Septuagint, Liber I Regum

(70인역 성경, 열왕기 상권)

ΚΑΙ ὁ βασιλεὺσ Δαυὶδ πρεσβύτεροσ προβεβηκὼσ ἡμέραισ, καὶ περιέβαλλον αὐτὸν ἱματίοισ, καὶ οὐκ ἐθερμαίνετο. καὶ εἶπον οἱ παῖδεσ αὐτοῦ. ζητησάτωσαν τῷ βασιλεῖ παρθένον νεάνιδα, καὶ παραστήσεται τῷ βασιλεῖ καὶ ἔσται αὐτὸν θάλπουσαν καὶ κοιμηθήσεται μετ̓ αὐτοῦ καὶ θερμανθήσεται ὁ κύριόσ μου ὁ βασιλεύσ. καὶ ἐζήτησαν νεάνιδα καλὴν ἐκ παντὸσ ὁρίου Ἰσραὴλ καὶ εὗρον τὴν Ἀβισὰγ τὴν Σωμανῖτιν καὶ ἤνεγκαν αὐτὴν πρὸσ τὸν βασιλέα. καὶ ἡ νεᾶνισ καλὴ ἕωσ σφόδρα. καὶ ἦν θάλπουσα τὸν βασιλέα καὶ ἐλειτούργει αὐτῷ, καὶ ὁ βασιλεὺσ οὐκ ἔγνω αὐτήν. Καὶ Ἀδωνίασ υἱὸσ Ἀγγὶθ ἐπῄρετο λέγων. ἐγὼ βασιλεύσω. καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἅρματα καὶ ἱππεῖσ καὶ πεντήκοντα ἄνδρασ παρατρέχειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἀπεκώλυσεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ οὐδέποτε λέγων. διατὶ σὺ ἐποίησασ̣ καί γε αὐτὸσ ὡραῖοσ τῇ ὄψει σφόδρα, καὶ αὐτὸν ἔτεκεν ὀπίσω Ἀβεσσαλώμ. καὶ ἐγένοντο οἱ λόγοι αὐτοῦ μετὰ Ἰωὰβ τοῦ υἱοῦ Σαρουί̈ασ καὶ μετὰ Ἀβιάθαρ τοῦ ἱερέωσ, καὶ ἐβοήθουν ὀπίσω Ἀδωνίου. καὶ Σαδὼκ ὁ ἱερεὺσ καὶ Βαναίασ υἱὸσ Ἰωδαὲ καὶ Νάθαν ὁ προφήτησ καὶ Σεμεί̈ καὶ Ρησὶ καὶ υἱοὶ δυνατοὶ τοῦ Δαυὶδ οὐκ ἦσαν ὀπίσω Ἀδωνίου. καὶ ἐθυσίασεν Ἀδωνίασ πρόβατα καὶ μόσχουσ καὶ ἄρνασ παρὰ τὸν λίθον τοῦ Ζωελεθί, ὃσ ἦν ἐχόμενα τῆσ Ρωγήλ, καὶ ἐκάλεσε πάντασ τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ καὶ πάντασ τοὺσ ἁδροὺσ Ἰούδα παῖδασ τοῦ βασιλέωσ. καὶ Νάθαν τὸν προφήτην καὶ Βαναίαν καὶ τοὺσ δυνατούσ, καὶ τὸν Σαλωμὼν ἀδελφὸν αὐτοῦ οὐκ ἐκάλεσε. Καὶ εἶπε Νάθαν πρὸσ Βηρσαβεὲ μητέρα Σαλωμὼν λέγων. οὐκ ἤκουσασ ὅτι ἐβασίλευσεν Ἀδωνίασ υἱὸσ Ἀγγίθ̣ καὶ ὁ κύριοσ ἡμῶν Δαυὶδ οὐκ ἔγνω. καὶ νῦν δεῦρο συμβουλεύσω σοι δὴ συμβουλίαν, καὶ ἐξελοῦ τὴν ψυχήν σου καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ υἱοῦ σου Σαλωμών. δεῦρο εἴσελθε πρὸσ τὸν βασιλέα Δαυὶδ καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτὸν λέγουσα. οὐχὶ σύ, κύριέ μου βασιλεῦ, ὤμοσασ τῇ δούλῃ σου λέγων ὅτι ὁ υἱόσ σου Σαλωμὼν βασιλεύσει μετ̓ ἐμὲ καὶ αὐτὸσ καθιεῖται ἐπὶ τοῦ θρόνου μου̣ καὶ τί ὅτι ἐβασίλευσεν Ἀδωνίασ̣ καὶ ἰδοὺ ἔτι λαλούσησ σου ἐκεῖ μετὰ τοῦ βασιλέωσ καὶ ἐγὼ εἰσελεύσομαι ὀπίσω σου καὶ πληρώσω τοὺσ λόγουσ σου. καὶ εἰσῆλθε Βηρσαβεὲ πρὸσ τὸν βασιλέα εἰσ τὸ ταμιεῖον, καὶ ὁ βασιλεὺσ πρεσβύτησ σφόδρα, καὶ Ἀβισὰγ ἡ Σωμανῖτισ ἦν λειτουργοῦσα τῷ βασιλεῖ. καὶ ἔκυψε Βηρσαβεὲ καὶ προσεκύνησε τῷ βασιλεῖ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύσ. τί ἔστι σοι̣ ἡ δὲ εἶπε. κύριέ μου βασιλεῦ, σὺ ὤμοσασ ἐν Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου τῇ δούλῃ σου λέγων. ὅτι ὁ υἱόσ σου Σαλωμὼν βασιλεύσει μετ̓ ἐμὲ καὶ αὐτὸσ καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου μου. καὶ νῦν ἰδοὺ Ἀδωνίασ ἐβασίλευσε, καὶ σύ, κύριέ μου βασιλεῦ, οὐκ ἔγνωσ. καὶ ἐθυσίασε μόσχουσ καὶ ἄρνασ καὶ πρόβατα εἰσ πλῆθοσ καὶ ἐκάλεσε πάντασ τοὺσ υἱοὺσ τοῦ βασιλέωσ καὶ Ἀβιάθαρ τὸν ἱερέα καὶ Ἰωὰβ τὸν ἄρχοντα τῆσ δυνάμεωσ, καὶ τὸν Σαλωμὼν τὸν δοῦλόν σου οὐκ ἐκάλεσε. καὶ σύ, κύριέ μου βασιλεῦ, οἱ ὀφθαλμοὶ παντὸσ Ἰσραὴλ πρόσ σε. ἀπάγγειλαι αὐτοῖσ τίσ καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέωσ μετ̓ αὐτόν. καὶ ἔσται ὡσ ἂν κοιμηθῇ ὁ κύριόσ μου ὁ βασιλεὺσ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔσομαι ἐγὼ καὶ Σαλωμὼν ὁ υἱὸσ μου ἁμαρτωλοί. καὶ ἰδοὺ ἔτι αὐτῆσ λαλούσησ μετὰ τοῦ βασιλέωσ καὶ Νάθαν ὁ προφήτησ ἦλθε. καὶ ἀνηγγέλη τῷ βασιλεῖ. ἰδοὺ Νάθαν ὁ προφήτησ. καὶ εἰσῆλθε κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέωσ καὶ προσεκύνησε τῷ βασιλεῖ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ εἶπε Νάθαν. κύριέ μου βασιλεῦ, σὺ εἶπασ Ἀδωνίασ βασιλεύσει ὀπίσω μου καὶ αὐτὸσ καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου μου̣ ὅτι κατέβη σήμερον καὶ ἐθυσίασε μόσχουσ καὶ ἄρνασ καὶ πρόβατα εἰσ πλῆθοσ καὶ ἐκάλεσε πάντασ τοὺσ υἱοὺσ τοῦ βασιλέωσ καὶ τοὺσ ἄρχοντασ τῆσ δυνάμεωσ καὶ Ἀβιάθαρ τὸν ἱερέα, καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἐσθίοντεσ καὶ πίνοντεσ ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ εἶπαν. ζήτω ὁ βασιλεὺσ Ἀδωνίασ. καὶ ἐμὲ αὐτὸν τὸν δοῦλόν σου καὶ Σαδὼκ τὸν ἱερέα καὶ Βαναίαν υἱὸν Ἰωδαὲ καὶ Σαλωμὼν τὸν δοῦλόν σου οὐκ ἐκάλεσεν. εἰ διὰ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέωσ γέγονε τὸ ρῆμα τοῦτο καὶ οὐκ ἐγνώρισασ τῷ δούλῳ σου τίσ καθήσεται ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέωσ μετ̓ αὐτόν̣ καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺσ Δαυὶδ καὶ εἶπε. καλέσατέ μοι τὴν Βηρσαβεέ. καὶ εἰσῆλθεν ἐνώπιον τοῦ βασιλέωσ καὶ ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ὤμοσεν ὁ βασιλεὺσ καὶ εἶπε. ζῇ Κύριοσ, ὃσ ἐλυτρώσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ πάσησ θλίψεωσ, ὅτι καθὼσ ὤμοσά σοι ἐν Κυρίῳ Θεῷ Ἰσραὴλ λέγων ὅτι Σαλωμὼν ὁ υἱόσ σου βασιλεύσει μετ̓ ἐμὲ καὶ αὐτὸσ καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου μου ἀντ̓ ἐμοῦ, ὅτι οὕτω ποιήσω τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. καὶ ἔκυψε Βηρσαβεὲ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησε τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπε. ζήτω ὁ κύριόσ μου ὁ βασιλεὺσ Δαυὶδ εἰσ τὸν αἰῶνα. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ Δαυίδ. καλέσατέ μοι Σαδὼκ τὸν ἱερέα καὶ Νάθαν τὸν προφήτην καὶ Βαναίαν υἱὸν Ἰωδαέ. καὶ εἰσῆλθον ἐνώπιον τοῦ βασιλέωσ, καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ αὐτοῖσ. λάβετε τοὺσ δούλουσ τοῦ κυρίου ὑμῶν μεθ̓ ὑμῶν καὶ ἐπιβιβάσατε τὸν υἱόν μου Σαλωμὼν ἐπὶ τὴν ἡμίονον τὴν ἐμὴν καὶ καταγάγετε αὐτὸν εἰσ τὴν Γιών, καὶ χρισάτω αὐτὸν ἐκεῖ Σαδὼκ ὁ ἱερεὺσ καὶ Νάθαν ὁ προφήτησ εἰσ βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ, καὶ σαλπίσατε κερατίνῃ καὶ ἐρεῖτε. ζήτω ὁ βασιλεὺσ Σαλωμών. καὶ καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου μου καὶ βασιλεύσει ἀντ̓ ἐμοῦ, καὶ ἐγὼ ἐνετειλάμην τοῦ εἶναι εἰσ ἡγούμενον ἐπὶ Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδαν. καὶ ἀπεκρίθη Βαναίασ υἱὸσ Ἰωδαὲ τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπε. γένοιτο οὕτωσ. πιστώσαι Κύριοσ ὁ Θεὸσ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέωσ. καθὼσ ἦν Κύριοσ μετὰ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέωσ, οὕτωσ εἴη μετὰ Σαλωμὼν καὶ μεγαλύναι τὸν θρόνον αὐτοῦ ὑπὲρ τὸν θρόνον τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέωσ Δαυίδ. καὶ κατέβη Σαδὼκ ὁ ἱερεὺσ καὶ Νάθαν ὁ προφήτησ καὶ Βαναίασ υἱὸσ Ἰωδαὲ καὶ ὁ Χερεθὶ καὶ ὁ Φελεθὶ καὶ ἐπεκάθισαν τὸν Σαλωμὼν ἐπὶ τὴν ἡμίονον τοῦ βασιλέωσ Δαυὶδ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰσ τὴν Γιών. καὶ ἔλαβε Σαδὼκ ὁ ἱερεὺσ τὸ κέρασ τοῦ ἐλαίου ἐκ τῆσ σκηνῆσ καὶ ἔχρισε τὸν Σαλωμὼν καὶ ἐσάλπισε τῇ κερατίνῃ, καὶ εἶπε πᾶσ ὁ λαόσ. ζήτω ὁ βασιλεὺσ Σαλωμών. καὶ ἀνέβη πᾶσ ὁ λαὸσ ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐχόρευον ἐν χοροῖσ καὶ εὐφραινόμενοι εὐφροσύνην μεγάλην, καὶ ἐρράγη ἡ γῆ ἐν τῇ φωνῇ αὐτῶν. Καὶ ἤκουσεν Ἀδωνίασ καὶ πάντεσ οἱ κλητοὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτοὶ συνετέλεσαν φαγεῖν. καὶ ἤκουσεν Ἰωὰβ τὴν φωνὴν τῆσ κερατίνησ καὶ εἶπε. τίσ ἡ φωνὴ τῆσ πόλεωσ ἠχούσησ̣ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντοσ καὶ ἰδοὺ Ἰωνάθαν υἱὸσ Ἀβιάθαρ τοῦ ἱερέωσ εἰσῆλθε, καὶ εἶπεν Ἀδωνίασ. εἴσελθε, ὅτι ἀνὴρ δυνάμεωσ εἶ σύ, καὶ ἀγαθὰ εὐαγγέλισαι. καὶ ἀπεκρίθη Ἰωνάθαν καὶ εἶπε. καὶ μάλα ὁ κύριοσ ἡμῶν ὁ βασιλεὺσ Δαυὶδ ἐβασίλευσε τὸν Σαλωμών. καὶ ἀπέστειλε μετ̓ αὐτοῦ ὁ βασιλεὺσ τὸν Σαδὼκ τὸν ἱερέα καὶ Νάθαν τὸν προφήτην καὶ Βαναίαν τὸν υἱὸν Ἰωδαὲ καὶ τὸν Χερεθὶ καὶ τὸν Φελεθὶ καὶ ἐπεκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἡμίονον τοῦ βασιλέωσ. καὶ ἔχρισαν αὐτὸν Σαδὼκ ὁ ἱερεὺσ καὶ Νάθαν ὁ προφήτησ ἐν τῇ Γιών, καὶ ἀνέβησαν ἐκεῖθεν εὐφραινόμενοι καὶ ἤχησεν ἡ πόλισ. αὕτη ἡ φωνὴ ἣν ἠκούσατε. καὶ ἐκάθισε Σαλωμὼν ἐπὶ θρόνον βασιλείασ, καὶ εἰσῆλθον οἱ δοῦλοι τοῦ βασιλέωσ εὐλογῆσαι τὸν κύριον ἡμῶν τὸν βασιλέα Δαυὶδ λέγοντεσ. ἀγαθύναι ὁ Θεὸσ τὸ ὄνομα Σαλωμὼν ὑπὲρ τὸ ὄνομά σου καὶ μεγαλύναι τὸν θρόνον αὐτοῦ ὑπὲρ τὸν θρόνον σου. καὶ προσεκύνησεν ὁ βασιλεὺσ ἐπὶ τὴν κοίτην, καί γε οὕτωσ εἶπεν ὁ βασιλεύσ. εὐλογητὸσ Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, ὃσ ἔδωκε σήμερον ἐκ τοῦ σπέρματόσ μου καθήμενον ἐπὶ τοῦ θρόνου μου, καὶ οἱ ὀφθαλμοί μου βλέπουσι. Καὶ ἐξέστησαν πάντεσ οἱ κλητοὶ τοῦ Ἀδωνίου καὶ ἦλθον ἀνὴρ εἰσ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. καὶ Ἀδωνίασ ἐφοβήθη ἀπὸ προσώπου Σαλωμὼν καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλθε καὶ ἐπελάβετο τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ ἀνηγγέλη τῷ Σαλωμὼν λέγοντεσ. ἰδοὺ Ἀδωνίασ ἐφοβήθη τὸν βασιλέα Σαλωμὼν καὶ κατέχει τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου λέγων. ὀμοσάτω μοι σήμερον Σαλωμών, εἰ οὐ θανατώσει τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἐν ρομφαίᾳ. καὶ εἶπε Σαλωμών. ἐὰν γένηται εἰσ υἱὸν δυνάμεων, εἰ πεσεῖται τῶν τριχῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἐὰν κακία εὑρεθῇ ἐν αὐτῷ, θανατωθήσεται. καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν καὶ κατήνεγκαν αὐτὸν ἀπάνωθεν τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ εἰσῆλθε καὶ προσεκύνησε τῷ βασιλεῖ Σαλωμών, καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαλωμών. δεῦρο εἰσ τὸν οἶκόν σου. ΚΑΙ ἤγγισαν αἱ ἡμέραι Δαυὶδ ἀποθανεῖν αὐτόν, καὶ ἀπεκρίνατο Σαλωμὼν υἱῷ αὐτοῦ λέγων.

ἐγώ εἰμι πορεύομαι ἐν ὁδῷ πάσησ τῆσ γῆσ. καὶ ἰσχύσεισ καὶ ἔσῃ εἰσ ἄνδρα. καὶ φυλάξεισ φυλακὴν Κυρίου Θεοῦ σου τοῦ πορεύεσθαι ἐν ταῖσ ὁδοῖσ αὐτοῦ, φυλάσσειν τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα τὰ γεγραμμένα ἐν τῶ νόμῳ Μωυσέωσ. ἵνα συνήσῃσ ἃ ποιήσεισ κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι, ἵνα στήσῃ Κύριοσ τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλησε λέγων. ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν πορεύεσθαι ἐνώπιόν μου ἐν ἀληθείᾳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν λέγων. οὐκ ἐξολοθρευθήσεταί σοι ἀνὴρ ἐπάνωθεν θρόνου Ἰσραήλ. καί γε σὺ ἔγνωσ ὅσα ἐποίησέ μοι Ἰωὰβ υἱὸσ Σαρουί̈ασ, ὅσα ἐποίησε τοῖσ δυσὶν ἄρχουσι τῶν δυνάμεων Ἰσραήλ, τῷ Ἀβεννὴρ υἱῷ Νὴρ καὶ τῷ Ἀμεσσαί̈ υἱῷ Ἰεθέρ, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺσ καὶ ἔταξε τὰ αἵματα πολέμου ἐν εἰρήνῃ καὶ ἔδωκεν αἷμα ἀθῷον ἐν τῇ ζώνῃ αὐτοῦ τῇ ἐν τῇ ὀσφύϊ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ὑποδήματι αὐτοῦ τῷ ἐν τῶ ποδὶ αὐτοῦ. καὶ ποιήσεισ κατὰ τὴν σοφίαν σου καὶ οὐ κατάξεισ τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ εἰσ ᾅδου. καὶ τοῖσ υἱοῖσ Βερζελλὶ τοῦ Γαλααδίτου ποιήσεισ ἔλεοσ, καὶ ἔσονται ἐν τοῖσ ἐσθίουσι τὴν τράπεζάν σου, ὅτι οὕτωσ ἤγγισάν μοι ἐν τῷ με ἀποδιδράσκειν ἀπὸ προσώπου Ἀβεσσαλὼμ τοῦ ἀδελφοῦ σου. καὶ ἰδοὺ μετὰ σοῦ Σεμεί̈ υἱὸσ Γηρὰ υἱὸσ τοῦ Ἰεμενὶ ἐκ Βαουρίμ, καὶ αὐτὸσ κατηράσατό με κατάραν ὀδυνηρὰν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐπορευόμην εἰσ Παρεμβολάσ, καὶ αὐτὸσ κατέβη εἰσ ἀπαντήν μου εἰσ τὸν Ἰορδάνην, καὶ ὤμοσα αὐτῷ ἐν Κυρίῳ λέγων. εἰ θανατώσω σε ἐν ρομφαίᾳ. καὶ οὐ μὴ ἀθῳώσῃσ αὐτόν, ὅτι ἀνὴρ σοφὸσ εἶ σὺ καὶ γνώσῃ ἃ ποιήσεισ αὐτῷ, καὶ κατάξεισ τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν αἵματι εἰσ ᾅδου. καὶ ἐκοιμήθη Δαυὶδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυίδ. καὶ αἱ ἡμέραι, ἃσ ἐβασίλευσε Δαυὶδ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τεσσαράκοντα ἔτη. ἐν Χεβρὼν ἐβασίλευσεν ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ τριάκοντα τρία ἔτη. Καὶ Σαλωμὼν ἐκάθισεν ἐπὶ θρόνου Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ υἱὸσ ἐτῶν δώδεκα καὶ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία αὐτοῦ σφόδρα. καὶ εἰσῆλθεν Ἀδωνίασ υἱὸσ Ἀγγὶθ πρὸσ Βηρσαβεὲ μητέρα Σαλωμὼν καὶ προσεκύνησεν αὐτῇ. ἡ δὲ εἶπεν. εἰρήνη ἡ εἴσοδόσ σου̣ καὶ εἶπεν. εἰρήνη. λόγοσ μοι πρόσ σε. καὶ εἶπεν αὐτῷ. λάλησον. καὶ εἶπεν αὐτῇ. σὺ οἶδασ, ὅτι ἐμοὶ ἦν βασιλεία καὶ ἐπ̓ ἐμὲ ἔθετο πᾶσ Ἰσραὴλ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰσ βασιλέα, καὶ ἐστράφη ἡ βασιλεία καὶ ἐγένετο τῷ ἀδελφῷ μου, ὅτι παρὰ Κυρίου ἐγενήθη αὐτῷ. καὶ νῦν αἴτησιν μίαν ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ ἀποστρέψῃσ τὸ πρόσωπόν σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ Βηρσαβεέ. λάλει. καὶ εἶπεν αὐτῇ. εἰπὸν δὴ πρὸσ Σαλωμὼν τὸν βασιλέα, ὅτι οὐκ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ, καὶ δώσει μοι τὴν Ἀβισὰγ τὴν Σωμανῖτιν εἰσ γυναῖκα. καὶ εἶπε Βηρσαβεέ. καλῶσ. ἐγὼ λαλήσω περὶ σοῦ τῷ βασιλεῖ. καὶ εἰσῆλθε Βηρσαβεὲ πρὸσ τὸν βασιλέα Σαλωμὼν λαλῆσαι αὐτῷ περὶ Ἀδωνίου. καὶ ἐξανέστη ὁ βασιλεὺσ εἰσ ἀπαντὴν αὐτῇ καὶ κατεφίλησεν αὐτὴν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ ἐτέθη θρόνοσ τῇ μητρὶ τοῦ βασιλέωσ καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ. αἴτησιν μίαν μικρὰν ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ ἀποστρέψῃσ τὸ πρόσωπόν σου. καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ βασιλεύσ. αἴτησαι, μῆτερ ἐμή, καὶ οὐκ ἀποστρέψω σε. καὶ εἶπε. δοθήτω δὴ Ἀβισὰγ ἡ Σωμανῖτισ τῷ Ἀδωνίᾳ τῷ ἀδελφῷ σου εἰσ γυναῖκα. καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν καὶ εἶπε τῇ μητρὶ αὐτοῦ. καὶ ἱνατί σὺ ᾔτησαι τὴν Ἀβισὰγ τῷ Ἀδωνίᾳ̣ καὶ αἴτησαι αὐτῷ τὴν βασιλείαν, ὅτι οὗτοσ ἀδελφόσ μου ὁ μέγασ ὑπὲρ ἐμέ, καὶ αὐτῷ Ἀβιάθαρ ὁ ἱερεὺσ καὶ αὐτῷ Ἰωὰβ υἱὸσ Σαρουί̈ασ ἀρχιστράτηγοσ ἑταῖροσ. καὶ ὤμοσεν ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν κατὰ τοῦ Κυρίου λέγων. τάδε ποιήσαι μοι ὁ Θεὸσ καὶ τάδε προσθείη, ὅτι κατὰ τῆσ ψυχῆσ αὐτοῦ ἐλάλησεν Ἀδωνίασ τὸν λόγον τοῦτον. καὶ νῦν ζῇ Κύριοσ, ὃσ ἡτοίμασέ με καὶ ἔθετό με ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρόσ μου, καὶ αὐτὸσ ἐποίησέ μοι οἶκον, καθὼσ ἐλάλησε Κύριοσ, ὅτι σήμερον θανατωθήσεται Ἀδωνίασ. καὶ ἐξαπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν ἐν χειρὶ Βαναίου υἱοῦ Ἰωδαὲ καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν, καὶ ἀπέθανεν Ἀδωνίασ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. Καὶ τῷ Ἀβιάθαρ τῷ ἱερεῖ εἶπεν ὁ βασιλεύσ. ἀπότρεχε σὺ εἰσ Ἀναθὼθ εἰσ ἀγρόν σου, ὅτι ἀνὴρ θανάτου εἶ σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, καὶ οὐ θανατώσω σε, ὅτι ᾖρασ τὴν κιβωτὸν τῆσ διαθήκησ Κυρίου ἐνώπιον τοῦ πατρόσ μου, καὶ ὅτι ἐκακουχήθησ ἐν πᾶσιν, οἷσ ἐκακουχήθη ὁ πατήρ μου. καὶ ἐξέβαλε Σαλωμὼν τὸν Ἀβιάθαρ τοῦ μὴ εἶναι ἱερέα τοῦ Κυρίου, πληρωθῆναι τὸ ρῆμα Κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐπὶ τὸν οἶκον Ἡλὶ ἐν Σηλώμ. καὶ ἡ ἀκοὴ ἦλθεν ἕωσ Ἰωὰβ υἱοῦ Σαρουί̈ασ , καὶ ἔφυγεν Ἰωὰβ εἰσ τὸ σκήνωμα τοῦ Κυρίου καὶ κατέσχε τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαλωμὼν λέγοντεσ ὅτι πέφυγεν Ἰωὰβ εἰσ τὴν σκηνὴν τοῦ Κυρίου καὶ ἰδοὺ κατέχει τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ ἀπέστειλε Σαλωμὼν ὁ βασιλεὺσ πρὸσ Ἰωὰβ λέγων. τί γέγονέ σοι, ὅτι πέφυγασ εἰσ τὸ θυσιαστήριον̣ καὶ εἶπεν Ἰωάβ. ὅτι ἐφοβήθην ἀπὸ προσώπου σου, καὶ ἔφυγον πρὸσ Κύριον. καὶ ἀπέστειλε Σαλωμὼν τὸν Βαναίου υἱὸν Ἰωδαὲ λέγων. πορεύου καὶ ἄνελε αὐτὸν καὶ θάψον αὐτόν. καὶ ἦλθε Βαναίασ υἱὸσ Ἰωδαὲ πρὸσ Ἰωὰ

ΠΛΗΝ ὁ λαὸσ ἦσαν θυμιῶντεσ ἐπὶ τοῖσ ὑψηλοῖσ, ὅτι οὐκ ᾠκοδομήθη οἶκοσ τῷ Κυρίῳ ἕωσ τοῦ νῦν. καὶ ἠγάπησε Σαλωμὼν τὸν Κύριον πορεύεσθαι ἐν τοῖσ προστάγμασι Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, πλὴν ἐν τοῖσ ὑψηλοῖσ ἔθυε καὶ ἐθυμία. καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰσ Γαβαὼν θῦσαι ἐκεῖ, ὅτι αὕτη ὑψηλοτάτη καὶ μεγάλη. χιλίαν ὁλοκαύτωσιν ἀνήνεγκε Σαλωμὼν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐν Γαβαών. καὶ ὤφθη Κύριοσ τῷ Σαλωμὼν ἐν ὕπνῳ τὴν νύκτα, καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Σαλωμών. αἴτησαί τι αἴτημα σεαυτῷ. καὶ εἶπεν Σαλωμών. σὺ ἐποίησασ μετὰ τοῦ δούλου σου Δαυὶδ τοῦ πατρόσ μου ἔλεοσ μέγα, καθὼσ διῆλθεν ἐνώπιόν σου ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι καρδίασ μετὰ σοῦ, καὶ ἐφύλαξασ αὐτῷ τὸ ἔλεοσ τὸ μέγα τοῦτο δοῦναι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, ὡσ ἡ ἡμέρα αὕτη. καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεόσ μου, σὺ ἔδωκασ τὸν δοῦλόν σου ἀντὶ Δαυὶδ τοῦ πατρόσ μου, καὶ ἐγώ εἰμι παιδάριον μικρὸν καὶ οὐκ οἶδα τὴν ἔξοδόν μου καὶ τὴν εἴσοδόν μου, ὁ δὲ δοῦλόσ σου ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ σου, ὃν ἐξελέξω λαὸν πολύν, ὃσ οὐκ ἀριθμηθήσεται. καὶ δώσεισ τῷ δούλῳ σου καρδίαν ἀκούειν καὶ διακρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνῃ καὶ τοῦ συνιεῖν ἀνὰ μέσον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ. ὅτι τίσ δυνηθήσεται κρίνειν τὸν λαόν σου τὸν βαρὺν τοῦτον̣ καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον Κυρίου, ὅτι ᾐτήσατο Σαλωμὼν τὸ ρῆμα τοῦτο, καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ αὐτόν. ἀνθ̓ ὧν ᾐτήσω παῤ ἐμοῦ τὸ ρῆμα τοῦτο καὶ οὐκ ᾐτήσω σεαυτῷ ἡμέρασ πολλὰσ καὶ οὐκ ᾐτήσω πλοῦτον, οὐδὲ ᾐτήσω ψυχὰσ ἐχθρῶν σου, ἀλλ̓ ᾐτήσω σεαυτῷ τοῦ συνιεῖν τοῦ εἰσακούειν κρίμα, ἰδοὺ πεποίηκα κατὰ τὸ ρῆμά σου. ἰδοὺ δέδωκά σοι καρδίαν φρονίμην καὶ σοφήν, ὡσ σὺ οὐ γέγονεν ἔμπροσθέν σου καὶ μετὰ σὲ οὐκ ἀναστήσεται ὅμοιόσ σοι. καὶ ἃ οὐκ ᾐτήσω, δέδωκά σοι, καὶ πλοῦτον καὶ δόξαν, ὡσ οὐ γέγονεν ἀνὴρ ὅμοιόσ σοι ἐν βασιλεῦσι. καὶ ἐὰν πορευθῇσ ἐν τῇ ὁδῷ μου φυλάσσειν τὰσ ἐντολάσ μου καὶ τὰ προστάγματά μου, ὡσ ἐπορεύθη Δαυὶδ ὁ πατήρ σου, καὶ πληθυνῶ τὰσ ἡμέρασ σου. καὶ ἐξυπνίσθη Σαλωμών, καὶ ἰδοὺ ἐνύπνιον. καὶ ἀνέστη καὶ παραγίνεται εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔστη κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ κατὰ πρόσωπον κιβωτοῦ διαθήκησ Κυρίου ἐν Σιὼν καὶ ἀνήγαγεν ὁλοκαυτώσεισ καὶ ἐποίησεν εἰρηνικὰσ καὶ ἐποίησε πότον μέγα ἑαυτῷ καὶ πᾶσι τοῖσ παισὶν αὐτοῦ. Τότε ὤφθησαν δύο γυναῖκεσ πόρναι τῷ βασιλεῖ καὶ ἔστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ μία. ἐν ἐμοί, κύριε. ἐγὼ καὶ ἡ γυνὴ αὕτη ᾠκοῦμεν ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ ἐτέκομεν ἐν τῷ οἴκῳ. καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ τεκούσησ μου, ἔτεκε καὶ ἡ γυνὴ αὕτη. καὶ ἡμεῖσ κατὰ τὸ αὐτό, καὶ οὐκ ἔστιν οὐθεὶσ μεθ̓ ἡμῶν πάρεξ ἀμφοτέρων ἡμῶν ἐν τῷ οἴκῳ. καὶ ἀπέθανεν ὁ υἱὸσ τῆσ γυναικὸσ ταύτησ τὴν νύκτα, ὡσ ἐπεκοιμήθη ἐπ̓ αὐτόν. καὶ ἀνέστη μέσησ τῆσ νυκτὸσ καὶ ἔλαβε τὸν υἱόν μου ἐκ τῶν ἀγκαλῶν μου καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐν τῷ κόλπῳ αὐτῆσ καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆσ τὸν τεθνηκότα ἐκοίμισεν ἐν τῷ κόλπῳ μου. καὶ ἀνέστην τὸ πρωί̈ θηλάσαι τὸν υἱόν μου, καὶ ἐκεῖνοσ ἦν τεθνηκώσ. καὶ ἰδοὺ κατενόησα αὐτὸν πρωί̈, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ὁ υἱόσ μου, ὃν ἔτεκον. καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ ἡ ἑτέρα. οὐχί, ἀλλὰ ὁ υἱόσ μου ὁ ζῶν, ὁ δὲ υἱόσ σου ὁ τεθνηκώσ. καὶ ἐλάλησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέωσ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ αὐταῖσ. σὺ λέγεισ. οὗτοσ ὁ υἱόσ μου ὁ ζῶν, καὶ ὁ υἱὸσ ταύτησ ὁ τεθνηκώσ. καὶ σὺ λέγεισ. οὐχί, ἀλλὰ ὁ υἱόσ μου ὁ ζῶν, καὶ ὁ υἱόσ σου ὁ τεθνηκώσ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύσ. λάβετέ μοι μάχαιραν. καὶ προσήνεγκαν τὴν μάχαιραν ἐνώπιον τοῦ βασιλέωσ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύσ. διέλετε τὸ παιδίον τὸ ζῶν τὸ θηλάζον εἰσ δύο καὶ δότε τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτῃ. καὶ ἀπεκρίθη ἡ γυνή, ἧσ ἦν ὁ υἱὸσ ὁ ζῶν, καὶ εἶπε πρὸσ τὸν βασιλέα, ὅτι ἐταράχθη ἡ μήτρα αὐτῆσ ἐπὶ τῷ υἱῷ αὐτῆσ, καὶ εἶπεν. ἐν ἐμοί, κύριε, δότε αὐτῇ τὸ παιδίον καὶ θανάτῳ μὴ θανατώσητε αὐτό. καὶ αὕτη εἶπε. μήτε ἐμοὶ μήτε αὐτῇ ἔστω, διέλετε. καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺσ καὶ εἶπε. δότε τὸ παιδίον τῇ εἰπούσῃ. δότε αὐτῇ αὐτὸ καὶ θανάτῳ μὴ θανατώσητε αὐτό. αὕτη ἡ μήτηρ αὐτοῦ. καὶ ἤκουσαν πᾶσ Ἰσραὴλ τὸ κρίμα τοῦτο, ὃ ἔκρινεν ὁ βασιλεύσ, καὶ ἐφοβήθησαν ἀπὸ προσώπου τοῦ βασιλέωσ, ὅτι εἶδον ὅτι φρόνησισ Θεοῦ ἐν αὐτῷ τοῦ ποιεῖν δικαίωμα. Τῆσ δὲ βασιλείασ ἑδρασθείσησ ἐν χειρὶ Σαλωμὼν ἐπιγαμίαν ἐποιήσατο Σαλωμὼν πρὸσ Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἔλαβε τὴν θυγατέρα Φαραὼ καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν εἰσ τὴν πόλιν Δαυίδ, ἕωσ οὗ συνετέλεσεν οἰκοδομῶν τὸν οἶκον ἑαυτοῦ καὶ τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸ τεῖχοσ Ἱερουσαλὴμ κύκλῳ. ΚΑΙ ἦν ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν βασιλεύων ἐπὶ Ἰσραήλ.

καὶ οὗτοι ἄρχοντεσ οἳ ἦσαν αὐτῷ. Ἀζαρίασ υἱὸσ Σαδὼκ καὶ Ἐλιαρὲφ καὶ Ἀχιὰ υἱὸσ Σαβὰ γραμματεῖσ. καὶ Ἰωσαφὰτ υἱὸσ Ἀχιλὶδ ἀναμιμνήσκων καὶ Βαναίασ υἱὸσ Ἰωδαὲ ἐπὶ τῆσ δυνάμεωσ καὶ Σαδὼκ καὶ Ἀβιάθαρ ἱερεῖς καὶ Ὀρνία υἱὸσ Νάθαν ἐπὶ τῶν καθεσταμένων καὶ Ζαβούθ υἱὸσ Νάθαν ἑταῖροσ τοῦ βασιλέως καὶ Ἀχιὴλ ἦν οἰκονόμοσ καὶ Ἐλιὰβ υἱὸσ Σὰφ ἐπὶ τῆσ πατριᾶσ καὶ Ἀδωνιρὰμ υἱὸσ Ἐφρὰ ἐπὶ τῶν φόρων. καὶ τῷ Σαλωμὼν δώδεκα καθεσταμένοι ἐπὶ πάντα Ἰσραὴλ χορηγεῖν τῷ βασιλεῖ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. μῆνα ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐγίνετο ἐπὶ τὸν ἕνα χορηγεῖν. καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν. Βενὼρ ἐν ὄρει Ἐφραίμ, εἷσ. υἱὸσ Δακὰρ ἐν Μαχεμὰσ καὶ ἐν Σαλαβὶν καὶ Βαιθσαμὺσ καὶ Αἰλὼν ἕωσ Βηθανάν, εἷσ. υἱὸσ Ἐσδὶ ἐν Ἀραβώθ, αὐτοῦ Σωχὼ καὶ πᾶσα ἡ γῆ Ὀφέρ. Χαναδὰβ καὶ Ἀναφαθέ, ἀνὴρ Ταβλήθ, θυγάτηρ Σαλωμὼν ἦν αὐτῷ εἰσ γυναῖκα, εἷσ. Βαανὰ υἱὸσ Ἀχιλὶδ Θαανὰχ καὶ Μαγεδδὼ καὶ πᾶσ ὁ οἶκοσ Σὰν ὁ παρὰ Σεσαθὰν ὑποκάτω τοῦ Ἐσραὲ καὶ ἐκ Βηθσὰν ἕωσ Σαβελμαουλᾶ, ἕωσ Μαεβὲρ Λουκάμ, εἷσ. υἱὸσ Γαβὲρ ἐν Ρεμὰθ Γαλαάδ, τούτῳ σχοίνισμα Ἐρεγαβά, ἣ ἐν τῇ Βασάν, ἑξήκοντα πόλεισ μεγάλαι τειχήρεισ καὶ μοχλοὶ χαλκοῖ, εἷσ. Ἀχιναδὰβ υἱὸσ Σαδδὼ Μααναί̈μ, εἷσ. Ἀχιμαὰσ ἐν Νεφθαλίμ, καὶ οὗτοσ ἔλαβε τὴν Βασεμμὰθ θυγατέρα Σαλωμὼν εἰσ γυναῖκα, εἷσ. Βαανᾶ υἱὸσ Χουσὶ ἐν Ἀσὴρ καὶ ἐν Βααλώθ, εἷσ. Σαμαὰ υἱὸσ Ἠλὰ ἐν τῷ Βενιαμίν. Γαβὲρ υἱὸσ Ἀδαί̈ ἐν τῇ γῇ Γάδ, καὶ Σηὼν βασιλέωσ τοῦ Ἐσεβὼν καὶ Ὢγ βασιλέωσ τοῦ Βασάν. καὶ νασὶφ εἷσ ἐν γῇ Ἰούδα. Ἰωσαφὰτ υἱὸσ Φουασοὺδ ἐν Ἰσσάχαρ. Καὶ Ἰούδα καὶ Ἰσραὴλ πολλοὶ ὡσ ἡ ἄμμοσ ἡ ἐπὶ τῆσ θαλάσσησ εἰσ πλῆθοσ ἔσθοντεσ καὶ πίνοντεσ καὶ εὐφραινόμενοι. ΚΑΙ ἐχορήγουν οἱ καθεσταμένοι οὕτωσ τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν καὶ πάντα τὰ διαγγέλματα ἐπὶ τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέωσ, ἕκαστοσ μῆνα αὐτοῦ, οὐ παραλλάσσουσι λόγον.

καὶ τὰσ κριθὰσ καὶ τὸ ἄχυρον τοῖσ ἵπποισ καὶ τοῖσ ἅρμασιν ᾖρον εἰσ τὸν τόπον, οὗ ἂν ᾖ ὁ βασιλεύσ, ἕκαστοσ κατὰ τὴν σύνταξιν αὐτοῦ. καὶ ταῦτα τὰ δέοντα τῷ Σαλωμὼν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. τριάκοντα κόροι σεμιδάλεωσ καὶ ἑξήκοντα κόροι ἀλεύρου κεκοπανισμένου. καὶ δέκα μόσχοι ἐκλεκτοὶ καὶ εἴκοσι βόεσ νομάδεσ καὶ ἑκατὸν πρόβατα ἐκτὸσ ἐλάφων καὶ δορκάδων ἐκλεκτῶν, σιτευτά. ὅτι ἦν ἄρχων πέραν ποταμοῦ, καὶ ἦν αὐτῷ εἰρήνη ἐκ πάντων τῶν μερῶν κυκλόθεν. Καὶ ἔδωκε Κύριοσ φρόνησιν τῷ Σαλωμὼν καὶ σοφίαν πολλὴν σφόδρα καὶ χύμα καρδίασ ὡσ ἡ ἄμμοσ ἡ παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ ἐπληθύνθη Σαλωμὼν σφόδρα ὑπὲρ τὴν φρόνησιν πάντων ἀρχαίων ἀνθρώπων καὶ ὑπὲρ πάντασ φρονίμουσ Αἰγύπτου καὶ ἐσοφίσατο ὑπὲρ πάντασ τοὺσ ἀνθρώπουσ καὶ ἐσοφίσατο ὑπὲρ Γαιθὰν τὸν Ζαρείτην καὶ τὸν Αἰνὰν καὶ τὸν Χαλκὰλ καὶ Δαρδὰ υἱοὺσ Μάλ. καὶ ἐλάλησε Σαλωμὼν τρισχιλίασ παραβολάσ, καὶ ἦσαν ᾠδαὶ αὐτοῦ πεντακισχίλιαι. καὶ ἐλάλησεν ὑπὲρ τῶν ξύλων ἀπὸ τῆσ κέδρου τῆσ ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ἕωσ τῆσ ὑσσώπου τῆσ ἐκπορευομένησ διὰ τοῦ τοίχου καὶ ἐλάλησε περὶ τῶν κτηνῶν καὶ περὶ τῶν πετεινῶν καὶ περὶ τῶν ἑρπετῶν καὶ περὶ τῶν ἰχθύων. καὶ παρεγίνοντο πάντεσ οἱ λαοὶ ἀκοῦσαι τῆσ σοφίασ Σαλωμὼν καὶ ἐλάμβανε δῶρα παρὰ πάντων τῶν βασιλέων τῆσ γῆσ, ὅσοι ἤκουον τῆσ σοφίασ αὐτοῦ. α Καὶ ἔλαβε Σαλωμὼν τὴν θυγατέρα Φαραὼ αὐτῷ εἰσ γυναῖκα καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν εἰσ τὴν πόλιν Δαυὶδ ἕωσ συντελέσαι αὐτὸν τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸν οἶκον ἑαυτοῦ καὶ τὸ τεῖχοσ Ἱερουσαλήμ. β τότε ἀνέβη Φαραὼ βασιλεὺσ Αἰγύπτου καὶ προκατελάβετο τὴν Γαζὲρ καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν καὶ τὸν Χανανίτην τὸν κατοικοῦντα ἐν Μεργάβ, καὶ ἔδωκεν αὐτὰσ Φαραὼ ἀποστολὰσ θυγατρὶ αὐτοῦ γυναικὶ Σαλωμών, καὶ Σαλωμὼν ᾠκοδόμησε τὴν Γαζέρ. Καὶ ἀπέστειλε Χιρὰμ βασιλεὺσ Τύρου τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ χρῖσαι τὸν Σαλωμὼν ἀντὶ Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, ὅτι ἀγαπῶν ἦν Χιρὰμ τὸν Δαυὶδ πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ ἀπέστειλε Σαλωμὼν πρὸσ Χιρὰμ λέγων. σὺ οἶδασ τὸν πατέρα μου Δαυὶδ ὅτι οὐκ ἠδύνατο οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ μου ἀπὸ προσώπου τῶν πολέμων τῶν κυκλωσάντων αὐτὸν ἕωσ τοῦ δοῦναι Κύριον αὐτοὺσ ὑπὸ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν αὐτοῦ. καὶ νῦν ἀνέπαυσε Κύριοσ ὁ Θεόσ μου ἐμοὶ κυκλόθεν. οὐκ ἔστιν ἐπίβουλοσ καὶ οὐκ ἔστιν ἁμάρτημα πονηρόν. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ λέγω οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ μου, καθὼσ ἐλάλησε Κύριοσ ὁ Θεὸσ πρὸσ Δαυὶδ τὸν πατέρα μου, λέγων. ὁ υἱόσ σου, ὃν δώσω ἀντὶ σοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον σου, οὗτοσ οἰκοδομήσει τὸν οἴκον τῷ ὀνόματί μου. καὶ νῦν ἔντειλαι καὶ κοψάτωσάν μοι ξύλα ἐκ τοῦ Λιβάνου, καὶ ἰδοὺ οἱ δοῦλοί μου μετὰ τῶν δούλων σου. καὶ τὸν μισθὸν δουλείασ σου δώσω σοι κατὰ πάντα, ὅσα ἂν εἴπῃσ, ὅτι σὺ οἶδασ ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν εἰδὼσ ξύλα κόπτειν καθὼσ οἱ Σιδώνιοι. καὶ ἐγενήθη καθὼσ ἤκουσε Χιρὰμ τῶν λόγων Σαλωμών, ἐχάρη σφόδρα καὶ εἶπεν. εὐλογητὸσ ὁ Θεὸσ σήμερον, ὃσ ἔδωκε τῷ Δαυὶδ υἱὸν φρόνιμον ἐπὶ τὸν λαὸν τὸν πολὺν τοῦτον καὶ ἀπέστειλε πρὸσ Σαλωμὼν λέγων. ἀκήκοα περὶ πάντων, ὧν ἀπέσταλκασ πρόσ με. ἐγὼ ποιήσω πᾶν θέλημά σου, ξύλα κέδρινα καὶ πεύκινα. οἱ δοῦλοί μου κατάξουσιν αὐτὰ ἐκ τοῦ Λιβάνου εἰσ τὴν θάλασσαν, ἐγὼ θήσομαι αὐτὰ σχεδίασ ἕωσ τοῦ τόπου, οὗ ἐὰν ἀποστείλῃσ πρόσ με, καὶ ἐκτινάξω αὐτὰ ἐκεῖ, καὶ σὺ ἀρεῖσ. καὶ ποιήσεισ τὸ θέλημά μου, τοῦ δοῦναι ἄρτουσ τῷ οἴκῳ μου. καὶ ἦν Χιρὰμ διδοὺσ τῷ Σαλωμὼν κέδρουσ καὶ πεύκασ καὶ πᾶν θέλημα αὐτοῦ. καὶ Σαλωμὼν ἔδωκε τῷ Χιρὰμ εἴκοσι χιλιάδασ κόρουσ πυροῦ καὶ μαχεὶρ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ εἴκοσι χιλιάδασ βαὶθ ἐλαίου κεκομμένου. κατὰ τοῦτο ἐδίδου Σαλωμὼν τῷ Χιρὰμ κατ̓ ἐνιαυτόν. καὶ Κύριοσ ἔδωκε σοφίαν τῷ Σαλωμών, καθὼσ ἐλάλησεν αὐτῷ. καὶ ἦν εἰρήνη ἀνὰ μέσον Χιρὰμ καὶ ἀνὰ μέσον Σαλωμών, καὶ διέθεντο διαθήκην ἀνὰ μέσον αὐτῶν. καὶ ἀνήνεγκεν ὁ βασιλεὺσ φόρον ἐκ παντὸσ Ἰσραήλ, καὶ ἦν ὁ φόροσ τριάκοντα χιλιάδεσ ἀνδρῶν. καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺσ εἰσ τὸν Λίβανον, δέκα χιλιάδεσ ἐν τῷ μηνί, ἀλλασσόμενοι, μῆνα ἦσαν ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ δύο μῆνασ ἐν οἴκῳ αὐτῶν. καὶ Ἀδωνιρὰμ ἐπὶ τοῦ φόρου. καὶ ἦν τῷ Σαλωμὼν ἑβδομήκοντα χιλιάδεσ αἴροντεσ ἄρσιν καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδεσ λατόμων ἐν τῷ ὄρει, χωρὶσ τῶν ἀρχόντων τῶν καθεσταμένων ἐπὶ τῶν ἔργων τῷ Σαλωμών, τρεῖσ χιλιάδεσ καὶ ἑξακόσιοι ἐπιστάται οἱ ποιοῦντεσ τὰ ἔργα. καὶ ἡτοίμασαν τοὺσ λίθουσ καὶ τὰ ξύλα τρία ἔτη. Καὶ Σαλωμὼν ἦν ἐξουσιάζων ἐν πᾶσι τοῖσ βασιλείοισ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ γῆσ ἀλλοφύλων καὶ ἕωσ ὁρίου Αἰγύπτου προσεγγίζοντεσ δῶρα καὶ δουλεύοντεσ τῷ Σαλωμὼν πάσασ ἡμέρασ ζωῆσ αὐτοῦ. ΚΑΙ ἐγενήθη ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ καὶ τετρακοσιοστῷ ἔτει τῆσ ἐξόδου υἱῶν Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἐν μηνὶ τῷ δευτέρῳ βασιλεύοντοσ τοῦ βασιλέωσ Σαλωμὼν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ,

α καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺσ ἵνα αἴρωσι λίθουσ μεγάλουσ τιμίουσ εἰσ τὸν θεμέλιον τοῦ οἴκου, καὶ λίθουσ ἀπελεκήτουσ. β καὶ ἐπελέκησαν οἱ υἱοὶ Σαλωμὼν καὶ οἱ υἱοὶ Χιρὰμ καὶ ἔβαλαν αὐτούσ. γ ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἐθεμελίωσε τὸν οἶκον Κυρίου ἐν μηνὶ Νισώ, καὶ τῷ δευτέρῳ μηνὶ δ ἐν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ, ἐν μηνὶ Βαὰλ συνετελέσθη ὁ οἶκοσ εἰσ πάντα λόγον αὐτοῦ καὶ εἰσ πᾶσαν διάταξιν αὐτοῦ. καὶ ὁ οἶκοσ, ὃν ᾠκοδόμησεν ὁ βασιλεὺσ τῷ Κυρίῳ, τεσσαράκοντα ἐν πήχει μῆκοσ αὐτοῦ καὶ εἴκοσιν ἐν πήχει πλάτοσ αὐτοῦ καὶ πέντε καὶ εἴκοσιν ἐν πήχει τὸ ὕψοσ αὐτοῦ. καὶ τὸ αἰλὰμ κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ, εἴκοσιν ἐν πήχει μῆκοσ αὐτοῦ εἰσ τὸ πλάτοσ τοῦ οἴκου καὶ δέκα ἐν πήχει τὸ πλάτοσ αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου. καὶ ᾠκοδόμησε τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσεν αὐτόν. καὶ ἐποίησε τῷ οἴκῳ θυρίδασ παρακυπτομένασ κρυπτάσ. καὶ ἔδωκεν ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου μέλαθρα κυκλόθεν τῷ ναῷ καὶ τῷ δαβὶρ καὶ ἐποίησε πλευρὰσ κυκλόθεν. ἡ πλευρὰ ἡ ὑποκάτω πέντε πήχεων ἐν πήχει τὸ πλάτοσ αὐτῆσ, καὶ τὸ μέσον ἕξ, καὶ ἡ τρίτη ἑπτὰ ἐν πήχει τὸ πλάτοσ αὐτῆσ. ὅτι διάστημα ἔδωκε τῷ οἴκῳ κυκλόθεν ἔξωθεν τοῦ οἴκου, ὅπωσ μὴ ἐπιλαμβάνωνται τῶν τοίχων τοῦ οἴκου. καὶ ὁ οἶκοσ ἐν τῷ οἰκοδομεῖσθαι αὐτὸν λίθοισ ἀκροτόμοισ ἀργοῖσ ᾠκοδομήθη, καὶ σφῦρα καὶ πέλεκυσ καὶ πᾶν σκεῦοσ σιδηροῦν οὐκ ἠκούσθη ἐν τῷ οἴκῳ ἐν τῷ οἰκοδομεῖσθαι αὐτόν. καὶ ὁ πυλὼν τῆσ πλευρᾶσ τῆσ ὑποκάτωθεν ὑπὸ τὴν ὠμίαν τοῦ οἴκου τὴν δεξιάν, καὶ ἑλικτὴ ἀνάβασισ εἰσ τὸ μέσον καὶ ἐκ τῆσ μέσησ ἐπὶ τὰ τριώροφα, καὶ ᾠκοδόμησε τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσεν αὐτόν. καὶ ἐκοιλοστάθμησε τὸν οἶκον κέδροισ. καὶ ᾠκοδόμησε τοὺσ ἐνδέσμουσ δἰ ὅλου τοῦ οἴκου πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψοσ αὐτοῦ, καὶ συνέσχε τὸν σύνδεσμον ἐν ξύλοισ κεδρίνοισ. καὶ ᾠκοδόμησε τοὺσ τοίχουσ τοῦ οἴκου ἔσωθεν διὰ ξύλων κεδρίνων ἀπὸ τοῦ ἐδάφουσ τοῦ οἴκου καὶ ἕωσ τῶν τοίχων καὶ ἕωσ τῶν δοκῶν. ἐκοιλοστάθμησε συνεχόμενα ξύλοισ ἔσωθεν καὶ περιέσχε τὸ ἔσω τοῦ οἴκου ἐν πλευραῖσ πευκίναισ. καὶ ᾠκοδόμησε τοὺσ εἴκοσι πήχεισ ἀπ̓ ἄκρου τοῦ τοίχου τὸ πλευρὸν τὸ ἓν ἀπὸ τοῦ ἐδάφουσ ἕωσ τῶν δοκῶν, καὶ ἐποίησε ἐκ τοῦ δαβὶρ εἰσ τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων. καὶ τεσσαράκοντα πήχεων ἦν ὁ ναὸς κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβὶρ ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου ἔσωθεν δοῦναι ἐκεῖ τὴν κιβωτὸν διαθήκησ Κυρίου. εἴκοσι πήχεισ μῆκοσ καὶ εἴκοσι πήχεισ πλάτοσ καὶ εἴκοσι πήχεισ τὸ ὕψοσ αὐτοῦ, καὶ παριέσχεν αὐτὸ χρυσίῳ συγκεκλεισμένῳ. καὶ ἐποίησε θυσιαστήριον κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβίρ, καὶ περιέσχεν αὐτὸ χρυσίῳ. καὶ ὅλον τὸν οἶκον περιέσχε χρυσίῳ ἕωσ συντελείασ παντὸσ τοῦ οἴκου καὶ ἐποίησεν ἐν τῷ δαβὶρ δύο Χερουβὶμ δέκα πήχεων μέγεθοσ ἐσταθμωμένον. καὶ πέντε πήχεων πτερύγιον τοῦ Χερουβὶμ τοῦ ἑνὸσ καὶ πέντε πήχεων πτερύγιον αὐτοῦ τὸ δεύτερον, ἐν πήχει δέκα ἀπὸ μέρουσ πτερυγίου αὐτοῦ εἰσ μέροσ πτερυγίου αὐτοῦ. οὕτωσ τῷ Χερουβὶμ τῷ δευτέρῳ, ἐν μέτρῳ ἑνὶ συντέλεια μία ἀμφοτέροισ. καὶ τὸ ὕψοσ τοῦ Χεροὺβ τοῦ ἑνὸσ δέκα ἐν πήχει, καὶ οὕτω τῷ Χεροὺβ τῷ δευτέρῳ. καὶ ἀμφότερα τὰ Χερουβὶμ ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου τοῦ ἐσωτάτου. καὶ διεπέτασε τὰσ πτέρυγασ αὐτῶν, καὶ ἥπτετο πτέρυξ μία τοῦ τοίχου, καὶ πτέρυξ Χεροὺβ τοῦ δευτέρου ἥπτετο τοῦ τοίχου τοῦ δευτέρου, καὶ αἱ πτέρυγεσ αὐτῶν ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου ἥπτοντο πτέρυξ πτέρυγοσ. καὶ περιέσχε τὰ Χερουβὶμ χρυσίῳ. καὶ πάντασ τοὺσ τοίχουσ τοῦ οἴκου κύκλῳ ἐγκολαπτὰ ἔγραψε γραφίδι Χερουβίμ, καὶ φοίνικεσ τῷ ἐσωτέρῳ καὶ τῷ ἐξωτέρῳ. καὶ τὸ ἔδαφοσ τοῦ οἴκου περιέσχε χρυσίῳ, τοῦ ἐσωτάτου καὶ τοῦ ἐξωτάτου. καὶ τῷ θυρώματι τοῦ δαβὶρ ἐποίησε θύρασ ξύλων ἀρκευθίνων εἰσ φλιὰσ πενταπλᾶς καὶ δύο θύρασ ξύλων πευκίνων καὶ ἐγκολαπτὸν ἐπ̓ αὐτῶν ἐγκεκολαμμένα Χερουβὶμ καὶ φοίνικασ καὶ πέταλα διαπεπετασμένα. καὶ περιέσχε χρυσίῳ καὶ κατέβαινεν ἐπὶ τὰ Χερουβὶμ καὶ ἐπὶ τοὺσ φοίνικασ τὸ χρυσίον. καὶ οὕτωσ ἐποίησε τῷ πυλῶνι τοῦ ναοῦ, φλιαὶ ξύλων ἀρκευθίνων, στοαὶ τετραπλῶσ. καὶ ἐν ἀμφοτέραισ ταῖσ θύραισ ξύλα πεύκινα. δύο πτυχαὶ ἡ θύρα ἡ μία καὶ στροφεῖσ αὐτῶν, καὶ δύο πτυχαὶ ἡ θύρα ἡ δευτέρα, στρεφόμενα. ἐγκεκολαμμένα Χερουβὶμ καὶ φοίνικεσ καὶ διαπεπετασμένα πέταλα καὶ περιεχόμενα χρυσίῳ καταγομένῳ ἐπὶ τὴν ἐκτύπωσιν. καὶ ᾠκοδόμησε τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτάτην τρεῖσ στίχουσ ἀπελεκήτων, καὶ στίχοσ κατειργασμένησ κέδρου κυκλόθεν. α καὶ ᾠκοδόμησε τὸ καταπέτασμα τῆσ αὐλῆσ τοῦ αἰλὰμ τοῦ οἴκου τοῦ κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ. Καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ Σαλωμὼν λέγων. ὁ οἶκοσ οὗτοσ, ὃν σὺ οἰκοδομεῖσ, ἐὰν ὁδεύῃσ τοῖσ προστάγμασί μου καὶ τὰ κρίματά μου ποιῇσ καὶ φυλάσσῃσ πάσασ τὰσ ἐντολάσ μου ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐταῖσ, στήσω τὸν λόγον μου, ὃν ἐλάλησα πρὸσ Δαυὶδ τὸν πατέρα σου καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω τὸν λαόν μου Ἰσραήλ. καὶ ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσε αὐτόν. ̀ρ̀νὁ ἐσώτατος καὶ διὰ κέδρου πρὸσ τὸν οἶκον ἔσω πλοκὴν ἐπαναστήσεισ καὶ πέταλον καὶ ἀνάγλυφα πάντα κέδρινα οὐκ ἐφαίνετο λίθοσ. κέδρου καὶ περιεπύλωσε Σαλωμὼν τὸν οἶκον ἔνδοθεν χρυσίῳ ἀποκλειστῷ καὶ παρήγαγεν ἐν καθηλώμασι χρυσίου. ̀ρ̀νκαὶ ὅλον τὸ ἔσω τοῦ δαβὶρ ἐπετάλωσε χρυσίῳ. ΚΑΙ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν καὶ ἔλαβε τὸν Χιρὰμ ἐκ Τύρου,

υἱὸν γυναικὸσ χήρασ, καὶ οὗτοσ ἀπὸ τῆσ φυλῆσ τῆσ Νεφθαλίμ, καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Τύριοσ, τέκτων χαλκοῦ καὶ πεπληρωμένοσ τῆσ τέχνησ καὶ συνέσεωσ καὶ ἐπιγνώσεωσ τοῦ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἐν χαλκῷ. καὶ εἰσηνέχθη πρὸσ τὸν βασιλέα Σαλωμὼν καὶ ἐποίησε πάντα τὰ ἔργα. καὶ ἐχώνευσε τοὺσ δύο στήλουσ τῷ αἰλὰμ τοῦ οἴκου, ὀκτωκαίδεκα πήχεισ ὕψοσ τοῦ στύλου, καὶ περίμετρον τεσσαρεσκαίδεκα πήχεισ ἐκύκλου αὐτόν, καὶ τὸ πάχοσ τοῦ στύλου τεσσάρων δακτύλων τὰ κοιλώματα, καὶ οὕτωσ ὁ στῦλοσ ὁ δεύτεροσ. καὶ δύο ἐπιθέματα ἐποίησε δοῦναι ἐπὶ τὰσ κεφαλὰσ τῶν στύλων, χωνευτὰ χαλκᾶ. πέντε πήχεισ τὸ ὕψοσ τοῦ ἐπιθέματοσ τοῦ ἑνόσ, καὶ πέντε πήχεισ τὸ ὕψοσ τοῦ ἐπιθέματοσ τοῦ δευτέρου. καὶ ἐποίησε δύο δίκτυα περικαλύψαι τὸ ἐπίθεμα τῶν στύλων, καὶ δίκτυον τῷ ἐπιθέματι τῷ ἑνί, καὶ δίκτυον τῷ ἐπιθέματι τῷ δευτέρῳ. καὶ ἔργον κρεμαστόν, δύο στίχοι ροῶν χαλκῶν δεδικτυωμένοι, ἔργον κρεμαστόν, στίχοσ ἐπὶ στίχον. καὶ οὕτωσ ἐποίησε τῷ ἐπιθέματι τῷ δευτέρῳ. καὶ ἔστησε τοὺσ στύλουσ τοῦ αἰλὰμ τοῦ ναοῦ. καὶ ἔστησε τὸν στῦλον τὸν ἕνα καὶ ἐπεκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰαχούμ. καὶ ἔστησε τὸν στῦλον τὸν δεύτερον καὶ ἐπεκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βαάσ. καὶ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων ἔργον κρίνου κατὰ τὸ αἰλὰμ τεσσάρων πηχῶν. καὶ μέλαθρον ἐπ̓ ἀμφοτέρων τῶν στύλων, καὶ ἐπάνωθεν τῶν πλευρῶν ἐπίθεμα τὸ μέλαθρον τῷ πάχει. καὶ ἐποίησε τὴν θάλασσαν δέκα ἐν πήχει ἀπὸ τοῦ χείλουσ αὐτῆσ ἕωσ τοῦ χείλουσ αὐτῆσ, στρογγύλον κύκλῳ τὸ αὐτό. πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψοσ αὐτῆσ, καὶ συνηγμένοι τρεῖσ καὶ τριάκοντα ἐν πήχει ἐκύκλουν αὐτήν. καὶ ὑποστηρίγματα ὑποκάτωθεν τοῦ χείλουσ αὐτῆσ κυκλόθεν ἐκύκλουν αὐτήν, δέκα ἐν πήχει κυκλόθεν καὶ τὸ χεῖλοσ αὐτῆσ ὡσ ἔργον χείλουσ ποτηρίου, βλαστὸσ κρίνου, καὶ τὸ πάχοσ αὐτοῦ παλαιστήσ. καὶ δώδεκα βόεσ ὑποκάτω τῆσ θαλάσσησ, οἱ τρεῖσ ἐπιβλέποντεσ βορρᾶν καὶ οἱ τρεῖσ ἐπιβλέποντεσ θάλασσαν καὶ οἱ τρεῖσ ἐπιβλέποντεσ νότον καὶ οἱ τρεῖσ ἐπιβλέποντεσ ἀνατολήν, καὶ πάντα τὰ ὀπίσθια εἰσ τὸν οἶκον, καὶ ἡ θάλασσα ἐπ̓ αὐτῶν ἐπάνωθεν. καὶ ἐποίησε δέκα μεχωνὼθ χαλκᾶσ. πέντε πήχεισ μῆκοσ τῆσ μεχωνὼθ τῆσ μιᾶσ, καὶ τέσσαρεσ πήχεισ τὸ πλάτοσ αὐτῆσ, καὶ ἓξ ἐν πήχει τὸ ὕψοσ αὐτῆσ. καὶ τοῦτο τὸ ἔργον τῶν μεχωνὼθ συγκλειστὸν αὐτοῖσ, καὶ συγκλειστὸν ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεχομένων. καὶ ἐπὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῶν ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεχομένων λέοντεσ καὶ βόεσ καὶ Χερουβίμ, καὶ ἐπὶ τῶν ἐξεχομένων οὕτωσ. καὶ ἐπάνωθεν καὶ ὑποκάτωθεν τῶν λεόντων καὶ τῶν βοῶν χῶραι, ἔργον καταβάσεως καὶ τέσσαρεσ τροχοὶ χαλκοῖ τῇ μεχωνὼθ τῇ μιᾷ, καὶ τὰ προσέχοντα χαλκᾶ καὶ τέσσαρα μέρη αὐτῶν, ὠμίαι ὑποκάτω τῶν λουτήρων. καὶ χεῖρεσ ἐν τοῖσ τροχοῖσ ἐν τῇ μεχωνώθ, καὶ τὸ ὕψοσ τοῦ τροχοῦ τοῦ ἑνὸσ πήχεοσ καὶ ἡμίσουσ. καὶ τὸ ἔργον τῶν τροχῶν ἔργον τροχῶν ἅρματοσ. αἱ χεῖρεσ αὐτῶν καὶ οἱ νῶτοι αὐτῶν καὶ ἡ πραγματεία αὐτῶν, τὰ πάντα χωνευτά. αἱ τέσσαρεσ ὠμίαι ἐπὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆσ μεχωνὼθ τῆσ μιᾶσ, ἐκ τῆσ μεχωνὼθ οἱ ὦμοι αὐτῆσ. καὶ ἐπὶ τῆσ κεφαλῆσ τῆσ μεχωνὼθ ἥμισυ τοῦ πήχεοσ μέγεθοσ αὐτῆσ στρογγύλον κύκλῳ ἐπὶ τῆσ κεφαλῆσ τῆσ μεχωνώθ, καὶ ἀρχὴ χειρῶν αὐτῆσ καὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῆσ, καὶ ἠνοίγετο ἐπὶ τὰσ ἀρχὰσ τῶν χειρῶν αὐτῆσ. καὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῆσ Χερουβὶμ καὶ λέοντεσ καὶ φοίνικεσ ἑστῶτα, ἐχόμενον ἕκαστον κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἔσω καὶ τὰ κυκλόθεν. κατ̓ αὐτὴν ἐποίησε πάσασ τὰσ δέκα μεχωνώθ, τάξιν μίαν καὶ μέτρον ἐν πάσαισ. καὶ ἐποίησε δέκα χυτροκαύλουσ χαλκοῦσ, τεσσαράκοντα χοεῖσ χωροῦντα τὸν ἕνα χυτρόκαυλον μετρήσει τεσσάρων πηχῶν. ὁ χυτρόκαυλοσ ὁ εἷσ ἐπὶ τῆσ μεχωνὼθ τῆσ μιᾶσ ταῖσ δέκα μεχωνώθ. καὶ ἔθετο τὰσ πέντε μεχωνὼθ ἀπὸ τῆσ ὠμίασ τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἀπὸ τῆσ ὠμίασ τοῦ οἴκου ἐξ ἀριστερῶν. καὶ ἡ θάλασσα ἀπὸ τῆσ ὠμίασ τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν κατ̓ ἀνατολὰσ ἀπὸ τοῦ κλίτουσ τοῦ νότου. καὶ ἐποίησε Χιρὰμ τοὺσ λέβητασ καὶ τὰσ θερμάστρεισ καὶ τὰσ φιάλασ, καὶ συνετέλεσε Χιρὰμ ποιῶν πάντα τὰ ἔργα, ἃ ἐποίησε τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν ἐν οἴκῳ Κυρίου, στύλουσ δύο καὶ τὰ στρεπτὰ τῶν στύλων ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων δύο καὶ τὰ δίκτυα δύο τοῦ καλύπτειν ἀμφότερα τὰ στρεπτὰ τῶν γλυφῶν τὰ ὄντα ἐπὶ τῶν στύλων, τὰσ ροὰσ τετρακοσίασ ἀμφοτέροισ τοῖσ δικτύοισ, δύο στίχοι ροῶν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνὶ περικαλύπτειν ἀμφότερα τὰ ὄντα τὰ στρεπτὰ τῆσ μεχωνὼθ ἐπ̓ ἀμφοτέροισ τοῖσ στύλοισ, καὶ τὰ μεχωνὼθ δέκα καὶ τοὺσ χυτροκαύλουσ δέκα ἐπὶ τῶν μεχωνὼθ καὶ τὴν θάλασσαν μίαν καὶ τοὺσ βόασ δώδεκα ὑποκάτω τῆσ θαλάσσης καὶ τοὺσ λέβητασ καὶ τὰσ θερμάστρεισ καὶ τὰσ φιάλασ καὶ πάντα τὰ σκεύη, ἃ ἐποίησε Χιρὰμ τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν τῷ οἴκῳ Κυρίου. καὶ οἱ στῦλοι τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέωσ καὶ τοῦ οἴκου Κυρίου. πάντα τὰ ἔργα τοῦ βασιλέωσ, ἃ ἐποίησε Χιράμ, χαλκᾶ ἄρδην. οὐκ ἦν σταθμὸσ τοῦ χαλκοῦ, οὗ ἐποίησε πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, ἐκ πλήθουσ σφόδρα. οὐκ ἦν τέρμα τῶν σταθμῶν τοῦ χαλκοῦ. ἐν τῷ περιοίκῳ τοῦ Ἰορδάνου ἐχώνευσεν αὐτὰ ἐν τῷ πάχει τῆσ γῆσ ἀνὰ μέσον Σοκχὼθ καὶ ἀνὰ μέσον Σειρά. καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν τὰ σκεύη, ἃ ἐποίησεν, ἐν οἴκῳ Κυρίου, τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὴν τράπεζαν, ἐφ̓ ἧσ οἱ ἄρτοι τῆσ προσφορᾶσ, χρυσῆν, καὶ τὰσ λυχνίασ πέντε ἐξ ἀριστερῶν καὶ πέντε ἐκ δεξιῶν κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβίρ, χρυσᾶσ συγκλειομένασ, καὶ τὰ λαμπάδια καὶ τοὺσ λύχνουσ καὶ τὰσ ἐπαρυστρίδασ χρυσᾶς καὶ τὰ πρόθυρα καὶ οἱ ἧλοι καὶ αἱ φιάλαι καὶ τὰ τρυβλία καὶ αἱ θυί̈σκαι χρυσαῖ, σύγκλειστα, καὶ τὰ θυρώματα τῶν θυρῶν τοῦ οἴκου τοῦ ἐσωτάτου, ἁγίου τῶν ἁγίων, καὶ τὰσ θύρασ τοῦ ναοῦ χρυσᾶσ. καὶ ἀνεπληρώθη πᾶν τὸ ἔργον, ὃ ἐποίησε Σαλωμὼν οἴκου Κυρίου, καὶ εἰσήνεγκε Σαλωμὼν τὰ ἅγια Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ἅγια Σαλωμών, τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη, ἔδωκεν εἰσ τοὺσ θησαυροὺσ οἴκου Κυρίου. Καὶ τὸν οἶκον ἑαυτῷ ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν τρισκαίδεκα ἔτεσι. καὶ ᾠκοδόμησε τὸν οἶκον δρυμῷ τοῦ Λιβάνου. ἑκατὸν πήχεισ μῆκοσ αὐτοῦ, καὶ πεντήκοντα πήχεισ πλάτοσ αὐτοῦ, καὶ τριάκοντα πηχῶν ὕψοσ αὐτοῦ. καὶ τριῶν στίχων στύλων κεδρίνων, καὶ ὠμίαι κέδριναι τοῖσ στύλοισ. καὶ ἐφάτνωσε τὸν οἶκον ἄνωθεν ἐπὶ τῶν πλευρῶν τῶν στύλων, καὶ ὁ ἀριθμὸσ τῶν στύλων τεσσαράκοντα καὶ πέντε ὁ στίχοσ. καὶ μέλαθρα τρία καὶ χώρα ἐπὶ χώραν τρισσῶσ. καὶ πάντα τὰ θυρώματα καὶ αἱ χῶραι τετράγωνοι μεμελαθρωμέναι καὶ ἀπὸ τοῦ θυρώματοσ ἐπὶ θύραν τρισσῶσ. καὶ τὸ αἰλὰμ τῶν στύλων πεντήκοντα μῆκοσ καὶ πεντήκοντα ἐν πλάτει, ἐζυγωμένα, αἰλὰμ ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ στῦλοι καὶ πάχοσ ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆσ τοῖσ αἰλαμμίμ. καὶ τὸ αἰλὰμ τῶν θρόνων, οὗ κρινεῖ ἐκεῖ, αἰλὰμ τοῦ κριτηρίου. καὶ ὁ οἶκοσ αὐτῶν, ἐν ᾧ καθήσεται ἐκεῖ, αὐλὴ μία ἐξελισσομένη τούτοισ κατὰ τὸ ἔργον τοῦτο. καὶ οἶκον τῇ θυγατρὶ Φαραώ, ἣν ἔλαβε Σαλωμών, κατὰ τὸ αἰλὰμ τοῦτο. πάντα ταῦτα ἐκ λίθων τιμίων κεκολαμμένα ἐκ διαστήματοσ ἔσωθεν καὶ ἐκ τοῦ θεμελίου ἕωσ τῶν γεισῶν καὶ ἔξωθεν εἰσ τὴν αὐλὴν τὴν μεγάλην τὴν τεθεμελιωμένην ἐν τιμίοισ λίθοισ μεγάλοισ, λίθοισ δεκαπήχεσι καὶ τοῖσ ὀκταπήχεσι, καὶ ἐπάνωθεν τιμίοισ κατὰ τὸ μέτρον ἀπελεκήτων καὶ κέδροισ. τῆσ αὐλῆσ τῆσ μεγάλησ κύκλῳ τρεῖσ στίχοι ἀπελεκήτων καὶ στίχοσ κεκολαμμένησ κέδρου. καὶ συνετέλεσε Σαλωμὼν ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ. ΚΑΙ ἐγένετο ὡσ συνετέλεσε Σαλωμὼν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ μετὰ εἴκοσιν ἔτη, τότε ἐξεκκλησίασεν ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν πάντασ τοὺσ πρεσβυτέρουσ Ἰσραὴλ ἐν Σιὼν τοῦ ἀνενεγκεῖν τὴν κιβωτὸν διαθήκησ Κυρίου ἐκ πόλεωσ Δαυὶδ

ἐν μηνὶ Ἀθανίν. καὶ ᾖραν οἱ ἱερεῖσ τὴν κιβωτὸν καὶ τὸ σκήνωμα τοῦ μαρτυρίου καὶ τὰ σκεύη τὰ ἅγια τὰ ἐν τῷ σκηνώματι τοῦ μαρτυρίου, καὶ ὁ βασιλεὺσ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ἔμπροσθεν τῆσ κιβωτοῦ θύοντεσ πρόβατα καὶ βόασ ἀναρίθμητα. καὶ εἰσφέρουσιν οἱ ἱερεῖσ τὴν κιβωτὸν εἰσ τὸν τόπον αὐτῆσ εἰσ τὸ δαβὶρ τοῦ οἴκου, εἰσ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ὑπὸ τὰσ πτέρυγασ τῶν Χερουβίμ. ὅτι τὰ Χερουβὶμ διαπεπετασμένα ταῖσ πτέρυξιν ἐπὶ τὸν τόπον τῆσ κιβωτοῦ, καὶ περιεκάλυπτον τὰ Χερουβὶμ ἐπὶ τὴν κιβωτὸν καὶ ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτῆσ ἐπάνωθεν, καὶ ὑπερεῖχον τὰ ἡγιασμένα, καὶ ἐνεβλέποντο αἱ κεφαλαὶ τῶν ἡγιασμένων ἐκ τῶν ἁγίων εἰσ πρόσωπον τοῦ δαβὶρ καὶ οὐκ ὠπτάνοντο ἔξω. οὐκ ἦν ἐν τῇ κιβωτῷ πλὴν δύο πλάκεσ λίθιναι, πλάκεσ τῆσ διαθήκησ, ἃσ ἔθηκεν ἐκεῖ Μωυσῆσ ἐν Χωρήβ, ἃσ διέθετο Κύριοσ μετὰ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτοὺσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου. καὶ ἐγένετο ὡσ ἐξῆλθον οἱ ἱερεῖσ ἐκ τοῦ ἁγίου, καὶ ἡ νεφέλη ἔπλησε τὸν οἶκον. καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖσ στήκειν λειτουργεῖν ἀπὸ προσώπου τῆσ νεφέλησ, ὅτι ἔπλησε δόξα Κυρίου τὸν οἶκον. Καὶ ἀπέστρεψεν ὁ βασιλεὺσ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησεν ὁ βασιλεὺσ πάντα Ἰσραήλ, καὶ πᾶσα ἐκκλησία Ἰσραὴλ εἱστήκει. καὶ εἶπεν. εὐλογητὸσ Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραὴλ σήμερον, ὃσ ἐλάλησεν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ περὶ Δαυὶδ τοῦ πατρόσ μου καὶ ἐν ταῖσ χερσὶν αὐτοῦ ἐπλήρωσε λέγων. ἀφ̓ ἧσ ἡμέρασ ἐξήγαγον τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ ἐξελεξάμην ἐν πόλει ἐν ἑνὶ σκήπτρῳ Ἰσραὴλ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τοῦ εἶναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ. καὶ ἐξελεξάμην ἐν Ἱερουσαλὴμ εἶναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ. καὶ ἐξελεξάμην τὸν Δαυὶδ τοῦ εἶναι ἐπὶ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. καὶ ἐγένετο ἐπὶ τῆσ καρδίασ τοῦ πατρόσ μου οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Δαυὶδ τὸν πατέρα μου. ἀνθ̓ ὧν ἦλθεν ἐπὶ τὴν καρδίαν σου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματί μου, καλῶσ ἐποίησασ ὅτι ἐγενήθη ἐπὶ τὴν καρδίαν σου. πλὴν σὺ οὐκ οἰκοδομήσεισ τὸν οἶκον, ἀλλ̓ ἢ ὁ υἱόσ σου ὁ ἐξελθὼν ἐκ τῶν πλευρῶν σου, οὗτοσ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τῷ ὀνόματί μου. καὶ ἀνέστησε Κύριοσ τὸ ρῆμα αὐτοῦ, ὃ ἐλάλησε, καὶ ἀνέστην ἀντὶ Δαυὶδ τοῦ πατρόσ μου καὶ ἐκάθισα ἐπὶ τοῦ θρόνου Ἰσραήλ, καθὼσ ἐλάλησε Κύριοσ, καὶ ᾠκοδόμησα τὸν οἶκον τῷ ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ Ἰσραήλ. καὶ ἐθέμην ἐκεῖ τόπον τῇ κιβωτῷ, ἐν ᾗ ἐστιν ἐκεῖ διαθήκη Κυρίου, ἣν διέθετο Κύριοσ μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν αὐτὸν αὐτοὺσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου. Καὶ ἀνέστη Σαλωμὼν κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου ἐνώπιον πάσησ ἐκκλησίασ Ἰσραὴλ καὶ διεπέτασε τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ εἰσ τὸν οὐρανόν, καὶ εἶπε. Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, οὐκ ἔστιν ὡσ σὺ Θεὸσ ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆσ γῆσ κάτω, φυλάσσων διαθήκην καὶ ἔλεοσ τῷ δούλῳ σου τῷ πορευομένῳ ἐνώπιόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἃ ἐφύλαξασ τῷ δούλῳ σου Δαυὶδ τῷ πατρί μου. καὶ γὰρ ἐλάλησασ ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν χερσί σου ἐπλήρωσασ ὡσ ἡ ἡμέρα αὕτη. καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, φύλαξον τῷ δούλῳ σου Δαυὶδ τῷ πατρί μου ἃ ἐλάλησασ αὐτῷ λέγων. οὐκ ἐξαρθήσεταί σου ἀνὴρ ἐκ προσώπου μου καθήμενοσ ἐπὶ θρόνου Ἰσραήλ, πλὴν ἐὰν φυλάξωνται τὰ τέκνα σου τὰσ ὁδοὺσ αὐτῶν τοῦ πορεύεσθαι ἐνώπιόν μου, καθὼσ ἐπορεύθησ ἐνώπιον ἐμοῦ. καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, πιστωθήτω δὴ τὸ ρῆμά σου τῷ Δαυὶδ τῷ πατρί μου. ὅτι εἰ ἀληθῶσ κατοικήσει ὁ Θεὸσ μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ τῆσ γῆσ̣ εἰ ὁ οὐρανὸσ καὶ ὁ οὐρανὸσ τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσί σοι, πλὴν καὶ ὁ οἶκοσ οὗτοσ, ὃν ᾠκοδόμησα τῷ ὀνόματί σου̣ καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν δέησίν μου, Κύριε ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, ἀκούειν τῆσ προσευχῆσ, ἧσ ὁ δοῦλόσ σου προσεύχεται ἐνώπιόν σου πρόσ σε σήμερον, τοῦ εἶναι τοὺσ ὀφθαλμούσ σου ἠνεῳγμένουσ εἰσ τὸν οἶκον τοῦτον ἡμέρασ καὶ νυκτόσ, εἰσ τὸν τόπον, ὃν εἶπασ. ἔσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ, τοῦ εἰσακούειν τῆσ προσευχῆσ, ἧσ προσεύχεται ὁ δοῦλόσ σου εἰσ τὸν τόπον τοῦτον ἡμέρασ καὶ νυκτόσ. καὶ εἰσακούσῃ τῆσ δεήσεωσ τοῦ δούλου σου καὶ τοῦ λαοῦ σου Ἰσραήλ, ἃ ἂν προσεύξωνται εἰσ τὸν τόπον τοῦτον, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐν τῷ τόπῳ τῆσ κατοικήσεώσ σου ἐν οὐρανῷ καὶ ποιήσεισ καὶ ἵλεωσ ἔσῃ. ὅσα ἂν ἁμάρτῃ ἕκαστοσ τῷ πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἐὰν λάβῃ ἐπ̓ αὐτὸν ἀρὰν τοῦ ἀράσασθαι αὐτόν, καὶ ἔλθῃ καὶ ἐξαγορεύσῃ κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου σου ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσεισ καὶ κρινεῖσ τὸν λαόν σου Ἰσραὴλ ἀνομηθῆναι ἄνομον, δοῦναι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ εἰσ κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τοῦ δικαιῶσαι δίκαιον, δοῦναι αὐτῷ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ. ἐν τῷ πταῖσαι τὸν λαόν σου Ἰσραὴλ ἐνώπιον ἐχθρῶν, ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι, καὶ ἐπιστρέψουσι καὶ ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σου καὶ προσεύξονται καὶ δεηθήσονται ἐν τῷ οἴκῳ τούτω, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεωσ ἔσῃ ταῖσ ἁμαρτίαισ τοῦ λαοῦ σου Ἰσραὴλ καὶ ἐπιστρέψεισ αὐτοὺσ εἰσ τὴν γῆν, ἣν ἔδωκασ τοῖσ πατράσιν αὐτῶν. ἐν τῷ συσχεθῆναι τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γενέσθαι ὑετόν, ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι, καὶ προσεύξονται εἰσ τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σου καὶ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἀποστρέψουσιν, ὅταν ταπεινώσῃσ αὐτούσ, καὶ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεωσ ἔσῃ ταῖσ ἁμαρτίαισ τοῦ δούλου σου καὶ τοῦ λαοῦ σου Ἰσραήλ. ὅτι δηλώσεισ αὐτοῖσ τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθὴν πορεύεσθαι ἐν αὐτῇ καὶ δώσεισ ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν, ἣν ἔδωκασ τῷ λαῷ σου ἐν κληρονομίᾳ. λιμὸσ ἐὰν γένηται, θάνατοσ ἐὰν γένηται, ὅτι ἔσται ἐμπυρισμόσ, βροῦχοσ, ἐρυσίβη ἐὰν γένηται, καὶ ἐὰν θλίψῃ αὐτὸν ὁ ἐχθρὸσ αὐτοῦ ἐν μιᾷ τῷν πόλεων αὐτοῦ, πᾶν συνάντημα, πάντα πόνον, πᾶσαν προσευχήν, πᾶσαν δέησιν, ἐὰν γένηται παντὶ ἀνθρώπῳ ὡσ ἂν γνῶσιν ἕκαστοσ ἁφὴν καρδίασ αὐτοῦ καὶ διαπετάσῃ τὰσ χεῖρασ αὐτοῦ εἰσ τὸν οἶκον τοῦτον, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ἵλεωσ ἔσῃ καὶ ποιήσεισ καὶ δώσεισ ἀνδρὶ κατὰ τὰσ ὁδοὺσ αὐτοῦ, καθὼσ ἂν γνῷσ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι σὺ μονώτατοσ οἶδασ τὴν καρδίαν πάντων υἱῶν ἀνθρώπων, ὅπωσ φοβῶνταί σε πάσασ τὰσ ἡμέρασ, ὅσασ αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ τῆσ γῆσ, ἧσ ἔδωκασ τοῖσ πατράσιν ἡμῶν. καὶ τῷ ἀλλοτρίῳ, ὃσ οὐκ ἔστιν ἀπὸ λαοῦ σου οὗτοσ, καὶ ἥξουσι καὶ προσεύξονται εἰσ τὸν τόπον τοῦτον, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ποιήσεισ κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ἐπικαλέσηταί σε ὁ ἀλλότριοσ, ὅπωσ γνῶσι πάντεσ οἱ λαοὶ τὸ ὄνομά σου, καὶ φοβῶνταί σε, καθὼσ ὁ λαόσ σου Ἰσραήλ, καὶ γνῶσιν ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπικέκληται ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ᾠκοδόμησα. ὅτι ἐξελεύσεται ὁ λαόσ σου εἰσ πόλεμον ἐπὶ τοὺσ ἐχθροὺσ αὐτοῦ ἐν ὁδῷ, ᾗ ἐπιστρέψεισ αὐτούσ, καὶ προσεύξονται ἐν ὀνόματι Κυρίου ὁδὸν τῆσ πόλεωσ, ἧσ ἐξελέξω ἐν αὐτῇ, καὶ τοῦ οἴκου, οὗ ᾠκοδόμησα τῷ ὀνόματί σου, καὶ σὺ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τῆσ δεήσεωσ αὐτῶν καὶ τῆσ προσευχῆσ αὐτῶν καὶ ποιήσεισ τὸ δικαίωμα αὐτοῖσ. ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωποσ, ὃσ οὐχ ἁμαρτήσεται καὶ ἐπάξεισ αὐτοὺσ καὶ παραδώσεισ αὐτοὺσ ἐνώπιον ἐχθρῶν καὶ αἰχμαλωτιοῦσιν οἱ αἰχμαλωτίζοντεσ εἰσ γῆν μακρὰν καὶ ἐγγύσ, καὶ ἐπιστρέψουσι καρδίασ αὐτῶν ἐν τῇ γῇ, οὗ μετήχθησαν ἐκεῖ, καὶ ἐπιστρέψουσιν ἐν γῇ μετοικίασ αὐτῶν καὶ δεηθῶσί σου λέγοντεσ. ἡμάρτομεν, ἠδικήσαμεν, ἠνομήσαμεν, καὶ ἐπιστρέψωσι πρόσ σε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτῶν ἐν τῇ γῇ ἐχθρῶν αὐτῶν, οὗ μετήγαγεσ αὐτούσ, καὶ προσεύξονται πρόσ σε, ὁδὸν γῆσ αὐτῶν, ἧσ ἔδωκασ τοῖσ πατράσιν αὐτῶν, καὶ τῆσ πόλεωσ, ἧσ ἐξελέξω, καὶ τοῦ οἴκου, οὗ ᾠκοδόμηκα τῷ ὀνόματί σου, καὶ εἰσακούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ἵλεωσ ἔσῃ ταῖσ ἀδικίαισ αὐτῶν, αἷσ ἥμαρτόν σοι, καὶ κατὰ πάντα τὰ ἀθετήματα αὐτῶν, ἃ ἠθέτησάν σοι, καὶ δώσεισ αὐτοὺσ εἰσ οἰκτιρμοὺσ ἐνώπιον αἰχμαλωτευόντων αὐτούσ, καὶ οἰκτειρήσουσιν αὐτούσ. ὅτι λαόσ σου καὶ κληρονομία σου, οὓσ ἐξήγαγεσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου ἐκ μέσου χωνευτηρίου σιδήρου. καὶ ἔστρωσαν οἱ ὀφθαλμοί σου καὶ τὰ ὦτά σου ᾐνεῳγμένα εἰσ τὴν δέησιν τοῦ δούλου σου καὶ εἰσ τὴν δέησιν τοῦ λαοῦ σου Ἰσραὴλ εἰσακούειν αὐτῶν ἐν πᾶσιν, οἷσ ἂν ἐπικαλέσωνταί σε, ὅτι σὺ διέστειλασ αὐτοὺσ σεαυτῷ εἰσ κληρονομίαν ἐκ πάντων τῶν λαῶν τῆσ γῆσ, καθὼσ ἐλάλησασ ἐν χειρὶ δούλου σου Μωυσῆ ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τοὺσ πατέρασ ἡμῶν ἐκ γῆσ Αἰγύπτου, Κύριε Κύριε. α Τότε ἐλάλησε Σαλωμὼν ὑπὲρ τοῦ οἴκου, ὡσ συνετέλεσε τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτόν, Ἥλιον ἐγνώρισεν ἐν οὐρανῷ Κύριοσ, εἶπε τοῦ κατοικεῖν ἐν γνόφῳ. οἰκοδόμησον οἶκόν μου, οἶκον εὐπρεπῆ σεαυτῷ, τοῦ κατοικεῖν ἐπὶ καινότητοσ. οὐκ ἰδοὺ αὕτη γέγραπται ἐν βιβλίῳ τῆσ ᾠδῆσ̣ Καὶ ἐγένετο ὡσ συνετέλεσε Σαλωμὼν προσευχόμενοσ πρὸσ Κύριον ὅλην τὴν προσευχὴν καὶ τὴν δέησιν ταύτην, καὶ ἀνέστη ἀπὸ προσώπου τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου ὀκλακὼσ ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ καὶ αἱ χεῖρεσ αὐτοῦ διαπεπετασμέναι εἰσ τὸν οὐρανόν. καὶ ἔστη καὶ εὐλόγησε πᾶσαν ἐκκλησίαν Ἰσραὴλ φωνῇ μεγάλῃ λέγων. εὐλογητὸσ Κύριοσ σήμερον, ὃσ ἔδωκε κατάπαυσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ Ἰσραὴλ κατὰ πάντα, ὅσα ἐλάλησεν. οὐ διεφώνησε λόγοσ εἷσ ἐν πᾶσι τοῖσ λόγοισ αὐτοῦ τοῖσ ἀγαθοῖσ, οἷσ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Μωυσῆ. γένοιτο Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν μεθ̓ ἡμῶν, καθὼσ ἦν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν. μὴ ἐγκαταλίποιτο ἡμᾶσ μηδὲ ἀποστρέψοιτο ἡμᾶσ, ἐπικλῖναι καρδίασ ἡμῶν ἐπ̓ αὐτὸν τοῦ πορεύεσθαι ἐν πάσαισ ὁδοῖσ αὐτοῦ καὶ φυλάσσειν πάσασ ἐντολὰσ αὐτοῦ καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ, ἃ ἐνετείλατο τοῖσ πατράσιν ἡμῶν. καὶ ἔστρωσαν οἱ λόγοι οὗτοι, ὡσ δεδέημαι ἐνώπιον Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν, ἐγγίζοντεσ πρὸσ Κύριον Θεὸν ἡμῶν ἡμέρασ καὶ νυκτόσ, τοῦ ποιεῖν τὸ δικαίωμα τοῦ δούλου σου καὶ τὸ δικαίωμα λαοῦ Ἰσραὴλ ρῆμα ἡμέρασ ἐν ἡμέρᾳ ἐνιαυτοῦ, ὅπωσ γνῶσιν πάντεσ οἱ λαοὶ τῆσ γῆσ, ὅτι Κύριοσ ὁ Θεόσ, αὐτὸσ Θεὸσ καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι. καὶ ἔστρωσαν οἱ καρδίαι ἡμῶν τέλειαι πρὸσ Κύριον Θεὸν ἡμῶν καὶ ὁσίωσ πορεύεσθαι ἐν τοῖσ προστάγμασιν αὐτοῦ καὶ φυλάσσειν ἐντολὰσ αὐτοῦ ὡσ ἡ ἡμέρα αὕτη. Καὶ ὁ βασιλεὺσ καὶ πάντεσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἔθυσαν θυσίαν ἐνώπιον Κυρίου. καὶ ἔθυσεν ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν τὰσ θυσίασ τῶν εἰρηνικῶν, ἃσ ἔθυσε τῷ Κυρίῳ, βοῶν δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδασ καὶ προβάτων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χιλιάδασ. καὶ ἐνεκαίνισε τὸν οἶκον Κυρίου ὁ βασιλεὺσ καὶ πάντεσ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ. τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡγίασεν ὁ βασιλεὺσ τὸ μέσον τῆσ αὐλῆσ τὸ κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου Κυρίου. ὅτι ἐποίησεν ἐκεῖ τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰσ θυσίασ καὶ τὰ στέατα τῶν εἰρηνικῶν, ὅτι τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν τὸ ἐνώπιον Κυρίου μικρόν. τοῦ μὴ δύνασθαι τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰσ θυσίασ τῶν εἰρηνικῶν ὑπενεγκεῖν. καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν τὴν ἑορτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ μετ̓ αὐτοῦ, ἐκκλησία μεγάλη ἀπὸ τῆσ εἰσόδου Ἡμὰθ ἕωσ ποταμοῦ Αἰγύπτου, ἐνώπιον Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν ἐν τῷ οἴκῳ, ᾧ ᾠκοδόμησεν, ἐσθίων καὶ πίνων καὶ εὐφραινόμενοσ ἐνώπιον Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν ἑπτὰ ἡμέρασ. καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξαπέστειλε τὸν λαὸν καὶ εὐλόγησαν τὸν βασιλέα, καὶ ἀπῆλθεν ἕκαστοσ εἰσ τὰ σκηνώματα αὐτοῦ χαίροντεσ καὶ ἀγαθῇ καρδίᾳ ἐπὶ τοῖσ ἀγαθοῖσ, οἷσ ἐποίησε Κύριοσ τῷ Δαυὶδ δούλῳ αὐτοῦ καὶ τῷ Ἰσραὴλ λαῷ αὐτοῦ. ΚΑΙ ἐγενήθη ὡσ συνετέλεσε Σαλωμὼν οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέωσ καὶ πᾶσαν τὴν πραγματείαν Σαλωμών, ὅσα ἠθέλησε ποιῆσαι,

καὶ ὤφθη Κύριοσ τῷ Σαλωμὼν δεύτερον, καθὼσ ὤφθη ἐν Γαβαών, καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Κύριοσ. ἤκουσα τῆσ φωνῆσ τῆσ προσευχῆσ σου καὶ τῆσ δεήσεώσ σου, ἧσ ἐδεήθησ ἐνώπιόν μου. πεποίηκά σοι κατὰ πᾶσαν τὴν προσευχήν σου, ἡγίακα τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ᾠκοδόμησασ τοῦ θέσθαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ εἰσ τὸν αἰῶνα, καὶ ἔσονται οἱ ὀφθαλμοί μου ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία μου πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ σὺ ἐὰν πορευθῇσ ἐνώπιον ἐμοῦ, καθὼσ ἐπορεύθη Δαυὶδ ὁ πατήρ σου, ἐν ὁσιότητι καρδίασ καὶ ἐν εὐθύτητι καὶ τοῦ ποιεῖν κατὰ πάντα, ἃ ἐνετειλάμην αὐτῷ, καὶ τὰ προστάγματά μου καὶ τὰσ ἐντολάσ μου φυλάξῃσ, καὶ ἀναστήσω τὸν θρόνον τῆσ βασιλείασ σου ἐν Ἰσραὴλ εἰσ τὸν αἰῶνα, καθὼσ ἐλάλησα Δαυὶδ πατρί σου λέγων. οὐκ ἐξαρθήσεταί σοι ἀνὴρ ἡγούμενοσ ἐν Ἰσραήλ. ἐὰν δὲ ἀποστραφέντεσ ἀποστραφῆτε ὑμεῖσ καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν ἀπ̓ ἐμοῦ, καὶ μὴ φυλάξητε τὰσ ἐντολάσ μου καὶ τὰ προστάγματά μου, ἃ ἔδωκε Μωυσῆσ ἐνώπιον ὑμῶν, καὶ πορευθῆτε καὶ δουλεύσητε θεοῖσ ἑτέροισ καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖσ, καὶ ἐξαρῶ τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ τῆσ γῆσ ἣν ἔδωκα αὐτοῖσ, καὶ τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ἡγίασα τῷ ὀνόματί μου, ἀπορρίψω ἐκ προσώπου μου, καὶ ἔσται Ἰσραὴλ εἰσ ἀφανισμὸν καὶ εἰσ λάλημα εἰσ πάντασ τοὺσ λαούσ. καὶ ὁ οἶκοσ οὗτοσ ἔσται ὁ ὑψηλόσ, πᾶσ ὁ διαπορευόμενοσ δἰ αὐτοῦ ἐκστήσεται καὶ συριεῖ καὶ ἐροῦσιν. ἕνεκεν τίνοσ ἐποίησε Κύριοσ οὕτωσ τῇ γῇ ταύτῃ καὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ̣ καὶ ἐροῦσιν. ἀνθ̓ ὧν ἐγκατέλιπον Κύριον Θεὸν αὐτῶν, ὃσ ἐξήγαγε τοὺσ πατέρασ αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείασ, καὶ ἀντελάβοντο θεῶν ἀλλοτρίων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖσ καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖσ, διὰ τοῦτο ἐπήγαγε Κύριοσ ἐπ̓ αὐτοὺσ τὴν κακίαν ταύτην. α Τότε ἀνήγαγε Σαλωμὼν τὴν θυγατέρα Φαραὼ ἐκ πόλεωσ Δαυὶδ εἰσ οἶκον αὐτοῦ, ὃν ᾠκοδόμησεν ἑαυτῷ ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ. Εἴκοσιν ἔτη ἐν οἷσ ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν τοὺσ δύο οἴκουσ, τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέωσ, Χιρὰμ ὁ βασιλεὺσ Τύρου ἀντελάβετο τοῦ Σαλωμὼν ἐν ξύλοισ κεδρίνοισ καὶ ἐν ξύλοισ πευκίνοισ καὶ ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν παντὶ θελήματι αὐτοῦ. τότε ἔδωκεν ὁ βασιλεὺσ τῷ Χιρὰμ εἴκοσι πόλεισ ἐν τῇ γῇ τῇ Γαλιλαίᾳ. καὶ ἐξῆλθε Χιρὰμ ἐκ Τύρου καὶ ἐπορεύθη εἰσ τὴν Γαλιλαίαν τοῦ ἰδεῖν τὰσ πόλεισ, ἃσ ἔδωκεν αὐτῷ Σαλωμών, καὶ οὐκ ἤρεσαν αὐτῷ. καὶ εἶπε. τί αἱ πόλεισ αὗται, ἃσ ἔδωκάσ μοι, ἀδελφέ̣ καὶ ἐκάλεσεν αὐτὰσ Ὅριον ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ ἤνεγκε Χιρὰμ τῷ Σαλωμὼν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ναῦν ὑπὲρ οὗ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν ἐν Γασιὼν Γαβὲρ τὴν οὖσαν ἐχομένην Αἰλὰθ ἐπὶ τοῦ χείλουσ τῆσ ἐσχάτησ θαλάσσησ ἐν γῇ Ἐδώμ. καὶ ἀπέστειλε Χιρὰμ ἐν τῇ νειὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἄνδρασ ναυτικοὺσ ἐλαύνειν εἰδότασ θάλασσαν μετὰ τῶν παίδων Σαλωμών. καὶ ἦλθον εἰσ Σωφηρὰ καὶ ἔλαβον ἐκεῖθεν χρυσίου ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα καὶ ἤνεγκαν τῷ βασιλεῖ Σαλωμών. ΚΑΙ βασίλισσα Σαβὰ ἤκουσε τὸ ὄνομα Σαλωμὼν καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου καὶ ἦλθε πειράσαι αὐτὸν ἐν αἰνίγμασι.

καὶ ἦλθεν εἰσ Ἱερουσαλὴμ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφόδρα, καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἡδύσματα καὶ χρυσὸν πολὺν σφόδρα καὶ λίθον τίμιον, καὶ εἰσῆλθε πρὸσ Σαλωμὼν καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ πάντα ὅσα ἦν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆσ. καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμὼν πάντασ τοὺσ λόγουσ αὐτῆσ. οὐκ ἦν λόγοσ παρεωραμένοσ παρὰ τοῦ βασιλέωσ, ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῇ. καὶ εἶδε βασίλισσα Σαβὰ πᾶσαν τὴν φρόνησιν Σαλωμὼν καὶ τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησε, καὶ τὰ βρώματα Σαλωμὼν καὶ τὴν καθέδραν παίδων αὐτοῦ καὶ τὴν στάσιν λειτουργῶν αὐτοῦ καὶ τὸν ἱματισμὸν αὐτοῦ καὶ τοὺσ οἰνοχόουσ αὐτοῦ, καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν αὐτοῦ, ἣν ἀνέφερεν ἐν οἴκῳ Κυρίου, καὶ ἐξ ἑαυτῆσ ἐγένετο. καὶ εἶπε πρὸσ τὸν βασιλέα Σαλωμών. ἀληθινὸσ ὁ λόγοσ, ὃν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου περὶ τοῦ λόγου σου καὶ περὶ τῆσ φρονήσεώσ σου, καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοῖσ λαλοῦσί μοι, ἕωσ ὅτου παρεγενόμην καὶ ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί μου, καὶ ἰδοὺ οὐκ εἰσὶ τὸ ἥμισυ καθὼσ ἀπήγγειλάν μοι. προστέθεικασ ἀγαθὰ πρὸσ αὐτὰ ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἀκοήν, ἣν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου. μακάριαι αἱ γυναῖκέσ σου, μακάριοι οἱ παῖδέσ σου οὗτοι οἱ παρεστηκότεσ ἐνώπιόν σου διόλου, οἱ ἀκούοντεσ πᾶσαν τὴν φρόνησίν σου. γένοιτο Κύριοσ ὁ Θεόσ σου εὐλογημένοσ, ὃσ ἠθέλησεν ἐν σοὶ δοῦναί σε ἐπὶ θρόνον Ἰσραήλ. διὰ τὸ ἀγαπᾶν Κύριον τὸν Ἰσραὴλ στῆσαι εἰσ τὸν αἰῶνα καὶ ἔθετό σε βασιλέα ἐπ̓ αὐτοὺσ τοῦ ποιεῖν κρίμα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίμασιν αὐτῶν. καὶ ἔδωκε τῷ Σαλωμὼν ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ἡδύσματα πολλὰ σφόδρα καὶ λίθον τίμιον. οὐκ ἐληλύθει κατὰ τὰ ἡδύσματα ἐκεῖνα ἔτι εἰσ πλῆθοσ, ἃ ἔδωκε βασίλισσα Σαβὰ τῷ βασιλεῖ Σαλωμών. . καὶ ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν ἔδωκε τῇ βασιλίσσῃ Σαβὰ πάντα, ὅσα ἠθέλησεν, ὅσα ᾐτήσατο, ἐκτὸσ πάντων ὧν ἐδεδόκει αὐτῇ διὰ χειρὸσ τοῦ βασιλέωσ Σαλωμών. καὶ ἀπεστράφη καὶ ἦλθεν εἰσ τὴν γῆν αὐτῆσ, αὐτὴ καὶ πάντεσ οἱ παῖδεσ αὐτῆσ. Καὶ ἦν ὁ σταθμὸσ τοῦ χρυσίου τοῦ ἐληλυθότοσ τῷ Σαλωμὼν ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ἑξακόσια καὶ ἐξηκονταὲξ τάλαντα χρυσίου, χωρὶσ τῶν φόρων τῶν ὑποτεταγμένων καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ πάντων τῶν βασιλέων τοῦ πέραν καὶ τῶν σατραπῶν τῆσ γῆσ. καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν τριακόσια δόρατα χρυσᾶ ἐλατά. —τριακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸ δόρυ τὸ ἓν— καὶ τριακόσια ὅπλα χρυσᾶ ἐλατὰ —καὶ τρεῖσ μναῖ ἐνῆσαν χρυσοῦ εἰσ τὸ ὅπλον τὸ ἓν— καὶ ἔδωκεν αὐτὰ ὁ βασιλεὺσ εἰσ οἶκον δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου. καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺσ θρόνον ἐλεφάντινον μέγαν καὶ περιεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ. ἓξ ἀναβαθμοὶ ἐν θρόνῳ καὶ προτομαὶ μόσχων τῷ θρόνῳ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ χεῖρεσ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ τοῦ τόπου τῆσ καθέδρασ, καὶ δύο λέοντεσ ἑστηκότεσ παρὰ τὰσ χεῖρασ, καὶ δώδεκα λέοντεσ ἑστῶτεσ ἐκεῖ ἐπὶ τῶν ἓξ ἀναβαθμῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν. οὐ γέγονεν οὕτωσ πάσῃ βασιλείᾳ. καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ὑπὸ τοῦ Σαλωμὼν γεγονότα χρυσᾶ καὶ λουτῆρεσ χρυσοῖ, καὶ πάντα τὰ σκεύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου χρυσίῳ συγκεκλεισμένα, οὐκ ἦν ἀργύριον, ὅτι οὐκ ἦν λογιζόμενον ἐν ταῖσ ἡμέραισ Σαλωμών. ὅτι ναῦσ Θαρσὶσ τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν ἐν τῇ θαλάσσῃ μετὰ τῶν νηῶν Χιράμ, μία διὰ τριῶν ἐτῶν ἤρχετο τῷ βασιλεῖ ναῦσ ἐκ θαρσὶσ χρυσίου καὶ ἀργυρίου καὶ λίθων τορευτῶν καὶ πελεκητῶν. α Αὕτη ἦν ἡ πραγματεία τῆσ προνομῆσ, ἧσ ἀνήνεγκεν ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον Κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέωσ καὶ τὸ τεῖχοσ Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν ἄκραν, τοῦ περιφράξαι τὸν φραγμὸν τῆσ πόλεωσ Δαυὶδ καὶ τὴν Ἀσσοὺρ καὶ τὴν Μαγδὰλ καὶ τὴν Γαζὲρ καὶ τὴν Βαιθωρὼν τὴν ἀνωτέρω καὶ τὴν Ἰεθαρμὰθ καὶ πάσασ τὰσ πόλεισ τῶν ἁρμάτων καὶ πάσασ τὰσ πόλεισ τῶν ἱππέων καὶ τὴν πραγματείαν Σαλωμών, ἣν ἐπραγματεύσατο οἰκοδομῆσαι ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ, τοῦ μὴ κατάρξαι αὐτοῦ. β πάντα τὸν λαὸν τὸν ὑπολελειμμένον ὑπὸ τοῦ Χετταίου καὶ τοῦ Ἀμορραίου καὶ τοῦ Φερεζαίου καὶ τοῦ Χαναναίου καὶ τοῦ Εὐαίου καὶ τοῦ Ἰεβουσαίου καὶ τοῦ Γεργεσαίου, τῶν μὴ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὄντων, τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ ὑπολελειμμένα μετ̓ αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ, οὓσ οὐκ ἐδύναντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐξολοθρεῦσαι αὐτούσ, καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺσ Σαλωμὼν εἰσ φόρον ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. γ καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐκ ἔδωκε Σαλωμὼν πρᾶγμα, ὅτι αὐτοὶ ἦσαν ἄνδρεσ οἱ πολεμισταὶ καὶ παῖδεσ αὐτοῦ καὶ ἄρχοντεσ καὶ τρισσοὶ αὐτοῦ καὶ ἄρχοντεσ τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ καὶ ἱππεῖσ αὐτοῦ. Καὶ ἐμεγαλύνθη Σαλωμὼν ὑπὲρ πάντασ τοὺσ βασιλεῖσ τῆσ γῆσ πλούτῳ καὶ φρονήσει. καὶ πάντεσ βασιλεῖσ τῆσ γῆσ ἐζήτουν τὸ πρόσωπον Σαλωμὼν τοῦ ἀκοῦσαι τῆσ φρονήσεωσ αὐτοῦ, ἧσ ἔδωκε Κύριοσ τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. καὶ αὐτοὶ ἔφερον ἕκαστοσ τὰ δῶρα, σκεύη χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν, στακτὴν καὶ ἡδύσματα καὶ ἵππουσ καὶ ἡμιόνουσ τὸ κατ̓ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτῷ. καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμὼν τέσσαρεσ χιλιάδεσ θήλειαι ἵπποι εἰσ ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδεσ ἱππέων, καὶ ἔθετο αὐτὰσ ἐν ταῖσ πόλεσι τῶν ἁρμάτων καὶ μετὰ τοῦ βασιλέωσ ἐν Ἱερουσαλήμ. α καὶ ἦν ἡγούμενοσ πάντων τῶν βασιλέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἕωσ γῆσ ἀλλοφύλων καὶ ἕωσ ὁρίων Αἰγύπτου. καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺσ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ἱερουσαλὴμ ὡσ λίθουσ, καὶ τὰσ κέδρουσ ἔδωκεν ὡσ συκαμίνουσ τὰσ ἐν τῇ πεδινῇ εἰσ πλῆθοσ, καὶ ἡ ἔξοδοσ Σαλωμὼν τῶν ἱππέων καὶ ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐκ Θεκουέ, ἔμποροι τοῦ βασιλέωσ ἐλάμβανον ἐκ Θεκουὲ ἐν ἀλλάγματι. καὶ ἀνέβαινεν ἡ ἔξοδοσ ἐξ Αἰγύπτου, ἅρμα ἀντὶ ἑκατὸν ἀργυρίου καὶ ἵπποσ ἀντὶ πεντήκοντα ἀργυρίου. καὶ οὕτωσ πᾶσι τοῖσ βασιλεῦσι Χεττιί̈ν καὶ βασιλεῦσι Συρίασ κατὰ θάλασσαν ἐξεπορεύοντο. ΚΑΙ ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν ἦν φιλογύνησ. καὶ ἦσαν αὐτῷ γυναῖκεσ ἄρχουσαι ἑπτακόσιαι καὶ παλλακαὶ τριακόσιαι. καὶ ἔλαβε γυναῖκασ ἀλλοτρίασ καὶ τὴν θυγατέρα Φαραώ, Μωαβίτιδασ, Ἀμμανίτιδασ, Σύρασ καὶ Ἰδουμαίασ, Χετταίασ καὶ Ἀμορραίασ,

ἐκ τῶν ἐθνῶν, ὧν ἀπεῖπε Κύριοσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. οὐκ εἰσελεύσεσθε εἰσ αὐτούσ, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰσ ὑμᾶσ, μὴ ἐκκλίνωσι τὰσ καρδίασ ὑμῶν ὀπίσω εἰδώλων αὐτῶν. εἰσ αὐτοὺσ ἐκολλήθη Σαλωμὼν τοῦ ἀγαπῆσαι. καὶ ἐγενήθη ἐν καιρῷ γήρουσ Σαλωμὼν καὶ οὐκ ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ Κυρίου Θεοῦ αὐτοῦ, καθὼσ ἡ καρδία Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, καὶ ἐξέκλιναν γυναῖκεσ αἱ ἀλλότριαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ὀπίσω θεῶν αὐτῶν. τότε ᾠκοδόμησε Σαλωμὼν ὑψηλὸν τῷ Χαμώσ, εἰδώλῳ Μωὰβ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν εἰδώλῳ υἱῶν Ἀμμὼν καὶ τῇ Ἀστάρτῃ βδελύγματι Σιδωνίων, καὶ οὕτωσ ἐποίησε πάσαισ ταῖσ γυναιξὶν αὐτοῦ ταῖσ ἀλλοτρίαισ, αἳ ἐθυμίων καὶ ἔθυον τοῖσ εἰδώλοισ αὐτῶν. καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου. οὐκ ἐπορεύθη ὀπίσω Κυρίου ὡσ Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ὠργίσθη Κύριοσ ἐπὶ Σαλωμών, ὅτι ἐξέκλινε καρδίαν αὐτοῦ ἀπὸ Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ τοῦ ὀφθέντοσ αὐτῷ δὶς καὶ ἐντειλαμένου αὐτῷ ὑπὲρ τοῦ λόγου τούτου, τὸ παράπαν μὴ πορευθῆναι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ φυλάξασθαι ποιῆσαι, ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ Κύριοσ ὁ Θεόσ, οὐδ̓ ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ Κυρίου κατὰ τὴν καρδίαν Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Σαλωμών. ἀνθ̓ ὧν ἐγένετο ταῦτα μετὰ σοῦ καὶ οὐκ ἐφύλαξασ τὰσ ἐντολάσ μου καὶ τὰ προστάγματά μου, ἃ ἐνετειλάμην σοι, διαρρήσσων διαρρήξω τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρόσ σου καὶ δώσω αὐτὴν τῷ δούλῳ σου. πλὴν ἐν ταῖσ ἡμέραισ σου οὐ ποιήσω αὐτὰ διὰ Δαυὶδ τὸν πατέρα σου. ἐκ χειρὸσ υἱοῦ σου λήψομαι αὐτήν. πλὴν ὅλην τὴν βασιλείαν οὐ μὴ λάβω. σκῆπτρον ἓν δώσω τῷ υἱῷ σου διὰ Δαυὶδ τὸν δοῦλόν μου καὶ διὰ Ἱερουσαλὴμ τὴν πόλιν, ἣν ἐξελεξάμην. Καὶ ἤγειρε Κύριοσ σατὰν τῷ Σαλωμὼν τὸν Ἄδερ τὸν Ἰδουμαῖον καὶ τὸν Ἐσρὼμ υἱὸν Ἐλιαδαέ, τὸν ἐν Ραεμμὰθ Ἀδραζὰρ βασιλέα Σουβὰ κύριον αὐτοῦ. καὶ συνηθροίσθησαν ἐπ̓ αὐτὸν ἄνδρεσ, καὶ ἦν ἄρχων συστρέμματοσ καὶ προκατελάβετο τὴν Δαμασέκ. καὶ ἦσαν σατὰν τῷ Ἰσραὴλ πάσασ τὰσ ἡμέρασ Σαλωμών. καὶ Ἄδερ ὁ Ἰδουμαῖοσ ἐκ τοῦ σπέρματοσ τῆσ βασιλείασ ἐν Ἰδουμαίᾳ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐξολοθρεῦσαι Δαυὶδ τὸν Ἐδὼμ ἐν τῷ πορευθῆναι Ἰωὰβ ἄρχοντα τῆσ στρατιᾶσ θάπτειν τοὺσ τραυματίασ, καὶ ἔκοψαν πᾶν ἀρσενικὸν ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ — ὅτι ἓξ μῆνασ ἐνεκάθητο ἐκεῖ Ἰωὰβ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ, ἕωσ ὅτου ἐξωλόθρευσε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ— καὶ ἀπέδρα Ἄδερ, αὐτὸσ καὶ πάντεσ ἄνδρεσ Ἰδουμαῖοι τῶν παίδων τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ μετ̓ αὐτοῦ, καὶ εἰσῆλθον εἰσ Αἴγυπτον. καὶ Ἄδερ παιδάριον μικρόν. καὶ ἀνίστανται ἄνδρεσ ἐκ τῆσ πόλεωσ Μαδιὰμ καὶ ἔρχονται εἰσ Φαρὰν καὶ λαμβάνουσιν ἄνδρασ μεθ̓ ἑαυτῶν καὶ ἔρχονται πρὸσ Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ εἰσῆλθεν Ἄδερ πρὸσ Φαραώ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ οἶκον καὶ ἄρτουσ διέταξεν αὐτῷ. καὶ εὗρεν Ἄδερ χάριν ἐναντίον Φαραὼ σφόδρα, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ γυναῖκα ἀδελφὴν τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ, ἀδελφὴν Θεκεμίνασ τὴν μείζω. καὶ ἔτεκεν αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ Θεκεμίνασ τῷ Ἄδερ τὸν Γανηβὰθ υἱὸν αὐτῆσ, καὶ ἐξέθρεψεν αὐτὸν Θεκεμίνα ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραώ, καὶ ἦν Γανηβὰθ ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραώ. καὶ Ἄδερ ἤκουσεν ἐν Αἰγύπτῳ ὅτι κεκοίμηται Δαυὶδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ὅτι τέθνηκεν Ἰωὰβ ὁ ἄρχων τῆσ στρατιᾶσ. καὶ εἶπεν Ἄδερ πρὸσ Φαραώ. ἐξαπόστειλόν με καὶ ἀποστρέψω εἰσ τὴν γῆν μου. καὶ εἶπε Φαραὼ τῷ Ἄδερ. τίνι σὺ ἐλαττονῇ μετ̓ ἐμοῦ̣ καὶ ἰδοὺ σὺ ζητεῖσ ἀπελθεῖν εἰσ τὴν γῆν σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἄδερ, ὅτι ἐξαποστέλλων ἐξαποστελεῖσ με. καὶ ἀνέστρεψεν Ἄδερ εἰσ τὴν γῆν αὐτοῦ. αὕτη ἡ κακία, ἣν ἐποίησεν Ἄδερ. καὶ ἐβαρυθύμησεν ἐν Ἰσραὴλ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν γῇ Ἐδώμ. Καὶ Ἱεροβοὰμ υἱὸσ Ναβὰτ ὁ Ἐφραθὶ ἐκ τῆσ Σαριρὰ υἱὸσ γυναικὸσ χήρασ δοῦλοσ Σαλωμών. καὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα ὡσ ἐπῄρατο χεῖρασ ἐπὶ βασιλέα Σαλωμών. καὶ ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν ᾠκοδόμησε τὴν ἄκραν, συνέκλεισε τὸν φραγμὸν τῆσ πόλεωσ Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ ὁ ἄνθρωποσ Ἱεροβοὰμ ἰσχυρὸσ δυνάμει, καὶ εἶδε Σαλωμὼν τὸ παιδάριον ὅτι ἀνὴρ ἔργων ἐστί, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὰσ ἄρσεισ οἴκου Ἰωσήφ. καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ Ἱεροβοὰμ ἐξῆλθεν ἐξ Ἱερουσαλὴμ καὶ εὗρεν αὐτὸν Ἀχιὰ ὁ Σηλωνίτησ ὁ προφήτησ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἀπέστησεν αὐτὸν ἐκ τῆσ ὁδοῦ. καὶ Ἀχιὰ περιβεβλημένοσ ἱματίῳ καινῷ, καὶ ἀμφότεροι μόνοι ἐν τῷ πεδίῳ. καὶ ἐπελάβετο Ἀχιὰ τοῦ ἱματίου αὐτοῦ τοῦ καινοῦ τοῦ ἐπ̓ αὐτῷ καὶ διέρρηξεν αὐτὸν δώδεκα ρήγματα καὶ εἶπε τῷ Ἱεροβοάμ. λάβε σεαυτῷ δέκα ρήγματα, ὅτι τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. ἰδοὺ ἐγὼ ρήσσω τὴν βασιλείαν ἐκ χειρὸσ Σαλωμὼν καὶ δώσω σοι δέκα σκῆπτρα. καὶ δύο σκῆπτρα ἔσονται αὐτῷ διὰ τὸν δοῦλόν μου Δαυὶδ καὶ διὰ Ἱερουσαλὴμ τὴν πόλιν, ἣν ἐξελεξάμην ἐν αὐτῇ ἐκ πασῶν φυλῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀνθ̓ ὧν ἐγκατέλιπέ με καὶ ἐποίησε τῇ Ἀστάρτῃ βδελύγματι Σιδωνίων καὶ τῷ Χαμὼσ καὶ τοῖσ εἰδώλοισ Μωὰβ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν προσοχθίσματι υἱῶν Ἀμμὼν καὶ οὐκ ἐπορεύθη ἐν ταῖσ ὁδοῖσ μου τοῦ ποιῆσαι τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον ἐμοῦ, ὡσ Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. καὶ οὐ μὴ λάβω τὴν βασιλείαν ὅλην ἐκ χειρὸσ αὐτοῦ, διότι ἀντιτασσόμενοσ ἀντιτάξομαι αὐτῷ πάσασ τὰσ ἡμέρασ τῆσ ζωῆσ αὐτοῦ, διὰ τὸν Δαυὶδ τὸν δοῦλόν μου, ὃν ἐξελεξάμην αὐτόν. καὶ λήψομαι τὴν βασιλείαν ἐκ χειρὸσ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ δώσω σοι τὰ δέκα σκῆπτρα, τῷ δὲ υἱῷ αὐτοῦ δώσω τὰ δύο σκῆπτρα, ὅπωσ ᾖ θέσισ τῷ δούλῳ μου Δαυὶδ πάσασ τὰσ ἡμέρασ ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ τῇ πόλει, ἣν ἐξελεξάμην ἐμαυτῷ τοῦ θέσθαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ. καὶ σὲ λήψομαι καὶ βασιλεύσεισ ἐν οἷσ ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου, καὶ σὺ ἔσῃ βασιλεὺσ ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. καὶ ἔσται ἐὰν φυλάξῃσ πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι, καὶ πορευθῇσ ἐν ταῖσ ὁδοῖσ μου καὶ ποιήσῃσ τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον ἐμοῦ τοῦ φυλάξασθαι τὰ προστάγματά μου καὶ τὰσ ἐντολάσ μου, καθὼσ ἐποίησε Δαυὶδ ὁ δοῦλόσ μου, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ οἰκοδομήσω σοι οἶκον πιστόν, καθὼσ ᾠκοδόμησα τῷ Δαυὶδ. καὶ ἐζήτησε Σαλωμὼν θανατῶσαι τὸν Ἱεροβοάμ, καὶ ἀνέστη καὶ ἀπέδρα εἰσ Αἴγυπτον πρὸσ Σουσακὶμ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἦν ἐν Αἰγύπτῳ, ἕωσ οὗ ἀπέθανε Σαλωμών. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Σαλωμὼν καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ πᾶσαν τὴν φρόνησιν αὐτοῦ, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐν βιβλίῳ ρημάτων Σαλωμών̣ καὶ αἱ ἡμέραι, ἅσ ἐβασίλευε Σαλωμὼν ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ πάντα Ἰσραὴλ τεσσαράκοντα ἔτη. καὶ ἐκοιμήθη Σαλωμὼν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ ἐγενήθη ὡσ ἤκουσεν Ἱεροβοὰμ υἱὸσ Ναβάτ, —καὶ αὐτοῦ ἔτι ὄντοσ ἐν Αἰγύπτῳ ὡσ ἔφυγεν ἐκ προσώπου Σαλωμὼν καὶ ἐκάθητο ἐν Αἰγύπτῳ— κατευθύνει καὶ ἔρχεται εἰσ τὴν πόλιν αὐτοῦ εἰσ τὴν γῆν Σαριρὰ τὴν ἐν ὄρει Ἐφραίμ. καὶ ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν ἐκοιμήθη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσε Ροβοὰμ ὁ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. Καὶ ἦσαν αὐτῷ γυναῖκεσ ἄρχουσαι ἑπτακόσιαι καὶ παλλακαὶ τριακόσιαι ̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀ν̀ρ̀νκαὶ ἐξέκλιναν γυναῖκεσ αὐτοῦ τὴν καρδίαν αὐτοῦ. ̀ρ̀ν Καὶ ἤγειρε Κύριοσ σατὰν τῷ Σαλωμὼν τὸν Ραζὼν υἱὸν Ἐλιαδαὲ τὸν Βαραμεὲθ Ἀδαδεζὲρ βασιλέα Σουβὰ κύριον αὐτοῦ. καὶ συνηθροίσθησαν ἐπ̓ αὐτὸν ἄνδρεσ καὶ ἦν ἄρχων συστρέμματοσ ἐν τῷ ἀποκτείνειν Δαυὶδ αὐτούσ, καὶ ἐπορεύθησαν εἰσ Δαμασκὸν καὶ ἐκάθισαν ἐν αὐτῷ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Δαμασκῷ καὶ ἐγένετο ἀντικείμενοσ τῷ Ἰσραὴλ πάσασ τὰσ ἡμέρασ Σαλωμών. ΚΑΙ πορεύεται βασιλεὺσ Ροβοὰμ εἰσ Σίκιμα, ὅτι εἰσ Σίκιμα ἤρχοντο πᾶσ Ἰσραὴλ βασιλεῦσαι αὐτόν.̀ρ̀ν̀ρ̀ν[

Καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν Ἱεροβοὰμ υἱὸσ Ναβὰτ καὶ αὐτοῦ ἔτι ὄντοσ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ἔφυγεν ἐκ προσώπου τοῦ βασιλέωσ Σαλωμὼν καὶ ἐπέστρεψεν Ἱεροβοὰμ ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἀπέστειλαν καὶ ἐκάλεσαν αὐτὸν καὶ ἦλθεν Ἱεροβοὰμ καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ἰσραήλ.] καὶ ἐλάλησεν ὁ λαὸσ πρὸσ τὸν βασιλέα Ροβοὰμ λέγοντεσ. ὁ πατήρ σου ἐβάρυνε τὸν κλοιὸν ἡμῶν, καὶ σὺ νῦν κούφισον ἀπὸ τῆσ δουλείασ τοῦ πατρόσ σου τῆσ σκληρᾶσ καὶ ἀπὸ τοῦ κλοιοῦ αὐτοῦ τοῦ βαρέωσ, οὗ ἔδωκεν ἐφ̓ ἡμᾶσ, καὶ δουλεύσομέν σοι. καὶ εἶπεν πρὸσ αὐτούσ. ἀπέλθετε ἕωσ ἡμερῶν τριῶν καὶ ἀναστρέψατε πρόσ με. καὶ ἀπῆλθον. καὶ ἀπήγγειλεν ὁ βασιλεὺσ τοῖσ πρεσβυτέροισ, οἳ ἦσαν παρεστῶτεσ ἐνώπιον Σαλωμὼν τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ἔτι ζῶντοσ αὐτοῦ λέγων. πῶσ ὑμεῖσ βουλεύεσθε καὶ ἀποκριθῶ τῷ λαῷ τούτῳ λόγον̣ καὶ ἐλάλησαν πρὸσ αὐτὸν λέγοντεσ. εἰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἔσῃ δοῦλοσ τῷ λαῷ τούτῳ καὶ δουλεύσεισ αὐτοῖσ καὶ λαλήσεισ πρὸσ αὐτοὺσ λόγουσ ἀγαθούσ, καὶ ἔσονταί σοι δοῦλοι πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ ἐγκατέλιπε τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, ἃ συνεβουλεύσαντο αὐτῷ, καὶ συνεβουλεύσατο μετὰ τῶν παιδαρίων τῶν ἐκτραφέντων μετ̓ αὐτοῦ τῶν παρεστηκότων πρὸσ προσώπου αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. τί ὑμεῖσ συμβουλεύετε, καὶ τί ἀποκριθῶ τῷ λαῷ τούτῳ τοῖσ λέγουσι πρόσ με λεγόντων. κούφισον ἀπὸ τοῦ κλοιοῦ, οὗ ἔδωκεν ὁ πατήρ σου ἐφ̓ ἡμᾶσ̣ καὶ ἐλάλησαν πρὸσ αὐτὸν τὰ παιδάρια τὰ ἐκτραφέντα μετ̓ αὐτοῦ, οἱ παρεστηκότεσ πρὸ προσώπου αὐτοῦ λέγοντεσ. τάδε λαλήσεισ τῷ λαῷ τούτῳ τοῖσ λαλήσασι πρόσ σε λέγοντεσ. ὁ πατήρ σου ἐβάρυνε τὸν κλοιὸν ἡμῶν καὶ σὺ νῦν κούφισον ἀφ̓ ἡμῶν, τάδε λαλήσεισ πρὸσ αὐτούσ. ἡ μικρότησ μου παχυτέρα τῆσ ὀσφύοσ τοῦ πατρόσ μου. καὶ νῦν ὁ πατήρ μου ἐπεσάσσετο ὑμᾶσ κλοιῷ βαρεῖ, κἀγὼ προσθήσω ἐπὶ τὸν κλοιὸν ὑμῶν. ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶσ ἐν μάστιξιν, ἐγὼ δὲ παιδεύσω ὑμᾶσ ἐν σκορπίοισ. καὶ παρεγένοντο πᾶσ Ἰσραὴλ πρὸσ τὸν βασιλέα Ροβοὰμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καθότι ἐλάλησεν αὐτοῖσ ὁ βασιλεὺσ λέγων. ἀναστράφητε πρόσ με τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ. καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺσ πρὸσ τὸν λαὸν σκληρά, καὶ ἐγκατέλιπε Ροβοὰμ τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, ἃ συνεβουλεύσαντο αὐτῷ, καὶ ἐλάλησε πρὸσ αὐτοὺσ κατὰ τὴν βουλὴν τῶν παιδαρίων λέγων. ὁ πατήρ μου ἐβάρυνε τὸν κλοιὸν ὑμῶν, κἀγὼ προσθήσω ἐπὶ τὸν κλοιὸν ὑμῶν. ὁ πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶσ ἐν μάστιξι, κἀγὼ παιδεύσω ὑμᾶσ ἐν σκορπίοισ. καὶ οὐκ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺσ τοῦ λαοῦ, ὅτι ἦν μεταστροφὴ παρὰ Κυρίου, ὅπωσ στήσῃ τὸ ρῆμα αὐτοῦ, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ἀχιὰ τοῦ Σηλωνίτου περὶ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ. καὶ εἶδον πᾶσ Ἰσραήλ, ὅτι οὐκ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺσ αὐτῶν, καὶ ἀπεκρίθη ὁ λαὸσ τῷ βασιλεῖ λέγων. τίσ ἡμῖν μερὶσ ἐν Δαυίδ̣ καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν κληρονομία ἐν υἱῷ Ἰεσσαί. ἀπότρεχε, Ἰσραήλ, εἰσ τὰ σκηνώματά σου. νῦν βόσκε τὸν οἶκόν σου, Δαυίδ. καὶ ἀπῆλθεν Ἰσραὴλ εἰσ τὰ σκηνώματα αὐτοῦ. καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺσ τὸν Ἀδωνιρὰμ τὸν ἐπὶ τοῦ φόρου, καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν ἐν λίθοισ καὶ ἀπέθανε. καὶ ὁ βασιλεὺσ Ροβοὰμ ἔφθασεν ἀναβῆναι τοῦ φυγεῖν εἰσ Ἱερουσαλήμ. καὶ ἠθέτησεν Ἰσραὴλ εἰσ τὸν οἶκον Δαυὶδ ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσε πᾶσ Ἰσραὴλ ὅτι ἀνέκαμψεν Ἱεροβοὰμ ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἀπέστειλαν καὶ ἐκάλεσαν αὐτὸν εἰσ τὴν συναγωγὴν καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ οὐκ ἦν ὀπίσω οἴκου Δαυὶδ πάρεξ σκήπτρου Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν μόνοι. καὶ Ροβοὰμ εἰσῆλθεν εἰσ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐξεκκλησίασε τὴν συναγωγὴν Ἰούδα καὶ σκῆπτρον Βενιαμὶν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χιλιάδασ νεανιῶν ποιούντων πόλεμον, τοῦ πολεμεῖν πρὸσ οἶκον Ἰσραήλ, ἐπιστρέψαι τὴν βασιλείαν Ροβοὰμ υἱῷ Σαλωμών. καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ Σαμαίαν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λέγων. εἰπὸν τῷ Ροβοὰμ υἱῷ Σαλωμὼν βασιλεῖ Ἰούδα καὶ πρὸσ πάντα οἶκον Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν καὶ τῷ καταλοίπῳ τοῦ λαοῦ λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ. οὐκ ἀναβήσεσθε οὐδὲ πολεμήσετε μετὰ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν Ἰσραήλ. ἀποστρεφέτω ἕκαστοσ εἰσ τὸν οἶκον ἑαυτοῦ, ὅτι παῤ ἐμοῦ γέγονε τὸ ρῆμα τοῦτο. καὶ ἤκουσαν τοῦ λόγου Κυρίου καὶ κατέπαυσαν τοῦ πορευθῆναι κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου. α Καὶ ὁ βασιλεὺσ Σαλωμὼν κοιμᾶται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ θάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυίδ. καὶ ἐβασίλευσε Ροβοὰμ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ υἱὸσ ὢν ἑκκαίδεκα ἐτῶν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, καὶ δώδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. καὶ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Ναανάν, θυγάτηρ Ἀνὰν υἱοῦ Ναὰσ βασιλέωσ υἱῶν Ἀμμών. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, καὶ οὐκ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. β καὶ ἦν ἄνθρωποσ ἐξ ὄρουσ Ἐφραὶμ δοῦλοσ τῷ Σαλωμών, καὶ ὄνομα αὐτῷ Ἱεροβοάμ, καὶ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Σαριρά, γυνὴ πόρνη. καὶ ἔδωκεν αὐτὸν Σαλωμὼν εἰσ ἄρχοντα σκυτάλησ ἐπὶ ἄρσεισ οἴκου Ἰωσήφ, καὶ ᾠκοδόμησε τῷ Σαλωμὼν τὴν Σαριρὰ τὴν ἐν ὄρει Ἐφραίμ, καὶ ἦσαν αὐτῶ τριακόσια ἅρματα ἵππων. οὗτοσ ᾠκοδόμησε τὴν ἄκραν ἐν ταῖσ ἄρσεσιν οἴκου Ἐφραὶμ, οὗτοσ συνέκλεισε τὴν πόλιν Δαυὶδ καὶ ἦν ἐπαιρόμενοσ ἐπὶ τὴν βασιλείαν. γ καὶ ἐζήτει Σαλωμὼν θανατῶσαι αὐτόν, καὶ ἐφοβήθη καὶ ἀπέδρα αὐτὸσ πρὸσ Σουσακὶμ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἦν μετ̓ αὐτοῦ ἕωσ ἀπέθανε Σαλωμών. δ καὶ ἤκουσεν Ἱεροβοὰμ ἐν Αἰγύπτῳ ὅτι τέθνηκε Σαλωμών, καὶ ἐλάλησεν εἰσ τὰ ὦτα Σουσακὶμ βασιλέωσ Αἰγύπτου λέγων. ἐξαπόστειλόν με καὶ ἀπελεύσομαι ἐγὼ εἰσ τὴν γῆν μου. καὶ εἶπεν αὐτῷ Σουσακίμ. αἴτησαί τι αἴτημα καὶ δώσω σοι. ε καὶ Σουσακὶμ ἔδωκε τῷ Ἱεροβοὰμ τὴν Ἀνώ, ἀδελφὴν Θεκεμίνασ τὴν πρεσβυτέραν τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ αὐτῷ εἰσ γυναῖκα. αὕτη ἦν μεγάλη ἐν μέσῳ τῶν θυγατέρων τοῦ βασιλέωσ καὶ ἔτεκε τῷ Ἱεροβοὰμ τὸν Ἀβιὰ υἱὸν αὐτοῦ. ζ καὶ εἶπεν Ἱεροβοὰμ πρὸσ Σουσακίμ. ὄντωσ ἐξαπόστειλόν με καὶ ἀπελεύσομαι. καὶ ἐξῆλθεν Ἱεροβοὰμ ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἦλθεν εἰσ γῆν Σαριρὰ τὴν ἐν ὄρει Ἐφραίμ. καὶ συνάγεται ἐκεῖ πᾶν σκῆπτρον Ἐφραίμ. καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Ἱεροβοὰμ χάρακα. η Καὶ ἠρώστησε τὸ παιδάριον αὐτοῦ ἀρρωστίαν κραταιὰν σφόδρα, καὶ ἐπορεύθη Ἱεροβοὰμ ἐρωτῆσαι περὶ τοῦ παιδαρίου. καὶ εἶπε πρὸσ Ἀνὼ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. ἀνάστηθι καὶ πορεύου, ἐπερώτησον τὸν Θεὸν περὶ τοῦ παιδαρίου, εἰ ζήσεται ἐκ τῆσ ἀρρωστίασ αὐτοῦ. θ καὶ ἄνθρωποσ ἦν ἐν Σηλὼμ καὶ ὄνομα αὐτῷ Ἀχιά, καὶ οὗτοσ ἦν υἱὸσ ἑξήκοντα ἐτῶν, καὶ ρῆμα Κυρίου μετ̓ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἱεροβοὰμ πρὸσ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. ἀνάστηθι καὶ λαβὲ εἰσ τὴν χεῖρά σου τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ Θεοῦ ἄρτουσ καὶ κολλύρια τοῖσ τέκνοισ αὐτοῦ καὶ σταφυλὴν καὶ στάμνον μέλιτοσ. καὶ ἀνέστη ἡ γυνὴ ι καὶ ἔλαβεν εἰσ τὴν χεῖρα αὐτῆσ ἄρτουσ καὶ δύο κολλύρια καὶ σταφυλὴν καὶ στάμνον μέλιτοσ τῷ Ἀχιά. καὶ ὁ ἄνθρωποσ πρεσβύτεροσ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἠμβλυώπουν τοῦ ἰδεῖν, κ καὶ ἀνέστη ἐκ Σαριρὰ καὶ πορεύεται, καὶ ἐγένετο ἐλθούσησ αὐτῆσ εἰσ τὴν πόλιν πρὸσ Ἀχιὰ τὸν Σηλωνίτην καὶ εἶπεν Ἀχιὰ τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ. ἔξελθε δὴ εἰσ ἀπαντὴν Ἀνὼ τῇ γυναικὶ Ἱεροβοὰμ καὶ ἐρεῖσ αὐτῇ. εἴσελθε καὶ μὴ στῇσ, ὅτι τάδε λέγει Κύριοσ. σκληρὰ ἐγὼ ἐπαποστέλλω ἐπὶ σέ. λ καὶ εἰσῆλθεν Ἀνὼ πρὸσ τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἀχιά. ἱνατί ἐνήνοχάσ μοι ἄρτουσ καὶ σταφυλὴν καὶ κολλύρια καὶ στάμνον μέλιτοσ̣ τάδε λέγει Κύριοσ. ἰδοὺ σὺ ἀπελεύσῃ ἀπ̓ ἐμοῦ, καὶ ἔσται εἰσελθούσησ σου τὴν πόλιν εἰσ Σαριρὰ καὶ τὰ κοράσιά σου ἐξελεύσονταί σοι εἰσ συνάντησιν καὶ ἐροῦσί σοι. τὸ παιδάριον τέθνηκεν. μ ὅτι τάδε λέγει Κύριοσ. ἰδοὺ ἐγὼ ἐξολοθρεύσω τοῦ Ἱεροβοὰμ οὐροῦντα πρὸσ τοῖχον, καὶ ἔσονται οἱ τεθνηκότεσ τοῦ Ἱεροβοὰμ ἐν τῇ πόλει καταφάγονται οἱ κύνεσ, καὶ τὸν τεθνηκότα ἐν τῷ ἀγρῷ καταφάγεται τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τὸ παιδάριον κόψονται. οὐαὶ Κύριε, ὅτι εὑρέθη ἐν αὐτῷ ρῆμα καλὸν περὶ τοῦ Κυρίου. ν καὶ ἀπῆλθεν ἡ γυνή, ὡσ ἤκουσε, καὶ ἐγένετο ὡσ εἰσῆλθεν εἰσ τὴν Σαριρά, καὶ τὸ παιδάριον ἀπέθανε, καὶ ἐξῆλθεν ἡ κραυγὴ εἰσ ἀπαντήν. ξ Καὶ ἐπορεύθη Ἱεροβοὰμ εἰσ Σίκιμα τὴν ἐν ὄρει Ἐφραὶμ καὶ συνήθροισεν ἐκεῖ τὰσ φυλὰσ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἀνέβη ἐκεῖ Ροβοὰμ υἱὸσ Σαλωμών. καὶ λόγοσ Κυρίου ἐγένετο πρὸσ Σαμαίαν τὸν Ἐλαμὶ λέγων. λαβὲ σεαυτῷ ἱμάτιον καινὸν τὸ οὐκ εἰσεληλυθὸσ εἰσ ὕδωρ καὶ ρῆξον αὐτὸ δώδεκα ρήγματα καὶ δώσεισ τῷ Ἱεροβοὰμ καὶ ἐρεῖσ αὐτῷ. τάδε λέγει Κύριοσ. λάβε σεαυτῷ δέκα ρήγματα τοῦ περιβαλέσθαι σε. καὶ ἔλαβεν Ἱεροβοάμ. καὶ εἶπε Σαμαίασ. τάδε λέγει Κύριοσ ἐπὶ τὰσ δέκα φυλὰσ τοῦ Ἰσραήλ. ο Καὶ εἶπεν ὁ λαὸσ πρὸσ Ροβοὰμ υἱὸν Σαλωμών. ὁ πατήρ σου ἐβάρυνε τὸν κλοιὸν αὐτοῦ ἐφ̓ ἡμᾶσ καὶ ἐβάρυνε τὰ βρώματα τῆσ τραπέζησ αὐτοῦ. καὶ νῦν εἰ κουφιεῖσ ἐφ̓ ἡμᾶσ καὶ δουλεύσομέν σοι. καὶ εἶπε Ροβοὰμ πρὸσ τὸν λαόν. ἔτι τριῶν ἡμερῶν καὶ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν ρῆμα. π καὶ εἶπε Ροβοάμ. εἰσαγάγετέ μοι τοὺσ πρεσβυτέρουσ καὶ συμβουλεύσομαι μετ̓ αὐτῶν τί ἀποκριθῶ τῷ λαῷ ρῆμα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ. καὶ ἐλάλησε Ροβοὰμ εἰσ τὰ ὦτα αὐτῶν καθὼσ ἀπέστειλεν ὁ λαὸσ πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπον οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ. οὕτωσ ἐλάλησε πρόσ σε ὁ λαόσ. ρ καὶ διεσκέδασε Ροβοὰμ τὴν βουλὴν αὐτῶν, καὶ οὐκ ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ἀπέστειλε καὶ εἰσήγαγε τοὺσ συντρόφουσ αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖσ. ταῦτα καὶ ταῦτα ἀπέσταλκεν ὁ λαὸσ πρόσ με λέγων. καὶ εἶπαν οἱ σύντροφοι αὐτοῦ. οὕτωσ λαλήσεισ πρὸσ τὸν λαὸν λέγων. ἡ μικρότησ μου παχυτέρα ὑπὲρ τὴν ὀσφὺν τοῦ πατρόσ μου. ὁ πατήρ μου ἐμαστίγου ὑμᾶσ μάστιξιν, ἐγὼ δὲ κατάρξω ὑμᾶσ ἐν σκορπίοισ. σ καὶ ἤρεσε τὸ ρῆμα ἐνώπιον Ροβοάμ, καὶ ἀπεκρίθη τῷ λαῷ καθὼσ συνεβούλευσαν αὐτῷ οἱ σύντροφοι αὐτοῦ τά παιδάρια. τ καὶ εἶπε πᾶσ ὁ λαὸσ ὡσ ἀνὴρ εἷσ, ἕκαστοσ τῷ πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἀνέκραξαν ἅπαντεσ λέγοντεσ. οὐ μερὶσ ἡμῖν ἐν Δαυὶδ οὐδὲ κληρονομία ἐν υἱῷ Ἰεσσαί. ἕκαστοσ εἰσ τὰ σκηνώματά σου Ἰσραήλ, ὅτι ὁ ἄνθρωποσ οὗτοσ οὐκ εἰσ ἄρχοντα οὐδὲ εἰσ ἡγούμενον. υ καὶ διεσπάρη πᾶσ ὁ λαὸσ ἐκ Σικίμων, καὶ ἀπῆλθον ἕκαστοσ εἰσ τὸ σκήνωμα αὐτοῦ. καὶ κατεκράτησε Ροβοὰμ καὶ ἀπῆλθε καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ ἅρμα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰσ Ἱερουσαλήμ, καὶ πορεύονται ὀπίσω αὐτοῦ πᾶν σκῆπτρον Ἰούδα καὶ πᾶν σκῆπτρον Βενιαμίν. φ καὶ ἐγένετο ἐνισταμένου τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ συνήθροισε Ροβοὰμ πάντα ἄνδρα Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν καὶ ἀνέβη τοῦ πολεμεῖν πρὸσ Ἱεροβοὰμ εἰσ Σίκιμα. χ καὶ ἐγένετο ρῆμα Κυρίου πρὸσ Σαμαίαν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λέγων. εἰπὸν τῷ Ροβοὰμ βασιλεῖ Ἰούδα καὶ πρὸσ πάντα οἶκον Ἰούδα καὶ Βενιαμὶν καὶ πρὸσ τὸ κατάλειμμα τοῦ λαοῦ λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ. οὐκ ἀναβήσεσθε οὐδὲ πολεμήσετε πρὸσ τοὺσ ἀδελφοὺσ ὑμῶν υἱοὺσ Ἰσραήλ. ἀναστρέφετε ἕκαστοσ εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ, ὅτι παῤ ἐμοῦ γέγονε τὸ ρῆμα τοῦτο. ψ καὶ ἤκουσαν τοῦ λόγου Κυρίου καὶ ἀνέσχον μὴ πορευθῆναι κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου. Καὶ ᾠκοδόμησεν Ἱεροβοὰμ τὴν Σίκιμα τὴν ἐν ὄρει Ἐφραὶμ καὶ κατῴκει ἐν αὐτῇ. καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Φανουήλ. καὶ εἶπεν Ἱεροβοὰμ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. ἰδοὺ νῦν ἐπιστρέψει ἡ βασιλεία εἰσ οἶκον Δαυίδ. ἐὰν ἀναβῇ ὁ λαὸσ οὗτοσ ἀναφέρειν θυσίαν ἐν οἴκῳ Κυρίου εἰσ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐπιστραφήσεται καρδία τοῦ λαοῦ πρὸσ Κύριον καὶ κύριον αὐτῶν, πρὸσ Ροβοὰμ βασιλέα Ἰούδα, καὶ ἀποκτενοῦσί με. καὶ ἐβουλεύσατο ὁ βασιλεὺσ καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐποίησε δύο δαμάλεισ χρυσᾶσ. καὶ εἶπε πρὸσ τὸν λαόν. ἱκανούσθω ὑμῖν ἀναβαίνειν εἰσ Ἱερουσαλήμ. ἰδοὺ θεοί σου, Ἰσραήλ, οἱ ἀναγαγόντεσ σε ἐκ γῆσ Αἰγύπτου. καὶ ἔθετο τὴν μίαν ἐν Βαιθὴλ καὶ τὴν μίαν ἔδωκεν ἐν Δάν. καὶ ἐγένετο ὁ λόγοσ οὗτοσ εἰσ ἁμαρτίαν. καὶ ἐπορεύετο ὁ λαὸσ πρὸ προσώπου τῆσ μιᾶσ ἕωσ Δάν. καὶ εἴασαν τὸν οἶκον Κυρίου. καὶ ἐποίησεν οἴκουσ ἐφ̓ ὑψηλῶν καὶ ἐποίησεν ἱερεῖσ μέροσ τι ἐκ τοῦ λαοῦ, οἳ οὐκ ἦσαν ἐκ τῶν υἱῶν Λευί. καὶ ἐποίησεν Ἱεροβοὰμ ἑορτὴν ἐν τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸσ κατὰ τὴν ἑορτὴν τὴν ἐν γῇ Ἰούδα καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ὃ ἐποίησεν ἐν Βαιθήλ, τοῦ θύειν ταῖσ δαμάλεσιν, αἷσ ἐποίησε, καὶ παρέστησεν ἐν Βαιθὴλ τοὺσ ἱερεῖσ τῶν ὑψηλῶν, ὧν ἐποίησε. καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ὃ ἐποίησε, τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ ἐν τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ ἐν τῇ ἑορτῇ, ᾗ ἐπλάσατο ἀπὸ καρδίασ αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν ἑορτὴν τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ ἐπιθῦσαι. ΚΑΙ ἰδοὺ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ ἐξ Ἰούδα παρεγένετο ἐν λόγῳ Κυρίου εἰσ Βαιθήλ, καὶ Ἱεροβοὰμ εἱστήκει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπιθῦσαι.

καὶ ἐπεκάλεσε πρὸσ τὸ θυσιαστήριον ἐν λόγῳ Κυρίου καὶ εἶπε. θυσιαστήριον θυσιαστήριον, τάδε λέγει Κύριοσ. ἰδοὺ υἱὸσ τίκτεται τῷ οἴκῳ Δαυίδ, Ἰωσίασ ὄνομα αὐτῷ, καὶ θύσει ἐπὶ σὲ τοὺσ ἱερεῖσ τῶν ὑψηλῶν τοὺσ ἐπιθύοντασ ἐπὶ σὲ καὶ ὀστᾶ ἀνθρώπων καύσει ἐπὶ σέ. καὶ δώσει ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τέρασ λέγων. τοῦτο τὸ ρῆμα ὃ ἐλάλησε Κύριοσ λέγων. ἰδοὺ τὸ θυσιαστήριον ρήγνυται, καὶ ἐκχυθήσεται ἡ πιότησ ἡ ἐπ̓ αὐτῷ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺσ Ἱεροβοὰμ τῶν λόγων τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐπικαλεσαμένου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Βαιθήλ, καὶ ἐξέτεινεν ὁ βασιλεὺσ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου λέγων. συλλάβετε αὐτόν. καὶ ἰδοὺ ἐξηράνθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ, ἣν ἐξέτεινεν ἐπ̓ αὐτόν, καὶ οὐκ ἐδυνήθη ἐπιστρέψαι αὐτὴν πρὸσ αὐτόν, καὶ τὸ θυσιαστήριον ἐρράγη, καὶ ἐξεχύθη ἡ πιότησ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου κατὰ τὸ τέρασ, ὃ ἔδωκεν ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ ἐν λόγῳ Κυρίου. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ Ἱεροβοὰμ τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ Θεοῦ. δεήθητι τοῦ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, καὶ ἐπιστρεψάτω ἡ χείρ μου πρὸσ ἐμέ. καὶ ἐδεήθη ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ τοῦ προσώπου Κυρίου, καὶ ἐπέστρεψε τὴν χεῖρα τοῦ βασιλέωσ πρὸσ αὐτόν, καὶ ἐγένετο καθὼσ τὸ πρότερον. καὶ ἐλάλησεν ὁ βασιλεὺσ πρὸσ τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ. εἴσελθε μετ̓ ἐμοῦ εἰσ οἶκον καὶ ἀρίστησον, καὶ δώσω σοι δόμα. καὶ εἶπεν ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ πρὸσ τὸν βασιλέα. ἐὰν δῷσ μοι τὸ ἥμισυ τοῦ οἴκου σου, οὐκ εἰσελεύσομαι μετὰ σοῦ οὐδὲ μὴ φάγω ἄρτον οὐδὲ μὴ πίω ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. ὅτι οὕτωσ ἐνετείλατό μοι Κύριοσ ἐν λόγῳ λέγων. μὴ φάγῃσ ἄρτον καὶ μὴ πίῃσ ὕδωρ καὶ μὴ ἐπιστρέψῃσ ἐν τῇ ὁδῶ, ᾗ ἐπορεύθησ ἐν αὐτῇ. καὶ ἀπῆλθεν ἐν ὁδῷ ἄλλῃ καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἦλθεν ἐν αὐτῇ εἰσ Βαιθήλ. Καὶ προφήτησ εἷσ πρεσβύτησ κατῴκει ἐν Βαιθήλ, καὶ ἔρχονται οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ διηγήσαντο αὐτῷ πάντα τὰ ἔργα, ἃ ἐποίησεν ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν Βαιθήλ, καὶ τοὺσ λόγουσ, οὓσ ἐλάλησε τῷ βασιλεῖ. καὶ ἐπέστρεψαν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸσ αὐτῶν. καὶ ἐλάλησε πρὸσ αὐτοὺσ ὁ πατὴρ αὐτῶν λέγων. ποίᾳ ὁδῷ πεπόρευται̣ καὶ δεικνύουσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὴν ὁδόν, ἐν ᾗ ἀνῆλθεν ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ ὁ ἐλθὼν ἐξ Ἰούδα. καὶ εἶπε τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ. ἐπισάξατέ μοι τὸν ὄνον. καὶ ἐπέσαξαν αὐτῷ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέβη ἐπ̓ αὐτόν. καὶ ἐπορεύθη κατόπισθεν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ καὶ εὗρεν αὐτὸν καθήμενον ὑπὸ δρῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ. εἰ σὺ εἶ ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ ὁ ἐληλυθὼσ ἐξ Ἰούδα̣ καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἐγώ. καὶ εἶπεν αὐτῷ. δεῦρο μετ̓ ἐμοῦ καὶ φάγε ἄρτον. καὶ εἶπεν. οὐ μὴ δύνωμαι τοῦ ἐπιστρέψαι μετὰ σοῦ οὐδὲ μὴ φάγομαι ἄρτον οὐδὲ πίομαι ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. ὅτι οὕτωσ ἐντέταλταί μοι ἐν λόγῳ Κύριοσ λέγων. μὴ φάγῃσ ἄρτον ἐκεῖ καὶ μὴ πίῃσ ὕδωρ καὶ μὴ ἐπιστρέψῃσ ἐκεῖ ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθησ ἐν αὐτῇ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. κἀγὼ προφήτησ εἰμὶ καθὼσ σύ, καὶ ἄγγελοσ λελάληκε πρόσ με ἐν ρήματι Κυρίου λέγων. ἐπίστρεψον αὐτὸν πρὸσ σεαυτὸν εἰσ τὸν οἶκόν σου, καὶ φαγέτω ἄρτον, καὶ πιέτω ὕδωρ. καὶ ἐψεύσατο αὐτῷ. καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὸν καὶ ἔφαγεν ἄρτον καὶ ἔπιεν ὕδωρ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο αὐτῶν καθημένων ἐπὶ τῆσ τραπέζησ, καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρὸσ τὸν προφήτην τὸν ἐπιστρέψαντα αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸσ τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ τὸν ἥκοντα ἐξ Ἰούδα λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ. ἀνθ̓ ὧν παρεπίκρανασ τὸ ρῆμα Κυρίου καὶ οὐκ ἐφύλαξασ τὴν ἐντολήν, ἣν ἐνετείλατό σοι Κύριοσ ὁ Θεόσ σου, καὶ ἐπέστρεψασ καὶ ἔφαγεσ ἄρτον καὶ ἔπιεσ ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ᾧ ἐλάλησε πρόσ σε λέγων. οὐ μὴ φάγῃσ ἄρτον καὶ μὴ πίῃσ ὕδωρ, οὐ μὴ εἰσέλθῃ τὸ σῶμά σου εἰσ τὸν τάφον τῶν πατέρων σου. καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ φαγεῖν αὐτὸν ἄρτον καὶ πιεῖν ὕδωρ, καὶ ἐπέσαξεν αὐτῷ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέστρεψε. καὶ ἀπῆλθε, καὶ εὗρεν αὐτὸν λέγων ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν, καὶ ἦν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐρριμμένον ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὁ ὄνοσ εἱστήκει παῤ αὐτό, καὶ ὁ λέων εἱστήκει παρὰ τὸ σῶμα. καὶ ἰδοὺ ἄνδρεσ παραπορευόμενοι καὶ εἶδον τὸ θνησιμαῖον ἐρριμμένον ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὁ λέων εἱστήκει ἐχόμενα τοῦ θνησιμαίου. καὶ εἰσῆλθον καὶ ἐλάλησαν ἐν τῇ πόλει, οὗ ὁ προφήτησ ὁ πρεσβύτησ κατῴκει ἐν αὐτῇ. καὶ ἤκουσεν ὁ ἐπιστρέψασ αὐτὸν ἐκ τῆσ ὁδοῦ καὶ εἶπεν. ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ οὗτόσ ἐστίν, ὃσ παρεπίκρανε τὸ ρῆμα Κυρίου. καὶ ἐπορεύθη καὶ εὗρε τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐρριμμένον ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὁ ὄνοσ καὶ ὁ λέων εἱστήκεισαν παρὰ τὸ σῶμα, καὶ οὐκ ἔφαγεν ὁ λέων τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ καὶ οὐ συνέτριψε τὸν ὄνον. καὶ ᾖρεν ὁ προφήτησ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπέθηκεν αὐτὸ ἐπὶ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὸν εἰσ τὴν πόλιν ὁ προφήτησ τοῦ θάψαι αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ ἑαυτοῦ, καὶ ἐκόψαντο αὐτόν. οὐαὶ ἀδελφέ. καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ κόψασθαι αὐτὸν καὶ εἶπε τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ λέγων. ἐὰν ἀποθάνω, θάψατέ με ἐν τῷ τάφῳ τούτῳ οὗ ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ τέθαπται ἐν αὐτῷ. παρὰ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ θέτε με, ἵνα σωθῶσι τὰ ὀστᾶ μου μετὰ τῶν ὀστῶν αὐτοῦ. ὅτι γινόμενον ἔσται τὸ ρῆμα, ὃ ἐλάλησεν ἐν λόγῳ Κυρίου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐν Βαιθὴλ καὶ ἐπὶ τοὺσ οἴκουσ τοὺσ ὑψηλοὺσ τοὺσ ἐν Σαμαρείᾳ. καὶ μετὰ τὸ ρῆμα τοῦτο οὐκ ἐπέστρεψεν Ἱεροβοὰμ ἀπὸ τῆσ κακίασ αὐτοῦ, καὶ ἐπέστρεψε καὶ ἐποίησεν ἐκ μέρουσ τοῦ λαοῦ ἱερεῖσ ὑψηλῶν. ὁ βουλόμενοσ ἐπλήρου τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐγίνετο ἱερεὺσ εἰσ τὰ ὑψηλά. καὶ ἐγένετο τὸ ρῆμα τοῦτο εἰσ ἁμαρτίαν τῷ οἴκῳ Ἱεροβοὰμ καὶ εἰσ ὄλεθρον καὶ εἰσ ἀφανισμὸν ἀπὸ προσώπου τῆσ γῆσ.

ΚΑΙ Ροβοὰμ υἱὸσ Σαλωμὼν ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ἰούδαν. υἱὸσ τεσσαράκοντα καὶ ἑνὸσ ἐνιαυτῶν Ροβοὰμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἑπτακαίδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλὴμ τῇ πόλει, ἣν ἐξελέξατο Κύριοσ θέσθαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ ἐκ πασῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ. καὶ τὸ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Νααμὰ ἡ Ἀμμωνῖτισ. καὶ ἐποίησε Ροβοὰμ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου καὶ παρεζήλωσεν αὐτὸν ἐν πᾶσιν, οἷσ ἐποίησαν οἱ πατέρεσ αὐτῶν ἐν ταῖσ ἁμαρτίαισ αὐτῶν, αἷσ ἥμαρτον, καὶ ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖσ ὑψηλὰ καὶ στήλασ καὶ ἄλση ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ὑποκάτω παντὸσ ξύλου συσκίου. καὶ σύνδεσμοσ ἐγενήθη ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐποίησαν ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῇρε Κύριοσ ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ πέμπτῳ βασιλεύοντοσ Ροβοάμ, ἀνέβη Σουσακὶμ βασιλεὺσ Αἰγύπτου ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔλαβε πάντασ τοὺσ θησαυροὺσ οἴκου τοῦ βασιλέωσ καὶ τὰ δόρατα τὰ χρυσᾶ, ἃ ἔλαβε Δαυὶδ ἐκ χειρὸσ τῶν παίδων Ἀδραζὰρ βασιλέωσ Σουβά, καὶ εἰσήνεγκεν αὐτὰ εἰσ Ἱερουσαλὴμ τὰ πάντα, ἃ ἔλαβεν, ὅπλα τὰ χρυσᾶ, ὅσα ἐποίησε Σαλωμών, καὶ ἐπήνεγκεν αὐτὰ εἰσ Αἴγυπτον. καὶ ἐποίησε Ροβοὰμ ὁ βασιλεὺσ ὅπλα χαλκᾶ ἀντ̓ αὐτῶν. καὶ ἐπέθεντο ἐπ̓ αὐτὸν οἱ ἡγούμενοι τῶν παρατρεχόντων οἱ φυλάσσοντεσ τὸν πυλῶνα οἴκου βασιλέωσ. καὶ ἐγένετο ὅτε εἰσεπορεύετο ὁ βασιλεὺσ εἰσ οἶκον Κυρίου, καὶ ᾖρον αὐτὰ οἱ παρατρέχοντεσ καὶ ἀπηρείδοντο αὐτὰ εἰσ τὸ θεὲ τῶν παρατρεχόντων. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ροβοὰμ καὶ πάντα, ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ καὶ πόλεμοσ ἦν ἀνὰ μέσον Ροβοὰμ καὶ ἀνὰ μέσον Ἱεροβοὰμ πάσασ τὰσ ἡμέρασ. καὶ ἐκοιμήθη Ροβοὰμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ θάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἀβιοὺ ὁ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἠρρώστησεν Ἀβιὰ υἱὸσ Ἱεροβοὰμ καὶ εἶπεν ὁ Ἱεροβοὰμ πρὸσ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. ἀνάστηθι καὶ ἀλλοιωθήσῃ, καὶ οὐ γνώσονται ὅτι σὺ γυνὴ Ἱεροβοάμ, καὶ πορευθήσῃ εἰσ Σηλώ. καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ Ἀχιὰ ὁ προφήτησ, αὐτὸσ ἐλάλησεν ἐμὲ τοῦ βασιλεῦσαι ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον. καὶ λαβὲ εἰσ τὴν χεῖρά σου τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ Θεοῦ ἄρτουσ καὶ κολλυρίδα τοῖσ τέκνοισ αὐτοῦ καὶ σταφίδασ καὶ στάμνον μέλιτοσ, καὶ ἐλεύσῃ πρὸσ αὐτόν. αὐτὸσ ἀναγγείλῃ σοι τί ἔσται τῷ παιδί. καὶ ἐποίησεν οὕτωσ γυνὴ Ἱεροβοάμ. καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰσ Σηλώ, καὶ εἰσῆλθεν ἐν οἴκῳ Ἀχιά. καὶ ὁ ἄνθρωποσ πρεσβύτεροσ τοῦ ἰδεῖν, καὶ ἠμβλυώπουν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ γήρουσ αὐτοῦ. καὶ Κύριοσ εἶπε πρὸσ Ἀχιά. ἰδοὺ γυνὴ τοῦ Ἱεροβοὰμ εἰσέρχεται τοῦ ἐκζητῆσαι ρῆμα παρὰ σοῦ περὶ υἱοῦ αὐτῆσ, ὅτι ἄρρωστόσ ἐστι. κατὰ τοῦτο καὶ κατὰ τοῦτο λαλήσεισ πρὸσ αὐτήν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσέρχεσθαι αὐτὴν καὶ αὐτὴ ἀπεξενοῦτο. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν Ἀχιὰ τὴν φωνὴν ποδῶν αὐτῆσ, εἰσερχομένησ αὐτῆσ ἐν τῷ ἀνοίγματι, καὶ εἶπεν. εἴσελθε, γυνὴ Ἱεροβοάμ. ἱνατί σὺ τοῦτο ἀποξενοῦσαι̣ καὶ ἐγώ εἰμι ἀπόστολοσ πρόσ σε σκληρόσ. πορευθεῖσα εἰπὸν τῷ Ἱεροβοάμ. τάδε λέγει Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ. ἀνθ̓ οὗ ὅσον ὕψωσά σε ἀπὸ μέσου λαοῦ καὶ ἔδωκά σε ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραήλ, καὶ ἔρρηξα σὺν τὸ βασίλειον ἀπὸ τοῦ οἶκου Δαυὶδ καὶ ἔδωκα αὐτό σοι καὶ οὐκ ἐγένου ὡσ ὁ δοῦλόσ μου Δαυίδ, ὃσ ἐφύλαξε τὰσ ἐντολάσ μου καὶ ὃσ ἐπορεύθη ὀπίσω μου ἐν πάσῃ καρδίᾳ αὐτοῦ ποιῆσαι ἕκαστοσ τὸ εὐθὲσ ἐν ὀφθαλμοῖσ μου καὶ ἐπονηρεύσω τοῦ ποιῆσαι παρὰ παντόσ, ὅσοι ἐγένοντο εἰσ πρόσωπόν σου καὶ ἐπορεύθησ καὶ ἐποίησασ σεαυτῷ θεοὺσ ἑτέρουσ χωνευτὰ τοῦ παροργίσαι με καὶ ἐμὲ ἔρριψασ ὀπίσω σώματόσ σου. διὰ τοῦτο ἐγὼ ἄγω κακίαν πρόσ σε εἰσ οἶκον Ἱεροβοάμ. ἐξολοθρεύσω τοῦ Ἱεροβοὰμ οὐροῦντα πρὸσ τοῖχον ἐχόμενον καὶ ἐγκαταλελειμμένον ἐν Ἰσραὴλ καὶ ἐπιλέξω οἴκου Ἱεροβοάμ, καθὼσ ἐπιλέγεται ἡ κόπροσ, ὡσ τελειωθῆναι αὐτόν. οἱ τεθνηκότεσ τοῦ Ἱεροβοὰμ ἐν τῇ πόλει, καταφάγονται οἱ κύνεσ, καὶ τὸν τεθνηκότα ἐν τῷ ἀγρῷ καταφάγονται τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι Κύριοσ ἐλάλησε. καὶ σὺ ἀναστᾶσα πορεύθητι εἰσ τὸν οἶκόν σου. ἐν τῷ εἰσέρχεσθαι πόδα σου τὴν πόλιν, ἀποθανεῖται τὸ παιδάριον. καὶ κόψονται αὐτὸν πᾶσ Ἰσραὴλ καὶ θάψουσιν αὐτόν, ὅτι οὗτοσ μόνοσ εἰσελεύσεται τῷ Ἱεροβοὰμ πρὸσ τάφον, ὅτι εὑρέθη ἐν αὐτῷ ρῆμα καλὸν περὶ τοῦ Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ ἐν οἴκῳ Ἱεροβοάμ. καὶ ἀναστήσει Κύριοσ ἑαυτῷ βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ, ὃσ πλήξει τὸν οἶκον Ἱεροβοάμ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ τί καὶ νῦν̣ Κύριοσ πλήξει τὸν Ἰσραήλ, καθὰ κινεῖται ὁ ἄνεμοσ ἐν τῷ ὕδατι, καὶ ἐκτελεῖ τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ ἄνω τῆσ χθονὸσ τῆσ ἀγαθῆσ ταύτησ, ἧσ ἔδωκε τοῖσ πατράσιν αὐτῶν, καὶ λικμήσει αὐτοὺσ ἀπὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ. ἀνθ̓ οὗ ὅσον ἐποίησαν τὰ ἄλση αὐτῶν παροργίζοντεσ τὸν Κύριον. καὶ παραδώσει Κύριοσ τὸν Ἰσραὴλ χάριν ἁμαρτιῶν Ἱεροβοάμ, ὃσ ἥμαρτε καὶ ὃσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. καὶ ἀνέστη ἡ γυνὴ Ἱεροβοὰμ καὶ ἐπορεύθη εἰσ γῆν Σαριρά. καὶ ἐγένετο ὡσ εἰσῆλθεν ἐν τῷ προθύρῳ τοῦ οἴκου καὶ τὸ παιδάριον ἀπέθανε. καὶ ἔθαψαν αὐτὸν καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶσ Ἰσραήλ, κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ἀχιὰ τοῦ προφήτου. καὶ περισσὸν ρημάτων Ἱεροβοάμ, ὅσα ἐπολέμησε καὶ ὅσα ἐβασίλευσεν, ἰδοὺ αὐτὰ γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίου ρημάτων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ἰσραὴλ. καὶ αἱ ἡμέραι, ἃσ ἐβασίλευσεν Ἱεροβοὰμ εἴκοσι δύο ἔτη. καὶ ἐκοιμήθη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐβασίλευσε Ναβὰτ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. ΚΑΙ ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεύοντοσ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ, βασιλεύει Ἀβιοὺ υἱὸσ Ροβοὰμ ἐπὶ Ἰούδαν.

καὶ τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Μααχά, θυγάτηρ Ἀβεσσαλώμ, καὶ ἐπορεύθη ἐν ταῖσ ἁμαρτίαισ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, αἷσ ἐποίησεν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ Κυρίου Θεοῦ αὐτοῦ ὡσ ἡ καρδία τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. ὅτι διὰ Δαυὶδ ἔδωκεν αὐτῷ Κύριοσ κατάλειμμα, ἵνα στήσῃ τὰ τέκνα αὐτοῦ μετ̓ αὐτὸν καὶ στήσῃ τὴν Ἱερουσαλήμ, ὡσ ἐποίησε Δαυὶδ τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον Κυρίου, οὐκ ἐξέκλινεν ἀπὸ πάντων, ὧν ἐνετείλατο αὐτῷ, πάσασ τὰσ ἡμέρασ τῆσ ζωῆσ αὐτοῦ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἀβιοὺ τὰ πάντα, ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ καὶ πόλεμοσ ἦν ἀνὰ μέσον Ἀβιοὺ καὶ ἀνὰ μέσον Ἱεροβοάμ. καὶ ἐκοιμήθη Ἀβιοὺ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ εἰκοστῷ καὶ τετάρτῳ ἔτει τοῦ Ἱεροβοὰμ καὶ θάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυίδ, καὶ βασιλεύει Ἀσὰ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. Ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τετάρτῳ καὶ εἰκοστῷ τοῦ Ἱεροβοὰμ βασιλέωσ Ἰσραὴλ βασιλεύει Ἀσὰ ἐπὶ Ἰούδαν καὶ τεσσαράκοντα καὶ ἓν ἔτοσ ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Ἀνὰ θυγάτηρ Ἀβεσσαλώμ. καὶ ἐποίησεν Ἀσὰ τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον Κυρίου ὡσ Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. καὶ ἀφεῖλε τὰσ τελετὰσ ἀπὸ τῆσ γῆσ καὶ ἐξαπέστειλε πάντα τὰ ἐπιτηδεύματα, ἃ ἐποίησαν οἱ πατέρεσ αὐτοῦ. καὶ τὴν Ἀνὰ τὴν μητέρα ἑαυτοῦ μετέστησε τοῦ μὴ εἶναι ἡγουμένην, καθὼσ ἐποίησε σύνοδον ἐν τῷ ἄλσει αὐτῆσ, καὶ ἐξέκοψεν Ἀσὰ τὰσ καταδύσεισ αὐτῆσ καὶ ἐνέπρησε πυρὶ ἐν τῷ χειμάρρῳ Κέδρων. τὰ δὲ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῇρε. πλὴν ἡ καρδία Ἀσὰ ἦν τελεία μετὰ Κυρίου πάσασ τὰσ ἡμέρασ αὐτοῦ. καὶ εἰσήνεγκε τοὺσ κίονασ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ τοὺσ κίονασ αὐτοῦ εἰσήνεγκεν εἰσ τὸν οἶκον Κυρίου, ἀργυροῦσ καὶ χρυσοῦσ καὶ σκεύη. καὶ πόλεμοσ ἦν ἀνὰ μέσον Ἀσὰ καὶ ἀνὰ μέσον Βαασὰ βασιλέωσ Ἰσραὴλ πάσασ τὰσ ἡμέρασ αὐτῶν. καὶ ἀνέβη Βαασὰ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἰούδαν καὶ ᾠκοδόμησε τὴν Ραμὰ τοῦ μὴ εἶναι ἐκπορευόμενον καὶ εἰσπορευόμενον τῷ Ἀσὰ βασιλεῖ Ἰούδα. καὶ ἔλαβεν Ἀσὰ σύμπαν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον τὸ εὑρεθὲν ἐν τοῖσ θησαυροῖσ οἴκου Κυρίου καὶ ἐν τοῖσ θησαυροῖσ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέωσ καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰσ χεῖρασ παίδων αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺσ ὁ βασιλεὺσ Ἀσὰ πρὸσ υἱὸν Ἄδερ υἱὸν Ταβερεμμὰν υἱοῦ Ἀζὶν βασιλέωσ Συρίασ τοῦ κατοικοῦντοσ ἐν Δαμασκῷ λέγων. διάθου διαθήκην ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ πατρόσ μου καὶ τοῦ πατρόσ σου. ἰδοὺ ἐξαπέσταλκά σοι δῶρα ἀργύριον καὶ χρυσίον, δεῦρο διασκέδασον τὴν διαθήκην σου τὴν πρὸσ Βαασὰ βασιλέα Ἰσραήλ, καὶ ἀναβήσεται ἀπ̓ ἐμοῦ. καὶ ἤκουσεν υἱὸσ Ἄδερ τοῦ βασιλέωσ Ἀσὰ καὶ ἀπέστειλε τοὺσ ἄρχοντασ τῶν δυνάμεων αὐτοῦ ταῖσ πόλεσι τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἐπάταξαν τὴν Αἴ̈ν, τὴν Δὰν καὶ τὴν Ἀβελμαὰ καὶ πᾶσαν τὴν Χεννερὲθ ἕωσ πάσησ τῆσ γῆσ Νεφθαλί. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσε Βαασά, καὶ διέλιπε τοῦ οἰκοδομεῖν τὴν Ραμὰ καὶ ἀνέστρεψεν εἰσ Θερσά. καὶ ὁ βασιλεὺσ Ἀσὰ παρήγγειλε παντὶ Ἰούδα εἰσ Αἰνακίμ, καὶ αἴρουσι τοὺσ λίθουσ τῆσ Ραμὰ καὶ τὰ ξύλα αὐτῆσ, ἃ ᾠκοδόμησε Βαασά, καὶ ᾠκοδόμησεν ἐν αὐτοῖσ ὁ βασιλεὺσ Ἀσὰ πᾶν βουνὸν Βενιαμὶν καὶ τὴν σκοπιάν. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἀσὰ καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία αὐτοῦ, ἣν ἐποίησε, καὶ τὰσ πόλεισ, ἃσ ᾠκοδόμησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐστὶν ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰούδα̣ πλὴν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ γήρωσ αὐτοῦ ἐπόνεσε τοὺσ πόδασ αὐτοῦ. καὶ ἐκοιμήθη Ἀσὰ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ θάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυὶδ πατρὸσ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύει Ἰωσαφὰτ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. Καὶ Ναδὰβ υἱὸσ Ἱεροβοὰμ βασιλεύει ἐπὶ Ἰσραήλ ἐν ἔτει δευτέρῳ τοῦ Ἀσὰ βασιλέωσ Ἰούδα καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ἰσραὴλ ἔτη δύο. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖσ ἁμαρτίαισ αὐτοῦ, αἷσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραὴλ. καὶ περιεκάθισεν αὐτὸν Βαασὰ υἱὸσ Ἀχιὰ ἐπὶ τὸν οἶκον Βελαὰν καὶ ἐχάραξεν αὐτὸν ἐν Γαβαθὼν τῇ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ Ναδὰβ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ περιεκάθητο ἐπὶ Γαβαθών. καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν Βαασὰ ἐν ἔτει τρίτῳ τοῦ Ἀσὰ υἱοῦ Ἀβιοὺ βασιλέωσ Ἰούδα καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ̓ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἐβασίλευσε, καὶ ἐπάταξεν ὅλον τὸν οἶκον Ἱεροβοὰμ καὶ οὐχ ὑπελίπετο πᾶσαν πνοὴν τοῦ Ἱεροβοὰμ ἕωσ τοῦ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὸν κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ἀχιὰ τοῦ Σηλωνίτου περὶ τῶν ἁμαρτιῶν Ἱεροβοάμ, ὡσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ, καὶ ἐν τῷ παροργισμῷ αὐτοῦ, ᾧ παρώργισε τὸν Κύριον Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ναδὰβ καὶ πάντα, ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐστὶν ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖσ βασιλεῦσιν Ἰσραήλ̣ Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ τοῦ Ἀσὰ βασιλέωσ Ἰούδα βασιλεύει Βαασὰ υἱὸσ Ἀχιὰ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Θερσὰ εἴκοσι καὶ τέσσαρα ἔτη. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ καὶ ἐν ταῖσ ἁμαρτίαισ αὐτοῦ, ὡσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. ΚΑΙ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου ἐν χειρὶ Ἰοὺ υἱοῦ Ἀνανὶ πρὸσ Βαασά.

ἀνθ̓ ὧν ὕψωσά σε ἀπὸ τῆσ γῆσ καὶ ἔδωκά σε ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραὴλ καὶ ἐπορεύθησ ἐν τῇ ὁδῷ Ἱεροβοὰμ καὶ ἐξήμαρτεσ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ, τοῦ παροργίσαι με ἐν τοῖσ ματαίοισ αὐτῶν, ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ὀπίσω Βαασὰ καὶ ὄπισθεν τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ δώσω τὸν οἶκόν σου ὡσ τὸν οἶκον Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ. τὸν τεθνηκότα τοῦ Βαασὰ ἐν τῇ πόλει καταφάγονται αὐτὸν οἱ κύνεσ, καὶ τὸν τεθνηκότα αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ καταφάγονται αὐτὸν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Βαασὰ καὶ πάντα ἃ ἐποίησε, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ἰσραήλ̣ καὶ ἐκοιμήθη Βαασὰ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ θάπτεται ἐν Θερσά, καὶ βασιλεύει Ἠλὰ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ ἐν τῷ εἰκοστῷ ἔτει βασιλέωσ Ἀσά. καὶ ἐν χειρὶ Ἰοὺ υἱοῦ Ἀνανὶ ἐλάλησε Κύριοσ ἐπὶ Βαασὰ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ πᾶσαν τὴν κακίαν, ἣν ἐποίησεν ἐνώπιον Κυρίου τοῦ παροργίσαι αὐτὸν ἐν τοῖσ ἔργοισ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, τοῦ εἶναι κατὰ τὸν οἶκον Ἱεροβοάμ, καὶ ὑπὲρ τοῦ πατάξαι αὐτόν. Καὶ Ἠλὰ υἱὸσ Βαασὰ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ἰσραὴλ δύο ἔτη ἐν Θερσά. καὶ συνέστρεψεν ἐπ̓ αὐτὸν Ζαμβρὶ ὁ ἄρχων τῆσ ἡμίσουσ τῆσ ἵππου, καὶ αὐτὸσ ἦν ἐν Θερσὰ πίνων μεθύων ἐν τῷ οἴκῳ Ὡσὰ τοῦ οἰκονόμου ἐν Θερσά. καὶ εἰσῆλθε Ζαμβρὶ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ̓ αὐτοῦ. καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν ἐν τῷ καθίσαι αὐτὸν ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν ὅλον τὸν οἶκον Βαασὰ κατὰ τὸ ρῆμα, ὃ ἐλάλησε Κύριοσ ἐπὶ τὸν οἶκον Βαασά, πρὸσ Ἰοὺ τὸν προφήτην περὶ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν Βαασὰ καὶ Ἠλὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραὴλ τοῦ παροργίσαι Κύριον τὸν Θεὸν Ἰσραὴλ ἐν τοῖσ ματαίοισ αὐτῶν. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἠλά, ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ἰσραήλ̣ Καὶ Ζαμβρὶ ἐβασίλευεν ἐν Θερσὰ ἡμέρασ ἑπτά. καὶ ἡ παρεμβολὴ Ἰσραὴλ ἐπὶ Γαβαθὼν τὴν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἤκουσεν ὁ λαὸσ ἐν τῇ παρεμβολῇ λεγόντων. συνεστράφη Ζαμβρὶ καὶ ἔπαισε τὸν βασιλέα. καὶ ἐβασίλευσαν ἐν Ἰσραὴλ τὸν Ἀμβρὶ τὸν ἡγούμενον τῆσ στρατιᾶσ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν τῇ παρεμβολῇ. καὶ ἀνέβη Ἀμβρὶ καὶ πᾶσ Ἰσραὴλ μετ̓ αὐτοῦ ἐκ Γαβαθὼν καὶ περιεκάθισαν ἐπὶ Θερσά. καὶ ἐγενήθη ὡσ εἶδε Ζαμβρὶ ὅτι προκατείληπται αὐτοῦ ἡ πόλισ, καὶ πορεύεται εἰσ ἄντρον τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέωσ καὶ ἐνεπύρισεν ἐπ̓ αὐτὸν τὸν οἶκον τοῦ βασιλέωσ καὶ ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ ὧν ἐποίησε, τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου πορευθῆναι ἐν ὁδῷ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ καὶ ἐν ταῖσ ἁμαρτίαισ αὐτοῦ, ὡσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ζαμβρὶ καὶ τὰσ συνάψεισ αὐτοῦ, ἃσ συνῆψεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ἰσραήλ̣ Τότε μερίζεται ὁ λαὸσ Ἰσραήλ. ἥμισυ τοῦ λαοῦ γίνεται ὀπίσω Θαμνὶ υἱοῦ Γωνὰθ τοῦ βασιλεῦσαι αὐτόν, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ λαοῦ γίνεται ὀπίσω Ἀμβρί. ὁ λαὸσ ὁ ὢν ὀπίσω Ἀμβρὶ ὑπερεκράτησε τὸν λαὸν τὸν ὀπίσω Θαμνὶ υἱοῦ Γωνάθ, καὶ ἀπέθανε Θαμνὶ καὶ Ἰωρὰμ ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἀμβρὶ μετὰ Θαμνί. ἐν τῷ ἔτει τῷ τριακοστῷ καὶ πρώτῳ τοῦ βασιλέωσ Ἀσὰ βασιλεύει Ἀμβρὶ ἐπὶ Ἰσραὴλ δώδεκα ἔτη. ἐν Θερσὰ βασιλεύει ἓξ ἔτη. καὶ ἐκτήσατο Ἀμβρὶ τὸ ὄροσ τὸ Σεμερὼν παρὰ Σεμὴρ τοῦ κυρίου τοῦ ὄρουσ δύο ταλάντων ἀργυρίου καὶ ᾠκοδόμησε τὸ ὄροσ καὶ ἐπεκάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ ὄρουσ, οὗ ᾠκοδόμησεν, ἐπὶ τῷ ὀνόματι Σεμὴρ τοῦ κυρίου τοῦ ὄρουσ Σαεμηρών. καὶ ἐποίησεν Ἀμβρὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἐπονηρεύσατο ὑπὲρ πάντασ τοὺσ γενομένουσ ἔμπροσθεν αὐτοῦ. καὶ ἐπορεύθη ἐν πάσῃ ὁδῷ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ καὶ ἐν ταῖσ ἁμαρτίαισ αὐτοῦ, αἷσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραὴλ τοῦ παροργίσαι τὸν Κύριον Θεὸν Ἰσραὴλ ἐν τοῖσ ματαίοισ αὐτῶν. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἀμβρὶ καὶ πάντα, ἃ ἐποίησε, καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία αὐτοῦ, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ἰσραήλ̣ καὶ ἐκοιμήθη Ἀμβρὶ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ θάπτεται ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ βασιλεύει Ἀχαὰβ ὁ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. α Καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει τοῦ Ἀμβρὶ βασιλεύει Ἰωσαφὰτ υἱὸσ Ἀσὰ ἐτῶν τριάκοντα καὶ πέντε ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, καὶ εἴκοσι πέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ Γαζουβὰ θυγάτηρ Σελί. β καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ ὁδῷ Ἀσὰ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξέκλινεν ἀπ̓ αὐτῆσ τοῦ ποιεῖν τὸ εὐθὲσ ἐνώπιον Κυρίου. πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐκ ἐξῇραν, ἔθυον ἐν τοῖσ ὑψηλοῖσ, καὶ ἐθυμίων. γ καὶ ἃ συνέθετο Ἰωσαφὰτ μετὰ βασιλέωσ Ἰσραὴλ καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία, ἣν ἐποίησε, καὶ οὓσ ἐπολέμησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ἰούδα̣ δ καὶ τὰ λοιπὰ τῶν συμπλοκῶν, ἃσ ἐπέθεντο ἐν ταῖσ ἡμέραισ Ἀσὰ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, ἐξῇρεν ἀπὸ τῆσ γῆσ. ε καὶ βασιλεὺσ οὐκ ἦν ἐν Συρίᾳ Νασίβ. ζ καὶ ὁ βασιλεὺσ Ἰωσαφὰτ ἐποίησε ναῦν εἰσ Θαρσὶσ πορεύεσθαι εἰσ Σωφὶρ ἐπὶ τὸ χρυσίον. καὶ οὐκ ἐπορεύθη, ὅτι συνετρίβη ἡ ναῦσ ἐν Γασιὼν Γαβέρ. η τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πρὸσ Ἰωσαφάτ. ἐξαποστελῶ τοὺσ παῖδάσ σου καὶ τὰ παιδάριά μου ἐν τῇ νηῖ. καὶ οὐκ ἐβούλετο Ἰωσαφάτ. θ καὶ ἐκοιμήθη Ἰωσαφὰτ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ θάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυίδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ἰωρὰμ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. Ἐν ἔτει δευτέρῳ τοῦ Ἰωσαφὰτ βασιλέωσ Ἰούδα βασιλεύει Ἀχαὰβ υἱὸσ Ἀμβρί. ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ εἴκοσι καὶ δύο ἔτη. καὶ ἐποίησεν Ἀχαὰβ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἐπονηρεύσατο ὑπὲρ πάντασ τοὺσ ἔμπροσθεν αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἦν αὐτῷ ἱκανὸν τοῦ πορεύεσθαι ἐν ταῖσ ἁμαρτίαισ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ, καὶ ἔλαβε γυναῖκα τὴν Ἰεζάβελ θυγατέρα Ἰεθεβαὰλ βασιλέωσ Σιδωνίων καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐδούλευσε τῷ Βάαλ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ, καὶ ἔστησε θυσιαστήριον τῷ Βάαλ ἐν οἴκῳ τῶν προσοχθισμάτων αὐτοῦ, ὃν ᾠκοδόμησεν ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἐποίησεν Ἀχαὰβ ἄλσοσ, καὶ προσέθεκεν Ἀχαὰβ τοῦ ποιῆσαι παροργίσματα τοῦ παροργίσαι τὸν Κύριον Θεὸν τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τοῦ ἐξολοθρευθῆναι. ἐκακοποίησεν ὑπὲρ πάντασ τοὺσ βασιλεῖσ Ἰσραὴλ τοὺσ γενομένουσ ἔμπροσθεν αὐτοῦ. καὶ ἐν ταῖσ ἡμέραισ αὐτοῦ ᾠκοδόμησεν Ἀχιὴλ ὁ Βαιθηλίτησ τὴν Ἱεριχώ. ἐν τῷ Ἀβιρὼν προτοτόκῳ αὐτοῦ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ τῷ Σεγοὺβ τῷ νεωτέρῳ αὐτοῦ ἐπέστησε θύρασ αὐτῆσ κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ἰησοῦ υἱοῦ Ναυῆ. ΚΑΙ εἶπεν Ἠλιοὺ ὁ προφήτησ Θεσβίτησ ὁ ἐκ Θεσβῶν τῆσ Γαλαὰδ πρὸσ Ἀχαάβ. ζῇ Κύριοσ ὁ Θεὸσ τῶν δυνάμεων ὁ Θεὸσ Ἰσραήλ, ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, εἰ ἔσται τὰ ἔτη ταῦτα δρόσοσ καὶ ὑετόσ, ὅτι εἰ μὴ διὰ στόματοσ λόγου μου.

καὶ ἐγένετο ρῆμα Κυρίου πρὸσ Ἠλιού. πορεύου ἐντεῦθεν κατὰ ἀνατολὰσ καὶ κρύβηθι ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορρὰθ τοῦ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ἰορδάνου. καὶ ἔσται ἐκ τοῦ χειμάρρου πίεσαι ὕδωρ, καὶ τοῖσ κόραξιν ἐντελοῦμαι διατρέφειν σε ἐκεῖ. καὶ ἐποίησεν Ἠλιοὺ κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου, καὶ ἐκάθισεν ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορρὰθ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ἰορδάνου. καὶ οἱ κόρακεσ ἔφερον αὐτῷ ἄρτουσ τὸ πρωί̈ καὶ κρέα τὸ δείλησ, καὶ ἐκ τοῦ χειμάρρου ἔπινεν ὕδωρ. καὶ ἐγένετο μεθ̓ ἡμέρασ καὶ ἐξηράνθη ὁ χειμάρρουσ, ὅτι οὐκ ἐγένετο ὑετὸσ ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ ἐγένετο ρῆμα Κυρίου πρὸσ Ἠλιού. ἀνάστηθι καὶ πορεύου εἰσ Σαρεπτὰ τῆσ Σιδωνίασ. ἰδοὺ ἐντέταλμαι ἐκεῖ γυναικὶ χήρᾳ τοῦ διατρέφειν σε. καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰσ Σαρεπτὰ καὶ ἧλθεν εἰσ τὸν πυλῶνα τῆσ πόλεωσ, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυνὴ χήρα συνέλεγε ξύλα. καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆσ Ἠλιοὺ καὶ εἶπεν αὐτῇ. λαβὲ δή μοι ὀλίγον ὕδωρ εἰσ ἄγγοσ καὶ πίομαι. καὶ ἐπορεύθη λαβεῖν, καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆσ Ἠλιοὺ καὶ εἶπε. λήψῃ δή μοι ψωμὸν ἄρτου τοῦ ἐν τῇ χειρί σου. καὶ εἶπεν ἡ γυνή. ζῇ Κύριοσ ὁ Θεόσ σου, εἰ ἔστι μοι ἐγκρυφίασ ἀλλ̓ ἢ ὅσον δρὰξ ἀλεύρου ἐν τῇ ὑδρίᾳ καὶ ὀλίγον ἔλαιον ἐν τῷ καψάκῃ. καὶ ἰδοὺ ἐγὼ συλλέξω δύο ξυλάρια καὶ εἰσελεύσομαι καὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῇ καὶ τοῖσ τέκνοισ μου, καὶ φαγόμεθα καὶ ἀποθανούμεθα. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὴν Ἠλιού. θάρσει, εἴσελθε καὶ ποίησον κατὰ τὸ ρῆμά σου. ἀλλὰ ποίησόν μοι ἐκεῖθεν ἐγκρυφίαν μικρὸν καὶ ἐξοίσεισ μοι ἐν πρώτοισ, σαυτῇ δὲ καὶ τοῖσ τέκνοισ σου ποιήσεισ ἐπ̓ ἐσχάτῳ. ὅτι τάδε λέγει Κύριοσ. ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐκλείψει καὶ ὁ καψάκησ τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονήσει ἕωσ ἡμέρασ τοῦ δοῦναι Κύριον τὸν ὑετὸν ἐπὶ τῆσ γῆσ. καὶ ἐπορεύθη ἡ γυνή, καὶ ἐποίησε. καὶ ἤσθιεν αὐτὴ καὶ αὐτὸσ καὶ τὰ τέκνα αὐτῆσ. καὶ ἡ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐξέλιπε καὶ ὁ καψάκησ τοῦ ἐλαίου οὐκ ἠλαττονήθη κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Ἠλιού. καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἠρρώστησεν ὁ υἱὸσ τῆσ γυναικὸσ τῆσ κυρίασ τοῦ οἴκου, καὶ ἦν ἡ ἀρρωστία αὐτοῦ κραταιὰ σφόδρα, ἕωσ οὐχ ὑπελείφθη ἐν αὐτῷ πνεῦμα. καὶ εἶπε πρὸσ Ἠλιού. τί ἐμοὶ καὶ σοί, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ̣ εἰσῆλθεσ πρόσ με τοῦ ἀναμνῆσαι ἀδικίασ μου καὶ θανατῶσαι τὸν υἱόν μου̣ καὶ εἶπεν Ἠλιοὺ πρὸσ τὴν γυναῖκα. δόσ μοι τὸν υἱόν σου. καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτῆσ καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν εἰσ τὸ ὑπερῷον, ἐν ᾧ αὐτὸσ ἐκάθητο ἐκεῖ, καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τῆσ κλίνησ. καὶ ἀνεβόησεν Ἠλιού, καὶ εἶπεν. οἴμοι, Κύριε, ὁ μάρτυσ τῆσ χήρασ, μεθ̓ ἧσ ἐγὼ κατοικῶ μετ̓ αὐτῆσ, σὺ κεκάκωκασ τοῦ θανατῶσαι τὸν υἱὸν αὐτῆσ. καὶ ἐνεφύσησε τῷ παιδαρίῳ τρὶσ καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν Κύριον καὶ εἶπε. Κύριε ὁ Θεόσ μου, ἐπιστραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου τούτου εἰσ αὐτόν. καὶ ἐγένετο οὕτωσ, καὶ ἀνεβόησε τὸ παιδάριον. καὶ κατήγαγεν αὐτὸ ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου εἰσ τὸν οἶκον καὶ ἔδωκεν αὐτὸ τῇ μητρὶ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ἠλιού. βλέπε, ζῇ ὁ υἱόσ σου. καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸσ Ἠλιού. ἰδοὺ ἔγνωκα ὅτι σὺ ἄνθρωποσ Θεοῦ καὶ ρῆμα Κυρίου ἐν τῷ στόματί σου ἀληθινόν. ΚΑΙ ἐγένετο μεθ̓ ἡμέρασ πολλὰσ καὶ ρῆμα Κυρίου ἐγένετο πρὸσ Ἠλιοὺ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τρίτῳ λέγων. πορεύθητι καὶ ὄφθητι τῷ Ἀχαάβ, καὶ δώσω ὑετὸν ἐπὶ πρόσωπον τῆσ γῆσ.

καὶ ἐπορεύθη Ἠλιοὺ τοῦ ὀφθῆναι τῷ Ἀχαάβ, καὶ ἡ λιμὸσ κραταιὰ ἐν Σαμαρείᾳ. καὶ ἐκάλεσεν Ἀχαὰβ τὸν Ἀβδιοὺ τὸν οἰκονόμον. καὶ εἶπεν Ἀχαὰβ πρὸσ Ἀβδιού. δεῦρο καὶ διέλθωμεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐπὶ πηγὰσ τῶν ὑδάτων καὶ ἐπὶ χειμάρρουσ, ἐάν πωσ εὕρωμεν βοτάνην καὶ περιποιησώμεθα ἵππουσ καὶ ἡμιόνουσ, καὶ οὐκ ἐξολοθρευθήσονται ἀπὸ τῶν σκηνῶν. καὶ ἐμέρισαν ἑαυτοῖσ τὴν ὁδὸν τοῦ διελθεῖν αὐτήν. Ἀχαὰβ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ μιᾷ καὶ Ἀβδιοὺ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ ἄλλῃ μόνοσ. καὶ ἦν Ἀβδιοὺ ἐν τῇ ὁδῷ μόνοσ, καὶ ἦλθεν Ἠλιοὺ εἰσ συνάντησιν αὐτοῦ μόνοσ. καὶ Ἀβδιοὺ ἔσπευσεν καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ εἶπεν. εἰ σὺ εἶ αὐτόσ, κύριέ μου Ἠλιού̣ καὶ εἶπεν Ἠλιοὺ αὐτῷ. ἐγώ. πορεύου, λέγε τῷ κυρίῳ σου. ἰδοὺ Ἠλιού. καὶ εἶπεν Ἀβδιού. τί ἡμάρτηκα, ὅτι δίδωσ τὸν δοῦλόν σου εἰσ χεῖρα Ἀχαὰβ τοῦ θανατῶσαί με̣ ζῇ Κύριοσ ὁ Θεόσ σου, εἰ ἔστιν ἔθνοσ ἢ βασιλεία, οὗ οὐκ ἀπέστειλεν ὁ κύριόσ μου ζητεῖν σε, καὶ εἰ εἶπον. οὐκ ἔστι, καὶ ἐνέπρησε τὴν βασιλείαν καὶ τὰσ χώρασ αὐτῆσ, ὅτι οὐχ εὕρηκέ σε. καὶ νῦν σὺ λέγεισ. πορεύου, ἀνάγγελλε τῷ κυρίῳ σου. ἰδοὺ Ἠλιού. καὶ ἔσται ἐὰν ἐγὼ ἀπέλθω ἀπὸ σοῦ, καὶ πνεῦμα Κυρίου ἀρεῖ σε εἰσ τὴν γῆν, ἣν οὐκ οἶδα, καὶ εἰσελεύσομαι ἀπαγγεῖλαι τῷ Ἀχαάβ, καὶ οὐχ εὑρήσει σε, καὶ ἀποκτενεῖ με. καὶ ὁ δοῦλόσ σού ἐστι φοβούμενοσ τὸν Κύριον ἐκ νεότητοσ αὐτοῦ. ᾖ οὐκ ἀπηγγέλη σοι τῷ κυρίῳ μου, οἷα πεποίηκα ἐν τῷ ἀποκτείνειν τὴν Ἰεζάβελ τοὺσ προφήτασ Κυρίου, καὶ ἔκρυψα ἀπὸ τῶν προφητῶν Κυρίου ἑκατὸν ἄνδρασ, ἀνὰ πεντήκοντα ἐν σπηλαίῳ, καὶ ἔθρεψα ἐν ἄρτοισ καὶ ὕδατι̣ καὶ νῦν σὺ λέγεισ μοι. πορεύου, λέγε τῷ κυρίῳ σου. ἰδοὺ Ἠλιού. καὶ ἀποκτενεῖ με̣ καὶ εἶπεν Ἠλιού. ζῇ Κύριοσ τῶν δυνάμεων, ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅτι σήμερον ὀφθήσομαι αὐτῷ. καὶ ἐπορεύθη Ἀβδιοὺ εἰσ συναντὴν τῷ Ἀχαὰβ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ. καὶ ἐξέδραμεν Ἀχαὰβ καὶ ἐπορεύθη εἰσ συνάντησιν Ἠλιού. Καὶ ἐγένετο ὡσ εἶδεν Ἀχαὰβ τὸν Ἠλιού, καὶ εἶπεν Ἀχαὰβ πρὸσ Ἠλιού. εἰ σὺ εἶ αὐτὸσ ὁ διαστρέφων τὸν Ἰσραήλ̣ καὶ εἶπεν Ἠλιού. οὐ διαστρέφω τὸν Ἰσραήλ, ὅτι ἀλλ̓ ἢ σὺ καὶ οἶκοσ τοῦ πατρόσ σου ἐν τῷ καταλιμπάνειν ὑμᾶσ τὸν Κύριον Θεὸν ὑμῶν καὶ ἐπορεύθησ ὀπίσω τῶν Βααλίμ. καὶ νῦν ἀπόστειλον, συνάθροισον πρόσ με πάντα Ἰσραὴλ εἰσ ὄροσ τὸ Καρμήλιον καὶ τοὺσ προφήτασ τῆσ αἰσχύνησ τετρακοσίουσ καὶ πεντήκοντα καὶ τοὺσ προφήτασ τῶν ἀλσῶν τετρακοσίου ἐσθίοντασ τράπεζαν Ἰεζάβελ. καὶ ἀπέστειλεν Ἀχαὰβ εἰσ πάντα Ἰσραὴλ καὶ ἐπισυνήγαγε πάντασ τοὺσ προφήτασ εἰσ ὄροσ τὸ Καρμήλιον. καὶ προσήγαγεν Ἠλιοὺ πρὸσ πάντασ, καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Ἠλιού. ἕωσ πότε ὑμεῖσ χωλανεῖτε ἐπ̓ ἀμφοτέραισ ταῖσ ἰγνύαισ̣ εἰ ἔστι Κύριοσ ὁ Θεόσ, πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ. εἰ δὲ ὁ Βάαλ, πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἀπεκρίθη ὁ λαὸσ λόγον. καὶ εἶπεν Ἠλιοὺ πρὸσ τὸν λαόν. ἐγὼ ὑπολέλειμμαι προφήτησ τοῦ Κυρίου μονώτατοσ, καὶ οἱ προφῆται τοῦ Βάαλ τετρακόσιοι καὶ πεντήκοντα ἄνδρεσ, καὶ οἱ προφῆται τοῦ ἄλσουσ τετρακόσιοι. δότωσαν ἡμῖν δύο βόασ, καὶ ἐκλεξάσθωσαν ἑαυτοῖσ τὸν ἕνα καὶ μελισάτωσαν καὶ ἐπιθέτωσαν ἐπὶ τῶν ξύλων καὶ πῦρ μὴ ἐπιθέτωσαν, καὶ ἐγὼ ποιήσω τὸν βοῦν τὸν ἄλλον, καὶ πῦρ οὐ μὴ ἐπιθῶ. καὶ βοᾶτε ἐν ὀνόματι θεῶν ὑμῶν, καὶ ἐγὼ ἐπικαλέσομαι ἐν τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔσται ὁ θεὸσ ὃσ ἐὰν ἐπακούσῃ ἐν πυρί, οὗτοσ Θεόσ. καὶ ἀπεκρίθησαν πᾶσ ὁ λαὸσ καὶ εἶπον. καλὸν τὸ ρῆμα, ὃ ἐλάλησασ. καὶ εἶπεν Ἠλιοὺ τοῖσ προφήταισ τῆσ αἰσχύνησ. ἐκλέξασθε ἑαυτοῖσ τὸν μόσχον τὸν ἕνα καὶ ποιήσατε πρῶτοι, ὅτι πολλοὶ ὑμεῖσ, καὶ ἐπικαλέσασθε ἐν ὀνόματι θεοῦ ὑμῶν καὶ πῦρ μὴ ἐπιθῆτε. καὶ ἔλαβον τὸν μόσχον καὶ ἐποίησαν καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν ὀνόματι τοῦ Βάαλ ἐκ πρωί̈θεν ἕωσ μεσημβρίασ καὶ εἶπον. ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Βάαλ, ἐπάκουσον ἡμῶν. καὶ οὐκ ἦν φωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασισ. καὶ διέτρεχον ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, οὗ ἐποίησαν. καὶ ἐγένετο μεσημβρία καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτοὺσ Ἠλιοὺ ὁ Θεσβίτησ καὶ εἶπεν. ἐπικαλεῖσθε ἐν φωνῇ μεγάλῃ, ὅτι θεόσ ἐστιν, ὅτι ἀδολεσχία αὐτῷ ἐστι, καὶ ἅμα μή ποτε χρηματίζει αὐτόσ, ἢ μή ποτε καθεύδει αὐτόσ, καὶ ἐξαναστήσεται. καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν φωνῇ μεγάλῃ καὶ κατετέμνοντο κατὰ τὸν ἐθισμὸν αὐτῶν ἐν μαχαίραισ καὶ σειρομάσταισ ἕωσ ἐκχύσεωσ αἵματοσ ἐπ̓ αὐτούσ. καὶ ἐπροφήτευον ἕωσ οὗ παρῆλθε τὸ δειλινόν. καὶ ἐγένετο ὡσ ὁ καιρὸσ τοῦ ἀναβῆναι τὴν θυσίαν καὶ οὐκ ἦν φωνή. καὶ ἐλάλησεν Ἠλιοὺ ὁ Θεσβίτησ πρὸσ τοὺσ προφήτασ τῶν προσοχθισμάτων λέγων. μετάστητε ἀπὸ τοῦ νῦν, καὶ ἐγὼ ποιήσω τὸ ὁλοκαύτωμά μου. καὶ μετέστησαν, καὶ ἀπῆλθον. καὶ εἶπεν Ἠλιοὺ πρὸσ τὸν λαόν. προσαγάγετε πρόσ με. καὶ προσήγαγε πᾶσ ὁ λαὸσ πρὸσ αὐτόν. καὶ ἔλαβεν Ἠλιοὺ δώδεκα λίθουσ κατὰ ἀριθμὸν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, ὡσ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ αὐτὸν λέγων. Ἰσραὴλ ἔσται τὸ ὄνομά σου. καὶ ᾠκοδόμησε τοὺσ λίθουσ ἐν ὀνόματι Κυρίου καὶ ἰάσατο τὸ θυσιαστήριον τὸ κατεσκαμμένον, καὶ ἐποίησε θάλασσαν χωροῦσαν δύο μετρητὰσ σπέρματοσ κυκλόθεν τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ ἐστοίβασε τὰσ σχίδακασ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, ὃ ἐποίησε, καὶ ἐμέλισε τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὰσ σχίδακασ καὶ ἐστοίβασεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ εἶπε. λάβετέ μοι τέσσαρασ ὑδρίασ ὕδατοσ καὶ ἐπιχέετε ἐπὶ τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ ἐπὶ τὰσ σχίδακασ. καὶ ἐποίησαν οὕτωσ. καὶ εἶπε. δευτερώσατε. καὶ ἐδευτέρωσαν. καὶ εἶπε. τρισσώσατε. καὶ ἐτρίσσευσαν. καὶ διεπορεύετο τὸ ὕδωρ κύκλῳ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ τὴν θάλασσαν ἔπλησαν ὕδατοσ. καὶ ἀνεβόησεν Ἠλιοὺ εἰσ τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε. Κύριε ὁ Θεὸσ Ἁβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰσραήλ, ἐπάκουσόν μου, Κύριε, ἐπάκουσόν μου σήμερον ἐν πυρί, καὶ γνώτωσαν πᾶσ ὁ λαὸσ οὗτοσ ὅτι σὺ εἶ Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραὴλ καὶ ἐγὼ δοῦλόσ σου καὶ διὰ σὲ πεποίηκα τὰ ἔργα ταῦτα. ἐπάκουσόν μου, Κύριε, ἐπάκουσόν μου ἐν πυρί, καὶ γνώτω ὁ λαὸσ οὗτοσ, ὅτι σὺ εἶ Κύριοσ ὁ Θεὸσ καὶ σὺ ἔστρεψασ τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ τούτου ὀπίσω. καὶ ἔπεσε πῦρ παρὰ Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγε τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰσ σχίδακασ καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ τοὺσ λίθουσ καὶ τὸν χοῦν ἐξέλειξε τὸ πῦρ. καὶ ἔπεσε πᾶσ ὁ λαὸσ ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ εἶπον. ἀληθῶσ Κύριοσ ὁ Θεόσ, αὐτὸσ ὁ Θεόσ. καὶ εἶπεν Ἠλιοὺ πρὸσ τὸν λαόν. συλλάβετε τοὺσ προφήτασ τοῦ Βάαλ, μηδεὶσ σωθήτω ἐξ αὐτῶν. καὶ συνέλαβον αὐτούσ, καὶ κατάγει αὐτοὺσ Ἠλιοὺ εἰσ τὸν χειμάρρουν Κισσῶν καὶ ἔσφαξεν αὐτοὺσ ἐκεῖ. Καὶ εἶπεν Ἠλιοὺ τῷ Ἀχαάβ. ἀνάβηθι καὶ φάγε καὶ πίε, ὅτι φωνὴ τῶν ποδῶν τοῦ ὑετοῦ. καὶ ἀνέβη Ἀχαὰβ τοῦ φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ Ἠλιοὺ ἀνέβη ἐπὶ τὸν Κάρμηλον καὶ ἔκυψεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἔθηκε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀνὰ μέσον τῶν γονάτων αὐτοῦ. καὶ εἶπε τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ. ἀνάβηθι καὶ ἐπίβλεψον ὁδὸν τῆσ θαλάσσησ. καὶ ἐπέβλεψεν τὸ παιδάριον καὶ εἶπεν. οὐκ ἔστιν οὐθέν. καὶ εἶπεν Ἠλιού. καὶ σὺ ἐπίστρεψον ἑπτάκισ. καὶ ἐπέστρεψε τὸ παιδάριον ἑπτάκισ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑβδόμῳ καὶ ἰδοὺ νεφέλη μικρὰ ὡσ ἴχνοσ ἀνδρὸσ ἀνάγουσα ὕδωρ. καὶ εἶπεν. ἀνάβηθι καὶ εἶπον τῷ Ἀχαάβ. ζεῦξον τὸ ἅρμα σου καὶ κατάβηθι, μὴ καταλάβῃ σε ὁ ὑετόσ. καὶ ἐγένετο ἕωσ ὧδε καὶ ὧδε καὶ ὁ οὐρανὸσ συνεσκότασε νεφέλαισ καὶ πνεύματι, καὶ ἐγένετο ὑετὸσ μέγασ. καὶ ἔκλαιε καὶ ἐπορεύετο Ἀχαὰβ ἕωσ Ἰεζράελ. καὶ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ τὸν Ἠλιού, καὶ συνέσφιξε τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἔτρεχεν ἔμπροσθεν Ἀχαὰβ ἕωσ Ἰεζράελ. ΚΑΙ ἀνήγγειλεν Ἀχαὰβ τῇ Ἰεζάβελ γυναικὶ αὐτοῦ πάντα, ἃ ἐποίησεν Ἠλιού, καὶ ὡσ ἀπέκτεινε τοὺσ προφήτασ ἐν ρομφαίᾳ.

καὶ ἀπέστειλεν Ἰεζάβελ πρὸσ Ἠλιοὺ καὶ εἶπεν. εἰ σὺ εἶ Ἠλιοὺ καὶ ἐγὼ Ἰεζάβελ, τάδε ποιήσαι μοι ὁ Θεὸσ καὶ τάδε προσθείη, ὅτι ταύτην τὴν ὥραν αὔριον θήσομαι τὴν ψυχήν σου καθὼσ ψυχὴν ἑνὸσ ἐξ αὐτῶν. καὶ ἐφοβήθη Ἠλιοὺ καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλθε κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ ἔρχεται εἰσ Βηρσαβεὲ γῆν Ἰούδα καὶ ἀφῆκε τὸ παιδάριον αὐτοῦ ἐκεῖ. καὶ αὐτὸσ ἐπορεύθη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸν ἡμέρασ καὶ ἦλθε καὶ ἐκάθισεν ὑποκάτω Ραθμὲν καὶ ᾐτήσατο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀποθανεῖν καὶ εἶπεν. ἱκανούσθω νῦν, λαβὲ δὴ τὴν ψυχή μου ἀπ̓ ἐμοῦ, Κύριε, ὅτι οὐ κρείσσων ἐγώ εἰμι ὑπὲρ τοὺσ πατέρασ μου. καὶ ἐκοιμήθη καὶ ὕπνωσεν ἐκεῖ ὑπὸ φυτόν, καὶ ἰδού τισ ἥψατο αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἀνάστηθι καὶ φάγε. καὶ ἐπέβλεψεν Ἠλιού, καὶ ἰδοὺ πρὸσ κεφαλῆσ αὐτοῦ ἐγκρυφίασ ὀλυρίτησ καὶ καψάκησ ὕδατοσ. καὶ ἀνέστη καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε. καὶ ἐπιστρέψασ ἐκοιμήθη. καὶ ἐπέστρεψεν ὁ ἄγγελοσ Κυρίου ἐκ δευτέρου καὶ ἥψατο αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ. ἀνάστα φάγε, ὅτι πολλὴ ἀπὸ σοῦ ἡ ὁδόσ. καὶ ἀνέστη καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε. καὶ ἐπορεύθη ἐν ἰσχύϊ τῆσ βρώσεωσ ἐκείνησ τεσσαράκοντα ἡμέρασ καὶ τεσσαράκοντα νύκτασ ἕωσ ὄρουσ Χωρήβ. καὶ εἰσῆλθεν ἐκεῖ εἰσ τὸ σπήλαιον καὶ κατέλυσεν ἐκεῖ. καὶ ἰδοὺ ρῆμα Κυρίου πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπε. τί σὺ ἐνταῦθα, Ἠλιού̣ καὶ εἶπεν Ἠλιού. ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ Κυρίῳ παντοκράτορι, ὅτι ἐγκατέλιπόν σε οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ. τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν καὶ τοὺσ προφήτασ σου ἀπέκτειναν ἐν ρομφαίᾳ, καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατοσ, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν. καὶ εἶπεν. ἐξελεύσῃ αὔριον καὶ στήσῃ ἐνώπιον Κυρίου ἐν τῷ ὄρει. ἰδοὺ παρελεύσεται Κύριοσ, καὶ ἰδοὺ πνεῦμα μέγα κραταιὸν διαλῦον ὄρη καὶ συντρίβον πέτρασ ἐνώπιον Κυρίου, οὐκ ἐν τῷ πνεύματι Κύριοσ. καὶ μετὰ τὸ πνεῦμα συσσεισμόσ, οὐκ ἐν τῷ συσσεισμῷ Κύριοσ. καὶ μετὰ τὸν συσσειμὸν πῦρ, οὐκ ἐν τῷ πυρὶ Κύριοσ. καὶ μετὰ τὸ πῦρ φωνὴ αὔρασ λεπτῆσ, κἀκεῖ Κύριοσ. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν Ἠλιού, καὶ ἐπεκάλυψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν τῇ μηλωτῇ αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθε καὶ ἔστη ὑπὸ σπήλαιον. καὶ ἰδοὺ πρὸσ αὐτὸν φωνὴ καὶ εἶπε. τί σὺ ἐνταῦθα Ἠλιού̣ καὶ εἶπεν Ἠλιού. ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ Κυρίῳ παντοκράτορι, ὅτι ἐγκατέλιπον τὴν διαθήκην σου οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ. καὶ τὰ θυσιαστήριά σου καθεῖλαν καὶ τοὺσ προφήτασ σου ἀπέκτειναν ἐν ρομφαίᾳ, καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατοσ, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν. καὶ εἶπε Κύριοσ πρὸσ αὐτόν. πορεύου, ἀνάστρεφε εἰσ τὴν ὁδόν σου καὶ ἥξεισ εἰσ τὴν ὁδὸν ἐρήμου Δαμασκοῦ καὶ ἥξεισ καὶ χρίσεισ τὸν Ἀζαὴλ εἰσ βασιλέα τῆσ Συρίασ. καὶ τὸν Ἰοὺ υἱὸν Ναμεσσὶ χρίσεισ εἰσ βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ τὸν Ἑλισαιὲ υἱὸν Σαφὰτ χρίσεισ εἰσ προφήτην ἀντὶ σοῦ. καὶ ἔσται τὸν σῳζόμενον ἐκ ρομφαίασ Ἀζαήλ, θανατώσει Ἰού, καὶ τὸν σῳζόμενον ἐκ ρομφαίασ Ἰοὺ θανατώσει Ἑλισαιέ. καὶ καταλείψεισ ἐν Ἰσραὴλ ἑπτὰ χιλιάδασ ἀνδρῶν, πάντα γόνατα, ἃ οὐκ ὤκλασαν γόνυ τῷ Βάαλ, καὶ πᾶν στόμα, ὃ οὐ προσεκύνησεν αὐτῷ. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ εὑρίσκει τὸν Ἑλισαιὲ υἱὸν Σαφάτ, καὶ αὐτὸσ ἠροτρία ἐν βουσὶ —δώδεκα ζεύγη ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ αὐτὸσ ἐν τοῖσ δώδεκα— καὶ ἀπῆλθεν ἐπ̓ αὐτὸν καὶ ἐπέρριψε τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ ἐπ̓ αὐτόν. καὶ κατέλιπεν Ἑλισαιὲ τὰσ βόασ καὶ κατέδραμεν ὀπίσω Ἠλιοὺ καὶ εἶπε. καταφιλήσω τὸν πατέρα μου καὶ ἀκολουθήσω ὀπίσω σου. καὶ εἶπεν Ἠλιού. ἀνάστρεφε, ὅτι πεποίηκά σοι. καὶ ἀνέστρεψεν ἐξόπισθεν αὐτοῦ καὶ ἔλαβε τὰ ζεύγη τῶν βοῶν καὶ ἔθυσε καὶ ἥψησεν αὐτὰ ἐν τοῖσ σκεύεσι τῶν βοῶν καὶ ἔδωκε τῷ λαῷ, καὶ ἔφαγον. καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω Ἠλιοὺ καὶ ἐλειτούργει αὐτῷ. ΚΑΙ ἀμπελὼν εἷσ ἦν τῷ Ναβουθαὶ τῷ Ἰεζραηλίτῃ παρὰ τῇ ἅλῳ Ἀχαὰβ βασιλέωσ Σαμαρείασ.

καὶ ἐλάλησεν Ἀχαὰβ πρὸσ Ναβουθαὶ λέγων. δόσ μοι τὸν ἀμπελῶνά σου καὶ ἔσται μοι εἰσ κῆπον λαχάνων, ὅτι ἐγγίζων οὗτοσ τῷ οἴκῳ μου, καὶ δώσω σοι ἀμπελῶνα ἄλλον ἀγαθὸν ὑπὲρ αὐτόν. εἰ δὲ ἀρέσκει ἐνώπιόν σου, δώσω σοι ἀργύριον ἄλλαγμα ἀμπελῶνόσ σου τούτου, καὶ ἔσται μοι εἰσ κῆπον λαχάνων. καὶ εἶπε Ναβουθαὶ πρὸσ Ἀχαάβ. μὴ γένοιτό μοι παρὰ Θεοῦ μου δοῦναι κληρονομίαν πατέρων μου σοί. καὶ ἐγένετο τὸ πνεῦμα Ἀχαὰβ τεταραγμένον, καὶ ἐκοιμήθη ἐπὶ τῆσ κλίνησ αὐτοῦ καὶ συνεκάλυψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔφαγεν ἄρτον. καὶ εἰσῆλθεν Ἰεζάβελ ἡ γυνὴ αὐτοῦ πρὸσ αὐτὸν καὶ ἐλάλησε πρὸσ αὐτόν. τί τὸ πνεῦμά σου τεταραγμένον καὶ οὐκ εἶ σὺ ἐσθίων ἄρτον̣ καὶ εἶπε πρὸσ αὐτήν, ὅτι ἐλάλησα πρὸσ Ναβουθαὶ τὸν Ἰεζραηλίτην λέγων. δόσ μοι τὸν ἀμπελῶνά σου ἀργυρίου. εἰ δὲ βούλῃ, δώσω σοι ἀμπελῶνα ἄλλον ἀντ̓ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν. οὐ δώσω σοι κληρονομίαν πατέρων μου. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Ἰεζάβελ ἡ γυνὴ αὐτοῦ. σὺ νῦν οὕτω ποιεῖσ βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ̣ ἀνάστηθι καὶ φάγε ἄρτον καὶ σαυτοῦ γενοῦ, ἐγὼ δὲ δώσω σοι τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαὶ τοῦ Ἰεζραηλίτου. καὶ ἔγραψε βιβλίον ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἀχαὰβ καὶ ἐσφραγίσατο τῇ σφραγίδι αὐτοῦ καὶ ἀπέστειλε τὸ βιβλίον πρὸσ τοὺσ πρεσβυτέρουσ καὶ τοὺσ ἐλευθέρουσ τοὺσ κατοικοῦντασ μετὰ Ναβουθαί. καὶ ἐγέγραπτο ἐν τοῖσ βιβλίοισ λέγων. νηστεύσατε νηστείαν καὶ καθίσατε τὸν Ναβουθαὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ λαοῦ. καὶ ἐγκαθίσατε δύο ἄνδρασ υἱοὺσ παρανόμων ἐξεναντίασ αὐτοῦ, καὶ καταμαρτυρησάτωσαν αὐτοῦ λέγοντεσ. ηὐλόγησε Θεὸν καὶ βασιλέα. καὶ ἐξαγαγέτωσαν αὐτὸν καὶ λιθοβολησάτωσαν αὐτόν, καὶ ἀποθανέτω. καὶ ἐποίησαν οἱ ἄνδρεσ τῆσ πόλεωσ αὐτοῦ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ἐλεύθεροι οἱ κατοικοῆντεσ ἐν τῇ πόλει αὐτοῦ, καθὼσ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτοὺσ Ἰεζάβελ καὶ καθὰ ἐγέγραπτο ἐν τοῖσ βιβλίοισ, οἷσ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτούσ. καὶ ἐκάλεσαν νηστείαν καὶ ἐκάθισαν τὸν Ναβουθαὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ λαοῦ, καὶ εἰσῆλθον δύο ἄνδρεσ υἱοὶ παρανόμων καὶ ἐκάθισαν ἐξεναντίασ αὐτοῦ καὶ κατεμαρτύρησαν αὐτοῦ λέγοντεσ. ηὐλόγηκασ Θεὸν καὶ βασιλέα. καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν ἔξω τῆσ πόλεωσ καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν ἐν λίθοισ, καὶ ἀπέθανε. καὶ ἀπέστειλαν πρὸσ Ἰεζάβελ λέγοντεσ. λελιθοβόληται Ναβουθαὶ καὶ τέθνηκε. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν Ἰεζάβελ, καὶ εἶπε πρὸσ Ἀχαάβ. ἀνάστα, κληρονόμει τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαὶ τοῦ Ἰεζραηλίτου, ὃσ οὐκ ἔδωκέ σοι ἀργυρίου, ὅτι οὐκ ἔστι Ναβουθαὶ ζῶν, ὅτι τέθνηκε. καὶ ἐγένετο ὡσ ἤκουσεν Ἀχαὰβ ὅτι τέθνηκε Ναβουθαὶ ὁ Ἰεζραηλίτησ, καὶ διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον. καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἀνέστη καὶ κατέβη Ἀχαὰβ εἰσ τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαὶ τοῦ Ἰεζραηλίτου κληρονομῆσαι αὐτόν. Καὶ εἶπεν Κύριοσ πρὸσ Ἠλιοὺ τὸν Θεσβίτην λέγων. ἀνάστηθι καὶ κατάβηθι εἰσ ἀπαντὴν Ἀχαὰβ βασιλέωσ Ἰσραὴλ τοῦ ἐν Σαμαρείᾳ, ὅτι οὗτοσ ἐν ἀμπελῶνι Ναβουθαί, ὅτι καταβέβηκεν ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτόν. καὶ λαλήσεισ πρὸσ αὐτὸν λέγων. τάδε λέγει Κύριοσ. ὡσ σὺ ἐφόνευσασ καὶ ἐκληρονόμησασ, διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριοσ. ἐν παντὶ τόπῳ, ᾧ ἔλειξαν αἱ ὕεσ καὶ οἱ κύνεσ τὸ αἷμα Ναβουθαί, ἐκεῖ λείξουσιν οἱ κύνεσ τὸ αἷμα σου, καὶ αἱ πόρναι λούσονται ἐν τῷ αἵματί σου. καὶ εἶπεν Ἀχαὰβ πρὸσ Ἠλιού. εἰ εὕρηκάσ με, ὁ ἐχθρόσ μου̣ καὶ εἶπεν. εὕρηκα, διότι μάτην πέπρασαι ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου παροργίσαι αὐτόν. ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ κακὰ καὶ ἐκκαύσω ὀπίσω σου καὶ ἐξολοθρεύσω τοῦ Ἀχαὰβ οὐροῦντα πρὸσ τοῖχον καὶ συνεχόμενον καὶ ἐγκαταλελειμμένον ἐν Ἰσραήλ. καὶ δώσω τὸν οἶκόν σου ὡσ τὸν οἶκον Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ καὶ ὡσ τὸν οἶκον Βαασὰ υἱοῦ Ἀχιὰ περὶ τῶν παροργισμάτων, ὧν παρώργισασ καὶ ἐξήμαρτεσ τὸν Ἰσραήλ. καὶ τῇ Ἰεζάβελ ἐλάλησε Κύριοσ λέγων. οἱ κύνεσ καταφάγονται αὐτὴν ἐν τῷ προτειχίσματι Ἰεζράελ. τὸν τεθνηκότα τοῦ Ἀχαὰβ ἐν τῇ πόλει φάγονται οἱ κύνεσ καὶ τὸν τεθνηκότα αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ φάγονται τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. πλὴν ματαίωσ Ἀχαάβ, ὃσ ἐπράθη ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, ὡσ μετέθηκεν αὐτὸν Ἰεζάβελ ἡ γυνὴ αὐτοῦ. καὶ ἐβδελύχθη σφόδρα πορεύεσθαι ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων κατὰ πάντα, ἃ ἐποίησεν ὁ Ἀμορραῖοσ, ὃν ἐξωλόθρευσε Κύριοσ ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ ὑπὲρ τοῦ λόγου, ὡσ κατενύγη Ἀχαὰβ ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἐπορεύετο κλαίων καὶ διέρρηξε τὸν χιτῶνα αὐτοῦ καὶ ἐζώσατο σάκκον ἐπὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἐνήστευσε καὶ περιεβάλετο σάκκον ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐπάταξε Ναβουθαὶ τὸν Ἰεζραηλίτην, καὶ ἐπορεύθη, καὶ ἐγένετο ρῆμα Κυρίου ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ἠλιοὺ περὶ Ἀχαάβ, καὶ εἶπε Κύριοσ. ἑώρακασ ὡσ κατενύγη Ἀχαὰβ ἀπὸ προσώπου μου̣ οὐκ ἐπάξω τὴν κακίαν ἐν ταῖσ ἡμέραισ αὐτοῦ, ἀλλ̓ ἐν ταῖσ ἡμέραισ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἐπάξω τὴν κακίαν. ΚΑΙ συνήθροισεν υἱὸσ Ἄδερ πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ ἀνέβη καὶ περιεκάθισεν ἐπὶ Σαμάρειαν καὶ τριακονταδύο βασιλεῖσ μετ̓ αὐτοῦ καὶ πᾶσ ἵπποσ καὶ ἅρμα. καὶ ἀνέβησαν καὶ περιεκάθισαν ἐπὶ Σαμάρειαν καὶ ἐπολέμησαν ἐπ̓ αὐτήν.

καὶ ἀπέστειλε πρὸσ Ἀχαὰβ βασιλέα Ἰσραὴλ εἰσ τὴν πόλιν, καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. τάδε λέγει υἱὸσ Ἄδερ. τὸ ἀργύριόν σου καὶ τὸ χρυσίον σου ἐμόν ἐστι καὶ αἱ γυναῖκέσ σου καὶ τὰ τέκνα σου ἐμά ἐστι. καὶ ἀπεκρίθη βασιλεὺσ Ἰσραὴλ καὶ εἶπε. καθὼσ ἐλάλησασ, κύριέ μου βασιλεῦ, σὸσ ἐγώ εἰμι καὶ πάντα τὰ ἐμά. καὶ ἀνέστρεψαν οἱ ἄγγελοι, καὶ εἶπαν. τάδε λέγει ὁ υἱὸσ Ἄδερ. ἐγὼ ἀπέστειλα πρόσ σε λέγων. τὸ ἀργύριόν σου καὶ τὸ χρυσίον σου καὶ τὰσ γυναῖκασ καὶ τὰ τέκνα σου δώσεισ ἐμοί. ὅτι ταύτην τὴν ὥραν αὔριον ἀποστελῶ τοὺσ παῖδάσ μου πρόσ σε, καὶ ἐρευνήσουσι τὸν οἶκόν σου καὶ τοὺσ οἴκουσ τῶν παίδων σου καὶ ἔσται πάντα τὰ ἐπιθυμήματα τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, ἐφ̓ ἃ ἂν ἐπιβάλωσι τὰσ χεῖρασ αὐτῶν, καὶ λήψονται. καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πάντασ τοὺσ πρεσβυτέρουσ τῆσ γῆσ καὶ εἶπε. γνῶτε δὴ καὶ ἴδετε ὅτι κακίαν οὗτοσ ζητεῖ, ὅτι ἀπέσταλκε πρόσ με περὶ τῶν γυναικῶν μου καὶ περὶ τῶν υἱῶν μου καὶ περὶ τῶν θυγατέρων μου. τὸ ἀργύριόν μου καὶ τὸ χρυσίον μου οὐκ ἀπεκώλυσα ἀπ̓ αὐτοῦ. καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ πρεσβύτεροι καὶ πᾶσ ὁ λαόσ. μὴ ἀκούσῃσ καὶ μὴ θελήσῃσ. καὶ εἶπε τοῖσ ἀγγέλοισ υἱοῦ Ἄδερ. λέγετε τῷ κυρίῳ ὑμῶν. πάντα ὅσα ἀπέσταλκασ πρὸσ τὸν δοῦλόν σου ἐν πρώτοισ ποιήσω, τὸ δὲ ρῆμα τοῦτο οὐ δυνήσομαι ποιῆσαι. καὶ ἀπῇραν οἱ ἄνδρεσ καὶ ἐπέστρεψαν αὐτῷ λόγον. καὶ ἀπέστειλε πρὸσ αὐτὸν υἱὸσ Ἄδερ λέγων. τάδε ποιήσαι μοι ὁ Θεὸσ καὶ τάδε προσθείη, εἰ ἐκποιήσει ὁ χοῦσ Σαμαρείασ ταῖσ ἀλώπεξι παντὶ τῷ λαῷ τοῖσ πεζοῖσ μου. καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ καὶ εἶπεν. ἱκανούσθω. μὴ καυχάσθω ὁ κυρτὸσ ὡσ ὁ ὀρθόσ. καὶ ἐγένετο ὅτε ἀπεκρίθη αὐτῷ τὸν λόγον τοῦτον, πίνων ἦν αὐτὸσ καὶ πάντεσ οἱ βασιλεῖσ οἱ μετ̓ αὐτοῦ ἐν σκηναῖσ καὶ εἶπε τοῖσ παισὶν αὐτοῦ. οἰκοδομήσατε χάρακα. καὶ ἔθεντο χάρακα ἐπὶ τὴν πόλιν. καὶ ἰδοὺ προφήτησ εἷσ προσῆλθε τῷ Ἀχαὰβ βασιλεῖ Ἰσραὴλ καὶ εἶπε. τάδε λέγει Κύριοσ. εἰ ἑώρακασ τὸν ὄχλον τὸν μέγαν τοῦτον̣ ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτὸν σήμερον εἰσ χεῖράσ σασ, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ Κύριοσ. καὶ εἶπεν Ἀχαάβ. ἐν τίνι̣ καὶ εἶπε. τάδε λέγει Κύριοσ. ἐν τοῖσ παιδαρίοισ τῶν ἀρχόντων τῶν χωρῶν. καὶ εἶπεν Ἀχαάβ. τίσ συνάξει τὸν πόλεμον̣ καὶ εἶπε. σύ. καὶ ἐπεσκέψατο Ἀχαὰβ τὰ παιδάρια τῶν ἀρχόντων τῶν χωρῶν, καὶ ἐγένοντο διακόσια τριάκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπεσκέψατο τὸν λαόν, πάντα υἱὸν δυνάμεωσ, ἑπτὰ χιλιάδασ. καὶ ἐξῆλθε μεσημβρίασ. καὶ υἱὸσ Ἄδερ πίνων μεθύων ἐν Σοκχὼθ αὐτὸσ καὶ οἱ βασιλεῖσ, τριάκοντα καὶ δύο βασιλεῖσ συμβοηθοὶ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ ἐξῆλθον ἄρχοντεσ παιδάρια τῶν χωρῶν ἐν πρώτοισ. καὶ ἀποστέλλουσι καὶ ἀπαγγέλλουσι τῷ βασιλεῖ Συρίασ λέγοντεσ. ἄνδρεσ ἐξεληλύθασιν ἐκ Σαμαρείασ. καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. εἰ εἰσ εἰρήνην ἐκπορεύονται, συλλαβεῖν αὐτοὺσ ζῶντασ. καὶ εἰ εἰσ πόλεμον, ζῶντασ συλλαβεῖν αὐτούσ. καὶ μὴ ἐξελθάτωσαν ἐκ τῆσ πόλεωσ τὰ παιδάρια ἀρχόντων τῶν χωρῶν. καὶ ἡ δύναμισ ὀπίσω αὐτῶν ἐπάταξεν ἕκαστοσ τὸν παῤ αὐτοῦ καὶ ἐδευτέρωσεν ἕκαστοσ τὸν παῤ αὐτοῦ, καὶ ἔφυγε Συρία, καὶ κατεδίωξεν αὐτοὺσ Ἰσραήλ. καὶ σῴζεται υἱὸσ Ἄδερ βασιλεὺσ Συρίασ ἐφ̓ ἵππου ἱππέωσ. καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ καὶ ἔλαβε πάντασ τοὺσ ἵππουσ καὶ τὰ ἅρματα καὶ ἐπάταξε πληγὴν μεγάλην ἐν Συρίᾳ. καὶ προσῆλθεν ὁ προφήτησ πρὸσ βασιλέα Ἰσραὴλ καὶ εἶπε. κραταιοῦ καὶ γνῶθι καὶ ἴδε τί ποιήσεισ, ὅτι ἐπιστρέφοντοσ τοῦ ἐνιαυτοῦ υἱὸσ Ἄδερ βασιλεὺσ Συρίασ ἀναβαίνει ἐπὶ σέ. καὶ οἱ παῖδεσ βασιλέωσ Συρίασ εἶπον. Θεὸσ ὀρέων Θεὸσ Ἰσραὴλ καὶ οὐ Θεὸσ κοιλάδων, διὰ τοῦτο ἐκραταίωσεν ὑπὲρ ἡμᾶσ. ἐὰν δὲ πολεμήσωμεν αὐτοὺσ κατ̓ εὐθύ, εἰ μὴν κραταιώσωμεν ὑπὲρ αὐτούσ. καὶ τὸ ρῆμα τοῦτο ποίησον. ἀπόστησον τοὺσ βασιλεῖσ ἕκαστον εἰσ τὸν τόπον αὐτῶν καὶ θοῦ ἀντ̓ αὐτῶν σατράπασ, καὶ ἀλλάξομέν σοι δύναμιν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν πεσοῦσαν καὶ ἵππον κατὰ τὴν ἵππον καὶ ἅρματα κατὰ τὰ ἅρματα καὶ πολεμήσομεν πρὸσ αὐτοὺσ κατ̓ εὐθὺ καὶ κραταιώσομεν ὑπὲρ αὐτούσ. καὶ ἤκουσε τῆσ φωνῆσ αὐτῶν καὶ ἐποίησεν οὕτωσ. καὶ ἐγένετο ἐπιστρέψαντοσ τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἐπεσκέψατο υἱὸσ Ἄδερ τὴν Συρίαν καὶ ἀνέβη εἰσ Ἀφεκὰ εἰσ πόλεμον ἐπὶ Ἰσραήλ. καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπεσκέπησαν καὶ παρεγένοντο εἰσ ἀπαντὴν αὐτῶν, καὶ παρενέβαλεν Ἰσραὴλ ἐξεναντίασ αὐτῶν ὡσεὶ δύο ποίμνια αἰγῶν, καὶ Συρία ἔπλησε τὴν γῆν. καὶ προσῆλθεν ὁ ἄνθρωποσ τοῦ Θεοῦ καὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ Ἰσραήλ. τάδε λέγει Κύριοσ. ἀνθ̓ ὧν εἶπε Συρία. Θεὸσ ὀρέων Κύριοσ ὁ Θεὸσ Ἰσραὴλ καὶ οὐ Θεὸσ κοιλάδων αὐτόσ, καὶ δώσω τὴν δύναμιν τὴν μεγάλην ταύτην εἰσ χεῖρα σήν, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ Κύριοσ. καὶ παρεμβάλλουσιν οὗτοι ἀπέναντι τούτων ἑπτὰ ἡμέρασ, καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ προσήγαγεν ὁ πόλεμοσ, καὶ ἐπάταξεν Ἰσραὴλ τὴν Συρίαν ἑκατὸν χιλιάδασ πεζῶν μιᾷ ἡμέρᾳ. καὶ ἔφυγον οἱ κατάλοιποι εἰσ Ἀφεκὰ εἰσ τὴν πόλιν, καὶ ἔπεσε τὸ τεῖχοσ ἐπὶ εἴκοσι καὶ ἑπτὰ χιλιάδασ ἀνδρῶν τῶν καταλοίπων. καὶ υἱὸσ Ἄδερ ἔφυγε καὶ εἰσῆλθεν εἰσ τὸν οἶκον τοῦ κοιτῶνοσ, εἰσ τὸ ταμιεῖον. καὶ εἶπε τοῖσ παισὶν αὐτοῦ. οἶδα ὅτι βασιλεῖσ Ἰσραὴλ βασιλεῖσ ἐλέουσ εἰσίν. ἐπιθώμεθα δὴ σάκκουσ ἐπὶ τὰσ ὀσφύασ ἡμῶν καὶ σχοινία ἐπὶ τὰσ κεφαλὰσ ἡμῶν καὶ ἐξέλθωμεν πρὸσ βασιλέα Ἰσραήλ, εἴ πωσ ζωογονήσει τὰσ ψυχὰσ ἡμῶν. καὶ περιεζώσαντο σάκκουσ ἐπὶ τὰσ ὀσφύασ αὐτῶν καὶ ἔθεσαν σχοινία ἐπὶ τὰσ κεφαλὰσ αὐτῶν καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ Ἰσραήλ. δοῦλόσ σου υἱὸσ Ἄδερ λέγει. ζησάτω δὴ ἡ ψυχὴ ἡμῶν. καὶ εἶπεν. εἰ ἔτι ζῇ, ἀδελφόσ μού ἐστι. καὶ οἱ ἄνδρεσ οἰωνίσαντο καὶ ἐσπείσαντο καὶ ἀνελέξαντο τὸν λόγον ἐκ τοῦ στόματοσ αὐτοῦ καὶ εἶπον. ἀδελφόσ σου υἱὸσ Ἄδερ. καὶ εἶπεν. εἰσέλθατε καὶ λάβετε αὐτόν. καὶ ἐξῆλθε πρὸσ αὐτὸν υἱὸσ Ἄδερ, καὶ ἀναβιβάζουσιν αὐτὸν πρὸσ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. τὰσ πόλεισ, ἃσ ἔλαβεν ὁ πατήρ μου παρὰ τοῦ πατρόσ σου, ἀποδώσω σοι, καὶ ἐξόδουσ θήσεισ σεαυτῷ ἐν Δαμασκῷ, καθὼσ ἔθετο ὁ πατήρ μου ἐν Σαμαρείᾳ. καὶ ἐγὼ ἐν διαθήκῃ ἐξαποστελῶ σε. καὶ διέθετο αὐτῷ διαθήκην καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτόν. Καὶ ἄνθρωποσ εἷσ ἐκ τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν εἶπε πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐν λόγῳ Κυρίου. πάταξον δή με. καὶ οὐκ ἠθέλησεν ὁ ἄνθρωποσ πατάξαι αὐτόν. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. ἀνθ̓ ὧν οὐκ ἤκουσασ τῆσ φωνῆσ Κυρίου καὶ ἰδοὺ σὺ ἀποτρέχεισ ἀπ̓ ἐμοῦ, καὶ πατάξει σε λέων. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ̓ αὐτοῦ, καὶ εὑρίσκει αὐτὸν λέων καὶ ἐπάταξεν αὐτόν. καὶ εὑρίσκει ἄνθρωπον ἄλλον καὶ εἶπε. πάταξόν με δή. καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ὁ ἄνθρωποσ πατάξασ καὶ συνέτριψε. καὶ ἐπορεύθη ὁ προφήτησ καὶ ἔστη τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆσ ὁδοῦ καὶ κατεδήσατο ἐν τελαμῶνι τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ὡσ παρεπορεύετο ὁ βασιλεύσ, καὶ οὗτοσ ἐβόα πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ εἶπεν. ὁ δοῦλόσ σου ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν στρατιὰν τοῦ πολέμου, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ εἰσήγαγε πρόσ με ἄνδρα καὶ εἶπε πρόσ με. φύλαξον τοῦτον τὸν ἄνδρα, ἐὰν δὲ ἐκπηδῶν ἐκπηδήσῃ, καὶ ἔσται ἡ ψυχή σου ἀντὶ τῆσ ψυχῆσ αὐτοῦ, ἢ τάλαντον ἀργυρίου στήσεισ. καὶ ἐγενήθη περιεβλέψατο ὁ δοῦλόσ σου ὧδε καὶ ὧδε, καὶ οὗτοσ οὐκ ἦν. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραήλ. ἰδοὺ καὶ τὰ ἔνεδρα παῤ ἐμοὶ ἐφόνευσασ. καὶ ἔσπευσε καὶ ἀφεῖλε τὸν τελαμῶνα ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, καὶ ἐπέγνω αὐτὸν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραήλ, ὅτι ἐκ τῶν προφητῶν οὗτοσ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. τάδε λέγει Κύριοσ. διότι ἐξήνεγκασ σὺ ἄνδρα ὀλέθριον ἐκ τῆσ χειρόσ σου, καὶ ἔσται ἡ ψυχή σου ἀντὶ τῆσ ψυχῆσ αὐτοῦ καὶ ὁ λαόσ σου ἀντὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. καὶ ἀπῆλθεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ συγκεχυμένοσ καὶ ἐκλελυμένοσ καὶ ἔρχεται εἰσ Σαμάρειαν. ΚΑΙ ἐκάθισε τὰ τρία ἔτη, καὶ οὐκ ἦν πόλεμοσ ἀνὰ μέσον Συρίασ καὶ ἀνὰ μέσον Ἰσραήλ.

καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τρίτῳ καὶ κατέβη Ἰωσαφὰτ βασιλεὺσ Ἰούδα πρὸσ βασιλέα Ἰσραήλ. καὶ εἶπε βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πρὸσ τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ. εἰ οἴδατε ὅτι ἡμῖν Ρεμμὰθ Γαλαάδ, καὶ ἡμεῖσ σιωπῶμεν λαβεῖν αὐτὴν ἐκ χειρὸσ βασιλέωσ Συρίασ̣ καὶ εἶπε βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πρὸσ Ἰωσαφάτ. ἀναβήσῃ μεθ̓ ἡμῶν εἰσ Ρεμμὰθ Γαλαὰδ εἰσ πόλεμον̣ καὶ εἶπεν Ἰωσαφάτ. καθὼσ ἐγὼ καὶ σὺ οὕτωσ, καθὼσ ὁ λαόσ μου ὁ λαόσ σου, καθὼσ οἱ ἵπποι μου οἱ ἵπποι σου. καὶ εἶπεν Ἰωσαφὰτ βασιλεὺσ Ἰούδα πρὸσ βασιλέα Ἰσραήλ. ἐπερωτήσατε δὴ σήμερον τὸν Κύριον. καὶ συνήθροισεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πάντασ τοὺσ προφήτασ, ὡσ τετρακοσίουσ ἄνδρασ, καὶ εἶπεν αὐτοῖσ ὁ βασιλεύσ. εἰ πορευθῶ εἰσ Ρεμμὰθ Γαλαὰδ εἰσ πόλεμον ἢ ἐπίσχω̣ καὶ εἶπον. ἀνάβαινε, καὶ διδοὺσ δώσει Κύριοσ εἰσ χεῖρασ τοῦ βασιλέωσ. καὶ εἶπεν Ἰωσαφὰτ πρὸσ βασιλέα Ἰσραήλ. οὐκ ἔστιν ὧδε προφήτησ τοῦ Κυρίου καὶ ἐπερωτήσομεν τὸν Κύριον δἰ αὐτοῦ̣ καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πρὸσ Ἰωσαφάτ. εἷσ ἐστιν ἀνὴρ εἰσ τὸ ἐπερωτῆσαι δἰ αὐτοῦ τὸν Κύριον, καὶ ἐγὼ μεμίσηκα αὐτόν, ὅτι οὐ λαλεῖ περὶ ἐμοῦ καλά, ἀλλ̓ ἢ κακά, Μιχαίασ υἱὸσ Ἰεμβλαά. καὶ εἶπεν Ἰωσαφὰτ βασιλεὺσ Ἰούδα. μὴ λεγέτω ὁ βασιλεὺσ οὕτωσ. καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ εὐνοῦχον ἕνα καὶ εἶπε. τὸ τάχοσ Μιχαίαν υἱὸν Ἰεμβλαά. καὶ ὁ βασιλεὺσ Ἰσραὴλ καὶ Ἰωσαφὰτ βασιλεὺσ Ἰούδα ἐκάθηντο ἀνὴρ ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ ἔνοπλοι ἐν ταῖσ πύλαισ Σαμαρείασ, καὶ πάντεσ οἱ προφῆται ἐπροφήτευον ἐνώπιον αὐτῶν. καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ Σεδεκίασ υἱὸσ Χανανὰ κέρατα σιδηρᾶ καὶ εἶπε. τάδε λέγει Κύριοσ. ἐν τούτοισ κερατιεῖσ τὴν Συρίαν, ἕωσ συντελεσθῇ. καὶ πάντεσ οἱ προφῆται ἐπροφήτευον οὕτωσ λέγοντεσ. ἀνάβαινε εἰσ Ρεμμὰθ Γαλαάδ, καὶ εὐοδώσει καὶ δώσει Κύριοσ εἰσ χεῖράσ σου καὶ τὸν βασιλέα Συρίασ. καὶ ὁ ἄγγελοσ ὁ πορευθεὶσ καλέσαι τὸν Μιχαίαν ἐλάλησεν αὐτῷ λέγων. ἰδοὺ δὴ λαλοῦσι πάντεσ οἱ προφῆται ἐν στόματι ἑνὶ καλὰ περὶ τοῦ βασιλέωσ. γίνου δὴ καὶ σὺ εἰσ τοὺσ λόγουσ σου κατὰ τοὺσ λόγουσ ἑνὸσ τούτων καὶ λάλησον καλά. καὶ εἶπε Μιχαίασ. ζῇ Κύριοσ, ὅτι ἃ ἐὰν εἴπῃ Κύριοσ πρόσ με, ταῦτα λαλήσω. καὶ ἦλθε πρὸσ τὸν βασιλέα καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύσ. Μιχαία, εἰ ἀναβῶ εἰσ Ρεμμὰθ Γαλαὰδ εἰσ πόλεμον, ἢ ἐπίσχω̣ καὶ εἶπεν. ἀνάβαινε, καὶ εὐοδώσει Κύριοσ εἰσ χεῖρασ τοῦ βασιλέωσ. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύσ. ποσάκισ ἐγὼ ὁρκίζω σε ὅπωσ λαλήσῃσ πρόσ με ἀλήθειαν ἐν ὀνόματι Κυρίου̣ καὶ εἶπε Μιχαίασ. οὐχ οὕτωσ. ἑώρακα πάντα τὸν Ἰσραὴλ διεσπαρμένον ἐν τοῖσ ὄρεσιν ὡσ ποίμνιον, ᾧ οὐκ ἔστι ποιμήν, καὶ εἶπε Κύριοσ. οὐ κύριοσ τούτοισ Θεόσ̣ ἕκαστοσ εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ ἀναστρεφέτω. καὶ εἶπε βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πρὸσ Ἰωσαφὰτ βασιλέα Ἰούδα. οὐκ εἶπα πρόσ σε ὅτι οὐ προφητεύει οὗτόσ μοι καλά, διότι ἀλλ̓ ἢ κακά̣ καὶ εἶπε Μιχαίασ. οὐχ οὕτωσ, οὐκ ἐγώ, ἄκουε ρῆμα Κυρίου, οὐχ οὕτωσ. εἶδον Θεὸν Ἰσραὴλ καθήμενον ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ, καὶ πᾶσα ἡ στρατιὰ τοῦ οὐρανοῦ εἱστήκει περὶ αὐτὸν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ εὐωνύμων. καὶ εἶπε Κύριοσ. τίσ ἀπατήσει τὸν Ἀχαὰβ βασιλέα Ἰσραὴλ καὶ ἀναβήσεται καὶ πεσεῖται ἐν Ρεμμὰθ Γαλαάδ̣ καὶ εἶπεν οὗτοσ οὕτωσ καὶ οὗτοσ οὕτωσ. καὶ ἐξῆλθε πνεῦμα καὶ ἔστη ἐνώπιον Κυρίου καὶ εἶπεν. ἐγὼ ἀπατήσω αὐτόν. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτὸν Κύριοσ. ἐν τίνι̣ καὶ εἶπεν. ἐξελεύσομαι καὶ ἔσομαι πνεῦμα ψευδὲσ εἰσ τὸ στόμα πάντων τῶν προφητῶν αὐτοῦ. καὶ εἶπεν. ἀπατήσεισ καί γε δυνήσῃ, ἔξελθε καὶ ποίησον οὕτωσ. καὶ νῦν ἰδοὺ ἔδωκε Κύριοσ πνεῦμα ψευδὲσ ἐν στόματι πάντων τῶν προφητῶν σου τούτων, καὶ Κύριοσ ἐλάλησεν ἐπὶ σὲ κακά. καὶ προσῆλθε Σεδεκίασ υἱὸσ Χανανὰ καὶ ἐπάταξε τὸν Μιχαίαν ἐπὶ τὴν σιαγόνα καὶ εἶπε. ποῖον πνεῦμα Κυρίου τὸ λαλῆσαν ἐν σοί̣ καὶ εἶπε Μιχαίασ. ἰδοὺ σὺ ὄψῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅταν εἰσέλθῃσ ταμιεῖον τοῦ ταμιείου τοῦ κρυβῆναι ἐκεῖ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺσ Ἰσραήλ. λάβετε τὸν Μιχαίαν καὶ ἀποστρέψατε αὐτὸν πρὸσ Σεμὴρ τὸν βασιλέα τῆσ πόλεωσ. καὶ τῷ Ἰωὰσ υἱῷ τοῦ βασιλέως εἰπὸν θέσθαι τοῦτον ἐν φυλακῇ καὶ ἐσθίειν αὐτὸν ἄρτον θλίψεωσ καὶ ὕδωρ θλίψεωσ ἕωσ τοῦ ἐπιστρέψαι με ἐν εἰρήνῃ. καὶ εἶπε Μιχαίασ. ἐὰν ἐπιστρέφων ἐπιστρέψῃσ ἐν εἰρήνῃ, οὐ λελάληκε Κύριοσ ἐν ἐμοί. καὶ ἀνέβη βασιλεὺσ Ἰσραὴλ καὶ Ἰωσαφὰτ βασιλεὺσ Ἰούδα μετ̓ αὐτοῦ εἰσ Ρεμμὰθ Γαλαάδ. καὶ εἶπε βασιλεὺσ Ἰσραὴλ πρὸσ Ἰωσαφὰτ βασιλέα Ἰούδα. συγκαλύψομαι καὶ εἰσελεύσομαι εἰσ τὸν πόλεμον, καὶ σὺ ἔνδυσαι τὸν ἱματισμόν μου. καὶ συνεκαλύψατο βασιλεὺσ Ἰσραὴλ καὶ εἰσῆλθεν εἰσ τὸν πόλεμον. καὶ βασιλεὺσ Συρίασ ἐνετείλατο τοῖσ ἄρχουσι τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ τριάκοντα καὶ δυσὶ λέγων. μὴ πολεμεῖτε μικρὸν καὶ μέγαν, ἀλλ̓ ἢ τὸν βασιλέα Ἰσραὴλ μονώτατον. καὶ ἐγένετο ὡσ εἶδον οἱ ἄρχοντεσ τῶν ἁρμάτων τὸν Ἰωσαφὰτ βασιλέα Ἰούδα, καὶ αὐτοὶ εἶπαν. φαίνεται βασιλεὺσ Ἰσραὴλ οὗτοσ. καὶ ἐκύκλωσαν αὐτὸν πολεμῆσαι, καὶ ἀνέκραξεν Ἰωσαφάτ. καὶ ἐγένετο ὡσ εἶδον οἱ ἄρχοντεσ τῶν ἁρμάτων ὅτι οὐκ ἔστι βασιλεὺσ Ἰσραὴλ οὗτοσ, καὶ ἀνέστρεψαν ἀπ̓ αὐτοῦ. καὶ ἐπέτεινεν εἷσ τὸ τόξον εὐστόχωσ καὶ ἐπάταξε τὸν βασιλέα Ἰσραὴλ ἀνὰ μέσον τοῦ πνεύμονοσ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θώρακοσ. καὶ εἶπε τῷ ἡνιόχῳ αὐτοῦ. ἐπίστρεψον τὰσ χεῖράσ σου καὶ ἐξάγαγέ με ἐκ τοῦ πολέμου, ὅτι τέτρωμαι. καὶ ἐτροπώθη ὁ πόλεμοσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὁ βασιλεὺσ ἦν ἑστηκὼσ ἐπὶ τοῦ ἅρματοσ ἐξεναντίασ Συρίασ ἀπὸ πρωί̈ ἕωσ ἑσπέρασ καὶ ἐπέχυνε τὸ αἷμα ἀπὸ τῆσ πληγῆσ εἰσ τὸν κόλπον τοῦ ἅρματοσ. καὶ ἀπέθανεν ἑσπέρασ, καὶ ἐξεπορεύετο τὸ αἷμα τῆσ τροπῆσ ἕωσ τοῦ κόλπου τοῦ ἅρματοσ. καὶ ἔστη ὁ στρατοκήρυξ δύοντοσ τοῦ ἡλίου λέγων. ἕκαστοσ εἰσ τὴν ἑαυτοῦ πόλιν καὶ εἰσ τὴν ἑαυτοῦ γῆν, ὅτι τέθνηκεν ὁ βασιλεύσ. καὶ ἦλθον εἰσ Σαμάρειαν καὶ ἔθαψαν τὸν βασιλέα ἐν Σαμαρείᾳ. καὶ ἀπένιψαν τὸ αἷμα ἐπὶ τὴν κρήνην Σαμαρείασ, καὶ ἐξέλειξαν αἱ ὕεσ καὶ οἱ κύνεσ τὸ αἷμα, καὶ αἱ πόρναι ἐλούσαντο ἐν τῷ αἵματι κατὰ τὸ ρῆμα Κυρίου, ὃ ἐλάλησε. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἀχαὰβ καὶ πάντα, ἃ ἐποίησε, καὶ οἶκον ἐλεφάντινον, ὃν ᾠκοδόμησε, καὶ πάσασ τὰσ πόλεισ, ἃσ ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ἰσραήλ̣ καὶ ἐκοιμήθη Ἀχαὰβ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Ὀχοζίασ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. Καὶ Ἰωσαφὰτ υἱὸσ Ἀσὰ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ἰούδαν. ἐν ἔτει τετάρτῳ τοῦ Ἀχαὰβ βασιλέωσ Ἰσραὴλ ἐβασίλευσεν Ἰωσαφάτ. υἱὸσ τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν, καὶ εἴκοσι καὶ πέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ἀζουβὰ θυγάτηρ Σαλαί̈. καὶ ἐπορεύθη ἐν πάσῃ ὁδῷ Ἀσὰ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. οὐκ ἐξέκλινεν ἀπ̓ αὐτῆσ τοῦ ποιῆσαι τὸ εὐθὲσ ἐν ὀφθαλμοῖσ Κυρίου. πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐκ ἐξῇρεν, ἔτι ὁ λαὸσ ἐθυσίαζε καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖσ ὑψηλοῖσ. καὶ εἰρήνευσεν Ἰωσαφὰτ μετὰ βασιλέωσ Ἰσραήλ. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωσαφὰτ καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, ὅσα ἐποίησεν οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν βασιλέων Ἰούδα̣ καὶ ἐκοιμήθη Ἰωσαφὰτ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη παρὰ τοῖσ πατράσιν αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυὶδ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. καὶ ἐβασίλευσεν Ἰωρὰμ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ. Καὶ Ὀχοζίασ υἱὸσ Ἀχαὰβ ἐβασίλευεν ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ ἐν ἔτει ἑπτακαιδεκάτῳ Ἰωσαφὰτ βασιλέωσ Ἰούδα. καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ δύο ἔτη. καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐναντίον Κυρίου καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ Ἀχαὰβ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ καὶ ἐν ὁδῷ Ἰεζάβελ τῆσ μητρὸσ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖσ ἁμαρτίαισ οἴκου Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ, ὃσ ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. καὶ ἐδούλευσε τοῖσ Βααλὶμ καὶ προσεκύνησεν αὐτοῖσ καὶ παρώργισε τὸν Κύριον Θεὸν Ἰσραήλ, κατὰ πάντα τὰ γενόμενα ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ περισσὸν τοῦ ἐνδιηλλαγμένου, ὃ ὑπελείφθη ἐν ἡμέραισ Ἀσὰ τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, ἐπέλεξεν ἀπὸ τῆσ γῆσ. καὶ βασιλεὺσ οὐκ ἦν ἐν Ἐδὲμ ἐστηλωμένοσ. καὶ ὁ βασιλεὺς Ἰωσαφὰτ ἐποίησε νῆασ εἰσ Θαρσὶσ τοῦ πορευθῆναι Ὠφέρδε εἰσ χρυσίον, καὶ οὐκ ἐπορεύθησαν, ὅτι συνετρίβησαν νῆεσ ἐν Ἀσεὼν Γαβέρ. τότε εἶπε Ὀχοζίασ υἱὸσ Ἀχαὰβ πρὸσ Ἰωσαφάτ. πορευθήτωσαν δοῦλοί μου μετὰ τῶν δούλων σου ταῖσ ναυσί. καὶ οὐκ ἠθέλησεν Ἰωσαφάτ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION