Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 41

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 41)

καὶ ἀδιαλείπτουσ πολέμουσ ὑπὲρ ἀρχῆσ καὶ δυναστείασ, πρὸσ δὲ τοὺσ παρὰ νόμον ἄρχοντασ ὑμῶν μὴ θέλειν ἄρασθαι τὰ ὅπλα ὑπὲρ ἀσφαλείασ τε καὶ ἐλευθερίασ. οὐκ ἀναλήψεσθε τὸ φρόνημα τῆσ πατρίδοσ;

οὐ παραστήσεται λογισμὸσ ὑμῖν τῆσ ἀρετῆσ τῶν γονέων ἄξιοσ, οἳ διὰ μιᾶσ γυναικὸσ ὕβριν ὑφ’ ἑνὸσ τῶν Ταρκυνίου παίδων ὑβρισθείσησ καὶ διὰ τὴν συμφορὰν ταύτην ἑαυτὴν διαχρησαμένησ, οὕτωσ ἠγανάκτησαν ἐπὶ τῷ πάθει καὶ παρωξύνθησαν καὶ κοινὴν ἀπάντων ἡγήσαντο τὴν ὕβριν, ὥστ’ οὐ μόνον Ταρκύνιον ἐξέβαλον ἐκ τῆσ πόλεωσ, ἀλλὰ καὶ τὸ βασιλικὸν πολίτευμα κατέλυσαν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀπεῖπον μηδένα Ῥωμαίων ἄρχειν διὰ βίου τὴν ἀνυπεύθυνον ἀρχήν, αὐτοί τε τοὺσ μεγίστουσ ὀμόσαντεσ ὁρ́κουσ, καὶ κατὰ τῶν ἐγγόνων ἀράσ, ἐάν τι παρὰ ταῦτα ποιῶσι, καταρασάμενοι; καὶ ἀσελγείᾳ χρωμένην καὶ ἔτι μᾶλλον χρησομένην, ἐὰν νῦν ἀνάσχησθε, ὑπομενεῖτε;

οὐκ ἐμοὶ μόνῳ θυγάτηρ ἐγένετο διαφέρουσα τὴν ὄψιν ἑτέρων, ἣν ἀπὸ τοῦ φανεροῦ βιάζεσθαι καὶ προπηλακίζειν Ἄππιοσ ἐπεβάλετο, ἀλλὰ καὶ ὑμῶν εἰσι πολλαὶ τοῖσ μὲν θυγατέρεσ, τοῖσ δὲ γαμεταί, τοῖσ δὲ νεανίαι παῖδεσ εὐπρεπεῖσ, οὓσ τί κωλύσει πρὸσ ἄλλου τινὸσ τῶν δέκα τυράννων ἢ πρὸσ αὐτοῦ τοῦ Ἀππίου ταὐτὰ παθεῖν;

εἰ μή τισ ἄρα θεῶν ἐστιν ἐγγυητήσ, ὡσ, ἐὰν τὰσ ἐμὰσ ταύτασ συμφορὰσ ἀτιμωρήτουσ ἐάσητε, οὐκ ἐφ’ ὑμῶν πολλοὺσ τὰ ὅμοια δεινὰ ἥξει, ἀλλὰ μέχρι τῆσ ἐμῆσ θυγατρὸσ ὁ τυραννικὸσ ἔρωσ προελθὼν στήσεται, καὶ περὶ τὰ λοιπὰ σώματα παίδων τε καὶ παρθένων σωφρονήσει. πολλῆσ μέντοι μωρίασ καὶ σκαιότητοσ, σαφῶσ ἴστε, τὰ νοούμενα ταῦθ’ ὡσ οὐκ ἔσται λέγειν. ἀόριστοι γὰρ αἱ τῶν τυράννων ἐπιθυμίαι κατὰ τὸ εἰκόσ, οἱᾶ δὴ μήτε νόμον ἔχουσαι κωλυτὴν μήτε φόβον.

ἐμοί τε δὴ πράττοντεσ τιμωρίαν δικαίαν καὶ ὑμῖν αὐτοῖσ ἀσφάλειαν, ἵνα μὴ ταὐτὰ πάθητε, παρασκευαζόμενοι διαρρήξατε ἤδη ποτὲ τοὺσ χαλινούσ, ὦ σχέτλιοι· ἀναβλέψατε ὀρθοῖσ ὄμμασι πρὸσ τὴν ἐλευθερίαν.

ἐπὶ τίνι γὰρ ἑτέρᾳ προφάσει μᾶλλον ἀγανακτήσετε ἢ ταύτῃ, ὅτε τὰσ τῶν πολιτῶν θυγατέρασ ὡσ δούλασ ἀπάγουσιν οἱ τύραννοι καὶ μετὰ μαστίγων νυμφαγωγοῦσιν; ἐν ποίῳ δὲ τὸ ἐλεύθερον φρόνημα ἀναλήψεσθε καιρῷ τὸν νῦν παρέντεσ, ἐν ᾧ τὰ ὅπλα περὶ τοῖσ σώμασιν ἔχετε;

SEARCH

MENU NAVIGATION