Septuagint, Liber Leviticus 23:

(70인역 성경, 레위기 23:)

ΚΑΙ εἶπε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν λέγων. λάλησον τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ, καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτούσ. αἱ ἑορταὶ Κυρίου, ἃσ καλέσετε αὐτὰσ κλητὰσ ἁγίασ, αὗταί εἰσιν αἱ ἑορταί μου. ἓξ ἡμέρασ ποιήσεισ ἔργα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα ἀνάπαυσισ κλητὴ ἁγία τῷ Κυρίῳ. πᾶν ἔργον οὐ ποιήσεισ, σάββατά ἐστι τῷ Κυρίῳ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν. Αὗται αἱ ἑορταὶ τῷ Κυρίῳ κληταὶ ἅγιαι, ἃσ καλέσετε αὐτὰσ ἐν τοῖσ καιροῖσ αὐτῶν. ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνόσ, ἀνὰ μέσον τῶν ἑσπερινῶν πάσχα τῷ Κυρίῳ. καὶ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸσ τούτου ἑορτὴ τῶν ἀζύμων τῷ Κυρίῳ. ἑπτὰ ἡμέρασ ἄζυμα ἔδεσθε. καὶ ἡμέρα ἡ πρώτη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε. καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα τῷ Κυρίῳ ἑπτὰ ἡμέρασ. καὶ ἡ ἡμέρα ἡ ἑβδόμη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε. Καὶ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν λέγων. εἶπον τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ, καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτούσ. ὅταν εἰσέλθητε εἰσ τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, καὶ θερίζητε τὸν θερισμὸν αὐτῆσ, καὶ οἴσετε τὸ δράγμα ἀπαρχὴν τοῦ θερισμοῦ ὑμῶν πρὸσ τὸν ἱερέα. καὶ ἀνοίσει τὸ δράγμα ἔναντι Κυρίου δεκτὸν ὑμῖν, τῇ ἐπαύριον τῆσ πρώτησ ἀνοίσει αὐτὸ ὁ ἱερεύσ. καὶ ποιήσετε ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ ἂν φέρητε τὸ δράγμα, πρόβατον ἄμωμον ἐνιαύσιον εἰσ ὁλοκαύτωμα τῷ Κυρίῳ. καὶ τὴν θυσίαν αὐτοῦ δύο δέκατα σεμιδάλεωσ ἀναπεποιημένησ ἐν ἐλαίῳ. θυσία τῷ Κυρίῳ, ὀσμὴ εὐωδίασ Κυρίῳ. καὶ σπονδὴν αὐτοῦ τὸ τέταρτον τοῦ εἲν οἴνου. καὶ ἄρτον καὶ πεφρυγμένα χίδρα νέα οὐ φάγεσθε ἕωσ εἰσ αὐτὴν τὴν ἡμέραν ταύτην, ἕωσ ἂν προσενέγκητε ὑμεῖσ τὰ δῶρα τῷ Θεῷ ὑμῶν. νόμιμον αἰώνιον εἰσ τὰσ γενεὰσ ὑμῶν ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν. Καὶ ἀριθμήσετε ὑμῖν ἀπὸ τῆσ ἐπαύριον τῶν σαββάτων, ἀπὸ τῆσ ἡμέρασ ἧσ ἂν προσενέγκητε τὸ δράγμα τοῦ ἐπιθέματοσ, ἑπτὰ ἑβδομάδασ ὁλοκλήρουσ, ἕωσ τῆσ ἐπαύριον τῆσ ἐσχάτησ ἑβδομάδοσ ἀριθμήσετε πεντήκοντα ἡμέρασ καὶ προσοίσετε θυσίαν νέαν τῷ Κυρίῳ. ἀπὸ τῆσ κατοικίασ ὑμῶν προσοίσετε ἄρτουσ ἐπίθεμα, δύο ἄρτουσ. ἐκ δύο δεκάτων σεμιδάλεωσ ἔσονται, ἐζυμωμένοι πεφθήσονται πρωτογεννημάτων τῷ Κυρίῳ. καὶ προσάξετε μετὰ τῶν ἄρτων ἑπτὰ ἀμνοὺσ ἀμώμουσ ἐνιαυσίουσ καὶ μόσχον ἕνα ἐκ βουκολίου καὶ κριοὺσ δύο ἀμώμουσ, καὶ ἔσονται ὁλοκαύτωμα τῷ Κυρίῳ καὶ αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν θυσία ὀσμὴ εὐωδίασ τῷ Κυρίῳ. καὶ ποιήσουσι χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίασ καὶ δύο ἀμνοὺσ ἐνιαυσίουσ εἰσ θυσίαν σωτηρίου μετὰ τῶν ἄρτων τοῦ πρωτογεννήματοσ. καὶ ἐπιθήσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺσ μετὰ τῶν ἄρτων τοῦ πρωτογεννήματοσ ἐπίθεμα ἐναντίον Κυρίου μετά τῶν δύο ἀμνῶν. ἅγια ἔσονται τῷ Κυρίῳ, τῷ ἱερεῖ τῷ προσφέροντι αὐτὰ αὐτῷ ἔσται. καὶ καλέσετε ταύτην τὴν ἡμέραν κλητήν. ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε ἐν αὐτῇ. νόμιμον αἰώνιον εἰσ τὰσ γενεὰσ ὑμῶν ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ ὑμῶν. καὶ ὅταν θερίζητε τὸν θερισμὸν τῆσ γῆσ ὑμῶν, οὐ συντελέσετε τὸ λοιπὸν τοῦ θερισμοῦ τοῦ ἀγροῦ σου ἐν τῷ θερίζειν σε καὶ τὰ ἀποπίπτοντα τοῦ θερισμοῦ σου οὐ συλλέξεισ, τῷ πτωχῷ καὶ τῷ προσηλύτῳ ὑπολείψεισ αὐτά. ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. Καὶ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν λέγων. λάλησον τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ, λέγων. τοῦ μηνὸσ τοῦ ἑβδόμου μιᾷ τοῦ μηνὸσ ἔσται ὑμῖν ἀνάπαυσισ, μνημόσυνον σαλπίγγων, κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν. πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε, καὶ προσάξετε ὁλοκαύτωμα Κυρίῳ. Καὶ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν λέγων. καὶ τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸσ τοῦ ἑβδόμου τούτου ἡμέρα ἐξιλασμοῦ, κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, καὶ ταπεινώσετε τάσ ψυχὰσ ὑμῶν, καὶ προσάξετε ὁλοκαύτωμα τῷ Κυρίῳ. πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. ἔστι γὰρ ἡμέρα ἐξιλασμοῦ αὕτη ὑμῖν, ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν. πᾶσα ψυχή, ἥτισ μὴ ταπεινωθήσεται ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆσ. καὶ πᾶσα ψυχή, ἥτισ ποιήσει ἔργον ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆσ. πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε. νόμιμον αἰώνιον εἰσ τὰσ γενεὰσ ὑμῶν ἐν πάσαισ κατοικίαισ ὑμῶν. σάββατα σαββάτων ἔσται ὑμῖν, καὶ ταπεινώσετε τὰσ ψυχὰσ ὑμῶν. ἀπὸ ἐνάτησ τοῦ μηνόσ, ἀπὸ ἑσπέρασ ἕωσ ἑσπέρασ σαββατιεῖτε τὰ σάββατα ὑμῶν. Καὶ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν λέγων. λάλησον τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ, λέγων. τῇ πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸσ τοῦ ἑβδόμου τούτου ἑορτὴ σκηνῶν ἑπτὰ ἡμέρασ τῷ Κυρίῳ. καὶ ἡ ἡμέρα ἡ πρώτη ἡ κλητὴ ἁγία. πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε. ἑπτὰ ἡμέρασ προσάξετε ὁλοκαυτώματα τῷ Κυρίῳ, καὶ ἡ ἡμέρα ἡ ὀγδόη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα Κυρίῳ. ἐξόδιόν ἐστι, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε. Αὗται ἑορταὶ Κυρίῳ, ἃσ καλέσετε κλητὰσ ἁγίασ, ὥστε προσενέγκαι καρπώματα τῷ Κυρίῳ, ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίασ αὐτῶν καὶ σπονδὰσ αὐτῶν τὸ καθ̓ ἡμέραν εἰσ ἡμέραν. πλὴν τῶν σαββάτων Κυρίου καὶ πλὴν τῶν δομάτων ὑμῶν καὶ πλὴν πασῶν τῶν εὐχῶν ὑμῶν καὶ πλὴν τῶν ἑκουσίων ὑμῶν, ἃ ἂν δῶτε τῷ Κυρίῳ. Καὶ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸσ τοῦ ἑβδόμου τούτου, ὅταν συντελέσητε τὰ γενήματα τῆσ γῆσ, ἑορτάσετε τῷ Κυρίῳ ἑπτὰ ἡμέρασ. τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ ἀνάπαυσισ καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἀνάπαυσισ. καὶ λήψεσθε τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ καρπὸν ξύλου ὡραῖον καὶ κάλλυνθρα φοινίκων, καὶ κλάδουσ ξύλου δασεῖσ καὶ ἰτέασ καὶ ἄγνου κλάδουσ ἐκ χειμάρρου, εὐφρανθῆναι ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν ἑπτὰ ἡμέρασ τοῦ ἐνιαυτοῦ. νόμιμον αἰώνιον εἰσ τὰσ γενεὰσ ὑμῶν, ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ ἑορτάσετε αὐτήν. ἐν σκηναῖσ κατοικήσετε ἑπτὰ ἡμέρασ. πᾶσ ὁ αὐτόχθων ἐν Ἰσραὴλ κατοικήσει ἐν σκηναῖσ, ὅπωσ ἴδωσιν αἱ γενεαὶ ὑμῶν, ὅτι ἐν σκηναῖσ κατῴκισα τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραήλ, ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν με αὐτοὺσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου. ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. Καὶ ἐλάλησε Μωυσῆσ τὰσ ἑορτὰσ Κυρίου τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION