καὶ εἶπε Γιεζί. κύριε βασιλεῦ, αὕτη ἡ γυνὴ καὶ οὖτοσ ὁ υἱὸσ αὐτῆσ, ὃν ἐζωπύρησεν Ἑλισαιέ. καὶ ἐπηρώτησεν ὁ βασιλεὺσ τὴν γυναῖκα καὶ διηγήσατο αὐτῷ. καὶ ἔδωκεν αὐτῇ ὁ βασιλεὺσ εὐνοῦχον ἕνα λέγων. ἐπίστρεψον πάντα τὰ αὐτῆσ καὶ πάντα τὰ γενήματα τοῦ ἀγροῦ ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ, ἧσ κατέλιπε τὴν γῆν ἕωσ τοῦ νῦν. Καὶ ἦλθεν Ἑλισαιὲ εἰσ Δαμασκόν, καὶ υἱὸσ Ἄδερ βασιλεὺσ Συρίασ ἠρρώστει, καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντεσ. ἥκει ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ ἕωσ ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ πρὸσ Ἀζαήλ. λάβε ἐν τῇ χειρί σου μαναὰ καὶ δεῦρο εἰσ ἀπαντὴν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπιζήτησον τὸν Κύριον παῤ αὐτοῦ λέγων. εἰ ζήσομαι ἐκ τῆσ ἀρρωστίασ μου ταύτησ̣ καὶ ἐπορεύθη Ἀζαὴλ εἰσ ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ ἔλαβε μαναὰ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ἀγαθὰ Δαμασκοῦ, ἄρσιν τεσσαράκοντα καμήλων, καὶ ἦλθε καὶ ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ εἶπε πρὸσ Ἑλισαιέ. υἱόσ σου υἱὸσ Ἄδερ βασιλεὺσ Συρίασ ἀπέστειλέ με πρόσ σε ἐπερωτῆσαι λέγων. εἰ ζήσομαι ἐκ τῆσ ἀρρωστίασ μου ταύτησ̣ καὶ καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. δεῦρο εἰπὸν αὐτῷ. ζωῇ ζήσῃ. καὶ ἔδειξέ μοι Κύριοσ ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ. καὶ παρέστη τῷ προσώπῳ αὐτοῦ καὶ ἔθηκεν ἕωσ αἰσχύνησ, καὶ ἔκλαυσεν ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ. καὶ εἶπεν Ἀζαήλ. τί ὅτι ὁ κύριόσ μου κλαίει̣ καὶ εἶπεν. ὅτι οἶδα ὅσα ποιήσεισ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ κακά. τὰ ὀχυρώματα αὐτῶν ἐξαποστελεῖσ ἐν πυρὶ καὶ τοὺσ ἐκλεκτοὺσ αὐτῶν ἐν ρομφαίᾳ ἀποκτενεῖσ καὶ τὰ νήπια αὐτῶν ἐνσείσεισ καὶ τὰσ ἐν γαστρὶ ἐχούσασ αὐτῶν ἀναρρήξεισ. καὶ εἶπεν Ἀζαήλ. τίσ ἐστιν ὁ δοῦλόσ σου ὁ κύων ὁ τεθνηκώσ, ὅτι ποιήσει τὸ ρῆμα τοῦτο̣ καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. ἔδειξέ μοι Κύριόσ σε βασιλεύοντα ἐπὶ Συρίαν. καὶ ἀπῆλθεν ἀπὸ Ἑλισαιὲ καὶ εἰσῆλθε πρὸσ τὸν κύριον αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ. τί εἶπέ σοι Ἑλισαιέ̣ καὶ εἶπεν. εἶπέ μοι, ζωῇ ζήσῃ. καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον, καὶ ἔλαβε τὸ μαχμὰ καὶ ἔβαψεν ἐν τῷ ὕδατι καὶ περιέβαλεν ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἀπέθανε, καὶ ἐβασίλευσεν Ἀζαὴλ ἀντ̓ αὐτοῦ. Ἐν ἔτει πέμπτῳ τῷ Ἰωρὰμ υἱῷ Ἀχαὰβ βασιλεῖ Ἰσραὴλ καὶ Ἰωσαφὰτ βασιλεῖ Ἰούδα ἐβασίλευσεν Ἰωρὰμ υἱὸσ Ἰωσαφὰτ βασιλεὺσ Ἰούδα. υἱὸσ τριάκοντα καὶ δύο ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ὀκτὼ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ βασιλέων Ἰσραήλ, καθὼσ ἐποίησεν οἶκοσ Ἀχαάβ, ὅτι θυγάτηρ Ἀχαὰβ ἦν αὐτῷ εἰσ γυναῖκα. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου. καὶ οὐκ ἠθέλησε Κύριοσ διαφθεῖραι τὸν Ἰούδαν διὰ Δαυὶδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ, καθὼσ εἶπε δοῦναι αὐτῷ λύχνον καὶ τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ πάσασ τὰσ ἡμέρασ. ἐν ταῖσ ἡμέραισ αὐτοῦ ἠθέτησεν Ἐδὼμ ὑποκάτωθεν χειρὸσ Ἰούδα καὶ ἐβασίλευσαν ἐφ̓ ἑαυτοὺσ βασιλέα. καὶ ἀνέβη Ἰωρὰμ εἰσ Σιὼρ καὶ πάντα τὰ ἅρματα τὰ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀναστάντοσ καὶ ἐπάταξε τὸν Ἐδὼμ τὸν κυκλώσαντα ἐπ̓ αὐτὸν καὶ τοὺσ ἄρχοντασ τῶν ἁρμάτων, καὶ ἔφυγεν ὁ λαὸσ εἰσ τὰ σκηνώματα αὐτῶν. καὶ ἠθέτησεν Ἐδὼμ ὑποκάτω τῆσ χειρὸσ Ἰούδα ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. τότε ἠθέτησε Λοβενὰ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωρὰμ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ καὶ ἐκοιμήθη Ἰωρὰμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ ἐβασίλευσεν Ὀχοζίασ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. Ἐν ἔτει δωδεκάτῳ τῷ Ἰωρὰμ υἱῷ Ἀχαὰβ βασιλεῖ Ἰσραὴλ ἐβασίλευσεν Ὀχοζίασ υἱὸσ Ἰωράμ. υἱὸσ εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν Ὀχοζίασ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἐνιαυτὸν ἕνα ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Γοθολία θυγάτηρ Ἀμβρὶ βασιλέωσ Ἰσραήλ. καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ οἴκου Ἀχαὰβ καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου καθὼσ ὁ οἶκοσ Ἀχαάβ. καὶ ἐπορεύθη μετὰ Ἰωρὰμ υἱοῦ Ἀχαὰβ εἰσ πόλεμον μετὰ Ἀζαὴλ βασιλέωσ ἀλλοφύλων ἐν Ρεμμὼθ Γαλαάδ, καὶ ἐπάταξαν οἱ Σύροι τὸν Ἰωράμ. καὶ ἐπέστρεψεν ὁ βασιλεὺσ Ἰωρὰμ τοῦ ἰατρευθῆναι ἐν Ἰεζράελ ἀπὸ τῶν πληγῶν, ὧν ἐπάταξαν αὐτὸν ἐν Ρεμμὼθ ἐν τῷ πολεμεῖν αὐτὸν μετὰ Ἀζαὴλ βασιλέωσ Συρίασ. καὶ Ὀχοζίασ υἱὸσ Ἰωρὰμ κατέβη τοῦ ἰδεῖν τὸν Ἰωρὰμ υἱὸν Ἀχαὰβ ἐν Ἰεζράελ, ὅτι ἠρρώστει αὐτόσ. ΚΑΙ Ἑλισαιὲ ὁ προφήτησ ἐκάλεσεν ἕνα τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν καὶ εἶπεν αὐτῷ. ζῶσαι τὴν ὀσφύν σου καὶ λαβὲ τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου τούτου ἐν τῇ χειρί σου καὶ δεῦρο εἰσ Ρεμμὼθ Γαλαάδ.

καὶ εἰσελεύσῃ ἐκεῖ καὶ ὄψῃ ἐκεῖ Ἰοὺ υἱὸν Ἰωσαφὰτ υἱοῦ Ναμεσσὶ καὶ εἰσελεύσῃ καὶ ἀναστήσεισ αὐτὸν ἐκ μέσου τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ εἰσάξεισ αὐτὸν εἰσ τὸ ταμιεῖον ἐν ταμιείῳ. καὶ λήψῃ τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου καὶ ἐπιχεεῖσ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ εἰπόν. τάδε λέγει Κύριοσ. κέχρικά σε εἰσ βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ ἀνοίξεισ τὴν θύρα καὶ φεύξῃ καὶ οὐ μενεῖσ. καὶ ἐπορεύθη τὸ παιδάριον ὁ προφήτησ εἰσ Ρεμμὼθ Γαλαὰδ καὶ εἰσῆλθε, καὶ ἰδοὺ οἱ ἄρχοντεσ τῆσ δυνάμεωσ ἐκάθηντο, καὶ εἶπε. λόγοσ μοι πρὸσ σέ, ὁ ἄρχων. καὶ εἶπεν Ἰού. πρὸσ τίνα ἐκ πάντων ἡμῶν̣ καὶ εἶπε. πρὸσ σέ, ὁ ἄρχων. καὶ ἀνέστη καὶ εἰσῆλθεν εἰσ τὸν οἶκον, καὶ ἐπέχεε τὸ ἔλαιον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. κέχρικά σε εἰσ βασιλέα ἐπὶ λαὸν Κυρίου ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἐξολοθρεύσεισ τὸν οἶκον Ἀχαὰβ τοῦ κυρίου σου ἐκ προσώπου μου καὶ ἐκδικήσεισ τὰ αἵματα τῶν δούλων μου τῶν προφητῶν καὶ τὰ αἵματα πάντων τῶν δούλων Κυρίου ἐκ χειρὸσ Ἰεζάβελ καὶ ἐκ χειρὸσ ὅλου τοῦ οἴκου Ἀχαὰβ καὶ ἐξολοθρεύσεισ τῷ οἴκῳ Ἀχαὰβ οὐροῦντα πρὸσ τοῖχον καὶ συνεχόμενον καὶ ἐγκαταλελειμμένον ἐν Ἰσραήλ. καὶ δώσω τὸν οἶκον Ἀχαὰβ ὡσ τὸν οἶκον Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ καὶ ὡσ τὸν οἶκον Βαασὰ υἱοῦ Ἀχιά. καὶ τὴν Ἰεζάβελ καταφάγονται οἱ κύνεσ ἐν τῇ μερίδι Ἰεζράελ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ θάπτων. καὶ ἤνοιξε τὴν θύραν καὶ ἔφυγε. καὶ Ἰοὺ ἐξῆλθε πρὸσ τοὺσ παῖδασ τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ εἶπαν αὐτῷ. εἰρήνη̣ τί ὅτι εἰσῆλθεν ὁ ἐπίληπτοσ οὗτοσ πρὸσ σέ̣ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. ὑμεῖσ οἴδατε τὸν ἄνδρα καὶ τὴν ἀδολεσχίαν αὐτοῦ. καὶ εἶπον. ἄδικον. ἀπάγγειλον δὴ ἡμῖν. καὶ εἶπεν Ἰοὺ πρὸσ αὐτούσ. οὕτω καὶ οὕτω ἐλάλησε πρόσ με λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ. κέχρικά σε εἰσ βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ ἀκούσαντεσ ἔσπευσαν καὶ ἔλαβεν ἕκαστοσ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν ὑποκάτω αὐτοῦ ἐπὶ τὸ γαρὲμ τῶν ἀναβαθμῶν καὶ ἐσάλπισαν ἐν κερατίνῃ καὶ εἶπαν. ἐβασίλευσεν Ἰού. καὶ συνεστράφη Ἰοὺ υἱὸσ Ἰωσαφὰτ υἱοῦ Ναμεσσὶ πρὸσ Ἰωρὰμ καὶ Ἰωρὰμ αὐτὸσ ἐφύλασσεν ἐν Ρεμμὼθ Γαλαάδ, αὐτὸσ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ἀπὸ προσώπου Ἀζαὴλ βασιλέωσ Συρίασ, καὶ ἀπέστρεψεν Ἰωρὰμ ὁ βασιλεὺσ ἰατρευθῆναι ἐν Ἰεζράελ ἀπὸ τῶν πληγῶν, ὧν ἔπαισαν αὐτὸν οἱ Σύριοι ἐν τῷ πολεμεῖν αὐτὸν μετὰ Ἀζαὴλ βασιλέωσ Συρίασ. καὶ εἶπεν Ἰού. εἰ ἔστι ψυχὴ ὑμῶν μετ̓ ἐμοῦ, μὴ ἐξελθέτω ἐκ τῆσ πόλεωσ διαπεφευγὼσ τοῦ πορευθῆναι καὶ ἀπαγγεῖλαι ἐν Ἰεζράελ. καὶ ἵππευσε καὶ ἐπορεύθη Ἰοὺ καὶ κατέβη εἰσ Ἰεζράελ, ὅτι Ἰωρὰμ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ ἐθαραπεύετο ἐν τῷ Ἰεζράελ ἀπὸ τῶν τοξευμάτων, ὧν κατετόξευσαν αὐτὸν οἱ Ἀραμὶν ἐν τῇ Ραμμὰθ ἐν τῷ πολέμῳ μετὰ Ἀζαὴλ βασιλέωσ Συρίασ, ὅτι αὐτὸσ δυνατὸσ καὶ ἀνὴρ δυνάμεωσ, καὶ Ὀχοζίασ βασιλεὺσ Ἰούδα κατέβη ἰδεῖν τὸν Ἰωράμ. καὶ ὁ σκοπὸσ ἀνέβη ἐπὶ τὸν πύργον Ἰεζράελ καὶ εἶδε τὸν κονιορτὸν Ἰοὺ ἐν τῷ παραγίνεσθαι αὐτὸν καὶ εἶπε. κονιορτὸν ἐγὼ βλέπω. καὶ εἶπεν Ἰωράμ. λαβὲ ἐπιβάτην καὶ ἀπόστειλον ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ εἰπάτω, εἰ εἰρήνη. καὶ ἐπορεύθη ἐπιβάτησ ἵππου εἰσ ἀπαντὴν αὐτῶν καὶ εἶπε. τάδε λέγει ὁ βασιλεύσ, εἰ εἰρήνη. καὶ εἶπεν Ἰού. τί σοι καὶ εἰρήνη̣ ἐπίστρεφε εἰσ τὰ ὀπίσω μου. καὶ ἀπήγγειλεν ὁ σκοπὸσ λέγων. ἦλθεν ὁ ἄγγελοσ ἕωσ αὐτῶν καὶ οὐκ ἀνέστρεψε. καὶ ἀπέστειλεν ἐπιβάτην ἵππου δεύτερον, καὶ ἦλθε πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπε. τάδε λέγει ὁ βασιλεύσ. εἰ εἰρήνη. καὶ εἶπεν Ἰού. τί σοι καὶ εἰρήνη̣ ἐπιστρέφου εἰσ τὰ ὀπίσω μου. καὶ ἀπήγγειλεν ὁ σκοπὸσ λέγων. ἦλθεν ἕωσ αὐτῶν καὶ οὐκ ἀνέστρεψε. καὶ ὁ ἄγων ἦγε τὸν Ἰοὺ υἱὸν Ναμεσσί, ὅτι ἐν παραλλαγῇ ἐγένετο. καὶ εἶπεν Ἰωράμ. ζεῦξον. καὶ ἔζευξεν ἅρμα. καὶ ἐξῆλθεν Ἰωρὰμ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ καὶ Ὀχοζίασ βασιλεὺσ Ἰούδα, ἀνὴρ ἐν τῷ ἅρματι αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθον εἰσ ἀπαντὴν Ἰοὺ καὶ εὗρον αὐτὸν ἐν τῇ μερίδι Ναβουθαὶ τοῦ Ἰεζραηλίτου. καὶ ἐγένετο ὡσ εἶδεν Ἰωρὰμ τὸν Ἰού, καὶ εἶπεν. εἰ εἰρήνη Ἰού̣ καὶ εἶπεν Ἰού. τί εἰρήνη̣ ἔτι αἱ πορνεῖαι Ἰεζάβελ τῆσ μητρόσ σου καὶ τὰ φάρμακα αὐτῆσ τὰ πολλά. καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωρὰμ τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ τοῦ φυγεῖν καὶ εἶπε πρὸσ Ὀχοζίαν. δόλοσ, Ὀχοζία. καὶ ἔπλησεν Ἰοὺ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ τόξῳ καὶ ἐπάταξε τὸν Ἰωρὰμ ἀνὰ μέσον τῶν βραχιόνων αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθε τὸ βέλοσ αὐτοῦ διὰ τῆσ καρδίασ αὐτοῦ, καὶ ἔκαμψεν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ. καὶ εἶπε πρὸσ Βαδεκὰρ τὸν τριστάτην αὐτοῦ. ρῖψον αὐτὸν ἐν τῇ μερίδι ἀγροῦ Ναβουθαὶ τοῦ Ἰεζραηλίτου. ὅτι μνημονεύω, ἐγὼ καὶ σὺ ἐπιβεβηκότεσ ἐπὶ ζεύγη ὀπίσω Ἀχαὰβ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, καὶ Κύριοσ ἔλαβεν ἐπ̓ αὐτὸν τὸ λῆμμα τοῦτο λέγων. εἰ μὴ τὰ αἵματα Ναβουθαὶ καὶ τὰ αἵματα τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἶδον ἐχθέσ, φησὶ Κύριοσ, καὶ ἀνταποδώσω αὐτῷ ἐν τῇ μερίδι ταύτῃ, φησὶ Κύριοσ. καὶ νῦν ἄρασ δὴ ρῖψον αὐτὸν ἐν τῇ μερίδι κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου. καὶ Ὀχοζίασ βασιλεὺσ Ἰούδα εἶδε καὶ ἔφυγεν ὁδὸν Βαιθαγγάν, καὶ ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτοῦ Ἰοὺ καὶ εἶπε. καί γε αὐτόν. καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν πρὸσ τῷ ἅρματι ἐν τῷ ἀναβαίνειν Γαί̈, ἥ ἐστιν Ἰεβλαάμ, καὶ ἔφυγεν εἰσ Μαγεδδὼ καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ. καὶ ἐπεβίβασαν αὐτὸν οἱ παῖδεσ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἅρμα καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυίδ. καὶ ἐν ἔτει ἑνδεκάτῳ Ἰωρὰμ βασιλέωσ Ἰσραὴλ ἐβασίλευσεν Ὀχοζίασ ἐπὶ Ἰούδαν. καὶ ἦλθεν Ἰοὺ ἐπὶ Ἰεζράελ. καὶ Ἰεζάβελ ἤκουσε καὶ ἐστιμίσατο τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτῆσ καὶ ἠγάθυνε τὴν κεφαλὴν αὐτῆσ καὶ διέκυψε διὰ τῆσ θυρίδοσ. καὶ Ἰοὺ εἰσεπορεύετο ἐν τῇ πόλει καὶ εἶπεν. εἰ εἰρήνη, Ζαμβρὶ ὁ φονευτὴσ τοῦ κυρίου αὐτοῦ̣ καὶ ἐπῆρε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰσ τὴν θυρίδα καὶ εἶδεν αὐτὴν καὶ εἶπε. τί εἶ σύ̣ κατάβηθι μετ̓ ἐμοῦ. καὶ κατέκυψαν πρὸσ αὐτὸν δύο εὐνοῦχοι. καὶ εἶπε. κυλίσατε αὐτήν, καὶ ἐκύλισαν αὐτήν, καὶ ἐρραντίσθη τοῦ αἵματοσ αὐτῆσ πρὸσ τὸν τοῖχον καὶ πρὸσ τοὺσ ἵππουσ, καὶ συνεπάτησαν αὐτήν. καὶ εἰσῆλθε καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε καὶ εἶπεν. ἐπισκέψασθε δὴ τὴν κατηραμένην ταύτην καὶ θάψατε αὐτήν, ὅτι θυγάτηρ βασιλέωσ ἐστί. καὶ ἐπορεύθησαν θάψαι αὐτὴν καὶ οὐχ εὗρον ἐν αὐτῇ ἄλλο τι ἢ τὸ κρανίον καὶ οἱ πόδεσ καὶ τὰ ἴχνη τῶν χειρῶν. καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ, καὶ εἶπε. λόγοσ Κυρίου, ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου λέγων. ἐν τῇ μερίδι Ἰεζράελ καταφάγονται οἱ κύνεσ τὰσ σάρκασ Ἰεζάβελ, καὶ ἔσται τὸ θνησιμαῖον Ἰεζάβελ ὡσ κοπρία ἐπὶ προσώπου τοῦ ἀγροῦ ἐν τῇ μερίδι Ἰεζράελ, ὥστε μὴ εἰπεῖν αὐτοὺσ Ἰεζάβελ. Καὶ τῷ Αχααβ ἑβδομήκοντα υἱοὶ ἐν Σαμαρείᾳ. καὶ ἔγραψεν Ιου βιβλίον καὶ ἀπέστειλεν ἐν Σαμαρείᾳ πρὸσ τοὺσ ἄρχοντασ Σαμαρείασ καὶ πρὸσ τοὺσ πρεσβυτέρουσ καὶ πρὸσ τοὺσ τιθηνοὺσ υἱῶν Αχααβ λέγων

Καὶ νῦν ὡσ ἐὰν ἔλθῃ τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸσ ὑμᾶσ, μεθ’ ὑμῶν οἱ υἱοὶ τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ μεθ’ ὑμῶν τὸ ἅρμα καὶ οἱ ἵπποι καὶ πόλεισ ὀχυραὶ καὶ τὰ ὅπλα, καὶ ὄψεσθε τὸν ἀγαθὸν καὶ τὸν εὐθῆ ἐν τοῖσ υἱοῖσ τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ καταστήσετε αὐτὸν ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ πολεμεῖτε ὑπὲρ τοῦ οἴκου τοῦ κυρίου ὑμῶν. καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα καὶ εἶπον Ἰδοὺ οἱ δύο βασιλεῖσ οὐκ ἔστησαν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ πῶσ στησόμεθα ἡμεῖσ; καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἐπὶ τοῦ οἴκου καὶ οἱ ἐπὶ τῆσ πόλεωσ καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ τιθηνοὶ πρὸσ Ιου λέγοντεσ Παῖδέσ σου ἡμεῖσ, καὶ ὅσα ἐὰν εἴπῃσ πρὸσ ἡμᾶσ, ποιήσομεν. οὐ βασιλεύσομεν ἄνδρα, τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου ποιήσομεν. καὶ ἔγραψεν πρὸσ αὐτοὺσ βιβλίον δεύτερον λέγων Εἰ ἐμοὶ ὑμεῖσ καὶ τῆσ φωνῆσ μου ὑμεῖσ εἰσακούετε, λάβετε τὴν κεφαλὴν ἀνδρῶν τῶν υἱῶν τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ ἐνέγκατε πρόσ με ὡσ ἡ ὥρα αὔριον εἰσ Ιεζραελ. καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ βασιλέωσ ἦσαν ἑβδομήκοντα ἄνδρεσ. οὗτοι ἁδροὶ τῆσ πόλεωσ ἐξέτρεφον αὐτούσ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἦλθεν τὸ βιβλίον πρὸσ αὐτούσ, καὶ ἔλαβον τοὺσ υἱοὺσ τοῦ βασιλέωσ καὶ ἔσφαξαν αὐτούσ, ἑβδομήκοντα ἄνδρασ, καὶ ἔθηκαν τὰσ κεφαλὰσ αὐτῶν ἐν καρτάλλοισ καὶ ἀπέστειλαν αὐτὰσ πρὸσ αὐτὸν εἰσ Ιεζραελ. καὶ ἦλθεν ὁ ἄγγελοσ καὶ ἀπήγγειλεν λέγων Ἤνεγκαν τὰσ κεφαλὰσ τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέωσ. καὶ εἶπεν Θέτε αὐτὰσ βουνοὺσ δύο παρὰ τὴν θύραν τῆσ πύλησ εἰσ πρωί. καὶ ἐγένετο πρωὶ̈ καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἔστη ἐν τῷ πυλῶνι τῆσ πόλεωσ καὶ εἶπεν πρὸσ πάντα τὸν λαόν Δίκαιοι ὑμεῖσ, ἰδοὺ ἐγώ εἰμι συνεστράφην ἐπὶ τὸν κύριόν μου καὶ ἀπέκτεινα αὐτόν. καὶ τίσ ἐπάταξεν πάντασ τούτουσ; ἴδετε αφφω ὅτι οὐ πεσεῖται ἀπὸ τοῦ ῥήματοσ κυρίου εἰσ τὴν γῆν, οὗ ἐλάλησεν κύριοσ ἐπὶ τὸν οἶκον Αχααβ. καὶ κύριοσ ἐποίησεν ὅσα ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ηλιου. – καὶ ἐπάταξεν Ιου πάντασ τοὺσ καταλειφθέντασ ἐν τῷ οἴκῳ Αχααβ ἐν Ιεζραελ καὶ πάντασ τοὺσ ἁδροὺσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ γνωστοὺσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ ἱερεῖσ αὐτοῦ ὥστε μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ κατάλειμμα. Καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰσ Σαμάρειαν. αὐτὸσ ἐν Βαιθακαδ τῶν ποιμένων ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ Ιου εὗρεν τοὺσ ἀδελφοὺσ Οχοζιου βασιλέωσ Ιουδα καὶ εἶπεν Τίνεσ ὑμεῖσ; καὶ εἶπον Οἱ ἀδελφοὶ Οχοζιου ἡμεῖσ καὶ κατέβημεν εἰσ εἰρήνην τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέωσ καὶ τῶν υἱῶν τῆσ δυναστευούσησ. καὶ εἶπεν Συλλάβετε αὐτοὺσ ζῶντασ. καὶ συνέλαβον αὐτοὺσ ζῶντασ. καὶ ἔσφαξαν αὐτοὺσ εἰσ Βαιθακαδ, τεσσαράκοντα καὶ δύο ἄνδρασ, οὐ κατέλιπεν ἄνδρα ἐξ αὐτῶν. – καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν καὶ εὗρεν τὸν Ιωναδαβ υἱὸν Ρηχαβ ἐν τῇ ὁδῷ εἰσ ἀπαντὴν αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησεν αὐτόν. καὶ εἶπεν πρὸσ αὐτὸν Ιου Εἰ ἔστιν καρδία σου μετὰ καρδίασ μου εὐθεῖα καθὼσ ἡ καρδία μου μετὰ τῆσ καρδίασ σου; καὶ εἶπεν Ιωναδαβ Ἔστιν. καὶ εἶπεν Ιου Καὶ εἰ ἔστιν, δὸσ τὴν χεῖρά σου. καὶ ἔδωκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν πρὸσ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα καὶ εἶπεν πρὸσ αὐτόν Δεῦρο μετ’ ἐμοῦ καὶ ἰδὲ ἐν τῷ ζηλῶσαί με τῷ κυρίῳ Σαβαωθ. καὶ ἐπεκάθισεν αὐτὸν ἐν τῷ ἅρματι αὐτοῦ. – καὶ εἰσῆλθεν εἰσ Σαμάρειαν καὶ ἐπάταξεν πάντασ τοὺσ καταλειφθέντασ τοῦ Αχααβ ἐν Σαμαρείᾳ ἕωσ τοῦ ἀφανίσαι αὐτὸν κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ὃ ἐλάλησεν πρὸσ Ηλιου. Καὶ συνήθροισεν Ιου πάντα τὸν λαὸν καὶ εἶπεν πρὸσ αὐτούσ Αχααβ ἐδούλευσεν τῷ Βααλ ὀλίγα, καί γε Ιου δουλεύσει αὐτῷ πολλά. καὶ νῦν, πάντεσ οἱ προφῆται τοῦ Βααλ, πάντασ τοὺσ δούλουσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ ἱερεῖσ αὐτοῦ καλέσατε πρόσ με, ἀνὴρ μὴ ἐπισκεπήτω, ὅτι θυσία μεγάλη μοι τῷ Βααλ. πᾶσ, ὃσ ἐὰν ἐπισκεπῇ, οὐ ζήσεται. καὶ Ιου ἐποίησεν ἐν πτερνισμῷ, ἵνα ἀπολέσῃ τοὺσ δούλουσ τοῦ Βααλ. καὶ εἶπεν Ιου Ἁγιάσατε ἱερείαν τῷ Βααλ. καὶ ἐκήρυξαν. καὶ ἀπέστειλεν Ιου ἐν παντὶ Ισραηλ λέγων Καὶ νῦν πάντεσ οἱ δοῦλοι τοῦ Βααλ καὶ πάντεσ οἱ ἱερεῖσ αὐτοῦ καὶ πάντεσ οἱ προφῆται αὐτοῦ, μηδεὶσ ἀπολειπέσθω, ὅτι θυσίαν μεγάλην ποιῶ. ὃσ ἂν ἀπολειφθῇ, οὐ ζήσεται. καὶ ἦλθον πάντεσ οἱ δοῦλοι τοῦ Βααλ καὶ πάντεσ οἱ ἱερεῖσ αὐτοῦ καὶ πάντεσ οἱ προφῆται αὐτοῦ. οὐ κατελείφθη ἀνήρ, ὃσ οὐ παρεγένετο. καὶ εἰσῆλθον εἰσ τὸν οἶκον τοῦ Βααλ, καὶ ἐπλήσθη ὁ οἶκοσ τοῦ Βααλ στόμα εἰσ στόμα. καὶ εἶπεν Ιου τῷ ἐπὶ τοῦ οἴκου μεσθααλ Ἐξάγαγε ἐνδύματα πᾶσι τοῖσ δούλοισ τοῦ Βααλ. καὶ ἐξήνεγκεν αὐτοῖσ ὁ στολιστήσ. καὶ εἰσῆλθεν Ιου καὶ Ιωναδαβ υἱὸσ Ρηχαβ εἰσ οἶκον τοῦ Βααλ καὶ εἶπεν τοῖσ δούλοισ τοῦ Βααλ Ἐρευνήσατε καὶ ἴδετε εἰ ἔστιν μεθ’ ὑμῶν τῶν δούλων κυρίου, ὅτι ἀλλ’ ἢ οἱ δοῦλοι τοῦ Βααλ μονώτατοι. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ ποιῆσαι τὰ θύματα καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα. καὶ Ιου ἔταξεν ἑαυτῷ ἔξω ὀγδοήκοντα ἄνδρασ καὶ εἶπεν Ἀνήρ, ὃσ ἐὰν διασωθῇ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν, ὧν ἐγὼ ἀνάγω ἐπὶ χεῖρασ ὑμῶν, ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀντὶ τῆσ ψυχῆσ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ὡσ συνετέλεσεν ποιῶν τὴν ὁλοκαύτωσιν, καὶ εἶπεν Ιου τοῖσ παρατρέχουσιν καὶ τοῖσ τριστάταισ Εἰσελθόντεσ πατάξατε αὐτούσ, ἀνὴρ μὴ ἐξελθάτω ἐξ αὐτῶν. καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺσ ἐν στόματι ῥομφαίασ, καὶ ἔρριψαν οἱ παρατρέχοντεσ καὶ οἱ τριστάται καὶ ἐπορεύθησαν ἕωσ πόλεωσ οἴκου τοῦ Βααλ. καὶ ἐξήνεγκαν τὴν στήλην τοῦ Βααλ καὶ ἐνέπρησαν αὐτήν. καὶ κατέσπασαν τὰσ στήλασ τοῦ Βααλ καὶ καθεῖλον τὸν οἶκον τοῦ Βααλ καὶ ἔταξαν αὐτὸν εἰσ λυτρῶνασ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. Καὶ ἠφάνισεν Ιου τὸν Βααλ ἐξ Ισραηλ. πλὴν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃσ ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, οὐκ ἀπέστη Ιου ἀπὸ ὄπισθεν αὐτῶν, αἱ δαμάλεισ αἱ χρυσαῖ ἐν Βαιθηλ καὶ ἐν Δαν. καὶ εἶπεν κύριοσ πρὸσ Ιου Ἀνθ ὧν ὅσα ἠγάθυνασ ποιῆσαι τὸ εὐθὲσ ἐν ὀφθαλμοῖσ μου καὶ πάντα, ὅσα ἐν τῇ καρδίᾳ μου, ἐποίησασ τῷ οἴκῳ Αχααβ, υἱοὶ τέταρτοι καθήσονταί σοι ἐπὶ θρόνου Ισραηλ. καὶ Ιου οὐκ ἐφύλαξεν πορεύεσθαι ἐν νόμῳ κυρίου θεοῦ Ισραηλ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐκ ἀπέστη ἐπάνωθεν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃσ ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ. – ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἤρξατο κύριοσ συγκόπτειν ἐν τῷ Ισραηλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺσ Αζαηλ ἐν παντὶ ὁρίῳ Ισραηλ ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου κατ’ ἀνατολὰσ ἡλίου, πᾶσαν τὴν γῆν Γαλααδ τοῦ Γαδδι καὶ τοῦ Ρουβην καὶ τοῦ Μανασση ἀπὸ Αροηρ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλουσ χειμάρρου Αρνων, καὶ τὴν Γαλααδ καὶ τὴν Βασαν. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιου καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία αὐτοῦ καὶ τὰσ συνάψεισ, ἃσ συνῆψεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ισραηλ; καὶ ἐκοιμήθη Ιου μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ. καὶ ἐβασίλευσεν Ιωαχασ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. καὶ αἱ ἡμέραι, ἃσ ἐβασίλευσεν Ιου ἐπὶ Ισραηλ, εἴκοσι ὀκτὼ ἔτη ἐν Σαμαρείᾳ. ΚΑΙ Γοθολία ἡ μήτηρ Ὀχοζίου εἶδεν ὅτι ἀπέθανεν ὁ υἱὸσ αὐτῆσ, καὶ ἀπώλεσε πᾶν τὸ σπέρμα τῆσ βασιλείασ.

καὶ ἔλαβεν Ἰωσαβεὲ θυγάτηρ τοῦ βασιλέωσ Ἰωρὰμ ἀδελφὴ Ὀχοζίου τὸν Ἰωὰσ υἱὸν ἀδελφοῦ αὐτῆσ καὶ ἔκλεψεν αὐτὸν ἐκ μέσου τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέωσ τῶν θανατουμένων, αὐτὸν καὶ τὴν τροφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ ταμείῳ τῶν κλινῶν, καὶ ἔκρυψεν αὐτὸν ἀπὸ προσώπου Γοθολίασ καὶ οὐκ ἐθανατώθη. καὶ ἦν μετ̓ αὐτῆσ κρυβόμενοσ ἐν οἴκῳ Κυρίου ἕξ ἔτη. καὶ Γοθολία βασιλεύουσα ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ἀπέστειλεν Ἰωδαὲ ὁ ἱερεὺσ καὶ ἔλαβε τοὺσ ἑκατοντάρχουσ τῶν Χορρὶ καὶ τῶν Ρασίμ, καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺσ πρὸσ αὐτὸν εἰσ οἶκον Κυρίου καὶ διέθετο αὐτοῖσ διαθήκην Κυρίου καὶ ὥρκωσεν αὐτοὺσ ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἔδειξεν αὐτοῖσ Ἰωδαὲ τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖσ λέγων. οὗτοσ ὁ λόγοσ, ὃν ποιήσετε. τὸ τρίτον ἐξ ὑμῶν εἰσελθέτω τὸ σάββατον καὶ φυλάξατε φυλακὴν οἴκου τοῦ βασιλέωσ ἐν τῷ πυλῶνι καὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ πύλῃ τῶν ὁδῶν καὶ τὸ τρίτον τῆσ πύλησ ὀπίσω τῶν παρατρεχόντων. καὶ φυλάξατε τὴν φυλακὴν τοῦ οἴκου. καὶ δύο χεῖρεσ ἐν ὑμῖν, πᾶσ ὁ ἐκπορευόμενοσ τὸ σάββατον, καὶ φυλάξουσι τὴν φυλακὴν οἴκου Κυρίου πρὸσ τὸν βασιλέα. καὶ κυκλώσατε ἐπὶ τὸν βασιλέα κύκλῳ, ἀνὴρ καὶ τὸ σκεῦοσ αὐτοῦ ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ὁ εἰσπορευόμενοσ εἰσ τὰσ σαδηρὼθ ἀποθανεῖται. καὶ ἔσονται μετὰ τοῦ βασιλέωσ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτὸν καὶ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτόν. καὶ ἐποίησαν οἱ ἑκατόνταρχοι πάντα, ὅσα ἐνετείλατο Ἰωδαὲ ὁ συνετόσ, καὶ ἔλαβεν ἀνὴρ τοὺσ ἄνδρασ αὐτοῦ καὶ τοὺσ εἰσπορευομένουσ τὸ σάββατον μετὰ τῶν ἐκπορευομένων τὸ σάββατον καὶ εἰσῆλθον πρὸσ Ἰωδαὲ τὸν ἱερέα. καὶ ἔδωκεν ὁ ἱερεὺσ τοῖσ ἑκατοντάρχοισ τοὺσ σειρομάστασ καὶ τοὺσ τρισσοὺσ τοῦ βασιλέωσ Δαυὶδ τοῦ ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ ἔστησαν οἱ παρατρέχοντεσ, ἀνὴρ καὶ τὸ σκεῦοσ αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ἀπὸ τῆσ ὠμίασ τοῦ οἴκου τῆσ δεξιᾶσ ἕωσ τῆσ ὠμίασ τοῦ οἴκου τῆσ εὐωνύμου τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου ἐπὶ τὸν βασιλέα κύκλῳ. καὶ ἐξαπέστειλε τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέωσ καὶ ἔδωκεν ἐπ̓ αὐτὸν τὸ νεζὲρ καὶ τὸ μαρτύριον καὶ ἐβασίλευσεν αὐτὸν καὶ ἔχρισεν αὐτόν, καὶ ἐκρότησαν τῇ χειρὶ καὶ εἶπαν. ζήτω ὁ βασιλεύσ. καὶ ἤκουσε Γοθολία τὴν φωνὴν τῶν τρεχόντων τοῦ λαοῦ καὶ εἰσῆλθε πρὸσ τὸν λαὸν εἰσ οἶκον Κυρίου. καὶ εἶδε καὶ ἰδοὺ ὁ βασιλεὺσ εἱστήκει ἐπὶ τοῦ στύλου κατὰ τὸ κρίμα, καὶ οἱ ᾠδοὶ καὶ αἱ σάλπιγγεσ πρὸσ τὸν βασιλέα, καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ χαίρων καὶ σαλπίζων ἐν σάλπιγξι. καὶ διέρρηξε Γοθολία τὰ ἱμάτια ἑαυτῆσ καὶ ἐβόησε. σύνδεσμοσ σύνδεσμοσ. καὶ ἐνετείλατο Ἰωδαὲ ὁ ἱερεὺσ τοῖσ ἑκατοντάρχοισ τοῖσ ἐπισκόποισ τῆσ δυνάμεωσ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. ἐξαγάγετε αὐτὴν ἔσωθεν τῶν σαδηρώθ. ὁ εἰσπορευόμενοσ ὀπίσω αὐτῆσ θανάτῳ θανατωθήσεται ἐν ρομφαίᾳ. ὅτι εἶπεν ὁ ἱερεύσ. καὶ μὴ ἀποθάνῃ ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ ἐπέθηκαν αὐτῇ χεῖρασ, καὶ εἰσῆλθεν ὁδὸν εἰσόδου τῶν ἵππων οἴκου τοῦ βασιλέωσ καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ. καὶ διέθετο Ἰωδαὲ διαθήκην ἀνὰ μέσον Κυρίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ βασιλέωσ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ λαοῦ τοῦ εἶναι εἰσ λαὸν τῷ Κυρίῳ, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ βασιλέωσ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ λαοῦ. καὶ εἰσῆλθε πᾶσ ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ εἰσ οἶκον τοῦ Βάαλ καὶ κατέσπασαν αὐτὸν καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ τὰσ εἰκόνασ αὐτοῦ συνέτριψαν ἀγαθῶσ καὶ τὸν Μαθὰν τὸν ἱερέα τοῦ Βάαλ ἀπέκτειναν κατὰ πρόσωπον τῶν θυσιαστηρίων, καὶ ἔθηκεν ὁ ἱερεὺσ ἐπισκόπουσ εἰσ τὸν οἶκον Κυρίου. καὶ ἔλαβε τοὺσ ἑκατοντάρχουσ καὶ τὸν Χορρὶ καὶ τὸν Ρασὶμ καὶ πάντα τὸν λαὸν τῆσ γῆσ, καὶ κατήγαγον τὸν βασιλέα ἐξ οἴκου Κυρίου, καὶ εἰσῆλθον ὁδὸν πύλησ τῶν παρατρεχόντων οἴκου τοῦ βασιλέωσ, καὶ ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ θρόνου τῶν βασιλέων. καὶ ἐχάρη πᾶσ ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ, καὶ ἡ πόλισ ἡσύχασε. καὶ τὴν Γοθολίαν ἐθανάτωσαν ἐν ρομφαίᾳ ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέωσ. ΥΙΟΣ ἑπτὰ ἐτῶν Ἰωὰσ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν.

ἐν ἔτει ἑβδόμῳ τῷ Ἰοὺ ἐβασίλευσεν Ἰωὰσ καὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Ἀβιὰ ἐκ τῆσ Βηρσαβεέ. καὶ ἐποίησεν Ἰωὰσ τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον Κυρίου πάσασ τὰσ ἡμέρασ, ἃσ ἐφώτισεν αὐτὸν Ἰωδαὲ ὁ ἱερεύσ. πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐ μετεστάθησαν, καὶ ἐκεῖ ἔτι ὁ λαὸσ ἐθυσίαζε καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖσ ὑψηλοῖσ. καὶ εἶπεν Ἰωὰσ πρὸσ τοὺσ ἱερεῖσ. πᾶν τὸ ἀργύριον τῶν ἁγίων τὸ εἰσοδιαζόμενον ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἀργύριον συντιμήσεωσ, ἀνὴρ ἀργύριον λαβὼν συντιμήσεωσ, πᾶν ἀργύριον, ὃ ἐὰν ἀναβῇ ἐπὶ καρδίαν ἀνδρὸσ ἐνεγκεῖν ἐν οἴκῳ Κυρίου, λαβέτωσαν ἑαυτοῖσ οἱ ἱερεῖσ ἀνὴρ ἀπὸ τῆσ πράσεωσ αὐτῶν καὶ αὐτοὶ κρατήσουσι τὸ βεδὲκ τοῦ οἴκου εἰσ πάντα, οὗ ἐὰν εὑρεθῇ ἐκεῖ βεδέκ. καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ εἰκοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει τῷ βασιλεῖ Ἰωὰσ οὐκ ἐκραταίωσαν οἱ ἱερεῖσ τὸ βεδὲκ τοῦ οἴκου. καὶ ἐκάλεσεν Ἰωὰσ ὁ βασιλεὺσ Ἰωδαὲ τὸν ἱερέα καὶ τοὺσ ἱερεῖσ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. τί ὅτι οὐκ ἐκραταιοῦτε τὸ βεδὲκ τοῦ οἴκου̣ καὶ νῦν μὴ λάβητε ἀργύριον ἀπὸ τῶν πράσεων ὑμῶν, ὅτι εἰσ τὸ βεδὲκ τοῦ οἴκου δώσετε αὐτό. καὶ συνεφώνησαν οἱ ἱερεῖσ τοῦ μὴ λαβεῖν ἀργύριον παρὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ μὴ ἐνισχῦσαι τὸ βεδὲκ τοῦ οἴκου. καὶ ἔλαβεν Ἰωδαὲ ὁ ἱερεὺσ κιβωτὸν μίαν καὶ ἔτρησε τρώγλην ἐπὶ τῆσ σανίδοσ αὐτῆσ καὶ ἔδωκεν αὐτὴν παρὰ ἀμμαζειβὶ ἐν τῷ οἴκῳ ἀνδρὸσ οἴκου Κυρίου, καὶ ἔδωκαν οἱ ἱερεῖσ οἱ φυλάσσοντεσ τὸν σταθμὸν πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ ἐγένετο ὡσ εἶδον ὅτι πολὺ τὸ ἀργύριον ἐν τῇ κιβωτῷ, καὶ ἀνέβη ὁ γραμματεὺσ τοῦ βασιλέωσ καὶ ὁ ἱερεὺσ ὁ μέγασ καὶ ἔσφιγξαν καὶ ἠρίθμησαν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ ἔδωκαν τὸ ἀργύριον τὸ ἑτοιμασθὲν ἐπὶ χεῖρασ ποιούντων τὰ ἔργα τῶν ἐπισκόπων οἴκου Κυρίου, καὶ ἐξέδοσαν τοῖσ τέκτοσι τῶν ξύλων καὶ τοῖσ οἰκοδόμοισ τοῖσ ποιοῦσιν ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ τοῖσ τειχισταῖσ καὶ τοῖσ λατόμοισ τῶν λίθων τοῦ κτήσασθαι ξύλα καὶ λίθουσ λατομητοὺσ τοῦ κατασχεῖν τὸ βεδὲκ οἴκου Κυρίου εἰσ πάντα, ὅσα ἐξωδιάσθη ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ κραταιῶσαι. πλὴν οὐ ποιηθήσονται οἴκῳ Κυρίου θύραι ἀργυραῖ, ἧλοι, φιάλαι καὶ σάλπιγγεσ, πᾶν σκεῦοσ χρυσοῦν καὶ σκεῦοσ ἀργυροῦν, ἐκ τοῦ ἀργυρίου τοῦ εἰσενεχθέντοσ ἐν οἴκῳ Κυρίου, ὅτι τοῖσ ποιοῦσι τὰ ἔργα δώσουσιν αὐτό, καὶ ἐκραταίωσαν ἐν αὐτῷ τὸν οἶκον Κυρίου. καὶ οὐκ ἐξελογίζοντο τοὺσ ἄνδρασ, οἷσ ἐδίδουν τὸ ἀργύριον ἐπὶ χεῖρασ αὐτῶν δοῦναι τοῖσ ποιοῦσι τὰ ἔργα, ὅτι ἐν πίστει αὐτῶν ποιοῦσιν. ἀργύριον περὶ ἁμαρτίασ καὶ ἀργύριον περὶ πλημμελείασ, ὅ,τι εἰσηνέχθη ἐν οἴκῳ Κυρίου, τοῖσ ἱερεῦσιν ἐγένετο. Τότε ἀνέβη Ἀζαὴλ βασιλεὺσ Συρίασ καὶ ἐπολέμησεν ἐπὶ Γὲθ καὶ προκατελάβετο αὐτήν. καὶ ἔταξεν Ἀζαὴλ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀναβῆναι ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἔλαβεν Ἰωὰσ βασιλεὺσ Ἰούδα πάντα τὰ ἅγια, ὅσα ἡγίασεν Ἰωσαφὰτ καὶ Ἰωρὰμ καὶ Ὀχοζίασ οἱ πατέρεσ αὐτοῦ καὶ βασιλεῖσ Ἰούδα, καὶ τὰ ἅγια αὐτοῦ καὶ πᾶν τὸ χρυσίον τὸ εὑρεθὲν ἐν θησαυροῖσ οἴκου Κυρίου καὶ οἴκου τοῦ βασιλέωσ καὶ ἀπέστειλε τῷ Ἀζαὴλ βασιλεῖ Συρίασ, καὶ ἀνέβη ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωὰσ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα πάντα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ καὶ ἀνέστησαν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ ἔδησαν πάντα σύνδεσμον καὶ ἐπάταξαν τὸν Ἰωὰσ ἐν οἴκῳ Μαλλὼ τῷ ἐν Γααλὰ καὶ Ἰεζιχὰρ υἱὸσ Ἰεμουὰθ καὶ Ἰεζεβοὺθ ὁ υἱὸσ αὐτοῦ Σωμὴρ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἐπάταξαν αὐτόν, καὶ ἀπέθανε. καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἀμεσσίασ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. ΕΝ ἔτει εἰκοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει τῷ Ἰωὰσ υἱῷ Ὀχοζίου βασιλεῖ Ἰούδα ἐβασίλευσεν Ἰωάχαζ υἱὸσ Ἰοὺ ἐν Σαμαρείᾳ ἑπτακαίδεκα ἔτη.

καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ, ὃσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ, οὐκ ἀπέστη ἀπ̓ αὐτῶν. καὶ ὠργίσθη θυμῷ Κύριοσ ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἔδωκεν αὐτοὺσ ἐν χειρὶ Ἀζαὴλ βασιλέωσ Συρίασ καὶ ἐν χειρὶ υἱοῦ Ἄδερ υἱοῦ Ἀζαὴλ πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ ἐδεήθη Ἰωάχαζ τοῦ προσώπου Κυρίου, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ Κύριοσ, ὅτι εἶδε τὴν θλῖψιν Ἰσραήλ, ὅτι ἔθλιψεν αὐτοὺσ βασιλεὺσ Συρίασ. καὶ ἔδωκεν Κύριοσ σωτηρίαν τῷ Ἰσραήλ, καὶ ἐξῆλθεν ὑποκάτωθεν χειρὸσ Συρίασ. καὶ ἐκάθισαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν τοῖσ σκηνώμασιν αὐτῶν καθὼσ ἐχθὲσ καὶ τρίτησ. πλὴν οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ ἁμαρτιῶν οἴκου Ἱεροβοάμ, ὃσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ, ἐν αὐταῖσ ἐπορεύθησαν, καί γε τὸ ἄλσοσ ἐστάθη ἐν Σαμαρείᾳ. ὅτι οὐχ ὑπελείφθη τῷ Ἰωάχαζ λαόσ, ἀλλ̓ ἢ πεντήκοντα ἱππεῖσ καὶ δέκα ἅρματα καὶ δέκα χιλιάδεσ πεζῶν, ὅτι ἀπώλεσεν αὐτοὺσ βασιλεὺσ Συρίασ, καὶ ἔθεντο αὐτοὺσ ὡσ χοῦν εἰσ καταπάτησιν. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωάχαζ καὶ πάντα ὅσα ἐποίησε καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰσραήλ̣ καὶ ἐκοιμήθη Ἰωάχαζ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἰωὰσ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. Ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει τῷ Ἰωὰσ βασιλεῖ Ἰούδα ἐβασίλευσεν Ἰωὰσ υἱὸσ Ἰωάχαζ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ ἑκκαίδεκα ἔτη. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου. οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πάσησ ἁμαρτίασ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ, ὃσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ, ἐν αὐταῖσ ἐπορεύθη. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωὰσ καὶ πάντα ὅσα ἐποίησε, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, ἃσ ἐποίησε μετὰ Ἀμεσσίου βασιλέωσ Ἰούδα, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰσραήλ̣ καὶ ἐκοιμήθη Ἰωὰσ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ Ἱεροβοὰμ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν βασιλέων Ἰσραήλ. Καὶ Ἑλισαιὲ ἠρρώστησε τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, δἰ ἣν ἀπέθανε. καὶ κατέβη πρὸσ αὐτὸν Ἰωὰσ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ καὶ ἔκλαυσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ εἶπε. πάτερ πάτερ, ἅρμα Ἰσραὴλ καὶ ἱππεὺσ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἑλισαιέ. λάβε τόξον καὶ βέλη. καὶ ἔλαβε πρὸσ ἑαυτὸν τόξον καὶ βέλη. καὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ. ἐπιβίβασον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ τόξον. καὶ ἐπεβίβασεν Ἰωὰσ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐπέθηκεν Ἑλισαιὲ τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ ἐπὶ τὰσ χεῖρασ τοῦ βασιλέωσ. καὶ εἶπεν. ἄνοιξον τὴν θυρίδα κατ̓ ἀνατολάσ. καὶ ἤνοιξε. καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ. τόξευσον. καὶ ἐτόξευσε. καὶ εἶπε. βέλοσ σωτηρίασ τῷ Κυρίῳ καὶ βέλοσ σωτηρίασ ἐν Συρίᾳ, καὶ πατάξεισ τὴν Συρίαν ἐν Ἀφὲκ ἕωσ συντελείασ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἑλισαιέ. λάβε τόξα. καὶ ἔλαβε. καὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ Ἰσραήλ. πάταξον εἰσ τὴν γῆν. καὶ ἐπάταξεν ὁ βασιλεὺσ τρὶσ καὶ ἔστη. καὶ ἐλυπήθη ἐπ̓ αὐτῷ ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ καὶ εἶπεν. εἰ ἐπάταξασ πεντάκισ ἢ ἑξάκισ, τότε ἂν ἐπάταξασ τὴν Συρίαν ἕωσ συντελείασ. καὶ νῦν τρὶσ πατάξεισ τὴν Συρίαν. καὶ ἀπέθανεν Ἑλισαιέ, καὶ ἔθαψαν αὐτόν. καὶ μονόζωνοι Μωὰβ ἦλθον ἐν τῇ γῇ ἐλθόντοσ τοῦ ἐνιαυτοῦ. καὶ ἐγένετο αὐτῶν θαπτόντων τὸν ἄνδρα, καὶ ἰδοὺ εἶδον τὸν μονόζωνον καὶ ἔρριψαν τὸν ἄνδρα ἐν τῷ τάφῳ Ἑλισαιέ, καὶ ἐπορεύθη καὶ ἥψατο τῶν ὀστέων Ἑλισαιὲ καὶ ἔζησε καὶ ἀνέστη ἐπὶ τοὺσ πόδασ αὐτοῦ. καὶ Ἀζαὴλ ἐξέθλιψε τὸν Ἰσραὴλ πάσασ τὰσ ἡμέρασ Ἰωάχαζ. καὶ ἠλέησε Κύριοσ αὐτούσ, καὶ ᾠκτείρησεν αὐτοὺσ καὶ ἐπέβλεψεν ἐπ̓ αὐτοὺσ διὰ τὴν διαθήκην αὐτοῦ τὴν μετὰ Ἁβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, καὶ οὐκ ἠθέλησε Κύριοσ διαφθεῖραι αὐτοὺσ καὶ οὐκ ἀπέρριψεν αὐτοὺσ ἀπὸ τοῦ προσώπου αὐτοῦ. καὶ ἀπέθανεν Ἀζαὴλ βασιλεὺσ Συρίασ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἰωὰσ υἱὸσ Ἰωάχαζ καὶ ἔλαβε τὰσ πόλεισ ἐκ χειρὸσ υἱοῦ Ἄδερ υἱοῦ Ἀζαήλ, ἃσ ἔλαβεν ἐκ χειρὸσ Ἰωάχαζ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ. τρὶσ ἐπάταξεν αὐτὸν Ἰωὰσ καὶ ἐπέστρεψε τὰσ πόλεισ Ἰσραήλ. ΕΝ ἔτει δευτέρῳ τῷ Ἰωὰσ υἱῷ Ἰωάχαζ βασιλεῖ Ἰσραὴλ καὶ ἐβασίλευσεν Ἀμεσσίασ υἱὸσ Ἰωὰσ βασιλεὺσ Ἰούδα.

υἱὸσ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Ἰωαδὶμ ἐξ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲσ ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου, πλὴν οὐχ ὡσ Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν Ἰωὰσ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἐποίησε. πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῇρεν, ἔτι ὁ λαὸσ ἐθυσίαζε καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖσ ὑψηλοῖσ. καὶ ἐγένετο ὅτε κατίσχυεν ἡ βασιλεία ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξε τοὺσ δούλουσ αὐτοῦ τοὺσ πατάξαντασ τὸν πατέρα αὐτοῦ. καὶ τοὺσ υἱοὺσ τῶν παταξάντων οὐκ ἐθανάτωσε, καθὼσ γέγραπται ἐν βιβλίῳ νόμων Μωυσῆ, ὡσ ἐνετείλατο Κύριοσ λέγων. οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρεσ ὑπὲρ υἱῶν, καὶ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων, ὅτι ἀλλ̓ ἢ ἕκαστοσ ἐν ταῖσ ἁμαρτίαισ αὐτοῦ ἀποθανεῖται. αὐτὸσ ἐπάταξε τὴν Ἐδὼμ ἐν Γαιμελὲ δέκα χιλιάδασ καὶ συνέλαβε τὴν Πέτραν ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῆσ Καθοὴλ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. τότε ἀπέστειλεν Ἀμεσσίασ ἀγγέλουσ πρὸσ Ἰωὰσ υἱὸν Ἰωάχαζ υἱοῦ Ἰοὺ βασιλέωσ Ἰσραὴλ λέγων. δεῦρο ὀφθῶμεν προσώποισ. καὶ ἀπέστειλεν Ἰωὰσ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πρὸσ Ἀμεσσίαν βασιλέα Ἰούδα λέγων. ὁ ἄκαν ὁ ἐν τῷ Λιβάνῳ ἀπέστειλε πρὸσ τὴν κέδρον τὴν ἐν τῷ Λιβάνῳ λέγων. δὸσ τὴν θυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰσ γυναῖκα. καὶ διῆλθον τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ τὰ ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ συνεπάτησαν τὴν ἄκανα. τύπτων ἐπάταξασ τὴν Ἰδουμαίαν, καὶ ἐπῇρέ σε καρδία σου. ἐνδοξάσθητι καθήμενοσ ἐν τῷ οἴκῳ σου, καὶ ἱνατί ἐρίζεισ ἐν κακίᾳ σου̣ καὶ πεσῇ σὺ καὶ Ἰούδασ μετὰ σοῦ. καὶ οὐκ ἤκουσεν Ἀμεσσίασ. καὶ ἀνέβη Ἰωὰσ βασιλεὺσ Ἰσραήλ, καὶ ὤφθησαν προσώποισ αὐτὸσ καὶ Ἀμεσσίασ βασιλεὺσ Ἰούδα ἐν Βαιθσαμὺσ τῇ τοῦ Ἰούδα. καὶ ἔπταισεν Ἰούδασ ἀπὸ προσώπου Ἰσραήλ, καὶ ἔφυγεν ἀνὴρ εἰσ τὸ σκήνωμα αὐτοῦ. καὶ τὸν Ἀμεσσίαν υἱὸν Ἰωὰσ υἱοῦ Ὀχοζίου συνέλαβεν Ἰωὰσ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ ἐν Βαιθσαμύσ. καὶ ἦλθεν εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ καθεῖλεν ἐν τῷ τείχει Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ πύλῃ Ἐφραὶμ ἕωσ πύλησ τῆσ γωνίασ τετρακοσίουσ πήχεισ. καὶ ἔλαβεν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ εὑρεθέντα ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ ἐν θησαυροῖσ οἴκου τοῦ βασιλέωσ καὶ τοὺσ υἱοὺσ τῶν συμμίξεων καὶ ἀπέστρεψεν εἰσ Σαμάρειαν. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωάσ, ὅσα ἐποίησεν ἐν δυναστείᾳ αὐτοῦ, ἃ ἐπολέμησε μετὰ Ἀμεσσίου βασιλέωσ Ἰούδα, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰσραήλ̣ καὶ ἐκοιμήθη Ἰωὰσ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν βασιλέων Ἰσραήλ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἱεροβοὰμ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. καὶ ἔζησεν Ἀμεσσίασ υἱὸσ Ἰωὰσ βασιλεὺσ Ἰούδα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Ἰωὰσ υἱὸν Ἰωάχαζ βασιλέα Ἰσραὴλ πεντεκαίδεκα ἔτη. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἀμεσσίου καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ καὶ συνεστράφησαν ἐπ̓ αὐτὸν σύστρεμμα ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔφυγεν εἰσ Λαχίσ. καὶ ἀπέστειλαν ὀπίσω αὐτοῦ εἰσ Λαχὶσ καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐκεῖ. καὶ ᾖραν αὐτὸν ἐφ̓ ἵππων, καὶ ἐτάφη ἐν Ἱερουσαλὴμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυίδ. καὶ ἔλαβε πᾶσ ὁ λαὸσ Ἰούδα τὸν Ἀζαρίαν —καὶ αὐτὸσ υἱὸσ ἑκκαίδεκα ἐτῶν— καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ Ἀμεσσίου. αὐτὸσ ᾠκοδόμησε τὴν Αἰλὼθ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ Ἰούδᾳ μετὰ τὸ κοιμηθῆναι τὸν βασιλέα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ. Ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ τοῦ Ἀμεσσίου υἱῷ Ἰωὰσ βασιλεῖ Ἰούδα ἐβασίλευσεν Ἱεροβοὰμ υἱὸσ Ἰωὰσ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ τεσσαράκοντα καὶ ἓν ἔτοσ. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου. οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ, ὃσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. αὐτὸσ ἀπέστησε τὸ ὅριον Ἰσραὴλ ἀπὸ εἰσόδου Αἰμὰθ ἕωσ τῆσ θαλάσσησ τῆσ Ἄραβα κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ἰωνᾶ υἱοῦ Ἀμαθὶ τοῦ προφήτου τοῦ ἐν Γεθχοφέρ. ὅτι εἶδε Κύριοσ τὴν ταπείνωσιν Ἰσραὴλ πικρὰν σφόδρα καὶ ὀλιγοστοὺσ συνεχομένουσ καὶ ἐσπανισμένουσ καὶ ἐγκαταλελειμμένουσ, καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν τῷ Ἰσραήλ. καὶ οὐκ ἐλάλησε Κύριοσ ἐξαλεῖψαι τὸ σπέρμα Ἰσραὴλ ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺσ διὰ χειρὸσ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ἰωάσ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἱεροβοὰμ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, ὅσα ἐπολέμησε καὶ ὅσα ἐπέστρεψε τὴν Δαμασκὸν καὶ τὴν Αἰμὰθ τῷ Ἰούδᾳ ἐν Ἰσραήλ, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰσραήλ̣ καὶ ἐκοιμήθη Ἱεροβοὰμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ μετὰ βασιλέων Ἰσραήλ, καὶ ἐβασίλευσε Ζαχαρίασ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. ΕΝ ἔτει εἰκοστῷ καὶ ἑβδόμῳ τῷ Ἱεροβοὰμ βασιλεῖ Ἰσραὴλ ἐβασίλευσεν Ἀζαρίασ υἱὸσ Ἀμεσσίου βασιλέωσ Ἰούδα.

υἱὸσ ἑκκαίδεκα ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ πεντηκονταδύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ἱεχελία ἐξ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲσ ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Ἀμεσσίασ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐκ ἐξῇρεν, ἔτι ὁ λαὸσ ἐθυσίαζε καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖσ ὑψηλοῖσ, καὶ ἥψατο Κύριοσ τὸν βασιλέα, καὶ ἦν λελεπρωμένοσ ἕωσ ἡμέρασ θανάτου αὐτοῦ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν οἴκῳ ἀφφουσώθ, καὶ Ἰωάθαμ υἱὸσ τοῦ βασιλέωσ ἐπὶ τῷ οἴκῳ κρίνων τὸν λαὸν τῆσ γῆσ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἀζαρίου, καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ καὶ ἐκοιμήθη Ἀζαρίασ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἰωάθαμ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. Ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ὀγδόῳ τῷ Ἀζαρίου βασιλεῖ Ἰούδα ἐβασίλευσε Ζαχαρίασ υἱὸσ Ἱεροβοὰμ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ ἑξάμηνον. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου, καθὰ ἐποίησαν οἱ πατέρεσ αὐτοῦ. οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ, ὃσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. καὶ συνεστράφησαν ἐπ̓ αὐτὸν Σελλοὺμ υἱὸσ Ἰαβὶσ καὶ Κεβλαὰμ καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσαν αὐτόν, καὶ Σελλοὺμ ἐβασίλευσεν ἀντ̓ αὐτοῦ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ζαχαρίου ἰδού εἰσι γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰσραήλ. ὁ λόγοσ Κυρίου, ὃν ἐλάλησε πρὸσ Ἰοὺ λέγων. υἱοὶ τέταρτοι καθήσονταί σοι ἐπὶ θρόνου Ἰσραήλ. καὶ ἐγένετο οὕτωσ. Καὶ Σελλοὺμ υἱὸσ Ἰαβὶσ ἐβασίλευσε. καὶ ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἐνάτῳ Ἀζαρίᾳ βασιλεῖ Ἰούδα ἐβασίλευσε Σελλοὺμ μῆνα ἡμερῶν ἐν Σαμαρείᾳ. καὶ ἀνέβη Μαναὴμ υἱὸσ Γαδδὶ ἐκ Θαρσιλὰ καὶ ἦλθεν εἰσ Σαμάρειαν καὶ ἐπάταξε τὸν Σελλοὺμ υἱὸν Ἰαβὶσ ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Σελλοὺμ καὶ ἡ συστροφὴ αὐτοῦ, ἣν συνεστράφη, ἰδού εἰσι γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰσραήλ. τότε ἐπάταξε Μαναὴμ τὴν Θερσὰ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὰ ὅρια αὐτῆσ ἀπὸ Θερσά, ὅτι οὐκ ἤνοιξαν αὐτῷ. καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν καὶ τὰσ ἐν γαστρὶ ἐχούσασ ἀνέρρηξεν. Ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἐνάτῳ τῷ Ἀζαρίᾳ βασιλεῖ Ἰούδα ἐβασίλευσε Μαναὴμ υἱὸσ Γαδδὶ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ δέκα ἔτη. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου. οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ, ὃσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. ἐν ταῖσ ἡμέραισ αὐτοῦ ἀνέβη Φοὺλ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ Μαναὴμ ἔδωκε τῷ Φοὺλ χίλια τάλαντα ἀργυρίου εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ ἐξήνεγκε Μαναὴμ τὸ ἀργύριον ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, ἐπὶ πᾶν δυνατὸν ἰσχύϊ, δοῦναι τῷ βασιλεῖ τῶν Ἀσσυρίων, πεντήκοντα σίκλουσ τῷ ἀνδρὶ τῷ ἑνί. καὶ ἀπέστρεψε βασιλεὺσ Ἀσσυρίων καὶ οὐκ ἔστη ἐκεῖ ἐν τῇ γῇ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Μαναὴμ καὶ πάντα ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰσραήλ̣ καὶ ἐκοιμήθη Μαναὴμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσε Φακεσίασ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. Ἐν ἔτει πεντηκοστῷ τοῦ Ἀζαρίου βασιλεῖ Ἰούδα ἐβασίλευσε Φακεσίασ υἱὸσ Μαναὴμ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ δύο ἔτη. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου. οὐκ ἀπέστη ἀπὸ ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ, ὃσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. καὶ συνεστράφη ἐπ̓ αὐτὸν Φακεὲ υἱὸσ Ρομελίου ὁ τριστάτησ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ ἐναντίον οἴκου τοῦ βασιλέωσ μετὰ τοͅ Ἀργόβ καὶ μετὰ τοῦ Ἀρία, καὶ μετ̓ αὐτοῦ πεντήκοντα ἄνδρεσ ἀπὸ τῶν τετρακοσίων. καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ̓ αὐτοῦ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Φακεσίου καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, ἰδού εἰσι γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰσραήλ. Ἐν ἔτει πεντηκοστῷ καὶ δευτέρῳ τοῦ Ἀζαρίου βασιλεῖ Ἰούδα ἐβασίλευσε Φακεὲ υἱὸσ Ρομελίου ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ εἴκοσιν ἔτη. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου. οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ, ὃσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. ἐν ταῖσ ἡμέραισ Φακεὲ βασιλέωσ Ἰσραὴλ ἦλθε Θαγλαθφελλασὰρ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων καὶ ἔλαβε τὴν Αἲν καὶ τὴν Ἀβελβαιθαμααχὰ καὶ τὴν Ἀνιὼχ καὶ τὴν Κενὲζ καὶ τὴν Ἀσὼρ καὶ τὴν Γαλαὰδ καὶ τὴν Γαλιλαίαν, πᾶσαν γῆν Νεφθαλί, καὶ ἀπῴκισεν αὐτοὺσ εἰσ Ἀσσυρίουσ. καὶ συνέστρεψε σύστρεμμα Ὡσηὲ υἱὸσ Ἠλὰ ἐπὶ Φακεὲ υἱὸν Ρομελίου καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσε καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ̓ αὐτοῦ ἐν ἔτει εἰκοστῷ Ἰωάθαμ υἱοῦ Ἀζαρίου. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Φακεὲ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰσραήλ. Ἐν ἔτει δευτέρῳ Φακεὲ υἱοῦ Ρομελίου βασιλεῖ Ἰσραὴλ ἐβασίλευσεν Ἰωάθαμ υἱὸσ Ἀζαρίου βασιλέωσ Ἰούδα. υἱὸσ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἑκκαίδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Ἱερουσὰ θυγάτηρ Σαδώκ. καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲσ ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Ἀζαρίασ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῇρεν, ἔτι ὁ λαὸσ ἐθυσίαζε καὶ ἐθυμία ἐν τοῖσ ὑψηλοῖσ. αὐτὸ ᾠκοδόμησε τὴν πύλην οἴκου Κυρίου τὴν ἐπάνω. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωάθαμ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἤρξατο Κύριοσ ἐξαποστέλλειν ἐν Ἰούδᾳ τὸν Ραασσὼν βασιλέα Συρίασ, καὶ τὸν Φακεὲ υἱὸν Ρομελίου. καὶ ἐκοιμήθη Ἰωάθαμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἄχαζ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. ΕΝ ἔτει ἑπτακαιδεκάτῳ Φακεὲ υἱοῦ Ρομελίου ἐβασίλευσεν Ἄχαζ υἱὸσ Ἰωάθαμ βασιλέωσ Ἰούδα.

υἱὸσ εἴκοσιν ἐτῶν ἦν Ἄχαζ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἑκκαίδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ οὐκ ἐποίησε τὸ εὐθὲσ ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου Θεοῦ αὐτοῦ πιστῶσ, ὡσ Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη, ἐν ὁδῷ βασιλέων Ἰσραήλ, καί γε τὸν υἱὸν αὐτοῦ διῆγεν ἐν πυρὶ κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῇρε Κύριοσ ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἐθυσίαζε καὶ ἐθυμία ἐν τοῖσ ὑψηλοῖσ καὶ ἐπὶ τῶν βουνῶν καὶ ὑποκάτω παντὸσ ξύλου ἀλσώδουσ. τότε ἀνέβη Ραασσὼν βασιλεὺσ Συρίασ καὶ Φακεὲ υἱὸσ Ρομελίου βασιλεὺσ Ἰσραὴλ εἰσ Ἱερουσαλὴμ εἰσ πόλεμον καὶ ἐπολιόρκουν ἐπὶ Ἄχαζ καὶ οὐκ ἠδύναντο πολεμεῖν. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπέστρεψε Ραασσὼν βασιλεὺσ Συρίασ τὴν Αἰλὰθ τῇ Συρίᾳ καὶ ἐξέβαλε τοὺσ Ἰουδαίουσ ἐξ Αἰλὰθ καὶ Ἰδουμαῖοι ἦλθον εἰσ Αἰλὰθ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ ἀπέστειλεν Ἄχαζ ἀγγέλουσ πρὸσ Θαγλαθφελλασὰρ βασιλέα Ἀσσυρίων λέγων. δοῦλόσ σου καὶ υἱόσ σου ἐγώ, ἀνάβηθι καὶ σῶσόν με ἐκ χειρὸσ βασιλέωσ Συρίασ καὶ ἐκ χειρὸσ βασιλέωσ Ἰσραὴλ τῶν ἐπανισταμένων ἐπ̓ ἐμέ. καὶ ἔλαβεν Ἄχαζ ἀργύριον καὶ χρυσίον τὸ εὑρεθὲν ἐν θησαυροῖσ οἴκου Κυρίου καὶ οἴκου βασιλέωσ καὶ ἀπέστειλε τῷ βασιλεῖ δῶρα. καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων, καὶ ἀνέβη βασιλεὺσ Ἀσσυρίων εἰσ Δαμασκὸν καὶ συνέλαβεν αὐτὴν καὶ ἀπῴκισεν αὐτὴν καὶ τὸν Ραασσὼν βασιλέα ἐθανάτωσε. καὶ ἐπορεύθη βασιλεὺσ Ἄχαζ εἰσ Δαμασκὸν εἰσ ἀπαντὴν Θαγλαθφελλασὰρ βασιλεῖ Ἀσσυρίων εἰσ Δαμασκόν. καὶ εἶδε τὸ θυσιαστήριον ἐν Δαμασκῶ, καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ Ἄχαζ πρὸσ Οὐρίαν τὸν ἱερέα τὸ ὁμοίωμα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τὸν ρυθμὸν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν ποίησιν αὐτοῦ. καὶ ᾠκοδόμησεν Οὐρίασ ὁ ἱερεὺσ τὸ θυσιαστήριον κατὰ πάντα, ὅσα ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ Ἄχαζ ἐκ Δαμασκοῦ. καὶ εἶδεν ὁ βασιλεὺσ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἀνέβη ἐπ̓ αὐτὸ καὶ ἐθυμίασε τὴν ὁλοκαύτωσιν αὐτοῦ καὶ τὴν θυσίαν αὐτοῦ καὶ τὴν σπονδὴν αὐτοῦ καὶ προσέχεε τὸ αἷμα τῶν εἰρηνικῶν τῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν τὸ ἀπέναντι Κυρίου. καὶ προσήγαγε ἀπὸ προσώπου τοῦ οἴκου Κυρίου ἀπὸ τοῦ ἀνὰ μέσον τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἀπὸ τοῦ ἀνὰ μέσον τοῦ οἴκου Κυρίου καὶ ἔδειξεν αὐτὸ ἐπὶ μηρὸν τοῦ θυσιαστηρίου κατὰ βορρᾶν. καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺσ Ἄχαζ τῷ Οὐρίᾳ τῷ ἱερεῖ λέγων. ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ μέγα πρόσφερε τὴν ὁλοκαύτωσιν τὴν πρωϊνὴν καὶ τὴν θυσίαν τὴν ἑσπερινήν, καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν τοῦ βασιλέωσ καὶ τὴν θυσίαν αὐτοῦ καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν παντὸσ τοῦ λαοῦ καὶ τὴν θυσίαν αὐτῶν καὶ τὴν σπονδὴν αὐτῶν καὶ πᾶν αἷμα ὁλοκαυτώσεωσ καὶ πᾶν αἷμα θυσίασ ἐπ̓ αὐτῷ ἐκχεεῖσ. καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ἔσται μοι εἰσ τὸ πρωί̈. καὶ ἐποίησεν Οὐρίασ ὁ ἱερεὺσ κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ βασιλεὺσ Ἄχαζ. καὶ συνέκοψεν ὁ βασιλεὺσ Ἄχαζ τὰ συγκλείσματα τῶν μεχωνὼθ καὶ μετῇρεν ἀπ̓ αὐτῶν τὸν λουτῆρα καὶ τὴν θάλασσαν καθεῖλεν ἀπὸ τῶν βοῶν τῶν χαλκῶν τῶν ὑποκάτω αὐτῆσ καὶ ἔδωκεν αὐτὴν ἐπὶ βάσιν λιθίνην. καὶ τὸν θεμέλιον τῆσ καθέδρασ ᾠκοδόμησεν ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ τὴν εἴσοδον τοῦ βασιλέωσ τὴν ἔξω ἐπέστρεψεν ἐν οἴκῳ Κυρίου ἀπὸ προσώπου βασιλέωσ Ἀσσυρίων. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἄχαζ, ὅσα ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ καὶ ἐκοιμήθη Ἄχαζ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἐζεκίασ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. ΕΝ ἔτει δωδεκάτῳ τοῦ Ἄχαζ βασιλέωσ Ἰούδα ἐβασίλευσεν Ὡσηὲ υἱὸσ Ἠλὰ ἐν Σαμαρείᾳ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐννέα ἔτη.

καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου, πλὴν οὐχ ὡσ οἱ βασιλεῖσ Ἰσραήλ, οἳ ἦσαν ἔμπροσθεν αὐτοῦ. ἐπ̓ αὐτὸν ἀνέβη Σαλαμανασὰρ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ Ὡσηὲ δοῦλοσ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτῷ μαναά. καὶ εὗρε βασιλεὺσ Ἀσσυρίων ἐν τῷ Ὡσηὲ ἀδικίαν, ὅτι ἀπέστειλεν ἀγγέλουσ πρὸσ Σηγὼρ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ οὐκ ἤνεγκε μαναὰ τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ, καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν οἴκῳ φυλακῆσ. καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἀνέβη εἰσ Σαμάρειαν, καὶ ἐπολιόρκησεν ἐπ̓ αὐτὴν τρία ἔτη. ἐν ἔτει ἐνάτῳ Ὡσηὲ συνέλαβε βασιλεὺσ Ἀσσυρίων τὴν Σαμάρειαν καὶ ἀπῴκισεν Ἰσραὴλ εἰσ Ἀσσυρίουσ καὶ κατῴκισεν αὐτοὺσ ἐν Ἀλαὲ καὶ ἐν Ἀβὼρ ποταμοῖσ Γωζάν, καὶ ὄρη Μήδων. καὶ ἐγένετο ὅτι ἥμαρτον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῷ Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν τῷ ἀναγαγόντι αὐτοὺσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου ὑποκάτωθεν χειρὸσ Φαραὼ βασιλέωσ Αἰγύπτου καὶ ἐφοβήθησαν θεοὺσ ἑτέρους καὶ ἐπορεύθησαν τοῖσ δικαιώμασι τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῇρε Κύριοσ ἐκ προσώπου υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ οἱ βασιλεῖσ Ἰσραήλ, ὅσοι ἐποίησαν, καὶ ὅσοι ἠμφιέσαντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ λόγουσ οὐχ οὕτωσ κατὰ Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν. καὶ ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖσ ὑψηλὰ ἐν πάσαισ ταῖσ πόλεσιν αὐτῶν ἀπὸ πύργου φυλασσόντων ἕωσ πόλεωσ ὀχυρᾶς καὶ ἐστήλωσαν ἑαυτοῖσ στήλασ καὶ ἄλση ἐπὶ παντὶ βουνῷ ὑψηλῷ καὶ ὑποκάτω παντὸσ ξύλου ἀλσώδους καὶ ἐθυμίασαν ἐκεῖ ἐν πᾶσιν ὑψηλοῖσ καθὼσ τὰ ἔθνη, ἃ ἀπῴκισε Κύριοσ ἐκ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἐποίησαν κοινωνοὺσ καὶ ἐχάραξαν τοῦ παροργίσαι τὸν Κύριον καὶ ἐλάτρευσαν τοῖσ εἰδώλοισ, οἷσ εἶπε Κύριοσ αὐτοῖσ. οὐ ποιήσετε τὸ ρῆμα τοῦτο τῷ Κυρίῳ. καὶ διεμαρτύρατο Κύριοσ ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἐν τῷ Ἰούδᾳ καὶ ἐν χειρὶ πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ, παντὸσ ὁρῶντοσ λέγων. ἀποστράφητε ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν καὶ φυλάξατε τὰσ ἐντολάσ μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ πάντα τὸν νόμον, ὃν ἐνετειλάμην τοῖσ πατράσιν ὑμῶν, ὅσα ἀπέστειλα αὐτοῖσ ἐν χειρὶ τῶν δούλων μου τῶν προφητῶν. καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ ἐσκλήρυναν τὸν νῶτον αὐτῶν ὑπὲρ τὸν νῶτον τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ, ὅσα διεμαρτύρατο αὐτοῖσ, οὐκ ἐφύλαξαν καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ματαίων καὶ ἐματαιώθησαν, καὶ ὀπίσω τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν, ὧν ἐνετείλατο Κύριοσ αὐτοῖσ μὴ ποιῆσαι κατὰ ταῦτα. ἐγκατέλιπον τὰσ ἐντολὰσ Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖσ χώνευμα δύο δαμάλεισ καὶ ἐποίησαν ἄλση καὶ προσεκύνησαν πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐλάτρευσαν τῷ Βάαλ καὶ διῆγον τοὺσ υἱοὺσ αὐτῶν καὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτῶν ἐν πυρὶ καὶ ἐμαντεύοντο μαντείασ καὶ οἰωνίζοντο καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου παροργίσαι αὐτόν. καὶ ἐθυμώθη Κύριοσ σφόδρα ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστησεν αὐτοὺσ ἀπὸ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ οὐχ ὑπελείφθη πλὴν φυλὴ Ἰούδα μονωτάτη. καί γε Ἰούδασ οὐκ ἐφύλαξε τὰσ ἐντολὰσ Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν ἐν τοῖσ δικαιώμασιν Ἰσραήλ, οἷσ ἐποίησαν, καὶ ἀπεώσαντο τὸν Κύριον, καὶ ἐθυμώθη Κύριοσ παντὶ σπέρματι Ἰσραὴλ καὶ ἐσάλευσεν αὐτοὺσ καὶ ἔδωκεν αὐτοὺσ ἐν χειρὶ διαρπαζόντων αὐτούσ, ἕωσ οὗ ἀπέρριψεν αὐτοὺσ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. ὅτι πλὴν Ἰσραὴλ ἐπάνωθεν οἴκου Δαυὶδ καὶ ἐβασίλευσαν τὸν Ἱεροβοὰμ υἱὸν Ναβάτ, καὶ ἐξέωσεν Ἱεροβοὰμ τὸν Ἰσραὴλ ἐξόπισθεν Κυρίου καὶ ἐξήμαρτεν αὐτοὺσ ἁμαρτίαν μεγάλην. καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν πάσῃ ἁμαρτίᾳ Ἱεροβοάμ, ᾗ ἐποίησεν, οὐκ ἀπέστησαν ἀπ̓ αὐτῆσ, ἕωσ οὗ μετέστησε Κύριοσ τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καθὼσ ἐλάλησε Κύριοσ ἐν χειρὶ πάντων τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν προφητῶν, καὶ ἀπῳκίσθη Ἰσραὴλ ἐπάνωθεν τῆσ γῆσ αὐτοῦ εἰσ Ἀσσυρίουσ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. Καὶ ἤγαγε βασιλεὺσ Ἀσσυρίων ἐκ Βαβυλῶνοσ τὸν ἐκ Χουθὰ ἀπὸ Αἰ̈ὰ καὶ ἀπὸ Αἰμὰθ καὶ Σεπφαρουαί̈μ, καὶ κατῳκίσθησαν ἐν πόλεσι Σαμαρείασ ἀντὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν Σαμάρειαν καὶ κατῴκισαν ἐν ταῖσ πόλεσιν αὐτῆσ. καὶ ἐγένετο ἐν ἀρχῇ τῆσ καθέδρασ αὐτῶν οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν Κύριον, καὶ ἀπέστειλε Κύριοσ ἐν αὐτοῖσ τοὺσ λέοντασ, καὶ ἦσαν ἀποκτέννοντεσ ἐν αὐτοῖσ. καὶ εἶπαν τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων λέγοντεσ. τὰ ἔθνη, ἃ ἀπῴκισασ καὶ ἀντεκάθισασ ἐν πόλεσι Σαμαρείασ, οὐκ ἔγνωσαν τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ τῆσ γῆσ, καὶ ἀπέστειλεν εἰσ αὐτοὺσ τοὺσ λέοντασ, καὶ ἰδού εἰσι θανατοῦντεσ αὐτούσ, καθότι οὐκ οἴδασι τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ τῆσ γῆσ, καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων λέγων. ἀπάγετε ἐκεῖθεν καὶ πορευέσθωσαν καὶ κατοικήτωσαν ἐκεῖ καὶ φωτιοῦσιν αὐτοὺσ τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ τῆσ γῆσ. καὶ ἤγαγον ἕνα τῶν ἱερέων, ὧν ἀπῴκισαν ἀπὸ Σαμαρείασ, καὶ ἐκάθισεν ἐν Βαιθὴλ καὶ ἦν φωτίζων αὐτοὺσ πῶσ φοβηθῶσι τὸν Κύριον. καὶ ἦσαν ποιοῦντεσ ἔθνη ἔθνη θεοὺσ αὐτῶν καὶ ἔθηκαν ἐν οἴκῳ τῶν ὑψηλῶν, ὧν ἐποίησαν οἱ Σαμαρεῖται, ἔθνη ἔθνη ἐν ταῖσ πόλεσιν αὐτῶν, ἐν αἷσ κατῴκουν. καὶ οἱ ἄνδρεσ Βαβυλῶνοσ ἐποίησαν τὴν Σωκχὼθ Βαινίθ, καὶ οἱ ἄνδρεσ Χοὺθ ἐποίησαν τὴν Νηριγέλ, καὶ οἱ ἄνδρεσ Αἰμὰθ ἐποίησαν τὴν Ἀσιμάθ, καὶ οἱ Εὐαῖοι ἐποίησαν τὴν Ἐβλαζὲρ καὶ τὴν Θαρθάκ, καὶ οἱ Σεπφαρουαί̈μ κατέκαιον τοὺσ υἱοὺσ αὐτῶν ἐν πυρὶ τῷ Ἀδραμέλεχ καὶ Ἀνημελέχ, θεοῖσ Σεπφαρουαί̈μ. καὶ ἦσαν φοβούμενοι τὸν Κύριον καὶ κατῴκισαν τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐν τοῖσ οἴκοισ τῶν ὑψηλῶν, ἃ ἐποίησαν ἐν Σαμαρείᾳ, ἔθνοσ ἔθνοσ ἐν πόλει, ἐν ᾗ κατῴκουν ἐν αὐτῇ. καὶ ἦσαν φοβούμενοι τὸν Κύριον καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖσ ἱερεῖσ τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐποίησαν ἐν οἴκῳ τῶν ὑψηλῶν. καὶ τὸν Κύριον ἐφοβοῦντο καὶ τοῖσ θεοῖσ αὐτῶν ἐλάτρευον κατὰ τὸ κρίμα τῶν ἐθνῶν, ὅθεν ἀπῴκισαν αὐτοὺσ ἐκεῖθεν. ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ αὐτοὶ ἐποίουν κατὰ τὸ κρίμα αὐτῶν. αὐτοὶ φοβοῦνται καὶ αὐτοὶ ποιοῦσι κατὰ τὰ δικαιώματα αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῶν καὶ κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ τὴν ἐντολήν, ἣν ἐνετείλατο Κύριοσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰακώβ, οὗ ἔθηκε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰσραήλ, καὶ διέθετο Κύριοσ μετ̓ αὐτῶν διαθήκην καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖσ λέγων. οὐ φοβηθήσεσθε θεοὺσ ἑτέρουσ καὶ οὐ προσκυνήσετε αὐτοῖσ καὶ οὐ λατρεύσετε αὐτοῖσ καὶ οὐ θυσιάσετε αὐτοῖσ, ὅτι ἀλλ̓ ἢ τῷ Κυρίῳ, ὃσ ἀνήγαγεν ὑμᾶσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου ἐν ἰσχύϊ μεγάλῃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ, αὐτὸν φοβηθήσεσθε καὶ αὐτῷ προσκυνήσετε, αὐτῷ θύσετε. καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα καὶ τὸν νόμον καὶ τὰσ ἐντολάσ, ἃσ ἔγραψεν ὑμῖν ποιεῖν, φυλάσσεσθε πάσασ τὰσ ἡμέρασ καὶ οὐ φοβηθήσεσθε θεοὺσ ἑτέρουσ. καὶ τὴν διαθήκην, ἣν διέθετο μεθ̓ ὑμῶν, οὐκ ἐπιλήσεσθε καὶ οὐ φοβηθήσεσθε θεοὺσ ἑτέρουσ, ἀλλ̓ ἢ τὸν Κύριον Θεὸν ὑμῶν φοβηθήσεσθε, καὶ αὐτὸσ ἐξελεῖται ὑμᾶσ ἐκ πάντων τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν. καὶ οὐκ ἀκούσεσθε ἐπὶ τῷ κρίματι αὐτῶν, ὃ αὐτοὶ ποιοῦσι. καὶ ἦσαν τὰ ἔθνη ταῦτα φοβούμενοι τὸν Κύριον καὶ τοῖσ γλυπτοῖσ αὐ‐τῶν ἦσαν δουλεύοντεσ, καί γε οἱ υἱοὶ καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτῶν, καθὰ ἐποίησαν οἱ πατέρεσ αὐτῶν, ποιοῦσιν ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν ἔτει τρίτῳ τῷ Ὡσηὲ υἱῷ Ἠλὰ βασιλεῖ Ἰσραὴλ ἐβασίλευσεν Ἐζεκίασ υἱὸσ Ἄχαζ βασιλέωσ Ἰούδα.

υἱὸσ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ἄβου θυγάτηρ Ζαχαρίου. καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲσ ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. αὐτὸσ ἐξῇρε τὰ ὑψηλὰ καὶ συνέτριψε τὰσ στήλασ καὶ ἐξωλόθρευσε τὰ ἄλση καὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν, ὃν ἐποίησε Μωυσῆσ, ὅτι ἕωσ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ἦσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ θυμιῶντεσ αὐτῷ, καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν Νεεσθάν. ἐν Κυρίῳ Θεῷ Ἰσραὴλ ἤλπισε, καὶ μετ̓ αὐτὸν οὐκ ἐγενήθη ὅμοιοσ αὐτῷ ἐν βασιλεῦσιν Ἰούδα καὶ ἐν τοῖσ γενομένοισ ἔμπροσθεν αὐτοῦ. καὶ ἐκολλήθη τῷ Κυρίῳ, οὐκ ἀπέστη ὄπισθεν αὐτοῦ καὶ ἐφύλαξε τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ, ὅσασ ἐνετείλατο Μωυσῇ. καὶ ἦν Κύριοσ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ ἐν πᾶσιν, οἷσ ἐποίει, συνῆκε. καὶ ἠθέτησεν ἐν τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων καὶ οὐκ ἐδούλευσεν αὐτῷ. αὐτὸσ ἐπάταξε τοὺσ ἀλλοφύλουσ ἕωσ Γάζησ καὶ ἕωσ ὁρίου αὐτῆσ ἀπὸ πύργου φυλασσόντων καὶ ἕωσ πόλεωσ ὀχυρᾶσ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ βασιλεῖ Ἐζεκίᾳ ἀνέβη Σαλαμανασὰρ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων ἐπὶ Σαμάρειαν καὶ ἐπολιόρκει ἐπ̓ αὐτήν. καὶ κατελάβετο αὐτὴν ἀπὸ τέλουσ τριῶν ἐτῶν ἐν ἔτει ἕκτῳ τῷ Ἐζεκίᾳ , καὶ συνελήφθη Σαμάρεια. καὶ ἀπῴκισε βασιλεὺσ Ἀσσυρίων τὴν Σαμάρειαν εἰσ Ἀσσυρίουσ καὶ ἔθηκεν αὐτοὺσ ἐν Ἀλαὲ καὶ ἐν Ἀβὼρ ποταμῷ Γωζὰν καὶ ὄρη Μήδων, ἀνθ̓ ὧν ὅτι οὐκ ἤκουσαν τῆσ φωνῆσ Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν καὶ παρέβησαν τὴν διαθήκην αὐτοῦ, πάντα ὅσα ἐνετείλατο Μωυσῆσ ὁ δοῦλοσ Κυρίου, καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ οὐκ ἐποίησαν. Καὶ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει τοῦ βασιλέωσ Ἐζεκίου ἀνέβη Σενναχηρὶμ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων ἐπὶ τὰσ πόλεισ Ἰούδα τὰσ ὀχυρὰσ καὶ συνέλαβεν αὐτάσ. καὶ ἀπέστειλεν Ἐζεκίασ βασιλεὺσ Ἰούδα ἀγγέλουσ πρὸσ βασιλέα Ἀσσυρίων εἰσ Λαχὶσ λέγων. ἡμάρτηκα, ἀποστράφηθι ἀπ̓ ἐμοῦ. ὃ ἐὰν ἐπιθῇσ ἐπ̓ ἐμέ, βαστάσω. καὶ ἐπέθηκεν ὁ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων ἐπὶ Ἐζεκίαν βασιλέα Ἰούδα τριακόσια τάλαντα ἀργυρίου καὶ τριάκοντα τάλαντα χρυσίου. καὶ ἔδωκεν Ἐζεκίασ πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ ἐν θησαυροῖσ οἴκου τοῦ βασιλέωσ. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ συνέκοψεν Ἐζεκίασ τὰσ θύρασ ναοῦ καὶ τὰ ἐστηριγμένα, ἃ ἐχρύσωσεν Ἐζεκίασ ὁ βασιλεὺσ Ἰούδα, καὶ ἔδωκεν αὐτὰ βασιλεῖ Ἀσσυρίων. καὶ ἀπέστειλε βασιλεὺσ Ἀσσυρίων τὸν Θαρθὰν καὶ τὸν Ραφὶσ καὶ τὸν Ραψάκην ἐκ Λαχὶσ πρὸσ τὸν βασιλέα Ἐζεκίαν ἐν δυνάμει βαρείᾳ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔστησαν ἐν τῷ ὑδραγωγῷ τῆσ κολυμβήθρασ τῆσ ἄνω, ἥ ἐστιν ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέωσ. καὶ ἐβόησαν πρὸσ Ἐζεκίαν, καὶ ἦλθον πρὸσ αὐτὸν Ἑλιακὶμ υἱὸσ Χελκίου ὁ οἰκονόμοσ καὶ Σωμνὰσ ὁ γραμματεὺσ καὶ Ἰωὰσ ὁ υἱὸσ Σαφὰτ ὁ ἀναμιμνῄσκων. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ Ραψάκησ. εἴπατε δὴ πρὸσ Ἐζεκίαν. τάδε λέγει ὁ βασιλεὺσ ὁ μέγασ ὁ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων. τί ἡ πεποίθησισ αὕτη, ἣν πέποιθασ̣ εἶπασ. πλὴν λόγοι χειλέων, βουλὴ καὶ δύναμισ εἰσ πόλεμον. νῦν οὖν τίνι πεποιθὼσ ἠθέτησασ ἐν ἐμοί̣ νῦν ἰδοὺ πέποιθασ σαυτῷ ἐπὶ τὴν ράβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεθλασμένην ταύτην, ἐπ̓ Αἴγυπτον̣ ὃσ ἂν στηριχθῇ ἀνὴρ ἐπ̓ αὐτήν, καὶ εἰσελεύσεται εἰσ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ τρήσει αὐτήν. οὕτωσ Φαραὼ βασιλεὺσ Αἰγύπτου πᾶσι τοῖσ πεποιθόσιν ἐπ̓ αὐτόν. καὶ ὅτι εἶπασ πρόσ με. ἐπὶ Κύριον Θεὸν πεποίθαμεν. οὐχὶ αὐτὸσ οὗτοσ, οὗ ἀπέστησεν Ἐζεκίασ τὰ ὑψηλὰ αὐτοῦ καὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ εἶπε τῷ Ἰούδᾳ καὶ τῇ Ἱερουσαλήμ. ἐνώπιον τοῦ θυσιαστηρίου τούτου προσκυνήσετε ἐν Ἱερουσαλήμ̣ καὶ νῦν μίχθητε δὴ τῷ κυρίῳ μου βασιλεῖ Ἀσσυρίων, καὶ δώσω σοι δισχιλίουσ ἵππουσ, εἰ δυνήσῃ δοῦναι σεαυτῷ ἐπιβάτασ ἐπ̓ αὐτούσ. καὶ πῶσ ἀποστρέψεισ τὸ πρόσωπον τοπάρχου ἑνὸσ τῶν δούλων τοῦ κυρίου μου τῶν ἐλαχίστων̣ καὶ ἤλπισασ σαυτῷ ἐπ̓ Αἴγυπτον εἰσ ἅρματα καὶ ἱππεῖσ. καὶ νῦν μὴ ἄνευ Κυρίου ἀνέβημεν ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον τοῦ διαφθεῖραι αὐτόν̣ Κύριοσ εἶπε πρόσ με. ἀνάβηθι ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην καὶ διάφθειρον αὐτήν. καὶ εἶπεν Ἑλιακὶμ υἱὸσ Χελκίου καὶ Σωμνὰσ καὶ Ἰωὰσ πρὸσ Ραψάκην. λάλησον δὴ πρὸσ τοὺσ παῖδάσ σου Συριστί, ὅτι ἀκούομεν ἡμεῖσ, καὶ οὐ λαλήσεισ μεθ̓ ἡμῶν Ἰουδαϊστί, καὶ ἱνατί λαλεῖσ ἐν τοῖσ ὠσὶ τοῦ λαοῦ τοῦ ἐπὶ τοῦ τείχουσ̣ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτοὺσ Ραψάκησ. μὴ ἐπὶ τὸν κύριόν σου καὶ πρὸσ σὲ ἀπέστειλέ με ὁ κύριόσ μου λαλῆσαι τοὺσ λόγουσ τούτουσ̣ οὐχὶ ἐπὶ τοὺσ ἄνδρασ τοὺσ καθημένουσ ἐπὶ τοῦ τείχουσ τοῦ φαγεῖν τὴν κόπρον αὐτῶν καὶ πιεῖν τὸ οὖρον αὐτῶν μεθ̓ ὑμῶν ἅμα̣ καὶ ἔστη Ραψάκησ καὶ ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ Ἰουδαϊστὶ καὶ ἐλάλησε καὶ εἶπεν. ἀκούσατε τοὺσ λόγουσ τοῦ μεγάλου βασιλέωσ Ἀσσυρίων. τάδε λέγει ὁ βασιλεύσ. μὴ ἐπαιρέτω ὑμᾶσ Ἐζεκίασ λόγοισ, ὅτι οὐ μὴ δύνηται ὑμᾶσ ἐξελέσθαι ἐκ χειρόσ μου. καὶ μὴ ἐλπιζέτω ὑμᾶσ Ἐζεκίασ πρὸσ Κύριον λέγων. ἐξαιρούμενοσ ἐξελεῖται Κύριοσ, οὐ μὴ παραδοθῇ ἡ πόλισ αὕτη ἐν χειρὶ βασιλέωσ Ἀσσυρίων. μὴ ἀκούετε Ἐζεκίου. ὅτι τάδε λέγει ὁ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων. ποιήσατε μετ̓ ἐμοῦ εὐλογίαν καὶ ἐξέλθατε πρόσ με, καὶ πίεται ἀνὴρ τὴν ἄμπελον αὐτοῦ καὶ ἀνὴρ τὴν συκῆν αὐτοῦ φάγεται καὶ πίεται ὕδωρ τοῦ λάκκου αὐτοῦ, ἕωσ ἔλθω καὶ λάβω ὑμᾶσ εἰσ γῆν ὡσ γῆ ὑμῶν, γῆ σίτου καὶ οἴνου καὶ ἄρτου καὶ ἀμπελώνων, γῆ ἐλαίασ ἐλαίου καὶ μέλιτοσ, καὶ ζήσετε καὶ οὐ μὴ ἀποθάνητε. καὶ μὴ ἀκούετε Ἐζεκίου, ὅτι ἀπατᾷ ὑμᾶσ λέγων. Κύριοσ ρήσεται ὑμᾶσ. μὴ ρυόμενοι ἐρρύσαντο οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν ἕκαστοσ τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἐκ χειρὸσ βασιλέωσ Ἀσσυρίων̣ ποῦ ἐστιν ὁ θεὸσ Αἰμὰθ καὶ Ἀρφάδ̣ ποῦ ἐστιν ὁ θεὸσ Σεπφαουραί̈μ, Ἀνὰ καὶ Ἀβά, ὅτι ἐξείλαντο Σαμάρειαν ἐκ χειρόσ μου̣ τίσ ἐν πᾶσι τοῖσ θεοῖσ τῶν γαιῶν, οἳ ἐξείλαντο τὰσ γᾶσ αὐτῶν ἐκ χειρόσ μου, ὅτι ἐξελεῖται Κύριοσ τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐκ χειρόσ μου̣ καὶ ἐκώφευσαν καὶ οὐκ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ λόγον, ὅτι ἐντολὴ τοῦ βασιλέωσ λέγων. οὐκ ἀποκριθήσεσθε αὐτῷ. καὶ εἰσῆλθεν Ἑλιακὶμ υἱὸσ Χελκίου ὁ οἰκονόμοσ καὶ Σωμνὰσ ὁ γραμματεὺσ καὶ Ἰωὰσ υἱὸσ Σαφὰτ ὁ ἀναμιμνήσκων πρὸσ Ἐζεκίαν, διερρηχότεσ τὰ ἱμάτια καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ τοὺσ λόγουσ Ραψάκου. ΚΑΙ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺσ Ἐζεκίασ, καὶ διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ περιεβάλετο σάκκον καὶ εἰσῆλθεν εἰσ οἶκον Κυρίου.

καὶ ἀπέστειλεν Ἑλιακὶμ τὸν οἰκονόμον καὶ Σωμνὰν τὸν γραμματέα καὶ τοὺσ πρεσβυτέρουσ τῶν ἱερέων περιβεβλημένουσ σάκκουσ πρὸσ Ἡσαί̈αν τὸν προφήτην, υἱὸν Ἀμώσ, καὶ εἶπον πρὸσ αὐτόν. τάδε λέγει Ἐζεκίασ. ἡμέρα θλίψεωσ καὶ ἐλεγμοῦ καὶ παροργισμοῦ ἡ ἡμέρα αὕτη. ὅτι ἦλθον υἱοὶ ἕωσ ὠδίνων, καὶ ἰσχὺσ οὐκ ἔστι τῇ τικτούσῃ. εἴ πωσ εἰσακούσεται Κύριοσ ὁ Θεόσ σου πάντασ τοὺσ λόγουσ Ραψάκου, ὃν ἀπέστειλεν αὐτὸν βασιλεὺσ Ἀσσυρίων ὁ κύριοσ αὐτοῦ ὀνειδίζειν Θεὸν ζῶντα καὶ βασφημεῖν ἐν λόγοισ, οἷσ ἤκουσε Κύριοσ ὁ Θεόσ σου, καὶ λήψῃ προσευχὴν περὶ τοῦ λείμματοσ τοῦ εὑρισκομένου. καὶ ἦλθον οἱ παῖδεσ τοῦ βασιλέωσ Ἐζεκίου πρὸσ Ἡσαί̈αν, καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Ἡσαί̈ασ. τάδε ἐρεῖτε πρὸσ τὸν κύριον ὑμῶν. τάδε λέγει Κύριοσ. μὴ φοβηθῇσ ἀπὸ τῶν λόγων, ὧν ἤκουσασ, ὧν ἐβλασφήμησαν τὰ παιδάρια βασιλέωσ Ἀσσυρίων. ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐν αὐτῷ πνεῦμα, καὶ ἀκούσεται ἀγγελίαν καὶ ἀποστραφήσεται εἰσ τὴν γῆν αὐτοῦ, καὶ καταβαλῶ αὐτὸν ἐν ρομφαίᾳ ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ. Καὶ ἐπέστρεψε Ραψάκησ, καὶ εὗρε τὸν βασιλέα Ἀσσυρίων πολεμοῦντα ἐπὶ Λοβνά, ὅτι ἤκουσεν ὅτι ἀπῇρεν ἐκ Λαχίσ. καὶ ἤκουσε περὶ Θαρακὰ βασιλέωσ Αἰθιόπων λέγων. ἰδοὺ ἐξῆλθε πολεμεῖν μετὰ σοῦ. καὶ ἐπέστρεψε καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλουσ πρὸσ Ἐζεκίαν λέγων. μὴ ἐπαιρέτω σε ὁ Θεόσ σου, ἐφ̓ ᾧ σὺ πέποιθασ ἐπ̓ αὐτῷ λέγων. οὐ μὴ παραδοθῇ Ἱερουσαλὴμ εἰσ χεῖρασ βασιλέωσ Ἀσσυρίων. ἰδοὺ σὺ ἤκουσασ πάντα ὅσα ἐποίησαν βασιλεῖσ Ἀσσυρίων πάσαισ ταῖσ γαίαισ τοῦ ἀναθεματίσαι αὐτάσ, καὶ σὺ ρυσθήσῃ̣ μὴ ἐξαιρούμενοι ἐξείλαντο αὐτοὺσ οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν, οὓσ διέφθειραν οἱ πατέρεσ μου, τήν τε Γωζὰν καὶ τὴν Χαρρὰν καὶ τὴν Ραφὶσ καὶ υἱοὺσ Ἐδὲμ τοὺσ ἐν Θαεσθέν̣ ποῦ ἐστιν ὁ βασιλεὺσ Αἰμὰθ καὶ ὁ βασιλεὺσ Ἀρφάδ̣ καὶ ποῦ ἐστι βασιλεὺσ τῆσ πόλεωσ Σεπφαρουαί̈ν Ἀνὰ καὶ Ἀβά̣ καὶ ἔλαβεν Ἐζεκίασ τὰ βιβλία ἐκ χειρὸσ τῶν ἀγγέλων καὶ ἀνέγνω αὐτά. καὶ ἀνέβη εἰσ οἶκον Κυρίου καὶ ἀνέπτυξεν αὐτὰ Ἐζεκίασ ἐναντίον Κυρίου καὶ εἶπε. Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραὴλ ὁ καθήμενοσ ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, σὺ εἶ ὁ Θεὸσ μόνοσ ἐν πάσαισ ταῖσ βασιλείαισ τῆσ γῆσ, σὺ ἐποίησασ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖσ σου καὶ ἄκουσον. ἄνοιξον, Κύριε, τοὺσ ὀφθαλμούσ σου καὶ ἰδὲ καὶ ἄκουσον τοὺσ λόγουσ Σενναχηρίμ, οὓσ ἀπέστειλεν ὀνειδίζειν Θεὸν ζῶντα. ὅτι ἀληθείᾳ, Κύριε, ἠρήμωσαν βασιλεῖσ Ἀσσυρίων τὰ ἔθνη καὶ ἔδωκαν τοὺσ θεοὺσ αὐτῶν εἰσ τὸ πῦρ, ὅτι οὐ θεοί εἰσιν, ἀλλ̓ ἢ ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, ξύλα καὶ λίθοι, καὶ ἀπώλεσαν αὐτούσ. καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεὸσ ἡμῶν, σῶσον ἡμᾶσ ἐκ χειρὸσ αὐτοῦ καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ βασιλεῖαι τῆσ γῆσ, ὅτι σὺ Κύριοσ ὁ Θεὸσ μόνοσ. Καὶ ἀπέστειλεν Ἡσαί̈ασ υἱὸσ Ἀμὼσ πρὸσ Ἐζεκίαν λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ τῶν δυνάμεων Θεὸσ Ἰσραήλ. ἃ προσηύξω πρόσ με περὶ Σενναχηρὶμ βασιλέωσ Ἀσσυρίων, ἤκουσα. οὖτοσ ὁ λόγοσ, ὃν ἐλάλησε Κύριοσ ἐπ̓ αὐτόν. ἐξουδένωσέ σε καὶ ἐμυκτήρισέ σε παρθένοσ θυγάτηρ Σιών, ἐπὶ σοὶ κεφαλὴν αὐτῆσ ἐκίνησε θυγάτηρ Ἱερουσαλήμ. τίνα ὠνείδισασ καὶ τίνα ἐβλασφήμησασ̣ καὶ ἐπὶ τίνα ὕψωσασ φωνήν̣ καὶ ᾖρασ εἰσ ὕψοσ τοὺσ ὀφθαλμούσ σου εἰσ τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραήλ. ἐν χειρὶ ἀγγέλων σου ὠνείδισασ Κύριον καὶ εἶπασ. ἐν τῷ πλήθει τῶν ἁρμάτων μου ἐγὼ ἀναβήσομαι εἰσ ὕψοσ ὀρέων, μηροὺσ τοῦ Λιβάνου, καὶ ἔκοψα τὸ μέγεθοσ τῆσ κέδρου αὐτοῦ, τὰ ἐκλεκτὰ κυπαρίσσων αὐτοῦ, καὶ ἦλθον εἰσ μέσον δρυμοῦ καὶ Καρμήλου. ἐγὼ ἔψυξα καὶ ἔπιον ὕδατα ἀλλότρια καὶ ἐξηρήμωσα τῷ ἴχνει τοῦ ποδόσ μου πάντασ ποταμοὺσ περιοχῆσ. ἔπλασα αὐτήν, συνήγαγον αὐτήν, καὶ ἐγενήθη εἰσ ἐπάρσεισ ἀποικεσιῶν μαχίμων, πόλεισ ὀχυράσ. καὶ οἱ ἐνοικοῦντεσ ἐν αὐταῖσ ἠσθένησαν τῇ χειρί, ἔπτηξαν καὶ κατῃσχύνθησαν, ἐγένοντο χόρτοσ ἀγροῦ ἢ χλωρὰ βοτάνη, χλόη δωμάτων καὶ πάτημα ἀπέναντι ἑστηκότοσ. καὶ τὴν καθέδραν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἔγνων καὶ τὸν θυμόν σου ἐπ̓ ἐμέ, διὰ τὸ ὀργισθῆναί σε ἐπ̓ ἐμὲ καὶ τὸ στρῆνόσ σου ἀνέβη ἐν τοῖσ ὠσί μου καὶ θήσω τὰ ἄγκιστρά μου ἐν τοῖσ μυκτῆρσί σου καὶ χαλινὸν ἐν τοῖσ χείλεσί σου καὶ ἀποστρέψω σε ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἦλθεσ ἐν αὐτῇ. καὶ τοῦτόν σοι τὸ σημεῖον. φάγε τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν αὐτόματα καὶ τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τὰ ἀνατέλλοντα. καὶ ἔτει τῷ τρίτῳ σπορὰ καὶ ἄμητοσ καὶ φυτεία ἀμπελώνων, καὶ φάγεσθε τὸν καρπὸν αὐτῶν. καὶ προσθήσει τὸν διασεσωσμένον οἴκου Ἰούδα τὸ ὑπολειφθὲν ρίζαν κάτω καὶ ποιήσει καρπὸν ἄνω. ὅτι ἐξ Ἱερουσαλὴμ ἐξελεύσεται κατάλειμμα καὶ ἀνασῳζόμενοσ ἐξ ὄρουσ Σιών. ὁ ζῆλοσ Κυρίου τῶν δυνάμεων ποιήσει τοῦτο. οὐχ οὕτωσ̣ τάδε λέγει Κύριοσ πρὸσ βασιλέα Ἀσσυρίων. οὐκ εἰσελεύσεται εἰσ τὴν πόλιν ταύτην καὶ οὐ τοξεύσει ἐκεῖ βέλοσ, καὶ οὐ προφθάσει αὐτὴν θυρεόσ, καὶ οὐ μὴ ἐκχέῃ πρὸσ αὐτὴν πρόσχωμα. τῇ ὁδῷ, ᾗ ἦλθεν, ἐν αὐτῇ ἀποστραφήσεται καὶ εἰσ τὴν πόλιν ταύτην οὐκ εἰσελεύσεται, λέγει Κύριοσ, καὶ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆσ πόλεωσ ταύτησ δἰ ἐμὲ καὶ διὰ Δαυὶδ τὸν δοῦλόν μου. Καὶ ἐγένετο ἕωσ νυκτὸσ καὶ ἐξῆλθεν ἄγγελοσ Κυρίου καὶ ἐπάταξεν ἐν τῇ παρεμβολῇ Ἀσσυρίων ἑκατὸν ὀγδοηκονταπέντε χιλιάδασ. καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωί̈, καὶ ἰδοὺ πάντεσ σώματα νεκρά. καὶ ἀπῇρε καὶ ἐπορεύθη καὶ ἀπέστρεψε Σενναχηρὶμ βασιλεὺσ Ἀσσυρίων καὶ ᾤκησεν ἐν Νινευῆ. καὶ ἐγένετο αὐτοῦ προσκυνοῦντοσ ἐν οἴκῳ Νεσερὰχ θεοῦ αὐτοῦ καὶ Ἀδραμέλεχ καὶ Σαρασάρ, οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐπάταξαν αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ, καὶ αὐτοὶ ἐσώθησαν εἰσ γῆν Ἀραράθ. καὶ ἐβασίλευσεν Ἀσορδὰν ὁ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. ΕΝ ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ ἠρρώστησεν Ἐζεκίασ εἰσ θάνατον. καὶ εἰσῆλθε πρὸσ αὐτὸν Ἡσαί̈ασ υἱὸσ Ἀμὼσ ὁ προφήτησ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. τάδε λέγει Κύριοσ. ἔντειλαι τῷ οἴκῳ σου, ὅτι ἀποθνήσκεισ σὺ καὶ οὐ ζήσῃ.

καὶ ἀπέστρεψεν Ἐζεκίασ πρὸσ τὸν τοῖχον καὶ ηὔξατο πρὸσ Κύριον λέγων. Κύριε, μνήσθητι δὴ ὅσα περιεπάτησα ἐνώπιόν σου ἐν ἀληθείᾳ καὶ καρδίᾳ πλήρει καὶ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου ἐποίησα. καὶ ἔκλαυσεν Ἐζεκίασ κλαυθμῷ μεγάλῳ. καὶ ἦν Ἡσαί̈ασ ἐν τῇ αὐλῇ τῇ μέσῃ, καὶ ρῆμα Κυρίου ἐγένετο πρὸσ αὐτὸν λέγων. ἐπίστρεψον καὶ ἐρεῖσ πρὸσ Ἐζεκίαν τὸν ἡγούμενον τοῦ λαοῦ μου. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Δαυὶδ τοῦ πατρόσ σου. ἤκουσα τῆσ προσευχῆσ σου, εἶδον τὰ δάκρυά σου. ἰδοὺ ἐγὼ ἰάσομαί σε, τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναβήσῃ εἰσ οἶκον Κυρίου. καὶ προσθήσω ἐπὶ τὰσ ἡμέρασ σου πεντεκαίδεκα ἔτη καὶ ἐκ χειρὸσ βασιλέωσ Ἀσσυρίων σώσω σε καὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆσ πόλεωσ ταύτησ δἰ ἐμὲ καὶ διὰ Δαυὶδ τὸν δοῦλόν μου. καὶ εἶπε. λαβέτωσαν παλάθην σύκων καὶ ἐπιθέτωσαν ἐπὶ τὸ ἕλκοσ, καὶ ὑγιάσει. καὶ εἶπεν Ἐζεκίασ πρὸσ Ἡσαί̈αν. τί τὸ σημεῖον ὅτι ἰάσεταί με Κύριοσ καὶ ἀναβήσομαι εἰσ οἶκον Κυρίου τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ̣ καὶ εἶπεν Ἡσαί̈ασ. τοῦτο τὸ σημεῖον παρὰ Κυρίου, ὅτι ποιήσει Κύριοσ τὸν λόγον, ὃν ἐλάλησε. πορεύσεται ἡ σκιὰ δέκα βαθμούσ, ἐὰν ἐπιστρέψῃ δέκα βαθμούσ. καὶ εἶπεν Ἐζεκίασ. κοῦφον τὴν σκιὰν κλῖναι δέκα βαθμούσ. οὐχί, ἀλλ̓ ἐπιστραφήτω ἡ σκιὰ ἐν τοῖσ ἀναβαθμοῖσ δέκα βαθμοὺσ εἰσ τὰ ὀπίσω. καὶ ἐβόησεν Ἡσαί̈ασ ὁ προφήτησ πρὸσ Κύριον, καὶ ἐπέστρεψεν ἡ σκιὰ ἐν τοῖσ ἀναβαθμοῖσ εἰσ τὰ ὀπίσω δέκα βαθμούσ. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλε Μαρωδὰχ Βαλαδὰν υἱὸσ Βαλαδὰν βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ βιβλία καὶ μαναὰ πρὸσ Ἐζεκίαν, ὅτι ἤκουσεν ὅτι ἠρρώστησεν Ἐζεκίασ. καὶ ἐχάρη ἐπ̓ αὐτοῖσ Ἐζεκίασ καὶ ἔδειξεν αὐτοῖσ ὅλον τὸν οἶκον τοῦ νεχωθά, τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον, τὰ ἀρώματα καὶ τὸ ἔλαιον τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸν οἶκον τῶν σκευῶν καὶ ὅσα ηὑρέθη ἐν τοῖσ θησαυροῖσ αὐτοῦ. οὐκ ἦν λόγοσ, ὃν οὐκ ἔδειξεν αὐτοῖσ Ἐζεκίασ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ἐξουσίᾳ αὐτοῦ. καὶ εἰσῆλθεν Ἡσαί̈ασ ὁ προφήτησ πρὸσ τὸν βασιλέα Ἐζεκίαν καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. τί ἐλάλησαν οἱ ἄνδρεσ οὗτοι καί πόθεν ἥκασι πρόσ σε̣ καὶ εἶπεν Ἐζεκίασ. ἐκ γῆσ πόρρωθεν ἥκασι πρόσ με, ἐκ Βαβυλῶνοσ. καὶ εἶπε. τί εἶδον ἐν τῷ οἴκῳ σου̣ καὶ εἶπε. πάντα, ὅσα ἐν τῷ οἴκῳ μου εἶδον, οὐκ ἦν ἐν τῷ οἴκῳ μου, ὃ οὐκ ἔδειξα αὐτοῖσ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τοῖσ θησαυροῖσ μου. καὶ εἶπεν Ἡσαί̈ασ πρὸσ Ἐζεκίαν. ἄκουσον λόγον Κυρίου. ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται καὶ ληφθήσεται πάντα τὰ ἐν οἴκῳ σου καὶ ὅσα ἐθησαύρισαν οἱ πατέρεσ σου ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ εἰσ Βαβυλῶνα. καὶ οὐχ ὑπολειφθήσεται ρῆμα, ὃ εἶπε Κύριοσ. καὶ οἱ υἱοί σου, οἳ ἐξελεύσονται ἐκ σοῦ, οὓσ γεννήσεισ λήψεται, καὶ ἔσονται εὐνοῦχοι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέωσ Βαβυλῶνοσ. καὶ εἶπεν Ἐζεκίασ πρὸσ Ἡσαί̈αν. ἀγαθὸσ ὁ λόγοσ Κυρίου, ὃν ἐλάλησεν. ἔστω εἰρήνη ἐν ταῖσ ἡμέραισ μου. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἐζεκίου καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία αὐτοῦ, καὶ ὅσα ἐποίησε, τὴν κρήνην καὶ τὸν ὑδραγωγὸν καὶ εἰσήγαγε τὸ ὕδωρ εἰσ τὴν πόλιν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ καὶ ἐκοιμήθη Ἐζεκίασ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐβασίλευσε Μανασσῆσ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. ΥΙΟΣ δώδεκα ἐτῶν Μανασσῆσ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ πεντήκοντα καὶ πέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ὀψιβά.

καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῇρε Κύριοσ ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἐπέστρεψε καὶ ᾠκοδόμησε τὰ ὑψηλά, ἃ κατέσπασεν Ἐζεκίασ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἀνέστησε θυσιαστήριον τῇ Βάαλ καὶ ἐποίησε τὰ ἄλση, καθὼσ ἐποίησε Ἀχαὰβ βασιλεὺσ Ἰσραήλ, καὶ προσεκύνησε πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖσ. καὶ ᾠκοδόμησε θυσιαστήριον ἐν οἴκῳ Κυρίου, ὡσ εἶπεν. ἐν Ἱερουσαλὴμ θήσω τὸ ὄνομά μου, καὶ ᾠκοδόμησε θυσιαστήριον πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ ἐν ταῖσ δυσὶν αὐλαῖσ οἴκου Κυρίου καὶ διῆγε τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ ἐν πυρὶ καὶ ἐκληδονίζετο καὶ οἰωνίζετο καὶ ἐποίησε τεμένη καὶ γνώστασ ἐπλήθυνε τοῦ ποιεῖν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου παροργίσαι αὐτόν. καὶ ἔθηκε τὸ γλυπτὸν τοῦ ἄλσουσ ἐν τῷ οἴκῳ, ᾧ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Δαυὶδ καὶ πρὸσ Σαλωμὼν τὸν υἱὸν αὐτοῦ. ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ, ᾗ ἐξελεξάμην ἐκ πασῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ θήσω τὸ ὄνομά μου εἰσ τὸν αἰῶνα καὶ οὐ προσθήσω τοῦ σαλεῦσαι τὸν πόδα Ἰσραὴλ ἀπὸ τῆσ γῆσ, ἧσ ἔδωκα τοῖσ πατράσιν αὐτῶν, οἵτινεσ φυλάξουσι πάντα ὅσα ἐνετειλάμην κατὰ πᾶσαν τὴν ἐντολήν, ἣν ἐνετείλατο αὐτοῖσ ὁ δοῦλόσ μου Μωυσῆσ. καὶ οὐκ ἤκουσαν, καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺσ Μανασσῆσ τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου ὑπὲρ τὰ ἔθνη, ἃ ἠφάνισε Κύριοσ ἐκ προσώπου υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ ἐλάλησε Κύριοσ ἐν χειρὶ δούλων αὐτοῦ τῶν προφητῶν λέγων. ἀνθ̓ ὧν ὅσα ἐποίησε Μανασσῆσ ὁ βασιλεὺσ Ἰούδα τὰ βδελύγματα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἀπὸ πάντων, ὧν ἐποίησεν ὁ Ἀμορραῖοσ ὁ ἔμπροσθεν, καὶ ἐξήμαρτε καί γε τὸν Ἰούδαν ἐν τοῖσ εἰδώλοισ αὐτῶν, οὐχ οὕτωσ, τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. ἰδοὺ ἐγὼ φέρω κακὰ ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ Ἰούδαν, ὥστε παντὸσ ἀκούοντοσ ἠχήσει ἀμφότερα τὰ ὦτα αὐτοῦ, καὶ ἐκτενῶ ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ τὸ μέτρον Σαμαρείασ καὶ τὸ στάθμιον οἴκου Ἀχαάβ. καὶ ἀπαλείψω τὴν Ἱερουσαλήμ, καθὼσ ἀπαλείφεται ὁ ἀλάβαστροσ ἀπαλειφόμενοσ καὶ καταστρέφεται ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἀπώσομαι τὸ ὑπόλειμμα τῆσ κληρονομίασ μου καὶ παραδώσω αὐτοὺσ εἰσ χεῖρασ ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ ἔσονται εἰσ διαρπαγὴν καὶ εἰσ προνομὴν πᾶσι τοῖσ ἐχθροῖσ αὐτῶν, ἀνθ̓ ὧν ὅσα ἐποίησαν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ μου καὶ ἦσαν παροργίζοντέσ με ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ, ἧσ ἐξήγαγον τοὺσ πατέρασ αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καί γε αἷμα ἀθῷον ἐξέχεε Μανασσῆσ πολὺ σφόδρα, ἕωσ οὗ ἔπλησε τὴν Ἱερουσαλὴμ στόμα εἰσ στόμα, πλὴν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, ὧν ἐξήμαρτε τὸν Ἰούδαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Μανασσῆ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ, ἣν ἥμαρτεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ τῷ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ καὶ ἐκοιμήθη Μανασσῆσ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν τῷ κήπῳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, ἐν κήπω Ὀζά, καὶ ἐβασίλευσεν Ἀμὼν υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. Υἱὸσ εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν Ἀμὼν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Μεσολλὰμ θυγάτηρ Ἀροῦσ ἐξ Ἰετέβα. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου, καθὼσ ἐποίησε Μανασσῆσ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ἐπορεύθη ἐν πάσῃ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθη ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐλάτρευσε τοῖσ εἰδώλοισ, οἷσ ἐλάτρευσεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ προσεκύνησεν αὐτοῖς καὶ ἐγκατέλιπε τὸν Κύριον Θεὸν τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ Κυρίου. καὶ συνεστράφησαν οἱ παῖδεσ Ἀμὼν πρὸσ αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσαν τὸν βασιλέα ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. καὶ ἐπάταξεν ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ πάντασ τοὺσ συστραφέντασ ἐπὶ τὸν βασιλέα Ἀμὼν καὶ ἐβασίλευσεν ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ τὸν Ἰωσίαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἀμών, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ ἐν τῷ κήπῳ Ὀζά, καὶ ἐβασίλευσεν Ἰωσίασ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. ΥΙΟΣ ὀκτὼ ἐτῶν Ἰωσίασ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τριάκοντα καὶ ἓν ἔτοσ ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ἰεδία θυγάτηρ Ἐδεϊὰ ἐκ Βασουρώθ.

καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲσ ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου καὶ ἐπορεύθη ἐν πάσῃ ὁδῷ Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, οὐκ ἀπέστη δεξιὰ καὶ ἀριστερά. καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῷ βασιλεῖ Ἰωσίᾳ ἐν τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ τὸν Σαπφὰν υἱὸν Ἐσελίου υἱοῦ Μεσολλάμ, τὸν γραμματέα οἴκου Κυρίου λέγων. ἀνάβηθι πρὸσ Χελκίαν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν καὶ σφράγισον τὸ ἀργύριον τὸ εἰσενεχθὲν ἐν οἴκῳ Κυρίου, ὃ συνήγαγον οἱ φυλάσσοντεσ τὸν σταθμὸν παρὰ τοῦ λαοῦ, καὶ δότωσαν αὐτὸ ἐπὶ χεῖρα ποιούντων τὰ ἔργα τῶν καθεσταμένων ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ ἔδωκεν αὐτὸ τοῖσ ποιοῦσι τὰ ἔργα τοῖσ ἐν οἴκῳ Κυρίου τοῦ κατισχῦσαι τὸ βεδὲκ τοῦ οἴκου, τοῖσ τέκτοσι καὶ τοῖσ οἰκοδόμοισ καὶ τοῖσ τειχισταῖσ καὶ τοῦ κτήσασθαι ξύλα καὶ λίθουσ λατομητούσ, τοῦ κραταιῶσαι τὸ βεδὲκ τοῦ οἴκου. πλὴν οὐκ ἐξελογίζοντο αὐτοὺσ τὸ ἀργύριον τὸ διδόμενον αὐτοῖσ, ὅτι ἐν πίστει αὐτοὶ ποιοῦσι. καὶ εἶπε Χελκίασ ὁ ἱερεὺσ ὁ μέγασ πρὸσ Σαπφὰν τὸν γραμματέα. βιβλίον τοῦ νόμου εὗρον ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ ἔδωκε Χελκίασ τὸ βιβλίον πρὸσ Σαπφάν, καὶ ἀνέγνω αὐτό. καὶ εἰσῆλθεν ἐν οἴκῳ Κυρίου πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ ἀπέστρεψε τῷ βασιλεῖ ρῆμα καὶ εἶπεν. ἐχώνευσαν οἱ δοῦλοί σου τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ ἔδωκαν αὐτὸ ἐπὶ χεῖρα ποιούντων τὰ ἔργα καθεσταμένων ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ εἶπε Σαπφὰν ὁ γραμματεὺσ πρὸσ τὸν βασιλέα λέγων. βιβλίον ἔδωκέ μοι Χελκίασ ὁ ἱερεὺσ καὶ ἀνέγνω αὐτὸ Σαπφὰν ἐνώπιον τοῦ βασιλέωσ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺσ τοὺσ λόγουσ τοῦ βιβλίου τοῦ νόμου, καὶ διέρρηξε τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ. καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺσ τῷ Χελκίᾳ τῷ ἱερεῖ καὶ τῷ Ἀχικὰμ υἱῷ Σαπφὰν καὶ τῷ Ἀχοβὼρ υἱῷ Μιχαίου καὶ τῷ Σαπφὰν τῷ γραμματεῖ καὶ τῷ Ἀσαί̈ᾳ δούλῳ τοῦ βασιλέωσ λέγων. δεῦτε ἐκζητήσατε τὸν Κύριον περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ παντὸσ τοῦ λαοῦ καὶ περὶ παντὸσ τοῦ Ἰούδα περὶ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τοῦ εὑρεθέντοσ τούτου, ὅτι μεγάλη ἡ ὀργὴ Κυρίου ἡ ἐκκεκαυμένη ἐν ἡμῖν, ὑπὲρ οὗ οὐκ ἤκουσαν οἱ πατέρεσ ἡμῶν τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τούτου τοῦ ποιεῖν κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα καθ̓ ἡμῶν. καὶ ἐπορεύθη Χελκίασ ὁ ἱερεὺσ καὶ Ἀχικὰμ καὶ Ἀχοβὼρ καὶ Σαπφὰν καὶ Ἀσαί̈ασ πρὸσ Ὄλδαν τὴν προφῆτιν μητέρα Σελλὴμ υἱοῦ Θεκουὲ υἱοῦ Ἀραὰσ τοῦ ἱματιοφύλακοσ, καὶ αὕτη κατῴκει ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ Μασενᾷ, καὶ ἐλάλησαν πρὸσ αὐτήν. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. εἴπατε τῷ ἀνδρὶ τῷ ἀποστείλαντι ὑμᾶσ πρόσ με. τάδε λέγει Κύριοσ. ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω κακὰ ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺσ ἐνοικοῦντασ αὐτόν, πάντασ τοὺσ λόγουσ τοῦ βιβλίου, οὓσ ἀνέγνω βασιλεὺσ Ἰούδα, ἀνθ̓ ὧν ἐγκατέλιπόν με καὶ ἐθυμίων θεοῖσ ἑτέροισ, ὅπωσ παροργίσωσί με ἐν τοῖσ ἔργοισ τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ ἐκκαυθήσεται θυμόσ μου ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ οὐ σβεσθήσεται. καὶ πρὸσ βασιλέα Ἰούδα τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶσ ἐπιζητῆσαι τὸν Κύριον τάδε ἐρεῖτε πρὸσ αὐτόν. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. οἱ λόγοι, οὓσ ἤκουσασ, ἀνθ̓ ὧν ὅτι ἡπαλύνθη ἡ καρδία σου καὶ ἐνετράπησ ἀπὸ προσώπου, ὡσ ἤκουσασ ὅσα ἐλάλησα ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐπὶ τοὺσ ἐνοικοῦντασ αὐτὸν τοῦ εἶναι εἰσ ἀφανισμὸν καὶ εἰσ κατάραν, καὶ διέρρηξασ τὰ ἱμάτιά σου καὶ ἔκλαυσασ ἐνώπιόν μου, καί γε ἐγὼ ἤκουσα, λέγει Κύριοσ. οὐχ οὕτωσ. ἰδοὺ προστίθημί σε πρὸσ τοὺσ πατέρασ σου, καὶ συναχθήσῃ εἰσ τὸν τάφον σου ἐν εἰρήνῃ, καὶ οὐκ ὀφθήσεται ἐν τοῖσ ὀφθαλμοῖσ σου ἐν πᾶσι τοῖσ κακοῖσ, οἷσ ἐγώ εἰμι ἐπάγω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον. καὶ ἐπέστρεψαν τῷ βασιλεῖ τὸ ρῆμα. ΚΑΙ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ καὶ συνήγαγε πρὸσ ἑαυτὸν πάντασ τοὺσ πρεσβυτέρουσ Ἰούδα καὶ Ἱερουσαλήμ.

καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺσ εἰσ οἶκον Κυρίου καὶ πᾶσ ἀνὴρ Ἰούδα καὶ πάντεσ οἱ κατοικοῦντεσ ἐν Ἱερουσαλὴμ μετ̓ αὐτοῦ καὶ οἱ ἱερεῖσ καὶ οἱ προφῆται καὶ πᾶσ ὁ λαὸσ ἀπὸ μικροῦ καὶ ἕωσ μεγάλου, καὶ ἀνέγνω ἐν ὠσὶν αὐτῶν πάντασ τοὺσ λόγουσ τοῦ βιβλίου τῆσ διαθήκησ τοῦ εὑρεθέντοσ ἐν οἴκῳ Κυρίου. καὶ ἔστη ὁ βασιλεὺσ πρὸσ τὸν στύλον καὶ διέθετο διαθήκην ἐνώπιον Κυρίου τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω Κυρίου καὶ τοῦ φυλάσσειν τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ ἐν πάσῃ καρδίᾳ καὶ ἐν πάσῃ ψυχῇ τοῦ ἀναστῆσαι τοὺσ λόγουσ τῆσ διαθήκησ ταύτησ, τὰ γεγραμμένα ἐπὶ τὸ βιβλίον τοῦτο. καὶ ἔστη πᾶσ ὁ λαὸσ ἐν τῇ διαθήκῃ. καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺσ τῷ Χελκίᾳ τῷ ἱερεῖ τῷ μεγάλῳ καὶ τοῖσ ἱερεῦσι τῆσ δευτερώσεωσ καὶ τοῖσ φυλάσσουσιν τὸν σταθμὸν τοῦ ἐξαγαγεῖν ἐκ τοῦ ναοῦ Κυρίου πάντα τὰ σκεύη τὰ πεποιημένα τῷ Βάαλ καὶ τῷ ἄλσει καὶ πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέκαυσεν αὐτὰ ἔξω Ἱερουσαλὴμ ἐν σαδημὼθ Κέδρων καὶ ἔβαλε τὸν χοῦν αὐτῶν εἰσ Βαιθήλ. καὶ κατέκαυσε τοὺσ χωμαρίμ, οὓσ ἔδωκαν βασιλεῖσ Ἰούδα καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖσ ὑψηλοῖσ καὶ ἐν ταῖσ πόλεσιν Ἰούδα καὶ τοῖσ περικύκλῳ Ἱερουσαλήμ, καὶ τοὺσ θυμιῶντασ τῷ Βάαλ καὶ τῷ ἡλίῳ καὶ τῇ σελήνῃ καὶ τοῖσ μαζουρὼθ καὶ πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐξήνεγκε τὸ ἄλσοσ ἐξ οἴκου Κυρίου ἔξωθεν Ἱερουσαλὴμ εἰσ τὸν χειμάρρουν Κέδρων καὶ κατέκαυσεν αὐτὸν ἐν τῷ χειμάρρῳ Κέδρων καὶ ἐλέπτυνεν εἰσ χοῦν καὶ ἔρριψεν τὸν χοῦν αὐτοῦ εἰσ τὸν τάφον τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ. καὶ καθεῖλε τὸν οἶκον τῶν καδησὶμ τῶν ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, οὗ αἱ γυναῖκεσ ὕφαινον ἐκεῖ Χεττιί̈μ τῷ ἄλσει. καὶ ἀνήγαγε πάντασ τοὺσ ἱερεῖσ ἐκ πόλεων Ἰούδα καὶ ἐμίανε τὰ ὑψηλά, οὗ ἐθυμίασαν ἐκεῖ οἱ ἱερεῖσ ἀπὸ Γαβαὰ καὶ ἕωσ Βηρσαβεέ. καὶ καθεῖλε τὸν οἶκον τῶν πυλῶν τὸν παρὰ τὴν θύραν τῆσ πύλησ Ἰησοῦ ἄρχοντοσ τῆσ πόλεωσ, τῶν ἐξ ἀριστερῶν ἀνδρὸσ ἐν τῇ πύλῃ τῆσ πόλεωσ. πλὴν οὐκ ἀνέβησαν οἱ ἱερεῖσ τῶν ὑψηλῶν πρὸσ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου ἐν Ἱερουσαλήμ, ὅτι εἰ μὴ ἔφαγον ἄζυμα ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. καὶ ἐμίανε τὸν Ταφὲθ τὸν ἐν φάραγγι υἱοῦ Ἐννὸμ τοῦ διαγαγεῖν ἄνδρα τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἄνδρα τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Μολὸχ ἐν πυρί. καὶ κατέκαυσε τοὺσ ἵππουσ, οὓσ ἔδωκαν βασιλεῖσ Ἰούδα τῷ ἡλίῳ ἐν τῇ εἰσόδῳ οἴκου Κυρίου εἰσ τὸ γαζοφυλάκιον Νάθαν βασιλέωσ τοῦ εὐνούχου ἐν φαρουρίμ, καὶ τὸ ἅρμα τοῦ ἡλίου κατέκαυσε πυρί. καὶ τὰ θυσιαστήρια τὰ ἐπὶ τοῦ δώματοσ τοῦ ὑπερῴου Ἄχαζ, ἃ ἐποίησαν βασιλεῖσ Ἰούδα, καὶ τὰ θυσιαστήρια, ἃ ἐποίησε Μανασσῆσ ἐν ταῖσ δυσὶν αὐλαῖσ οἴκου Κυρίου, καθεῖλεν ὁ βασιλεὺσ καὶ κατέσπασεν ἐκεῖθεν καὶ ἔρριψε τὸν χοῦν αὐτῶν εἰσ τὸν χειμάρρουν Κέδρων. καὶ τὸν οἶκον τὸν ἐπὶ πρόσωπον Ἱερουσαλὴμ τὸν ἐκ δεξιῶν τοῦ ὄρουσ τοῦ Μοσοάθ, ὃν ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν βασιλεὺσ Ἰσραὴλ τῇ Ἀστάρτῃ προσοχθίσματι Σιδωνίων καὶ τῷ Χαμὼσ προσοχθίσματι Μωὰβ καὶ τῷ Μολχὸλ βδελύγματι υἱῶν Ἀμών, ἐμίανεν ὁ βασιλεύσ. καὶ συνέτριψε τὰσ στήλασ καὶ ἐξωλόθρευσε τὰ ἄλση καὶ ἔπλησε τοὺσ τόπουσ αὐτῶν ὀστέων ἀνθρώπων. καί γε τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Βαιθὴλ τὸ ὑψηλόν, ὃ ἐποίησεν Ἱεροβοὰμ υἱὸσ Ναβάτ, ὃσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ, καί γε τὸ θυσιαστήριον ἐκεῖνο τὸ ὑψηλὸν κατέσπασε καὶ συνέτριψε τοὺσ λίθουσ αὐτοῦ καὶ ἐλέπτυνεν εἰσ χοῦν καὶ κατέκαυσε τὸ ἄλσοσ. καὶ ἐξένευσεν Ἰωσίασ καὶ εἶδε τοὺσ τάφουσ τοὺσ ἐκεῖ ἐν τῇ πόλει καὶ ἀπέστειλε καὶ ἔλαβε τὰ ὀστᾶ ἐκ τῶν τάφων καὶ κατέκαυσεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐμίανεν αὐτὸ κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἑστάναι Ἱεροβοὰμ ἐν τῇ ἑορτῇ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. καὶ ἐπιστρέψασ ᾖρε τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τάφον τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ τοῦ λαλήσαντοσ τοὺσ λόγουσ τούτους καὶ εἶπε. τί τὸ σκόπελον ἐκεῖνο, ὃ ἐγὼ ὁρῶ̣ καὶ εἶπον αὐτῷ οἱ ἄνδρεσ τῆσ πόλεωσ. ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ ὁ ἐξεληλυθὼσ ἐξ Ἰούδα καὶ ἐπικαλεσάμενοσ τοὺσ λόγουσ τούτουσ, οὓσ ἐπεκαλέσατο ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Βαιθήλ. καὶ εἶπεν. ἄφετε αὐτόν, ἀνὴρ μὴ κινησάτωσαν τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ. καὶ ἐρρύσθησαν τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ μετὰ τῶν ὀστῶν τοῦ προφήτου τοῦ ἥκοντοσ ἐκ Σαμαρείασ. καί γε πάντασ τοὺσ οἴκουσ τῶν ὑψηλῶν τοὺσ ἐν ταῖσ πόλεσι Σαμαρείασ, οὓσ ἐποίησαν βασιλεῖσ Ἰσραὴλ παροργίζειν Κύριον, ἀπέστησεν Ἰωσίασ καὶ ἐποίησεν ἐν αὐτοῖσ πάντα τὰ ἔργα, ἃ ἐποίησεν ἐν Βαιθήλ. καὶ ἐθυσίασε πάντασ τοὺσ ἱερεῖσ τῶν ὑψηλῶν τοὺσ ὄντασ ἐκεῖ ἐπὶ τῶν θυσιαστηρίων καὶ κατέκαυσε τὰ ὀστᾶ τῶν ἀνθρώπων ἐπ̓ αὐτά, καὶ ἐπεστράφη εἰσ Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺσ παντὶ τῷ λαῷ λέγων. ποιήσατε πάσχα τῷ Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν, καθὼσ γέγραπται ἐπὶ βιβλίου τῆσ διαθήκησ ταύτησ. ὅτι οὐκ ἐγενήθη τὸ πάσχα τοῦτο ἀφ̓ ἡμερῶν τῶν κριτῶν, οἳ ἔκρινον τὸν Ἰσραήλ, καὶ πάσασ τὰσ ἡμέρασ βασιλέων Ἰσραὴλ καὶ βασιλέων Ἰούδα, ὅτι ἀλλ̓ ἢ τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τοῦ βασιλέωσ Ἰωσίου ἐγενήθη τὸ πάσχα τῷ Κυρίῳ ἐν Ἱερουσαλήμ. καί γε τοὺσ θελητὰσ καὶ τοὺσ γνωριστὰσ καὶ τὰ Θεραφὶν καὶ τὰ εἴδωλα καὶ πάντα τὰ προσοχθίσματα τὰ γεγονότα ἐν τῇ γῇ Ἰούδα καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐξῇρεν Ἰωσίασ, ἵνα στήσῃ τοὺσ λόγουσ τοῦ νόμου τοὺσ γεγραμμένουσ ἐπὶ τοῦ βιβλίου, οὗ εὗρε Χελκίασ ὁ ἱερεὺσ ἐν οἴκῳ Κυρίου. ὅμοιοσ αὐτῷ οὐκ ἐγενήθη ἔμπροσθεν αὐτοῦ βασιλεύσ, ὃσ ἐπέστρεψε πρὸσ Κύριον ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ ἰσχύϊ αὐτοῦ κατὰ πάντα τὸν νόμον Μωυσῆ, καὶ μετ̓ αὐτὸν οὐκ ἀνέστη ὅμοιοσ αὐτῷ. πλὴν οὐκ ἀπεστράφη Κύριοσ ἀπὸ θυμοῦ τῆσ ὀργῆσ αὐτοῦ τῆσ μεγάλησ, οὗ ἐθυμώθη ὀργῇ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰούδᾳ ἐπὶ τοὺσ παροργισμούσ, οὓσ παρώργισεν αὐτὸν Μανασσῆσ. καὶ εἶπε Κύριοσ. καί γε τὸν Ἰούδαν ἀποστήσω ἀπὸ τοῦ προσώπου μου, καθὼσ ἀπέστησα τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἀπώσομαι τὴν πόλιν ταύτην, ἣν ἐξελεξάμην τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ τὸν οἶκον οὗ εἶπον. ἔσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωσίου καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ ἐν δὲ ταῖσ ἡμέραισ αὐτοῦ ἀνέβη φαραὼ Νεχαὼ βασιλεὺσ Αἰγύπτου ἐπὶ βασιλέα Ἀσσυρίων ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτην. καὶ ἐπορεύθη Ἰωσίασ εἰσ ἀπαντὴν αὐτοῦ, καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν Νεχαὼ ἐν Μαγεδδὼ ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτόν. καὶ ἐπεβίβασαν αὐτὸν οἱ παῖδεσ αὐτοῦ νεκρὸν ἐκ Μαγεδδὼ καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ. καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸσ τῆσ γῆσ τὸν Ἰωάχαζ υἱὸν Ἰωσίου καὶ ἔχρισαν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. Υἱὸσ εἴκοσι καὶ τριῶν ἐτῶν ἦν Ἰωάχαζ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ἀμιτὰλ θυγάτηρ Ἱερεμίου ἐκ Λοβνά. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρεσ αὐτοῦ. καὶ μετέστησεν αὐτὸν φαραὼ Νεχαὼ ἐν Δεβλαθὰ ἐν γῇ Αἰμὰθ τοῦ μὴ βασιλεύειν ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔδωκε ζημίαν ἐπὶ τὴν γῆν ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ ἑκατὸν τάλαντα χρυσίου. καὶ ἐβασίλευσε φαραὼ Νεχαὼ ἐπ̓ αὐτοὺσ τὸν Ἐλιακὶμ υἱὸν Ἰωσίου βασιλέωσ Ἰούδα ἀντὶ Ἰωσίου τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωακίμ. καὶ τὸν Ἰωάχαζ ἔλαβε καὶ εἰσήνεγκεν εἰσ Αἴγυπτον, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ. καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἔδωκεν Ἰωακὶμ τῷ φαραώ. πλὴν ἐτιμογράφησε τὴν γῆν τοῦ δοῦναι τὸ ἀργύριον ἐπὶ στόματοσ φαραώ, ἀνὴρ κατὰ τὴν συντίμησιν αὐτοῦ ἔδωκαν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον μετὰ τοῦ λαοῦ τῆσ γῆσ τοῦ δοῦναι τῷ φαραὼ Νεχαώ. υἱὸσ εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν Ἰωακὶμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ἰελδὰφ θυγάτηρ Φαδαὴλ ἐκ Ρουμά. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρεσ αὐτοῦ. ΕΝ ταῖσ ἡμέραισ αὐτοῦ ἀνέβη Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ καὶ ἐγενήθη αὐτῷ Ἰωακὶμ δοῦλοσ τρία ἔτη, καὶ ἐπέστρεψε καὶ ἠθέτησεν ἐν αὐτῷ.

καὶ ἀπέστειλε Κύριοσ αὐτῷ τοὺσ μονοζώνουσ τῶν Χαλδαίων καὶ τοὺσ μονοζώνουσ Συρίασ καὶ τοὺσ μονοζώνουσ Μωὰβ καὶ τοὺσ μονοζώνουσ υἱῶν Ἀμὼν καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺσ ἐν τῇ γῇ Ἰούδα τοῦ κατισχῦσαι κατὰ τὸν λόγον Κυρίου, ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν προφητῶν. πλὴν ἐπὶ τὸν θυμὸν Κυρίου ἦν ἐν τῷ Ἰούδᾳ ἀποστῆσαι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐν ἁμαρτίαισ Μανασσῆ κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε. καί γε τὸ αἷμα ἀθῷον ἐξέχεε καὶ ἔπλησε τὴν Ἱερουσαλὴμ αἵματοσ ἀθῴου. καὶ οὐκ ἠθέλησε Κύριοσ ἱλασθῆναι. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωακὶμ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ καὶ ἐκοιμήθη Ἰωακὶμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἰωαχὶμ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. καὶ οὐ προσέθετο ἔτι βασιλεὺσ Αἰγύπτου ἐξελθεῖν ἐκ τῆσ γῆσ αὐτοῦ, ὅτι ἔλαβε βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ ἀπὸ τοῦ χειμάρρου Αἰγύπτου ἕωσ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου πάντα, ὅσα ἦν τοῦ βασιλέωσ Αἰγύπτου. Υἱὸσ ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν Ἰωαχὶμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Νέσθα, θυγάτηρ Ἐλλαναθὰν ἐξ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνέβη Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἦλθεν ἡ πόλισ ἐν περιοχῇ. καὶ εἰσῆλθε Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ εἰσ πόλιν, καὶ οἱ παῖδεσ αὐτοῦ ἐπολιόρκουν ἐπ̓ αὐτήν. καὶ ἐξῆλθεν Ἰωαχὶμ βασιλεὺσ Ἰούδα ἐπὶ βασιλέα Βαβυλῶνοσ, αὐτὸσ καὶ οἱ παῖδεσ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντεσ αὐτοῦ καὶ οἱ εὐνοῦχοι αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν αὐτὸν βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ ἐν τῷ ὀγδόῳ ἔτει τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ. καὶ ἐξήνεγκεν ἐκεῖθεν πάντασ τοὺσ θησαυροὺσ οἴκου Κυρίου καὶ τοὺσ θησαυροὺσ οἴκου τοῦ βασιλέωσ καὶ συνέκοψε πάντα τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ, ἃ ἐποίησε Σαλωμὼν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ ἐν τῷ ναῷ Κυρίου κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου. καὶ ἀπῴκισε τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ πάντασ τοὺσ ἄρχοντασ καὶ τοὺσ δυνατοὺσ ἰσχύϊ αἰχμαλωσίασ δέκα χιλιάδασ αἰχμαλωτίσασ καὶ πᾶν τέκτονα καὶ τὸν συγκλείοντα, καὶ οὐχ ὑπελείφθη πλὴν οἱ πτωχοὶ τῆσ γῆσ. καὶ ἀπῴκισε τὸν Ἰωαχὶμ εἰσ Βαβυλῶνα καὶ τὴν μητέρα τοῦ βασιλέωσ καὶ τοὺσ εὐνούχουσ αὐτοῦ. καὶ τοὺσ ἰσχυροὺσ τῆσ γῆσ ἀπήγαγεν εἰσ ἀποικεσίαν ἐξ Ἱερουσαλὴμ εἰσ Βαβυλῶνα καὶ πάντασ τοὺσ ἄνδρασ τῆσ δυνάμεωσ ἑπτακισχιλίουσ καὶ τὸν τέκτονα καὶ τὸν συγκλείοντα χιλίουσ, πάντεσ δυνατοὶ ποιοῦντεσ πόλεμον, καὶ ἤγαγεν αὐτοὺσ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ μετοικεσίαν εἰσ Βαβυλῶνα. καὶ ἐβασίλευσε βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ τὸν Ματθανίαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σεδεκία. Υἱὸσ εἴκοσι καὶ ἑνὸσ ἐνιαυτῶν Σεδεκίασ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ἀμιτὰλ θυγάτηρ Ἱερεμίου. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Ἰωακίμ. ὅτι ἐπὶ τὸν θυμὸν Κυρίου ἦν ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν τῷ Ἰούδᾳ, ἕωσ ἀπέρριψεν αὐτοὺσ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ ἠθέτησε Σεδεκίασ ἐν τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνοσ. ΚΑΙ ἐγενήθη ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐνάτῳ τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ ἐν τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ ἦλθε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ καὶ πᾶσα ἡ δύναμισ αὐτοῦ ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ παρενέβαλεν ἐπ̓ αὐτὴν καὶ ᾠκοδόμησεν ἐπ̓ αὐτὴν περίτειχοσ κύκλῳ.

καὶ ἦλθεν ἡ πόλισ ἐν περιοχῇ ἕωσ τοῦ ἑνδεκάτου ἔτουσ τοῦ βασιλέωσ Σεδεκίου ἐνάτῃ τοῦ μηνὸς καὶ ἐνίσχυσεν ὁ λιμὸσ ἐν τῇ πόλει, καὶ οὐκ ἦσαν ἄρτοι τῷ λαῷ τῆσ γῆσ. καὶ ἐρράγη ἡ πόλισ, καὶ πάντεσ οἱ ἄνδρεσ τοῦ πολέμου ἐξῆλθον νυκτὸσ ὁδὸν πύλησ τῆσ ἀνὰ μέσον τῶν τειχῶν, αὕτη ἥ ἐστι τοῦ κήπου τοῦ βασιλέωσ, καὶ οἱ Χαλδαῖοι ἐπὶ τὴν πόλιν κύκλῳ. καὶ ἐπορεύθη ὁδὸν τὴν Ἄραβα, καὶ ἐδίωξεν ἡ δύναμισ τῶν Χαλδαίων ὀπίσω τοῦ βασιλέωσ καὶ κατέλαβον αὐτὸν ἐν Ἀραβὼθ Ἱεριχώ, καὶ πᾶσα ἡ δύναμισ αὐτοῦ διεσπάρη ἐπάνωθεν αὐτοῦ. καὶ συνέλαβον τὸν βασιλέα καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸσ βασιλέα Βαβυλῶνοσ εἰσ Δεβλαθά, καὶ ἐλάλησε μετ̓ αὐτοῦ κρίσιν. καὶ τοὺσ υἱοὺσ Σεδεκίου ἔσφαξε κατ̓ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ, καὶ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ Σεδεκίου ἐξετύφλωσε καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν πέδαισ καὶ ἤγαγεν εἰσ Βαβυλῶνα. Καὶ ἐν τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ ἑβδόμῃ τοῦ μηνὸσ ἦλθε Ναβουζαρδὰν ὁ ἀρχιμάγειροσ ἑστὼσ ἐνώπιον βασιλέωσ Βαβυλῶνοσ εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἐνέπρησε τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέωσ καὶ πάντασ τοὺσ οἴκουσ Ἱερουσαλήμ, καὶ πᾶν οἶκον ἐνέπρησεν ὁ ἀρχιμάγειροσ. καὶ τὸ τεῖχοσ Ἱερουσαλὴμ κυκλόθεν κατέσπασεν ἡ δύναμισ τῶν Χαλδαίων. καὶ τὸ περισσὸν τοῦ λαοῦ τὸ καταλειφθὲν ἐν τῇ πόλει καὶ τοὺσ ἐμπεπτωκότασ, οἳ ἐνέπεσον πρὸσ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνοσ, καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ στηρίγματοσ μετῇρε Ναβουζαρδὰν ὁ ἀρχιμάγειροσ. καὶ ἀπὸ τῶν πτωχῶν τῆσ γῆσ ὑπέλιπεν ὁ ἀρχιμάγειροσ εἰσ ἀμπελουργοὺσ καὶ εἰσ γαβίν. καὶ τοὺσ στύλουσ τοὺσ χαλκοῦσ τοὺσ ἐν οἴκῳ Κυρίου καὶ τὰσ μεχωνὼθ καὶ τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν τὴν ἐν οἴκῳ Κυρίου συνέτριψαν οἱ Χαλδαῖοι. καὶ ᾖραν τὸν χαλκὸν αὐτῶν εἰσ Βαβυλῶνα. καὶ τοὺσ λέβητασ καὶ τὰ ἰαμὶν καὶ τὰσ φιάλασ καὶ τὰσ θυί̈σκασ καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ χαλκᾶ, ἐν οἷσ λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖσ, ἔλαβε. καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὰσ φιάλασ τὰσ χρυσᾶσ καὶ τὰσ ἀργυρᾶσ ἔλαβεν ὁ ἀρχιμάγειροσ, στύλουσ δύο καὶ τὴν θάλασσαν μίαν καὶ τὰσ μεχωνώθ, ἃσ ἐποίησε Σαλωμὼν τῷ οἴκῳ Κυρίου. οὐκ ἦν σταθμὸσ τοῦ χαλκοῦ πάντων τῶν σκευῶν. ὀκτωκαίδεκα πήχεων ὕψοσ τοῦ στύλου τοῦ ἑνόσ, καὶ τὸ χωθὰρ ἐπ̓ αὐτοῦ τὸ χαλκοῦν, καὶ τὸ ὕψοσ τοῦ χωθὰρ τριῶν πήχεων, σαβαχὰ καὶ ροαὶ ἐπὶ τῷ χωθὰρ κύκλῳ, τὰ πάντα χαλκᾶ. καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ τῷ στύλῳ τῷ δευτέρῳ ἐπὶ τῶ σαβαχά. καὶ ἔλαβεν ὁ ἀρχιμάγειροσ τὸν Σαραίαν ἱερέα τὸν πρῶτον καὶ τὸν Σοφονίαν υἱὸν τῆσ δευτερώσεωσ καὶ τοὺσ τρεῖσ τοὺσ φυλάσσοντασ τὸν σταθμὸν καὶ ἐκ τῆσ πόλεωσ ἔλαβον εὐνοῦχον ἕνα, ὃσ ἦν ἐπιστάτησ τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν, καὶ πέντε ἄνδρασ τῶν ὁρώντων τὸ πρόσωπον τοῦ βασιλέωσ τοὺσ εὑρεθέντασ ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν γραμματέα τοῦ ἄρχοντοσ τῆσ δυνάμεωσ τὸν ἐκτάσσοντα τὸν λαὸν τῆσ γῆσ καὶ ἑξήκοντα ἄνδρασ τοῦ λαοῦ τῆσ γῆσ τοὺσ εὑρεθέντασ ἐν τῇ πόλει. καὶ ἔλαβεν αὐτοὺσ Ναβουζαρδὰν ὁ ἀρχιμάγειροσ, καὶ ἤγαγεν αὐτοὺσ πρὸσ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνοσ εἰσ Δεβλαθά. καὶ ἔπαισεν αὐτοὺσ ὁ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτοὺσ εἰσ Δεβλαθὰ ἐν γῇ Αἰμάθ. καὶ ἀπῳκίσθη Ἰούδασ ἐπάνωθεν τῆσ γῆσ αὐτοῦ. Καὶ ὁ λαὸσ ὁ καταλειφθεὶσ ἐν τῇ γῇ Ἰούδα, οὓσ κατέλιπε Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ, καὶ κατέστησεν ἐπ̓ αὐτῶν τὸν Γοδολίαν υἱὸν Ἀχικὰμ υἱοῦ Σαφάν. καὶ ἤκουσαν πάντεσ οἱ ἄρχοντεσ τῆσ δυνάμεωσ, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτῶν, ὅτι κατέστησε βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ τὸν Γοδολίαν, καὶ ἦλθον πρὸσ Γοδολίαν εἰσ Μασσηφάθ, καὶ Ἰσμαὴλ υἱὸσ Ναθανίου καὶ Ἰωανὰν υἱὸσ Καρὴθ καὶ Σαραίασ υἱὸσ Θαναμὰθ ὁ Νετωφαθίτησ καὶ Ἰεζονίασ υἱὸσ τοῦ Μαχαθί, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρεσ αὐτῶν. καὶ ὤμοσε Γοδολίασ αὐτοῖσ καὶ τοῖσ ἀνδράσιν αὐτῶν καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. μὴ φοβεῖσθε πάροδον τῶν Χαλδαίων. καθίσατε ἐν τῇ γῇ καὶ δουλεύσατε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνοσ, καὶ καλῶσ ἔσται ὑμῖν. καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ ἦλθεν Ἰσμαὴλ υἱὸσ Ναθανίου υἱοῦ Ἑλισαμὰ ἐκ τοῦ σπέρματοσ τῶν βασιλέων καὶ δέκα ἄνδρεσ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ ἐπάταξε τὸν Γοδολίαν, καὶ ἀπέθανε, καὶ τοὺσ Ἰουδαίουσ καὶ τοὺσ Χαλδαίουσ, οἳ ἦσαν μετ̓ αὐτοῦ ἐν Μασσηφάθ. καὶ ἀνέστη πᾶσ ὁ λαὸσ ἀπὸ μικροῦ ἕωσ μεγάλου καὶ οἱ ἄρχοντεσ τῶν δυνάμεων καὶ εἰσῆλθον εἰσ Αἴγυπτον, ὅτι ἐφοβήθησαν ἀπὸ προσώπου τῶν Χαλδαίων. Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει τῆσ ἀποικίασ τοῦ Ἰωαχὶμ βασιλέωσ Ἰούδα, ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸσ ὕψωσεν Εὐιαλμαρωδὰχ βασιλεὺσ Βαβυλῶνοσ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν Ἰωαχὶμ τοῦ βασιλέωσ Ἰούδα καὶ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἐξ οἴκου φυλακῆσ αὐτοῦ. καὶ ἐλάλησε μετ̓ αὐτοῦ ἀγαθὰ καὶ ἔδωκε τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπάνωθεν τῶν θρόνων τῶν βασιλέων τῶν μετ̓ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι, καὶ ἠλλοίωσε τὰ ἱμάτια τῆσ φυλακῆσ αὐτοῦ καὶ ἤσθιεν ἄρτον διαπαντὸσ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσασ τὰσ ἡμέρασ τῆσ ζωῆσ αὐτοῦ. καὶ ἡ ἑστιατορία αὐτοῦ ἑστιατορία διαπαντὸσ ἐδόθη αὐτῷ ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέωσ λόγον ἡμέρασ ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ πάσασ τὰσ ἡμέρασ τῆσ ζωῆσ αὐτοῦ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION