Septuagint, Liber Iosue 18:

(70인역 성경, 여호수아기 18:)

ΚΑΙ ἐξεκκλησιάσθη πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ἰσραὴλ εἰσ Σηλὼ καὶ ἔπηξαν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἡ γῆ ἐκρατήθη ὑπ’ αὐτῶν. καὶ κατελείφθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, οἳ οὐκ ἐκληρονόμησαν, ἑπτὰ φυλαί. καὶ εἶπεν Ἰησοῦσ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. ἕωσ τίνοσ ἐκλυθήσεσθε κληρονομῆσαι τὴν γῆν, ἣν ἔδωκε Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν̣ δότε ἐξ ὑμῶν ἄνδρασ τρεῖσ ἐκ φυλῆσ, καὶ ἀναστάντεσ διελθέτωσαν τὴν γῆν καὶ διαγραψάτωσαν αὐτὴν ἐναντίον μου, καθὰ δεήσει διελεῖν αὐτήν . Ἰούδασ στήσεται αὐτοῖσ ὅριον ἀπὸ λιβόσ, καὶ οἱ υἱοὶ Ἰωσὴφ στήσονται αὐτοῖσ ἀπὸ βορρᾶ. ὑμεῖσ δὲ μερίσατε τὴν γῆν ἑπτὰ μερίδασ καὶ ἐνέγκατε ὧδε πρόσ με, καὶ ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. οὐ γάρ ἐστι μερὶσ τοῖσ υἱοῖσ Λευὶ ἐν ὑμῖν, ἱερατεία γὰρ Κυρίου μερὶσ αὐτοῦ. καὶ Γὰδ καὶ Ρουβὴν καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆσ Μανασσῆ ἐλάβοσαν τὴν κληρονομίαν αὐτῶν πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἐπ’ ἀνατολάσ, ἣν ἔδωκεν αὐτοῖσ Μωυσῆσ ὁ παῖσ Κυρίου. καὶ ἀναστάντεσ οἱ ἄνδρεσ ἐπορεύθησαν, καὶ ἐνετείλατο Ἰησοῦσ τοῖσ ἀνδράσι τοῖσ πορευομένοισ χωροβατῆσαι τὴν γῆν λέγων. πορεύεσθε καὶ χωροβατήσατε τὴν γῆν καὶ παραγενήθητε πρόσ με, καὶ ὧδε ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ἔναντι Κυρίου ἐν Σηλώ. καὶ ἐπορεύθησαν καὶ ἐχωροβάτησαν τὴν γῆν καὶ εἴδοσαν αὐτὴν καὶ ἔγραψαν αὐτὴν κατὰ πόλεισ, ἑπτὰ μερίδασ εἰσ βιβλίον, καὶ ἤνεγκαν πρὸσ Ἰησοῦν. καὶ ἐνέβαλεν αὐτοῖσ Ἰησοῦσ κλῆρον ἐν Σηλὼ ἔναντι Κυρίου. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆροσ φυλῆσ Βενιαμὶν πρῶτοσ κατὰ δήμουσ αὐτῶν, καὶ ἐξῆλθεν ὅρια τοῦ κλήρου αὐτῶν ἀνὰ μέσον υἱῶν Ἰούδα καὶ ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν Ἰωσήφ. καὶ ἐγενήθη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ βορρᾶ, ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου προσαναβήσεται τὰ ὅρια κατὰ νώτου Ἱεριχὼ ἀπὸ βορρᾶ καὶ ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ ὄροσ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδοσ ἡ Μαβδαρῖτισ Βαιθών, καὶ διελεύσεται ἐκεῖθεν τὰ ὅρια Λουζὰ ἐπὶ νώτου Λουζὰ ἀπὸ λιβὸσ , καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια Μααταρωθορὲχ ἐπὶ τὴν ὀρεινήν, ἥ ἐστι πρὸσ λίβα Βαιθωρὼν ἡ κάτω, καὶ διελεύσεται τὰ ὅρια καὶ περιελεύσεται ἐπὶ τὸ μέροσ τὸ βλέπον παρὰ θάλασσαν ἀπὸ λιβὸσ ἀπὸ τοῦ ὄρουσ ἐπὶ πρόσωπον Βαιθωρὼν λίβα, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδοσ εἰσ Καριαθβάαλ . τοῦτό ἐστι τὸ μέροσ τὸ πρὸσ θάλασσαν. καὶ μέροσ τὸ πρὸσ λίβα ἀπό μέρουσ Καριαθβάαλ, καὶ διελεύσεται ὅρια εἰσ Γασὶν ἐπὶ πηγὴν ὕδατοσ Ναφθώ, καὶ καταβήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ μέρουσ τοῦ ὄρουσ, ὅ ἐστι κατὰ πρόσωπον νάπησ Ὀννάμ, ὅ ἐστιν ἐκ μέρουσ Ἐμεκραφαί̈ν ἀπὸ βορρᾶ, καὶ καταβήσεται Γαίεννα ἐπὶ νῶτον Ἰεβουσαὶ ἀπὸ λιβὸσ καὶ καταβήσεται ἐπὶ πηγὴν Ρωγὴλ καὶ διελεύσεται ἐπὶ πηγὴν Βαιθσαμὺσ καὶ παρελεύσεται ἐπὶ Γαλιλώθ, ἥ ἐστιν ἀπέναντι πρὸσ ἀνάβασαιν Αἰθαμίν, καὶ καταβήσεται ἐπὶ λίθον Βαιὼν υἱῶν Ρουβὴν καὶ διελεύσεται κατὰ νώτου Βαιθάραβα ἀπὸ βορρᾶ, καὶ καταβήσεται ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ νῶτον θάλασσαν ἀπὸ βορρᾶ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδοσ τῶν ὁρίων ἐπὶ λοφιὰν τῆσ θαλάσσησ τῶν ἁλῶν ἐπὶ βορρᾶν εἰσ μέροσ τοῦ Ἰορδάνου ἀπὸ λιβόσ. ταῦτα τὰ ὅριά ἐστιν ἀπὸ λιβόσ. καὶ ὁ Ἰορδάνησ ὁριεῖ ἀπὸ μέρουσ ἀνατολῶν. αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Βενιαμίν, τὰ ὅρια αὐτῆσ κύκλῳ κατὰ δήμουσ. καὶ ἐγενήθησαν αἱ πόλεισ τῶν υἱῶν Βενιαμὶν κατὰ δήμουσ αὐτῶν Ἱεριχὼ καὶ Βεθεγαιὼ καὶ Ἀμεκασίσ, καὶ Βαιθαβαρὰ καὶ Σαρὰ καὶ Βησανὰ καὶ Αἰεὶν καὶ Φαρὰ καὶ Ἐφραθὰ καὶ Καραφὰ καὶ Κεφιρὰ καὶ Μονὶ καὶ Γαβαά, πόλεισ δώδεκα καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Γαβαὼν καὶ Ραμὰ καὶ Βεηρωθὰ καὶ Μασσημὰ καὶ Μιρὼν καὶ Ἀμωκὴ καὶ Φιρὰ καὶ Καφὰν καὶ Νακὰν καὶ Σεληκὰν καὶ Θαρεηλὰ καὶ Ἰεβοῦσ καὶ Γαβαωθιαρίμ, πόλεισ δεκατρεῖσ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν Βενιαμὶν κατὰ δήμουσ αὐτῶν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION