Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 6

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 11, chapter 6)

ἔτι δ’ αὐτοῦ λέγοντοσ οἱ δέκα περιίστανται κεκραγότεσ καὶ τὴν δημαρχικὴν ἐπανασείοντεσ ἐξουσίαν καὶ ῥίψειν αὐτὸν ἀπειλοῦντεσ κατὰ τῆσ πέτρασ, εἰ μὴ σιωπήσει. ἐφ’ ᾧ πάντεσ ἀνέκραγον ὡσ καταλυομένησ σφῶν τῆσ ἐλευθερίασ, καὶ μεστὸν ἦν ἀγανακτήσεώσ τε καὶ θορύβου τὸ συνέδριον. τοῖσ μέντοι δέκα μετέμελεν εὐθέωσ τῆσ τε κωλύσεωσ τοῦ λέγειν καὶ τῆσ ἀπειλῆσ, ὡσ ἠρεθισμένην εἶδον ἐπὶ τῷ πράγματι τὴν βουλήν·

ἔπειτα προσελθὼν ἐξ αὐτῶν Ἄππιοσ καὶ δεηθεὶσ τῶν θορυβούντων βραχὺν ἐπισχεῖν χρόνον, ἐπειδὴ κατέστειλε τὸ ταραττόμενον αὐτῶν·

οὐδένα ὑμῶν, εἶπεν, ἀποστεροῦμεν, ὦ ἄνδρεσ βουλευταί, λόγου, ὃσ ἂν ἐν τῷ προσήκοντι καιρῷ λέγῃ, τοὺσ δ’ ἐπιπολάζοντασ καὶ πρὶν ἢ κληθῆναι προεξανισταμένουσ εἴργομεν.

μηδὲν οὖν ἀγανακτεῖτε, καὶ γὰρ Ὁρατίῳ καὶ Οὐαλερίῳ καὶ παντὶ ἄλλῳ γνώμην ἀγορεύειν ἐν τῷ ἑαυτοῦ τόπῳ κατὰ τὸν ἀρχαῖον ἐθισμὸν καὶ κόσμον ἀποδώσομεν, ἐάν γε περὶ ὧν βουλευσόμενοι συνεληλύθατε, περὶ τούτων λέγωσι καὶ μηδὲν ἔξω· ἐὰν δὲ δημαγωγῶσιν ὑμᾶσ καὶ διαστασιάζωσι τὴν πόλιν τὰ μὴ πρὸσ τὸ πρᾶγμα δημηγοροῦντεσ, οὐδὲν τότε·

καὶ ὁ χρόνοσ αὐτῆσ οὔπω παρελήλυθεν, ὥσπερ σοι δοκεῖ.

οὐ γὰρ εἰσ ἐνιαυτὸν ἀπεδείχθημεν, οὐδ’ εἰσ ἄλλον τινὰ χρόνον ὡρισμένον, ἀλλ’ ἑώσ ἂν καταστησώμεθα πᾶσαν τὴν νομοθεσίαν.

συντελέσαντεσ οὖν, ὅσα κατὰ νοῦν ἔχομεν, καὶ κυρώσαντεσ τοὺσ λοιποὺσ νόμουσ, τότ’ ἀποθησόμεθα τὴν ἀρχὴν καὶ λόγον τῶν πεπραγμένων τοῖσ βουλομένοισ ὑμῶν ὑφέξομεν. τῆσ δημαρχικῆσ.

περὶ δὲ τοῦ πολέμου, τίνα χρὴ τρόπον ὡσ τάχιστα καὶ κάλλιστα τοὺσ ἐχθροὺσ ἀμύνασθαι, γνώμασ ἀξιῶ παριόντασ ὑμᾶσ λέγειν, πρώτουσ μέν, ὥσπερ ἐστὶ σύνηθεσ καὶ πρέπον ὑμῖν, τοὺσ πρεσβυτέρουσ, ἔπειτα τοὺσ μέσουσ, τελευταίουσ δὲ τοὺσ νεωτάτουσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION