Septuagint, Liber Deuteronomii 26:

(70인역 성경, 신명기 26:)

ΚΑΙ ἔσται ἐὰν εἰσέλθῃσ εἰσ τὴν γῆν, ἣν Κύριοσ ὁ Θεόσ σου δίδωσί σοι κληρονομῆσαι, καὶ κατακληρονομήσῃσ αὐτὴν καὶ κατοικήσῃσ ἐπ̓ αὐτῆσ, καὶ λήψῃ ἀπὸ τῆσ ἀπαρχῆσ τῶν καρπῶν τῆσ γῆσ σου, ἧσ Κύριοσ ὁ Θεόσ σου δίδωσί σοι, καὶ ἐμβαλεῖσ εἰσ κάρταλλον καὶ πορεύσῃ εἰσ τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται Κύριοσ ὁ Θεόσ σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, καὶ ἐλεύσῃ πρὸσ τὸν ἱερέα, ὃσ ἔσται ἐν ταῖσ ἡμέραισ ἐκείναισ, καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτόν. ἀναγγέλλω σήμερον Κυρίῳ τῷ Θεῷ μου ὅτι εἰσελήλυθα εἰσ τὴν γῆν, ἣν ὤμοσε Κύριοσ τοῖσ πατράσιν ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν. καὶ λήψεται ὁ ἱερεὺσ τὸν κάρταλλον ἐκ τῶν χειρῶν σου καὶ θήσει αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, καὶ ἀποκριθεὶσ ἐρεῖσ ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. Συρίαν ἀπέβαλεν ὁ πατήρ μου καὶ κατέβη εἰσ Αἴγυπτον καὶ παρῴκησεν ἐκεῖ ἐν ἀριθμῷ βραχεῖ καὶ ἐγένετο ἐκεῖ εἰσ ἔθνοσ μέγα καὶ πλῆθοσ πολύ. καὶ ἐκάκωσαν ἡμᾶσ οἱ Αἰγύπτιοι καὶ ἐταπείνωσαν ἡμᾶσ καὶ ἐπέθηκαν ἡμῖν ἔργα σκληρά. καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸσ Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ εἰσήκουσε Κύριοσ τῆσ φωνῆσ ἡμῶν καὶ εἶδε τὴν ταπείνωσιν ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον ἡμῶν καὶ τὸν θλιμμὸν ἡμῶν. καὶ ἐξήγαγεν ἡμᾶσ Κύριοσ ἐξ Αἰγύπτου αὐτὸσ ἐν ἰσχύϊ αὐτοῦ τῇ μεγάλῃ καὶ ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν ὁράμασι μεγάλοισ καὶ ἐν σημείοισ καὶ ἐν τέρασι καὶ εἰσήγαγεν ἡμᾶσ εἰσ τὸν τόπον τοῦτον καί ἔδωκεν ἡμῖν τὴν γῆν ταύτην, γῆν ρέουσαν γάλα καὶ μέλι. καὶ νῦν ἰδοὺ ἐνήνοχα τὴν ἀπαρχὴν τῶν γενημάτων τῆσ γῆσ, ἧσ ἔδωκάσ μοι, Κύριε, γῆν ρέουσαν γάλα καὶ μέλι. καὶ ἀφήσεισ αὐτὰ ἀπέναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου καὶ προσκυνήσεισ ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. καὶ εὐφρανθήσῃ ἐν πᾶσι τοῖσ ἀγαθοῖσ, οἷσ ἔδωκέ σοι Κύριοσ ὁ Θεόσ σου, καὶ ἡ οἰκία σου καὶ ὁ Λευίτησ καὶ ὁ προσήλυτοσ ὁ ἐν σοί. Ἐὰν δὲ συντελέσῃσ ἀποδεκατῶσαι πᾶν τὸ ἐπιδέκατον τῶν γενημάτων σου ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ, τὸ δεύτερον ἐπιδέκατον δώσεισ τῷ Λευίτῃ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ, καὶ φάγονται ἐν ταῖσ πόλεσί σου καὶ εὐφρανθήσονται. καὶ ἐρεῖσ ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. ἐξεκάθαρα τὰ ἅγια ἐκ τῆσ οἰκίασ μου καὶ ἔδωκα αὐτὰ τῷ Λευίτῃ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ κατὰ πάσασ τάσ ἐντολάσ, ἃσ ἐνετείλω μοι, οὐ παρῆλθον τὴν ἐντολήν σου καὶ οὐκ ἐπελαθόμην. καὶ οὐκ ἔφαγον ἐν ὀδύνῃ μου ἀπ̓ αὐτῶν, οὐκ ἐκάρπωσα ἀπ̓ αὐτῶν εἰσ ἀκάθαρτον, οὐκ ἔδωκα ἀπ̓ αὐτῶν τῷ τεθνηκότι. ὑπήκουσα τῆσ φωνῆσ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐποίησα καθὰ ἐνετείλω μοι. κάτιδε ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εὐλόγησον τὸν λαόν σου τὸν Ἰσραὴλ καὶ τὴν γῆν, ἣν ἔδωκασ αὐτοῖσ, καθὰ ὤμοσασ τοῖσ πατράσιν ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν γῆν ρέουσαν γάλα καὶ μέλι. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ Κύριοσ ὁ Θεόσ σου ἐνετείλατό σοι ποιῆσαι πάντα τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα, καὶ φυλάξεσθε καὶ ποιήσετε αὐτὰ ἐξ ὅλησ τῆσ καρδίασ ὑμῶν καὶ ἐξ ὅλησ τῆσ ψυχῆσ ὑμῶν. τὸν Θεὸν εἵλου σήμερον εἶναί σου Θεὸν καὶ πορεύεσθαι ἐν πάσαισ ταῖσ ὁδοῖσ αὐτοῦ καὶ φυλάσσεσθαι τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα καὶ ὑπακούειν τῆσ φωνῆσ αὐτοῦ. καὶ Κύριοσ εἵλατό σε σήμερον γενέσθαι σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον, καθάπερ εἶπέ σοι, φυλάττειν τὰσ ἐντολὰσ αὐτοῦ καὶ εἶναί σε ὑπεράνω πάντων τῶν ἐθνῶν, ὡσ ἐποίησέ σε ὀνομαστὸν καὶ καύχημα καὶ δοξαστόν, εἶναί σε λαὸν ἅγιον Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, καθὼσ ἐλάλησε.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION