Plutarch, Numa, chapter 11

(플루타르코스, Numa, chapter 11)

Νομᾶσ δὲ λέγεται καὶ τὸ τῆσ Ἑστίασ ἱερὸν ἐγκύκλιον περιβαλέσθαι τῷ ἀσβέστῳ πυρὶ φρουράν, ἀπομιμούμενοσ οὐ τὸ σχῆμα τῆσ γῆσ ὡσ Ἑστίασ οὔσησ, ἀλλὰ τοῦ σύμπαντοσ κόσμου, οὗ μέσον οἱ Πυθαγορικοὶ τὸ πῦρ ἱδρῦσθαι νομίζουσι, καὶ τοῦτο Ἑστίαν καλοῦσι καὶ μονάδα· τὴν δὲ γῆν οὔτε ἀκίνητον οὔτε ἐν μέσῳ τῆσ περιφορᾶσ οὖσαν, ἀλλὰ κύκλῳ περὶ τὸ πῦρ αἰωρουμένην οὐ τῶν τιμιωτάτων οὐδὲ τῶν πρώτων τοῦ κόσμου μορίων ὑπάρχειν.

ταῦτα δὲ καὶ Πλάτωνά φασι πρεσβύτην γενόμενον διανενοῆσθαι περὶ τῆσ γῆσ ὡσ ἐν ἑτέρᾳ χώρᾳ καθεστώσησ, τὴν δὲ μέσην καὶ κυριωτάτην ἑτέρῳ τινὶ κρείττονι προσήκουσαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION