Plutarch, Numa, chapter 18

(플루타르코스, Numa, chapter 18)

ἥψατο δὲ καὶ τῆσ περὶ τὸν οὐρανὸν πραγματείασ οὔτε ἀκριβῶσ οὔτε παντάπασιν ἀθεωρήτωσ. Ῥωμύλου γὰρ βασιλεύοντοσ ἀλόγωσ ἐχρῶντο τοῖσ μησὶ καὶ ἀτάκτωσ, τοὺσ μὲν οὐδὲ εἴκοσιν ἡμερῶν, τοὺσ δὲ πέντε καὶ τριάκοντα, τοὺσ δὲ πλειόνων λογιζόμενοι, τῆσ δὲ γινομένησ ἀνωμαλίασ περὶ τὴν σελήνην καὶ τὸν ἥλιον ἔννοιαν οὐκ ἔχοντεσ, ἀλλ’ ἓν φυλάττοντεσ μόνον, ὅπωσ ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων ἡμερῶν ὁ ἐνιαυτὸσ ἔσται. Νομᾶσ δὲ τὸ παράλλαγμα τῆσ ἀνωμαλίασ ἡμερῶν ἕνδεκα γίνεσθαι λογιζόμενοσ, ὡσ τοῦ μὲν σεληνιακοῦ τριακοσίασ πεντήκοντα τέσσαρασ ἔχοντοσ ἡμέρασ, τοῦ δὲ ἡλιακοῦ τριακοσίασ ἑξήκοντα πέντε, τὰσ ἕνδεκα ταύτασ ἡμέρασ διπλασιάζων ἐπήγαγε παρ’ ἐνιαυτὸν ἐπὶ τῷ Φεβρουαρίῳ μηνὶ τὸν ἐμβόλιμον, ὑπὸ Ῥωμαίων Μερκηδῖνον καλούμενον, εἴκοσι καὶ δυοῖν ἡμερῶν ὄντα.

καὶ τοῦτο μὲν αὐτῷ τὸ ἰάμα τῆσ ἀνωμαλίασ μειζόνων ἔμελλεν ἰαμάτων δεήσεσθαι.

μετεκίνησε δὲ καὶ τὴν τάξιν τῶν μηνῶν τὸν γάρ Μάρτιον πρῶτον ὄντα τρίτον ἔταξε, πρῶτον δὲ τὸν Ιἀνουάριον, ὃσ ἦν ἑνδέκατοσ ἐπὶ Ῥωμύλου, δωδέκατοσ δὲ καὶ τελευταῖοσ ὁ Φεβρουάριοσ, ᾧ νῦν δευτέρῳ χρῶνται. πολλοὶ δέ εἰσιν οἳ καὶ προστεθῆναι τούτουσ ὑπὸ Νομᾶ τοὺσ μῆνασ λέγουσι, τόν τε Ιἀνουάριον καὶ τὸν Φεβρουάριον, ἐξ ἀρχῆσ δὲ χρῆσθαι δέκα μόνον εἰσ τὸν ἐνιαυτόν, ὡσ ἔνιοι τῶν βαρβάρων τρισί, καὶ τῶν Ἑλλήνων Ἀρκάδεσ μὲν τέσσαρσιν, ἓξ δὲ Ἀκαρνᾶνεσ, Αἰγυπτίοισ δὲ μηνιαῖοσ ἦν ὁ ἐνιαυτόσ, εἶτα τετράμηνοσ, ὥσ φασι. διὸ καὶ νεωτάτην χώραν οἰκοῦντεσ ἀρχαιότατοι δοκοῦσιν εἶναι καὶ πλῆθοσ ἀμήχανον ἐτῶν ἐπὶ ταῖσ γενεαλογίαισ καταφέρουσιν, ἅτε δὴ τοὺσ μῆνασ εἰσ ἐτῶν ἀριθμὸν τιθέμενοι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION