Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 21

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 21)

λειπόμενον ‐ ταῦτα ἡγουμένων κράτιστα εἶναι πλὴν ὀλίγων, ἐπειδὴ πάντεσ ἀπεδείξαντο τὰσ ἑαυτῶν γνώμασ, καὶ τέλοσ ἔδει τὰ βουλεύματα λαβεῖν, Οὐαλέριοσ μὲν ἠξίου διαδικασίαν τοὺσ δέκα προθεῖναι ταῖσ γνώμαισ, αὖθισ ἐξ ἀρχῆσ πάντασ τοὺσ βουλευτὰσ καλοῦντασ, καὶ πολλοῖσ τῶν συνέδρων ἀναθέσθαι βουλομένοισ τὰσ προτέρασ ἀποφάσεισ ταῦτα λέγων πιθανὸσ ἦν· Κορνήλιοσ δ’ ὁ συμβουλεύων τοῖσ δέκα τὴν ἡγεμονίαν ἐπιτρέψαι τοῦ πολέμου κατὰ τὸ καρτερὸν ἀπεμάχετο κεκρίσθαι τὸ πρᾶγμα ἤδη λέγων καὶ τέλοσ ἔχειν νόμιμον ἁπάντων ἐψηφικότων, ἠξίου τε διαριθμεῖν τὰσ γνώμασ καὶ μηδὲν ἔτι καινουργεῖν.

τούτων δὲ λεγομένων ὑφ’ ἑκατέρου μετὰ πολλῆσ φιλοτιμίασ τε καὶ κραυγῆσ, καὶ τοῦ συνεδρίου διαστάντοσ πρὸσ ἑκάτερον, τῶν μὲν ἐπανορθώσασθαι τὴν ἀκοσμίαν τοῦ πολιτεύματοσ βουλομένων τῷ Οὐαλερίῳ συλλαμβανόντων, τῶν δὲ τὰ χείρω προαιρουμένων καὶ ὅσοισ κίνδυνόσ τισ ὑπωπτεύετο ἐκ τῆσ μεταβολῆσ ἔσεσθαι τῷ Κορνηλίῳ συναγορευόντων·

λαβόντεσ ἀφορμὴν οἱ δέκα τοῦ πράττειν ὅ τι δόξειεν αὐτοῖσ τὴν τοῦ συνεδρίου ταραχήν, τῇ Κορνηλίου προστίθενται γνώμῃ.

καὶ παρελθὼν εἷσ ἐξ αὐτῶν, Ἄππιοσ, ἔφη· περὶ τοῦ πρὸσ Αἰκανοὺσ καὶ Σαβίνουσ πολέμου συνεκαλέσαμεν ὑμᾶσ, ὦ βουλή, διαγνωσομένουσ, καὶ λόγον ἀπεδώκαμεν ἅπασι τοῖσ βουλομένοισ ἀπὸ τῶν πρώτων ἄχρι τῶν νεωτάτων ἐν τῷ προσήκοντι καλοῦντεσ ἕκαστον τόπῳ.

τριῶν δ’ ἀποδειξαμένων γνώμασ διαφόρουσ, Κλαυδίου τε καὶ Κορνηλίου καὶ Οὐαλερίου τελευταίου, διέγνωτε περὶ αὐτῶν ὑμεῖσ οἱ λοιποί, καὶ παριὼν ἕκαστοσ ἀπεφήνατο πάντων ἀκουόντων, ᾗ προσετίθετο γνώμῃ. ἁπάντων δὴ γεγονότων κατὰ νόμον, ἐπειδὴ τοῖσ πλείοσιν ὑμῶν Κορνήλιοσ ἐδόκει τὰ κράτιστα ὑποθέσθαι, τοῦτον ἀπεφηνάμεθα νικᾶν καὶ τὴν ἀποδειχθεῖσαν ὑπὸ τούτου γνώμην γράψαντεσ ἐκφέρομεν.

Οὐαλέριοσ δὲ καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ἑστῶτεσ ὅταν αὐτοὶ τύχωσιν ἐξουσίασ ὑπατικῆσ, δίκασ τ’ ἤδη τέλοσ ἐχούσασ ἀναδίκουσ ποιείτωσαν, ἐὰν αὐτοῖσ φίλον ᾖ, καὶ βουλεύματα διεγνωσμένα ὑπὸ πάντων ὑμῶν ἄκυρα καθιστάτωσαν.

ταῦτ’ εἰπὼν καὶ τὸν γραμματέα κελεύσασ ἀναγνῶναι τὸ προβούλευμα, ἐν ᾧ τὴν καταγραφὴν τοῦ στρατοῦ καὶ τὴν ἡγεμονίαν τοῦ πολέμου τοὺσ δέκα παραλαβεῖν ἐτέτακτο, διέλυσε τὸν σύλλογον.

SEARCH

MENU NAVIGATION