Septuagint, Liber Numeri 33:

(70인역 성경, 민수기 33:)

ΚΑΙ οὗτοι οἱ σταθμοὶ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ὡσ ἐξῆλθον ἐκ γῆσ Αἰγύπτου σὺν δυνάμει αὐτῶν ἐν χειρὶ Μωυσῆ καὶ Ἀαρών. καὶ ἔγραψε Μωυσῆσ τὰσ ἀπάρσεισ αὐτῶν καὶ τοὺσ σταθμοὺσ αὐτῶν διὰ ρήματοσ Κυρίου, καὶ οὗτοι οἱ σταθμοὶ τῆσ πορείασ αὐτῶν. ἀπῇραν ἐκ Ραμεσσῆ τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸσ τοῦ πρώτου. τῇ ἐπαύριον τοῦ πάσχα ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν χειρὶ ὑψηλῇ ἐναντίον πάντων τῶν Αἰγυπτίων, καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἔθαπτον ἐξ αὐτῶν τοὺσ τεθνηκότασ πάντασ, οὓσ ἐπάταξε Κύριοσ, πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἐν τοῖσ θεοῖσ αὐτῶν ἐποίησε τὴν ἐκδίκησιν Κύριοσ. καὶ ἀπάραντεσ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐκ Ραμεσσῆ παρενέβαλον εἰσ Σοκχώθ. καὶ ἀπάραντεσ ἐκ Σοκχὼθ παρενέβαλον εἰσ Βουθάν, ὅ ἐστι μέροσ τι τῆσ ἐρήμου. καὶ ἀπῇραν ἐκ Βουθὰν καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὸ στόμα Εἰρώθ, ὅ ἐστιν ἀπέναντι Βεελσεπφῶν, καὶ παρενέβαλον ἀπέναντι Μαγδώλου. καὶ ἀπῇραν ἀπέναντι Εἰρὼθ καὶ διέβησαν μέσον τῆσ θαλάσσησ εἰσ τὴν ἔρημον καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν διὰ τῆσ ἐρήμου αὐτοὶ καὶ παρενέβαλον ἐν Πικρίαισ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Πικριῶν καὶ ἦλθον εἰσ Αἰλίμ. καὶ ἐν Αἰλὶμ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων, καὶ παρενέβαλον ἐκεῖ παρὰ τὸ ὕδωρ. καὶ ἀπῇραν ἐξ Αἰλὶμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθράν. καὶ ἀπῇραν ἀπὸ θαλάσσησ ἐρυθρᾶσ, καὶ παρενέβαλον εἰσ τὴν ἔρημον Σίν. καὶ ἀπῇραν ἐκ τῆσ ἐρήμου Σὶν καὶ παρενέβαλον εἰσ Ραφακά. καὶ ἀπῇραν ἐκ Ραφακὰ καὶ παρενέβαλον ἐν Αἰλούσ. καὶ ἀπῇραν ἐξ Αἰλοὺσ καὶ παρενέβαλον ἐν Ραφιδίν, καὶ οὐκ ἦν ἐκεῖ ὕδωρ τῷ λαῷ πιεῖν. καὶ ἀπῇραν ἐκ Ραφιδὶν καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινά. καὶ ἀπῇραν ἐκ τῆσ ἐρήμου Σινὰ καὶ παρενέβαλον ἐν Μνήμασι τῆσ ἐπιθυμίασ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Μνημάτων τῆσ ἐπιθυμίασ καὶ παρενέβαλον ἐν Ἀσηρώθ. καὶ ἀπῇραν ἐξ Ἀσηρὼθ καὶ παρενέβαλον ἐν Ραθαμᾷ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Ραθαμᾶ καὶ παρενέβαλον ἐν Ρεμμὼν Φαρέσ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Ρεμμὼν Φαρὲσ καὶ παρενέβαλον ἐν Λεβωνᾷ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Λεβωνᾷ καὶ παρενέβαλον εἰσ Ρεσσάν. καὶ ἀπῇραν ἐκ Ρεσσὰν καὶ παρενέβαλον εἰσ Μακελλάθ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Μακελλὰθ καὶ παρενέβαλον εἰσ Σαφάρ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Σαφὰρ καὶ παρενέβαλον εἰσ Χαραδάθ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Χαραδὰθ καὶ παρενέβαλον εἰσ Μακηλώθ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Μακηλὼθ καὶ παρενέβαλον εἰσ Καταάθ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Καταὰθ καὶ παρενέβαλον εἰσ Ταράθ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Ταρὰθ καὶ παρενέβαλον εἰσ Μαθεκκά. καὶ ἀπῇραν ἐκ Μαθεκκὰ καὶ παρενέβαλον εἰσ Σελμωνᾶ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Σελμωνᾶ καὶ παρενέβαλον εἰσ Μασουρούθ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Μασουροὺθ καὶ παρενέβαλον εἰσ Βαναία. καὶ ἀπῇραν ἐκ Βαναία καὶ παρενέβαλον εἰσ τὸ ὄροσ Γαδγάδ. καὶ ἀπῇραν ἐκ τοῦ ὄρουσ Γαδγὰδ καὶ παρενέβαλον εἰσ Ἐτεβαθά. καὶ ἀπῇραν ἐξ Ἐτεβαθὰ καὶ παρενέβαλον εἰσ Ἐβρωνά. καὶ ἀπῇραν ἐξ Ἐβρωνὰ καὶ παρενέβαλον εἰσ Γεσιὼν Γάβερ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Γεσιὼν Γάβερ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ Σίν. καὶ ἀπῇραν ἐκ τῆσ ἐρήμου Σὶν καὶ παρενέβαλον εἰσ τὴν ἔρημον Φαράν. αὕτη ἐστὶ Κάδησ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Κάδησ καὶ παρενέβαλον εἰσ Ὤρ τὸ ὄροσ πλησίον γῆσ Ἐδώμ. καὶ ἀνέβη Ἀαρὼν ὁ ἱερεὺσ διὰ προστάγματοσ Κυρίου καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει τῆσ ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ μιᾷ τοῦ μηνόσ. καὶ Ἀαρὼν ἦν τριῶν καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἐτῶν, ὅτε ἀπέθνησκεν ἐν Ὢρ τῷ ὄρει. καὶ ἀκούσασ ὁ Χανανὶσ βασιλεὺσ Ἀράδ, καὶ οὗτοσ κατῴκει ἐν γῇ Χαναάν, ὅτε εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ. καὶ ἀπῇραν ἐξ Ὢρ τοῦ ὄρουσ καὶ παρενέβαλον εἰσ Σελμωνά. καὶ ἀπῇραν ἐκ Σελμωνὰ καὶ παρενέβαλον εἰσ Φινώ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Φινὼ καὶ παρενέβαλον ἐν Ὠβώθ. καὶ ἀπῇραν ἐξ Ὠβὼθ καὶ παρενέβαλον ἐν Γαί̈, ἐν τῷ πέραν ἐπὶ τῶν ὁρίων Μωάβ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Γαί̈ καὶ παρενέβαλον εἰσ Δαιβὼν Γάδ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Δαιβὼν Γὰδ καὶ παρενέβαλον ἐν Γελμὼν Δεβλαθαίμ. καὶ ἀπῇραν ἐκ Γελμὼν Δεβλαθαὶμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Ἀβαρίμ, ἀπέναντι Ναβαῦ. καὶ ἀπῇραν ἀπὸ τῶν ὀρέων Ἀβαρὶμ καὶ παρενέβαλον ἐπὶ δυσμῶν Μωάβ, ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου κατὰ Ἱεριχώ, καὶ παρενέβαλον παρὰ τὸν Ἰορδάνην ἀνὰ μέσον Αἰσιμὼθ ἕωσ Βελσατὶμ κατὰ δυσμὰσ Μωάβ. Καὶ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν ἐπὶ δυσμῶν Μωὰβ παρὰ τὸν Ἰορδάνην κατὰ Ἱεριχὼ λέγων. λάλησον τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτούσ. ὑμεῖσ διαβαίνετε τὸν Ἰορδάνην εἰσ γῆν Χαναὰν καὶ ἀπολεῖτε πάντασ τοὺσ κατοικοῦντασ ἐν τῇ γῇ πρὸ προσώπου ὑμῶν καὶ ἐξαρεῖτε τὰσ σκοπιὰσ αὐτῶν καὶ πάντα τὰ εἴδωλα τὰ χωνευτὰ αὐτῶν ἀπολεῖτε αὐτὰ καὶ πάσασ τὰσ στήλασ αὐτῶν ἐξαρεῖτε. καὶ ἀπολεῖτε πάντασ τοὺσ κατοικοῦντασ τὴν γῆν καὶ κατοικήσετε ἐν αὐτῇ. ὑμῖν γὰρ δέδωκα τὴν γῆν αὐτῶν ἐν κλήρῳ. καὶ κατακληρονομήσετε τὴν γῆν αὐτῶν ἐν κλήρῳ κατὰ φυλὰσ ὑμῶν. τοῖσ πλείοσι πληθυνεῖτε τὴν κατάσχεσιν αὐτῶν καὶ τοῖσ ἐλάττοσιν ἐλαττώσετε τὴν κατάσχεσιν αὐτῶν. εἰσ ὃ ἂν ἐξέλθῃ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, αὐτοῦ ἔσται. κατὰ φυλὰσ πατριῶν ὑμῶν κληρονομήσετε. ἐὰν δὲ μὴ ἀπολέσητε τοὺσ κατοικοῦντασ ἐπὶ τῆσ γῆσ ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ ἔσται οὓσ ἐὰν καταλίπητε ἐξ αὐτῶν, σκόλοπεσ ἐν τοῖσ ὀφθαλμοῖσ ὑμῶν καὶ βολίδεσ ἐν ταῖσ πλευραῖσ ὑμῶν καὶ ἐχθρεύσουσιν ὑμῖν ἐπὶ τῆσ γῆσ, ἐφ’ ἣν ὑμεῖσ κατοικήσετε, καὶ ἔσται καθότι διεγνώκειν ποιῆσαι αὐτούσ, ποιήσω ὑμᾶσ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION