Plutarch, Numa, chapter 17

(플루타르코스, Numa, chapter 17)

τῶν δὲ ἄλλων αὐτοῦ πολιτευμάτων ἡ κατὰ τέχνασ διανομὴ τοῦ πλήθουσ μάλιστα θαυμάζεται, τῆσ γάρ πόλεωσ ἐκ δυεῖν γενῶν, ὥσπερ εἴρηται, συνεστάναι δοκούσησ, διεστώσησ δὲ μᾶλλον καὶ μηδενὶ τρόπῳ μιᾶσ γενέσθαι βουλομένησ μηδὲ οἱο͂ν ἐξαλεῖψαι τὴν ἑτερότητα καὶ διαφοράν, ἀλλὰ συγκρούσεισ ἀπαύστουσ καὶ φιλονεικίασ τῶν μερῶν ἐχούσησ, διανοηθεὶσ ὅτι καὶ τῶν σωμάτων τὰ φύσει δύσμικτα καὶ σκληρὰ καταθραύοντεσ καὶ διαιροῦντεσ ἀναμιγνύουσιν, ὑπὸ μικρότητοσ ἀλλήλοισ συμβαίνοντα μᾶλλον, ἔγνω κατατεμεῖν τομὰσ πλείονασ τὸ σύμπαν πλῆθοσ ἐκ δὲ τούτων εἰσ ἑτέρασ ἐμβαλὼν διαφορὰσ τὴν πρώτην ἐκείνην καὶ μεγάλην ἀφανίσαι ταῖσ ἐλάττοσιν ἐνδιασπαρεῖσαν. ἦν δὲ ἡ διανομὴ κατὰ τὰσ τέχνασ, αὐλητῶν, χρυσοχόων, τεκτόνων, βαφέων, σκυτοτόμων, σκυτοδεψῶν, χαλκέων, κεραμέων, τὰσ δὲ λοιπὰσ τέχνασ εἰσ ταὐτὸ συναγαγὼν ἓν αὐτῶν ἐκ πασῶν ἀπέδειξε σύστημα.

κοινωνίασ δὲ καὶ συνόδουσ καὶ θεῶν τιμὰσ ἀποδοὺσ ἑκάστῳ γένει πρεπούσασ, τότε πρῶτον ἐκ τῆσ πόλεωσ ἀνεῖλε τὸ λέγεσθαι καὶ νομίζεσθαι τοὺσ μὲν Σαβίνουσ, τοὺσ δὲ Ῥωμαίουσ, καὶ τοὺσ μὲν Τατίου, τοὺσ δὲ Ῥωμύλου πολίτασ, ὥστε τὴν διαίρεσιν εὐαρμοστίαν καὶ ἀνάμιξιν πάντων γενέσθαι πρὸσ πάντασ.

ἐπαινεῖται δὲ τῶν πολιτικῶν αὐτοῦ καὶ τὸ περὶ τὸν νόμον διόρθωμα τὸν διδόντα τοῖσ πατράσι τοὺσ παῖδασ πιπράσκειν, ὑπεξελομένου τοὺσ γεγαμηκότασ, εἰ τοῦ πατρὸσ ἐπαινοῦντοσ καὶ κελεύοντοσ ὁ γάμοσ γένοιτο, δεινὸν γὰρ ἡγεῖτο τὴν ὡσ ἐλευθέρῳ γεγαμημένην γυναῖκα δούλῳ συνοικεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION