Plutarch, Numa, chapter 6

(플루타르코스, Numa, chapter 6)

τοιούτοισ λόγοισ ἀφοσιουμένου τὴν βασιλείαν τοῦ ἀνδρόσ, οἵ τε Ῥωμαῖοι πᾶσαν ἐποιοῦντο σπουδὴν ἀντιβολοῦντεσ καὶ δεόμενοι μὴ σφᾶσ αὖθισ εἰσ στάσιν ἐμβαλεῖν καὶ πόλεμον ἐμφύλιον, οὐκ ὄντοσ ἑτέρου πρὸσ ὃν ἀμφότεραι συννεύσουσιν αἱ στάσεισ, ὅ τε πατήρ καὶ ὁ Μάρκιοσ ἐκείνων μεταστάντων ἰδίᾳ προσκείμενοι τὸν Νομᾶν ἔπειθον δέχεσθαι μέγα καὶ θεῖον δῶρον. "εἰ δὲ αὐτὸσ οὔτε πλούτου δέῃ δι’ αὐτάρκειαν οὔτε δόξαν ἀρχῆσ καὶ δυναστείασ ἐζήλωκασ κρείσσονα τὴν ἀπ’ ἀρετῆσ ἔχων, ἀλλ’ ὑπηρεσίαν γε θεοῦ τὸ βασιλεύειν ἡγούμενοσ, ὅσ γε ἀνίστησι καὶ οὐκ ἐᾷ κεῖσθαι καὶ ἀργεῖν τὴν ἐν σοὶ τοσαύτην δικαιοσύνην, μὴ φεῦγε μηδὲ ἀποδίδρασκε τὴν ἀρχήν, ἀνδρὶ φρονίμῳ πράξεων καλῶν καὶ μεγάλων οὖσαν χώραν, ἐν ᾗ καὶ θεραπεῖαι θεῶν μεγαλοπρεπεῖσ εἰσι καὶ πρὸσ εὐσέβειαν ἀνθρώπων ἡμερώσεισ ῥᾷστα καὶ τάχιστα μετακοσμουμένων ὑπὸ τὸν κρατοῦντοσ, οὗτοι καὶ Τάτιον ἔστερξαν ἔπηλυν ἡγεμόνα, καὶ τὴν Ῥωμύλου μνήμην ἀποθεοῦσι ταῖσ τιμαῖσ.

τίσ δὲ οἶδεν εἰ καὶ νικῶντι δήμῳ πολέμου κόροσ ἐστί, καὶ μεστοὶ θριάμβων καὶ λαφύρων γεγονότεσ ἡγεμόνα πρᾷον καὶ δίκησ ἑταῖρον ἐπ’ εὐνομίᾳ καὶ εἰρήνῃ ποθοῦσιν; "εἰ δὲ δὴ καὶ παντάπασιν ἀκρατῶσ ἔχουσι καὶ μανικῶσ πρὸσ πόλεμον, ἆρ’ οὐχὶ βέλτιον ἀλλαχόσε τὴν ὁρμὴν αὐτῶν τρέπειν, διὰ χειρὸσ ἔχοντα τὰσ ἡ νίασ, τῇ δὲ πατρίδι καὶ παντὶ τῷ Σαβίνων ἔθνει σύνδεσμον εὐνοίασ καὶ φιλίασ πρὸσ πόλιν ἀκμάζουσαν καὶ δυνατὴν γενέσθαι; ὡσ λέγεται, σημεῖά τε χρηστὰ καὶ σπουδὴ τῶν πολιτῶν καὶ ζῆλοσ, ὡσ ἐπύθοντο τὴν πρεσβείαν, δεομένων βαδίζειν καὶ παραλαμβάνειν τὴν βασιλείαν ἐπὶ κοινωνίᾳ καὶ συγκράσει τῶν πολιτῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION