Septuagint, Liber Exodus 28:

(70인역 성경, 탈출기 28:)

ΚΑΙ σὺ προσαγάγου πρὸσ σεαυτὸν τόν τε Ἀαρὼν τὸν ἀδελφόν σου καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἱερατεύειν μοι, Ἀαρὼν καὶ Ναδὰβ καὶ Ἀβιοὺδ καὶ Ἐλεάζαρ καὶ Ἰθάμαρ υἱοὺσ Ἀαρών. καὶ ποιήσεισ στολὴν ἁγίαν Ἀαρὼν τῷ ἀδελφῷ σου εἰσ τιμὴν καὶ δόξαν. καὶ σὺ λάλησον πᾶσι τοῖσ σοφοῖσ τῇ διανοίᾳ, οὓσ ἐνέπλησαν πνεύματοσ σοφίασ καὶ αἰσθήσεωσ, καὶ ποιήσουσι τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν Ἀαρὼν εἰσ τὸ ἅγιον, ἐν ᾗ ἱερατεύσει μοι. καὶ αὗται αἱ στολαί, ἃσ ποιήσουσι. τὸ περιστήθιον καὶ τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη καὶ χιτῶνα κοσυμβωτὸν καὶ κίδαριν καὶ ζώνην. καὶ ποιήσουσι στολὰσ ἁγίασ Ἀαρὼν καὶ τοῖσ υἱοῖσ αὐτοῦ εἰσ τὸ ἱερατεύειν μοι. καὶ αὐτοὶ λήψονται τὸ χρυσίον καὶ τὸν ὑάκινθον καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον. καὶ ποιήσουσι τὴν ἐπωμίδα ἐκ βύσσου κεκλωσμένησ, ἔργον ὑφαντὸν ποικιλτοῦ. δύο ἐπωμίδεσ συνέχουσαι ἔσονται αὐτῷ ἑτέρα τὴν ἑτέραν, ἐπὶ τοῖσ δυσὶ μέρεσιν ἐξηρτημέναι. καὶ τὸ ὕφασμα τῶν ἐπωμίδων, ὅ ἐστιν ἐπ̓ αὐτῷ, κατὰ τὴν ποίησιν ἐξ αὐτοῦ ἔσται ἐκ χρυσίου καθαροῦ καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρασ καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένησ. καὶ λήψῃ τοὺσ δύο λίθουσ, λίθουσ σμαράγδου, καὶ γλύψεισ ἐν αὐτοῖσ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἓξ ὀνόματα ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα καὶ τὰ ἓξ ὀνόματα τὰ λοιπὰ ἐπὶ τὸν λίθον τὸν δεύτερον κατὰ τὰσ γενέσεισ αὐτῶν. ἔργον λιθουργικῆσ τέχνησ, γλύμμα σφραγῖδοσ, διαγλύψεισ τοὺσ δύο λίθουσ ἐπὶ τοῖσ ὀνόμασι τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. καὶ θήσεισ τοὺσ δύο λίθουσ ἐπὶ τῶν ὤμων τῆσ ἐπωμίδοσ. λίθοι μνημοσύνου εἰσὶ τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ. καὶ ἀναλήψεται Ἀαρὼν τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἔναντι Κυρίου ἐπὶ τῶν δύο ὤμων αὐτοῦ, μνημόσυνον περὶ αὐτῶν. καὶ ποιήσεισ ἀσπιδίσκασ ἐκ χρυσίου καθαροῦ. καὶ ποιήσεισ δύο κροσσωτὰ ἐκ χρυσίου καθαροῦ, καταμεμιγμένα ἐν ἄνθεσιν, ἔργον πλοκῆσ. καὶ ἐπιθήσεισ τὰ κροσσωτὰ τὰ πεπλεγμένα ἐπὶ τὰσ ἀσπιδίσκασ κατὰ τὰσ παρωμίδασ αὐτῶν ἐκ τῶν ἐμπροσθίων. καὶ ποιήσεισ λογεῖον τῶν κρίσεων, ἔργον ποικιλτοῦ. κατὰ τὸν ρυθμὸν τῆσ ἐπωμίδοσ ποιήσεισ αὐτό. ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρασ καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένησ ποιήσεισ αὐτό. τετράγωνον ἔσται, διπλοῦν, σπιθαμῆσ τὸ μῆκοσ αὐτοῦ καὶ σπιθαμῆσ τὸ εὖροσ. καὶ καθυφανεῖσ ἐν αὐτῷ ὕφασμα κατάλιθον τετράστιχον. στίχοσ λίθων ἔσται, σάρδιον, τοπάζιον καὶ σμάραγδοσ, ὁ στίχοσ ὁ εἷσ. καὶ ὁ στίχοσ ὁ δεύτεροσ, ἄνθραξ καὶ σάπφειροσ καὶ ἴασπισ. καὶ ὁ στίχοσ ὁ τρίτοσ, λιγύριον, ἀχάτησ καὶ ἀμέθυστοσ. καὶ ὁ στίχοσ ὁ τέταρτοσ, χρυσόλιθοσ καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον. περικεκαλυμμένα χρυσίῳ, συνδεδεμένα ἐν χρυσίῳ, ἔστωσαν κατὰ στίχον αὐτῶν. καὶ οἱ λίθοι ἔστωσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ δεκαδύο κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν. γλυφαὶ σφραγίδων, ἕκαστοσ κατὰ τὸ ὄνομα, ἔστωσαν εἰσ δεκαδύο φυλάσ. καὶ ποιήσεισ ἐπὶ τὸ λογεῖον κρωσσοὺσ συμπεπλεγμένουσ, ἔργον ἁλυσιδωτὸν ἐκ χρυσίου καθαροῦ. καὶ λήψεται Ἀαρὼν τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τοῦ λογείου τῆσ κρίσεωσ ἐπὶ τοῦ στήθουσ, εἰσιόντι εἰσ τὸ ἅγιον, μνημόσυνον ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. καὶ θήσεισ ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆσ κρίσεωσ τοὺσ κρωσσούσ. τὰ ἁλυσιδωτὰ ἐπ̓ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ λογείου ἐπιθήσεις καὶ τὰσ δύο ἀσπιδίσκασ ἐπιθήσεισ ἐπ̓ ἀμφοτέρουσ τοὺσ ὤμουσ τῆσ ἐπωμίδοσ κατὰ πρόσωπον. καὶ ἐπιθήσεισ ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆσ κρίσεωσ τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ στήθουσ Ἀαρών, ὅταν εἰσπορεύηται εἰσ τὸ ἅγιον ἔναντι Κυρίου. καὶ οἴσει Ἀαρὼν τὰσ κρίσεισ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τοῦ στήθουσ ἔναντι Κυρίου διαπαντόσ. καὶ ποιήσεισ ὑποδύτην ποδήρη ὅλον ὑακίνθινον. καὶ ἔσται τὸ περιστόμιον ἐξ αὐτοῦ μέσον, ὤαν ἔχον κύκλῳ τοῦ περιστομίου, ἔργον ὑφάντου, τὴν συμβολὴν συνυφασμένην ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ραγῇ. καὶ ποιήσεισ ἐπὶ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν, ὡσεὶ ἐξανθούσησ ρόασ ροί̈σκουσ ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρασ καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένησ ἐπί τοῦ λώματοσ τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ. τὸ αὐτὸ εἶδοσ ροί̈σκουσ χρυσοῦσ καὶ κώδωνασ ἀναμέσον τούτων περικύκλῳ. παρὰ ροί̈σκον χρυσοῦν κώδωνα καὶ ἄνθινον ἐπὶ τοῦ λώματοσ τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ. καὶ ἔσται Ἀαρὼν ἐν τῷ λειτουργεῖν ἀκουστὴ ἡ φωνὴ αὐτοῦ, εἰσιόντι εἰσ τὸ ἅγιον ἔναντι Κυρίου καὶ ἐξιόντι, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ. καὶ ποιήσεισ πέταλον χρυσοῦν καθαρὸν καὶ ἐκτυπώσεισ ἐν αὐτῷ ἐκτύπωμα σφραγῖδοσ Ἁγίασμα Κυρίου. καὶ ἐπιθήσεισ αὐτὸ ἐπὶ ὑακίνθου κεκλωσμένησ, καὶ ἔσται ἐπί τῆσ μίτρασ. κατά πρόσωποντῆσ μίτρασ ἔσται. καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ μετώπου Ἀαρών, καὶ ἐξαρεῖ Ἀαρὼν τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἁγίων, ὅσα ἂν ἁγιάσωσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, παντὸσ δόματοσ τῶν ἁγίων αὐτῶν. καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ μετώπου Ἀαρὼν διαπαντόσ, δεκτὸναὐτοῖσ ἔναντι Κυρίου. καὶ οἱ κοσυμβωτοὶ τῶν χιτώνων ἐκ βύσσου. καὶ ποιήσεισ κίδαριν βυσσίνην καὶ ζώνην ποιήσεισ, ἔργον ποικιλτοῦ. καὶ τοῖσ υἱοῖσ Ἀαρὼν ποιήσεισ χιτῶνασ καὶ ζώνασ καὶ κιδάρεισ ποιήσεισ αὐτοῖσ εἰσ τιμὴν καὶ δόξαν. καὶ ἐνδύσεισ αὐτὰ Ἀαρὼν τὸν ἀδελφόν σου, καὶ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ μετ̓ αὐτοῦ. καὶ χρίσεισ αὐτοὺσ καὶ ἐμπλήσεισ αὐτῶν τὰσ χεῖρασ καὶ ἁγιάσεισ αὐτούσ, ἵνα ἱερατεύωσί μοι. καὶ ποιήσεισ αὐτοῖσ περισκελῆ λινᾶ καλύψαι ἀσχημοσύνην χρωτὸσ αὐτῶν. ἀπὸ ὀσφύοσ ἕωσ μηρῶν ἔσται. καὶ ἕξει Ἀαρὼν αὐτὰ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ, ὡσ ἂν εἰσπορεύωνται εἰσ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἢ ὅταν προσπορεύωνται λειτουργεῖν πρὸσ τὸ θυσιαστήριον τοῦ ἁγίου, καὶ οὐκ ἐπάξονται πρόσ ἑαυτοὺσ ἁμαρτίαν, ἵνα μὴ ἀποθάνωσι. νόμιμον αἰώνιον αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ̓ αὐτόν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION