Septuagint, Liber Exodus 25:

(70인역 성경, 탈출기 25:)

ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν λέγων. εἰπὸν τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραήλ, καὶ λάβετε ἀπαρχὰσ παρὰ πάντων, οἷσ ἂν δόξῃ τῇ καρδίᾳ, καὶ λήψεσθε τὰσ ἀπαρχάσ μου. καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπαρχή, ἣν λήψεσθε παῤ αὐτῶν. χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ χαλκὸν καὶ ὑάκινθον καὶ πορφύραν καὶ κόκκινον διπλοῦν καὶ βύσσον κεκλωσμένην καὶ τρίχασ αἰγείας καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ ξύλα ἄσηπτα καὶ λίθουσ σαρδίου καὶ λίθουσ εἰσ τὴν γλυφὴν εἰσ τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη. καὶ ποιήσεισ μοι ἁγίασμα, καὶ ὀφθήσομαι ἐν ὑμῖν. καὶ ποιήσεισ μοι κατὰ πάντα ὅσα σοι δεικνύω ἐν τῷ ὄρει, τὸ παράδειγμα τῆσ σκηνῆσ καὶ τὸ παράδειγμα πάντων τῶν σκευῶν αὐτῆσ. οὕτω ποιήσεισ. Καὶ ποιήσεισ κιβωτὸν μαρτυρίου ἐκ ξύλων ἀσήπτων, δύο πήχεων καὶ ἡμίσουσ τὸ μῆκοσ καὶ πήχεωσ καὶ ἡμίσουσ τὸ πλάτοσ καὶ πήχεωσ καὶ ἡμίσουσ τὸ ὕψοσ. καὶ καταχρυσώσεισ αὐτὴν χρυσίῳ καθαρῷ, ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν χρυσώσεισ αὐτήν. καὶ ποιήσεισ αὐτῇ κυμάτια χρυσᾶ στρεπτὰ κύκλῳ. καὶ ἐλάσεισ αὐτῇ τέσσαρασ δακτυλίουσ χρυσοῦσ καὶ ἐπιθήσεισ ἐπὶ τὰ τέσσαρα κλίτη, δύο δακτυλίουσ ἐπὶ τὸ κλίτοσ τὸ ἓν καὶ δύο δακτυλίουσ ἐπὶ τὸ κλίτοσ τὸ δεύτερον. ποιήσεισ δὲ ἀναφορεῖσ ξύλα ἄσηπτα καὶ καταχρυσώσεισ αὐτὰ χρυσίῳ. καὶ εἰσάξεισ τοὺσ ἀναφορεῖσ εἰσ τοὺσ δακτυλίουσ τοὺσ ἐν τοῖσ κλίτεσι τῆσ κιβωτοῦ αἴρειν τὴν κιβωτὸν ἐν αὐτοῖσ. ἐν τοῖσ δακτυλίοισ τῆσ κιβωτοῦ ἔσονται οἱ ἀναφορεῖσ ἀκίνητοι. καὶ ἐμβαλεῖσ εἰσ τὴν κιβωτὸν τὰ μαρτύρια, ἃ ἂν δῷ σοι. καὶ ποιήσεισ ἱλαστήριον ἐπίθεμα χρυσίου καθαροῦ, δύο πήχεων καὶ ἡμίσουσ τὸ μῆκοσ καί πήχεωσ καὶ ἡμίσουσ τὸ πλάτοσ. καὶ ποιήσεισ δύο Χερουβὶμ χρυσοτορευτὰ καὶ ἐπιθήσεισ αὐτὰ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ ἱλαστηρίου. ποιηθήσονται Χεροὺβ εἷσ ἐκ τοῦ κλίτουσ τούτου καὶ Χεροὺβ εἷσ ἐκ τοῦ κλίτουσ τοῦ δευτέρου τοῦ ἱλαστηρίου. καὶ ποιήσεισ τοὺσ δύο Χερουβὶμ ἐπὶ τὰ δύο κλίτη. ἔσονται οἱ Χερουβὶμ ἐκτείνοντεσ τὰσ πτέρυγασ ἐπάνωθεν, συσκιάζοντεσ ἐν ταῖσ πτέρυξιν αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰσ ἄλληλα. εἰσ τὸ ἱλαστήριον ἔσονται τὰ πρόσωπα τῶν Χερουβίμ. καὶ ἐπιθήσεισ τὸ ἱλαστήριον ἐπὶ τὴν κιβωτὸν ἄνωθεν. καὶ εἰσ τὴν κιβωτὸν ἐμβαλεῖσ τὰ μαρτύρια, ἃ ἂν δῷ σοι. καὶ γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν καὶ λαλήσω σοι ἄνωθεν τοῦ ἱλαστηρίου ἀνὰ μέσον τῶν δύο Χερουβὶμ τῶν ὄντων ἐπὶ τῆσ κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου καὶ κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαί σοι πρὸσ τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραήλ. Καὶ ποιήσεισ τράπεζαν χρυσῆν χρυσίου καθαροῦ, δύο πήχεων τὸ μῆκοσ καὶ πήχεωσ τὸ εὖροσ καὶ πήχεωσ καὶ ἡμίσουσ τὸ ὕψοσ. καὶ ποιήσεισ αὐτῇ στρεπτὰ κυμάτια χρυσᾶ κύκλῳ. καὶ ποιήσεισ αὐτῇ στεφάνην παλαιστοῦ κύκλῳ. καὶ ποιήσεισ στρεπτὸν κυμάτιον τῇ στεφάνῃ κύκλῳ. καὶ ποιήσεισ τέσσαρασ δακτυλίουσ χρυσοῦσ καὶ ἐπιθήσεισ τοὺσ τέσσαρασ δακτυλίουσ ἐπὶ τὰ τέσσερα μέρη τῶν ποδῶν αὐτῆσ ὑπὸ τὴν στεφάνην, καὶ ἔσονται οἱ δακτύλιοι εἰσ θήκασ τοῖσ ἀναφορεῦσιν, ὥστε αἴρειν ἐν αὐτοῖσ τὴν τράπεζαν. καὶ ποιήσεισ τοὺσ ἀναφορεῖσ ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ καταχρυσώσεισ αὐτούσ χρυσίῳ καθαρῷ, καὶ ἀρθήσεται ἐν αὐτοῖσ ἡ τράπεζα. καὶ ποιήσεισ τὰ τρυβλία αὐτῆσ καὶ τὰσ θυί̈σκασ καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ τοὺσ κιάθουσ, ἐν οἷσ σπείσεισ ἐν αὐτοῖσ. ἐκ χρυσίου καθαροῦ ποιήσεισ αὐτά. καὶ ἐπιθήσεισ ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἄρτουσ ἐνωπίουσ ἐναντίον μου διαπαντόσ. Καὶ ποιήσεισ λυχνίαν ἐκ χρυσίου καθαροῦ, τορευτὴν ποιήσεισ τὴν λυχνίαν. ὁ καυλὸσ αὐτῆσ καὶ οἱ καλαμίσκοι καὶ οἱ κρατῆρεσ καὶ οἱ σφαιρωτῆρεσ καὶ τὰ κρίνα ἐξ αὐτῆσ ἔσται. ἓξ δὲ καλαμίσκοι ἐκπορευόμενοι ἐκ πλαγίων, τρεῖσ καλαμίσκοι τῆσ λυχνίασ ἐκ τοῦ κλίτουσ τοῦ ἑνὸσ αὐτῆσ καὶ τρεῖσ καλαμίσκοι τῆσ λυχνίασ ἐκ τοῦ κλίτουσ τοῦ δευτέρου. καὶ τρεῖσ κρατῆρεσ ἐκτετυπωμένοι καρυί̈σκουσ ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ, σφαιρωτὴρ καὶ κρίνον. οὕτω τοῖσ ἓξ καλαμίσκοισ τοῖσ ἐκπορευομένοισ ἐκ τῆσ λυχνίασ. καὶ ἐν τῇ λυχνίᾳ τέσσαρεσ κρατῆρεσ ἐκτετυπωμένοι καρυί̈σκουσ. ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ σφαιρωτῆρεσ καὶ τὰ κρίνα αὐτῆσ. ὁ σφαιρωτὴρ ὑπὸ τοὺσ δύο καλαμίσκουσ ἐξ αὐτῆσ, καὶ σφαιρωτὴρ ὑπὸ τούσ τέσσαρασ καλαμίσκουσ ἐξ αὐτῆσ. οὕτω τοῖσ ἓξ καλαμίσκοισ τοῖσ ἐκπορευομένοισ ἐκ τῆσ λυχνίασ. καὶ ἐν τῇ λυχνίᾳ τέσσαρεσ κρατῆρεσ ἐκτετυπωμένοι καρυί̈σκουσ. οἱ σφαιρωτῆρεσ καὶ οἱ καλαμίσκοι ἐξ αὐτῆσ ἔστωσαν. ὅλη τορευτὴ ἐξ ἑνὸσ χρυσίου καθαροῦ. καὶ ποιήσεισ τοὺσ λύχνουσ αὐτῆσ ἑπτά. καὶ ἐπιθήσεισ τοὺσ λύχνουσ, καὶ φανοῦσιν ἐκ τοῦ ἑνὸσ προσώπου. καὶ τὸν ἐπαρυστῆρα αὐτῆσ καὶ τὰ ὑποθέματα αὐτῆσ ἐκ χρυσίου καθαροῦ ποιήσεισ. πάντα τὰ σκεύη ταῦτα τάλαντον χρυσίου καθαροῦ. ὅρα, ποιήσεισ κατὰ τὸν τύπον τὸν δεδειγμένον σοι ἐν τῷ ὄρει.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION